DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 23-03-2021 21:39

TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI

BÖLÜM I

Aziz dostlar!... Bugünkü köşe yazımızda sizlere hem tarih ve hem de günümüz penceresinden bakarak sesleneceğiz ve yazacağız. Anlayacağınız, bir “tarih –günümüz bileşkesi” oluşturacağız.

8 Mart 2012’de Aklınız Neredeydi?

Şu günlerde ülke gündemimize ağırlığını vuran, daha doğrusu “başımıza uzaydan taş düşüren” İstanbul Sözleşmesi “Ucubesi” nden bahsetmek istiyoruz. Bu “Ucube” toplumumuzu pat diye ortadan ikiye böldü. Sanki “iç harp” çıkacak sandık. “Kıyamet”, adına “Gece Yarısı Operasyonu” da denilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 martı 21 marta bağlayan gece yarısında “İstanbul Sözleşmesini İptal Ettim” kararnamesi ile kopmuş, 21 Mart 2021’de gazeteler bunun haberini, “Bir Kalemde Gitti” ve “Oh Kurtulduk!” vb. benzeri manşetleriyle vermişlerdi. “Bir Kalemde Gitti” diye sızlanan gazete, İstanbul Sözleşmesi’nin devamından yana, ”Oh Kurtulduk!” diyen gazete ise, kaldırılmasından yana bayram eden gazete idi.

Adı, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bununla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan ve bizim topraklarımızın tohumu ve mahsulü olmayan, adı üzerinde, “Avrupa Konseyi Sözleşmesi” denilen, 34 maddelik Avrupa’dan ithal bu kanun tasarısı, 8 Mart 2012’de kanunlaşması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmiş, “iktidara yandaş” denilen bir tv. kanalının 23 Mart 2021 tarihli “Gün Başlıyor” benzeri programında, adı gecen kanunu “UCUBE KANUN” olarak nitelendirerek, Mebusların 34 maddeyi hiç okumadan 1-2 konuşmacının onu övücü etkisinde kalarak 15 dakika içinde olumlu oylayıp (Nasıl bir Meclis ise, böyle ‘absürt’ bir iş yapılır mı?) ertesi gün Resmi Gazete’ de yayınlandığı üzerinde duruluyor, aleyhinde olarak, “Türk aile düzenini yıkmaya matuf kanun” nitelendirmesi ile bu kanuna “UCUBE KANUN” adını veriyordu. Anlayacağınız, adı geçen kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu’ndan üzerinde ciddi görüşmeler yapılmaksızın “Bir Kalemde Çıkmış Kanun” idi. Dolayısıyla, yıllar sonda da “hatasına gördük” gerekçesi ile “Bir Kalemde Gitti” işi, işin esasına bakılırsa normaldi.

Başınıza İstanbul Sözleşmesi Kadar Taş Düşsün mü?

“Başınıza taş düşsün” olayı da nereden çıktı diyeceksiniz? Şuradan çıktı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan, muhalefet partilerinin kendisini yıpratıp iktidardan düşürmekten olarak damadı Berat Albayrak’ a yönelik muhalefet partilerinin sebep olduğu “Damat Sendromları” karşısında, en sonunda patlamış, onlara etkili bir cevap vermek için TBMM AK Parti Grup toplantısında “Başınıza Damat kadar taş düşsün” demişti. İşte bu bana örnek oldu ve 8 Mart 2012 gününden beri İstanbul Sözleşmesi etrafından hem taraftarları ve hem de muhaliflerinin oluşturduğu “aklın baştan gittiği” yapılanmasıyla ortaya çıkan “İstanbul Sözleşmesi Sendromları” karşısında, bu sefer ben de iyice “sinirlenerek” buna, hem taraftarı ve hem de aleyhtarları için “Başınıza İstanbul Sözleşmesi kadar taş düşsün mü?” demekten kendimi alamadım doğrusu.

  1. taşın, bir kere ve öncelikle , “uzay” dan gelecek olan bu taş, 8 Mart 2012’de TBMM’de Meclis kavaslarına okutulmadan ve muhtevasından haberdar olunmadan, yalnızca el kaldırıp el indirmekle kabulünü sağlayan Milletvekillerimizin “başına düşmeli midir?” değerlendirmesini sizlerin yorum ve görüşlerine bırakıyorum. Üstelik de “Siyasal İslamcı, Müslüman, Muhafazakar kimlikli geçinen” denilen AK Partili milletvekillerinin oylarıyla Meclis’ten geçmesi çok daha düşündürücü ve manidardır. Daha sonra ise, “yanıldık, aldatıldık” dövünme ve sızlanmaları da boşuna olmuştur.

Avrupa Birliği Bu Kanunun Çıkmasını Niçin Öncelikle Türkiye’ye Havale Etmişti?

