DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İHSAN GÖRÜCÜ
İHSAN GÖRÜCÜ
Giriş Tarihi : 23-05-2020 12:22

 ZEKATINI VER İKİ DÜNYADA MESRUR OL

 Zekat İslamın 5 şartından biri, mali ibadetlerimizin başında gelir. Hicretin 2. yılına farz kılınmıştır.  Zekat gerekli mali güce sahiş olana farzı ayındır. Farziyyeti kitap—Kuran-sünnet ve icma ile sabittir. Zaruratı Diniyyedendir. Kuranı Kerimde  çeşitli adlarla  ve pek çok defa namazla zikredildiği için bazı ulemaya göre dinde ikinci mühim rukun sayılmıştır.  Çünkü Aziz İslam 14 asır evvel beşeriyete sunduğu zekat kurumu ile, sosyal adaleti, sosyal dayanışmayı temin etmiş, karşılıklı güven ve sevgi/saygıya dayalı kardeş bir toplum oluşturmuştur.  Bu bakımdan zekat, en büyük  sosyal  adalet, dayanışma ve güven/sigorta müessesidir…

   ZEKAT…

    Lügatta;malın temizlenmesi ve bereketlenmesi  demek olan zekatın hususi bir malın yani malının 40 ta birini zekat düşen fakire şartlarına uygun zamanda ve şekilde vermektir. Zekatın sebebi NİSAB dır. Nisap kitap ve sünnetin istediği ŞERİ ZENGİNLİK demektir. Ancak mal üzerinden 1 yıl geçmesi lazımdır. Buna din ıstılahında HAVALAN-I HAVL denir.Nisap miktarı malile aşağıda değineceğimiz şartlar bulunursa o malın zekatının verilmesi farz olur. Nisabın miktarı malın cinsine göre değişir. Şimdi zekat vermenin kimlere  farz olduğunu, hangi şeylerden zekat verileceğini , her malın nisabını  ve zekat miktarını, kimlere verileceğini, zekat vermenin caiz olmadığını kısa kısa açıklayacağız. ZEKAT VERME ZORUNLUĞU HANGİ AŞAMADA BAŞLAR…Borcundan ve asli zaruri  ihtiyacından yani HACET-İ ASLİYE sinden fazla olarak büyümeye ve artmaya  müsait –Nami yahut nema—zenginlik miktarı –nisab—ve üzerinden bir yıl  geçmiş malı bulunan akil, baliğ ve hür her müslümana farzdır. Verilmesi borçtur. İstersem veririm istemezsem vermem deme lüksü yoktur. Bunlar zekat vermenin şartlarıdır.

     O halde nisab miktarı malın, nami—çoğalan, gelir getiren, üreyen—olması ve üzerinden 1 yıl geçmesi şarttır. Ayrıca bu malın, borçtan ve asli ihtiyaçtan fazla bulunması da lazımdır.Ancak nisabın  asıl anası üzerinden bir yıl geçmesi şart ise de sene sonundaki fazla miktar üzerinden de bir yıl geçmesi şart değildir. Zekat sene sonundaki miktar ne ise onun üzerinden verilir.BORÇTAN MAKSAT…Eski, yeni şahsi ve resmi her  türlü kul borcudur. Kefaret  borcu varsa veremediği zekat  borçları da kul borcu sayılır.Çünkü ZEKAT, FAKİRLERİN HAKKIDIR.Bu esasa göre  borçlarından fazla nisab miktarı malı bulunmayan kimseye zekat farz olmaz. Delilere , çocuklara ve bunamış olan kimselere de farz değildir 

    İnsanın hayatı boyunca zaruri ihtiyacı olan ev, ev eşyası, yazlık, kışlık elbiseleri, giyeceği ayakkabıları, bakması gerekenlerin 1 yıllık ihtiyaçları, ticaret için olmayan silahları,kitapları, binek hayvanları, sanatkar veya çiftçi ise sanat ve tarım aletleri gibi eşyadır…Bu sayılanlar dinen zenginlik ölçüsü sayılan nisap miktarına girmez. Zekatla mükellef olmak için yukarıda zikredilen koşulları ve zenginliği edinmek veya edinmiş olmalıdır…