  1. geçen “UCUBE KANUN” un Avrupa Birliği tarafından öncelikle ve hem de adına “Türkiye’den bir isim” olarak “İstanbul” isminin verilip “İstanbul Sözleşmesi” uluslararası isminin verilmesi, acaba bir “tesadüf eseri” mi idi? Uzatmayalım!... Hayır!... Peki, bu tarihte neye benziyordu? Şuna benziyordu: 1920’li yılların ortalarında idi. Osmanlı Devleti, iç ve dış “algı operasyonları” ile “tarihin devletler mezarlığı” na gömülmüş, yerine yeni bir devlet kurulmuş, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edilmişti. Alışılmış gelenekten olarak o yıllarda da yıllık “Dünya Güzellik Yarışması” düzenleniyordu. Bizden de tarihimizde ilk defa olarak buna bir “güzelimiz” katılacaktı. Anlayacağınız, Türk ailesi geleneğinden olan ve aile yuvası evde “aile mahremiyeti” olarak kalması gereken bir kadınımızın vücudunu dünya kamuoyu önünde apaçık sergileyerek “Dünya’nın en güzel vücutlu kadın olmak veya olmamak” a yönelik birinciliğini ve ödülünü almaya talip olacaktık. Finalinde “birincilik” ve ödülünü bizim “güzel kızımız” aldı. “Bunu aldık” diye İstanbul, Ankara ve İzmir basınımız bayram etti, bürokrasimiz de şahane nutuklar attı. Yarışmaya ülkemiz adına katılan kızımız Neriman Halis, “Dünya Güzeli Kraliçe” seçilmişti. Seçilmişti ama, Dünya ve Türk kamuoyunda hak edip etmediği tartışmaları günlerce, yıllarca sürdü ve hatta günümüzde de varlığını sürdürüyor. Buna itiraz olarak işlenen ana tema şudur: “Hiç de güzel olmayan ve üstelikte az çok kamburu bulunan bir kız nasıl olur da dünyanın birinci güzeli –kainat güzeli seçilebilir, işin içinde bir ‘bit yeniği’ olmasın?” Evet!... Bu yazılanlar doğru idi. Peki, bu ‘bit yeniği” neydi? Şuydu: “Türklerin aile düzeninin esası, anaerkil olmaktır. Onların bütün gücü ve üstünlükleri de bu özelliklerinden ileri gelmektedir. Türkleri yok etmek için öncelikle bu aile düzenlerinin yıkılması lazımdır.” Evet!... Bu Türk Milletini yok etmek ve tarihten silmek için kurgulanan bir “Uluslararası Gizli Planlar” a müstenit ve dayanmakta idi.

Türk Aile ve Sosyal Düzenini Yıkmaya Yönelik “Uluslararası Gizli Belgeler”

Öncelikle, Osmanlı Devleti döneminde yaşanan örneklerinden olarak bunlar şunlardır:

BELGE I

Türkleri, madden ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Çünkü Türkler, çok sabırlı ve dayanıklı insanlardır. Gayet gururludurlar, haysiyet ve şereflerine pek düşkündürler. Bu özellikleri, dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, örf ve âdetlerinin kuvvetli ve sağlam olmasından, padişahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan itaat duygusundan gelmektedir…

Türklerde öncelikle, itaat duygusunu kırmak, manevi bağlarını kesmek, dini sağlamlıklarını bozmak gerekir.

Bunun da en kısa yolu, milli gelenekleri ve maneviyatlarına uymayan yabancı fikirlere ve hareketlere onları alıştırmaktır….

Maneviyatları sarsıldığı gün, Türkleri, kendilerinden şeklen çok kuvvetli, kalabalık ve zahiren kuvvetler önünde zafere götürecek asıl kuvvetleri sarsılacak ve maddi vasıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkün olabilecektir.

Bu sebeple, Osmanlı Devletini ortadan kaldırmak için yalnızca ve tek başına olarak harp meydanlarındaki zaferler yeterli değildir. Hatta bu yolda yürümek, Türklerin haysiyet, şeref ve gururlarını tahrik edeceğinden hakikatleri deşifre etmelerine sebep olabilir.

Yapılacak olan, Türklere bir şeyler hissettirmeden bünyelerindeki bu tahribatı tamamlamaktır.” (Cemal Kutay, Patrik Grigoryos’un Çar I. Aleksandr’ a Tavsiyesi, Tarih Konuşuyor Mecmuası, C. I, Sayı I, Şubat 1964, s. 69 -70. Tarihçi Yazar Kutay, Çar’a yazılan bu mektubun aslını –bizim özetle vermiş olduğumuz halde-, 1870’li yılların ilk yarısında İstanbul’da Rusya’nın Büyükelçiliğini yapan General İgnatiyef’in hatıralarından naklen almıştır.)

BELGE II

“Türkleri ezeli bir düşman olarak Rumlara tanıtmak… Türk Milletini ahlâk, milliyet, din ve gelenekleri bakımından çürütmek, Bunun için de : … Türkleri zinaya, diğer ahlâksızlıklara teşvik etmek. Bilhassa asil Türk aileleri arasına genç, güzel Rum kız ve kadınlarını hizmetçi, cariye olarak verip bu aile ocaklarını yıkmak, milli dil ve duyguları bozmak…

Türk gençlerine apaş (hayta) – külhanbeyi (kabadayı) ruhu aşılayıp Türk gençlerini çürütmek. Gençler arasında kabadayılık ruhunu yayarak sevgi, saygı bağlılıklarını kırmak. Onları birbirini düşürmek. Milli terbiyeyi yok etmek.

Argoya benzer bir küfür dilini Türkler arasında yayarak milli dil ve duyguları bozmak. Türkleri dini bakımdan sarsmak…

Kadılar, devlet idaresi bürokratlarını rüşvet, ziyafet, hatta kadın ikramları ile Eterya’nın ( 1814’de, günümüzdeki PKK terör örgütü benzeri “Bağımsız Birleşik Büyük Yunanistan” ı kurmak amacıyla kurulan Yunan –Rum Terör örgütü Etnik –i Eterya) emrine alınmalıdır. Ancak bu işler tamamen Akademi’den (İkonomos Mektebi’nden) yetişmiş ajanların talimatı ve Akademi’nin tayin edeceği şahıslarla, bunların vereceği direktiflere göre tatbik edilecektir.” (Gıyasettin Yetkin- M.N. Yüksel, Türk Düşmanı Kanlı Papazlar, Balkanoğlu Matbaası, Ankara, 1964, s. 12 – 14. 1775’de Ege denizinde Ayvalık karşısındaki Cunta adasında Papaz Jonh Oconomos -tarihimizde ‘İkonomos’ olarak anılır- tarafından kurulan ve yalnızca Osmanlı tebaası-daha o zamanlar Bağımsız Yunanistan kurulmamıştı. 1830’da kurulacaktır-Rum çocuklarının eğitim gördükleri “İkonomos Mektebi” nin tarih derslerinde okutulan “Ders Ünitesi” nden alınmıştır.)

BELGE III

1-Genç nesilleri ahlâka aykırı telkinlerle bozmalı.

2-Aile hayatını yıkmalı….

4-Sanatı zayıflatmalı, edebiyatı müstehcen ( ahlâk ve genel âdâba aykırı, açık saçık ) ve şehevi (cinsel tahrik) bir hale sokmalı.

5-Mukaddesata hürmeti yıkmalı, hürmetle anılan kimseler hakkında rezilane ve karalayıcı olaylar uydurmalı.

6-Hudutsuz ve sınırsız bir lüks, baş döndürücü modalar icat etmeli, çılgınca harcamayı teşvik etmeli.

7-Kalabalıkların vakitleri, eğlence ve oyunlarla oyalanmalı, herkes düşünmekten alıkonulmalı.

8-Yıkıcı nazariyelerle fikirler zehirlenmeli, gürültü ve kargaşalıklar yaratılmalı, sosyal sınıflar arasına kin ve intikam duyguları sokulmalı…

12-Yüksek tabakanın manevi kuvvetini her çareye başvurarak kırmalı...

14-Saçma nazariyeler ortaya atarak, halkı uygulanması mümkün olmayan fikirlerle dolambaçlı yollara sevk etmeli.

15-Hayat pahalılığını körüklemeli, ücretleri artırmalı.

16-Uluslararası meseleler yaratarak, milletlerarasına kin ve nefret tohumları ekilmeli.

17-Milletlerin geleceklerini, tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin ellerine vermeli….

20-Siyasa, iktisadi buhranlar yaratarak, servetleri mahvetmeli,

21-Mali işleri bozmalı, iktisadi krizleri çoğaltmalı, spekülasyonlara, enflasyonlara yol açmalı, altını belirli ellerde toplamalı, büyük servetleri felce uğratmalı….” (Emekli Albay Hüsamettin Ertürk, İki Devrini Perde Arkası, Pınar Yayınevi, İstanbul, 1964, s. 45 – 46. Osmanlı istihbarat teşkilatı “Teşkilat-ı Mahsusa” ’nın ele geçirdiği, Filistin’de bir “Yahudi Devleti” kurmayı esas alan Siyonizm’in 22 maddelik – yazımıza lazım olanları aldık- “Gizli Plan” ı. Planlanan yıkımların ortamında, “Yahudi Devleti” nin kurulabileceği düşünülerek böyle bir plan hazırlanmış ve Osmanlı Devleti döneminde bizim üzerimizde de harfiyen uygulanarak Onun yıkılışında bu uygulamaların rolleri