 ZEKAT KİMLERE VERİLİR…

Zekat, Tevbe suresinin 60. ayetinde beyan olunan 8 sınıf kimseye verilir. 1—FAKİRLER: Şeran zengin sayılmayan, nisap miktarı malı olmayan kimselerdir.  Zamanımızda geçinemeyen ihtiyaç sahipleri ve işsizler bu sınıfa girerler…2/3--KÖLELER VE ESİRLER…Bu gibiler belki maddi imkanlara sahiptirler ama en büyük ihtiyaç olan hürriyetten yoksundurlar. Onları bu zilletten kurtarmak islamın her vesile ile teşvik ettiği mühim bir umdedir. 4—BORÇLULAR…Bunlarda iktisadi buhran ve bir nevi esaret içindedirler. Bu gibilere vermek islamın emirlerinden, Müslümanların görevlerindendir. ..5—ALLAH CC YOLUNA CİHAD EDENLER…Allah CC yolunda cihad eden mücahidlere ve gazilere yardım etmek. Onlara gerekli savaş malzemelerini almak genel olarak Allah yolunda olanlar için harcamak dini ve milli bir farizadır….6—YOLCULAR..Yolculardan maksat, memleketinde zengin iken gurbete gittiğinde parası biten veya çalınan yolda kalmış Müslümanlara yardım etmek için zekat verilebilir. ..7—ZEKAT MEMURLARI….8—KALPLERİ İSLAMA ISINDIRILMASI GEREKENLER- -- MÜELLEFETÜL KULUB…ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ…Bir Müslüman gerekirse fakir olan ana baba, büyük anne, büyük baba ve torunlarına bakmakla mükellef olduğundan bunlara zekat vermek caiz değildir. Bunlara USUL ve FUR’denir. Aile fertleri olan zevce ve çocukların nafakasını ve her türlü ihtiyaçlarını görmekle dinen mükellef olduğumuzdan bunlara da zekat verilmez. Sonuç olarak Hak Telala helal mal kazanıp hayır hasenat yapmayı kabul olacak zekatlarla onun rızasını kazandırsın. 

 NÜKTE:  …YAŞLILIK NEDİR?

 Yazar, Hekimoğlu İsmail’e yaşlılık nedir diye sorduklarında;”Bence yaşlılık ne saçın ağarması ne de belin bükülmesidir.”Demiş. Yaşlı;”Gayesi ve gelecekle ilgili yapacağı şeyi olmayıp ümidi sönendir”demiş. 

 BEHLÜL DANA’IN (k.s.)MEZAR TAŞI YAZISI  

 Büyük veli Behlül Dana hazretlerine birisi sorar. Oğlum öldü, mezar taşına ne yazdırayım? Behlül Dana cevap verir. Şunu yazdır:”Dün altında olan çimenler üstünde yeşerdi. Ey yolcu şunu anla ki şu topraktan gayri herşeyi örter.(”Kayseri Postası 17 Eylül 2007” Eski yazım)


            

NELER SÖYLENDİ?
@
İHSAN GÖRÜCÜ

İHSAN GÖRÜCÜ

DİĞER YAZILARI IRAK FETÖSÜ KESNİZANİ 2 01-12-2020 21:44 FLU EŞKALLİ SENARİSTLER, ÜLKELER ÜSTÜ GLOBAL SENARİSTLER. 29-08-2020 17:08 İFRATSIZ, TEFRİTSİZ YAŞAMAMIZ İSTENİYOR 08-08-2020 17:08 İSLAMDA İCMA, İTTİHADDIR VE EMİRDİR 30-07-2020 16:39 HERKES RASPUTİNİNE DİKKAT ETSİN, AYAĞINI DENK ALSIN  08-07-2020 12:29 FOTERLİ TEVFİK AMCADAN AV. SAİD AZMİ BEY HİKAYESİ 27-05-2020 14:23  ZEKATINI VER İKİ DÜNYADA MESRUR OL 23-05-2020 12:22 KÜRESEL PROBLEM İSRAF 22-05-2020 15:59 İYİLİĞİNİ İSTEMEK YETMEZ, YARDIM FARZDIR 20-05-2020 12:34 ERDEM VE FAZİLETLER: ALÇAKGÖNÜLLÜLÜ-TEVAZU 4 18-05-2020 13:16 ERDEM VE FAZİLETLER 3 15-05-2020 12:42 ERDEM VE FAZİLETLER: SABIR 2 14-05-2020 12:15 ERDEM VEYA FAZİLETLER; İFFET 1 12-05-2020 14:51 ARSLANTÜRK'TEN NASİHATLAR 11-05-2020 15:57 FELAKETE SÜRÜKLEYEN HEVAMIZ 09-05-2020 13:27 VAZİFENİ YAP, KÖTÜLÜĞE GÖZLERİNİ YUMMA! 07-05-2020 12:32  EMANUEL KANT: DİNSİZ OLUR AMA AHLAKSIZ OLMAZ DEDİ Mİ? 06-05-2020 12:42 AHLAK KONUSUNA GİRİŞ 05-05-2020 12:48 MÜNEBBİHAT: İBN İ HACER EL ASKALANİ'DEN UYARILAR 2 04-05-2020 11:50 MÜNEBBİHAT: İBN İ HACER EL ASKALANİ'DEN UYARILAR 1 03-05-2020 12:05 KAZANMADA VE BÖLÜŞÜMDE KUL HAKKI 2 02-05-2020 13:58 KAZANMADA VE BÖLÜŞÜMDE KUL HAKKI 1 01-05-2020 13:50 TACİRLİKTEN ALİMLİĞE EBU HANİFE (RA) 30-04-2020 11:37 İLİM YOLUNDA ELZEM OLANLAR 2 29-04-2020 12:27 ŞEHİTLİK VE ŞEHADET 28-04-2020 12:08 İLİM YOLU ZAHMET VE RAHMET YOLU 1 27-04-2020 11:55 SELAM, SELAMET VE DUA İÇERMEYEN İLETİŞİM, BOŞ RİTÜELLER !   26-04-2020 13:57  İNDİ İLAHİDE MAKBUL OLAN İMAN 2 25-04-2020 11:31 1-İMAN-İSLAM 24-04-2020 12:46 ORUÇ, SAKINMAK YANİ KENDİNİ TUTMAKTIR 23-04-2020 11:11 NİYAZİ MISRİ:SONUNDA ZEHR OLAN BALI Nİ'DERSİN 16-04-2020 11:09 SAĞLIĞIMIZ BİZE BIRAKILMAYACAK KADAR ÖNEMLİDİR 08-04-2020 11:32 GAVUR ŞAKASIDIR 1 NİSAN 31-03-2020 12:49 TOPRAĞI MİSKTEN, SUYU SÜTTEN OLAN HAVUZA ERDİR YA RABBİ ! 19-03-2020 11:12 İLAH OLMAYANLARIN, İLAHLIĞIDIR YAŞADIĞIMIZ. 12-03-2020 11:13 VE HZ. ALİ –KERREMLLAHÜ VECHAHÜ-BUYURUYOR Kİ.. 05-03-2020 12:47 İLLAKİ DİSİPLİN, YATMAYA, TEMBELLİĞE DUA'YI ALET ETMEK YOK. 27-02-2020 12:28 İLBER HOCADAN "CAHİL ÜN CESURUN"ÜZERİNE 20-02-2020 11:48 BİLİNÇ YOKSA HASTALIK RUH'DAN BAŞLAR 2 13-02-2020 12:05 BİLİNÇ YOKSA HASTALIK RUH'DAN BAŞLAR 06-02-2020 11:34 VEKALETEN ACIMASIZLIĞIN ÇAĞ TAŞ VERSİYONU TERÖRİZM-2 30-01-2020 10:43 VEKALETEN ACIMASIZLIĞIN ÇAĞ-TAŞ VERSİYONU, TERÖRİZM 27-01-2020 12:24 ATEİZM, AKIL VE BİLİM PLANINDA ÇÖKMÜŞTÜR -2 24-01-2020 11:10 ATEİZM, AKIL VE BİLİM PLATFORMUNDA ÇÖKMÜŞTÜR 20-01-2020 11:36 ENDÜSTRİYEL TIBBINA EVRİLEN SAĞLIĞIMIZ. 2 16-01-2020 11:26 ENDÜSTRİYEL TIBBA EVRİLEN SAĞLIĞIMIZ 1 13-01-2020 12:14 YILLAR, ARKADAŞLAR, FANİ HAYATTAN KESİTLER 02-01-2020 11:08 SURİYE BİLMECESİNDEN BİLİNEN SONA ... İNŞAALLAH 15-10-2019 11:06 İSRAİL'İ KORKUTAN 2. SELAHADDİN KORKUSUDUR 08-10-2019 10:51 İSRAİLİ SALDIRGANLAŞTIRAN, 2. SELAHADDİN'İN ÇIKMASI SENDROMUDUR 18-09-2019 11:12
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA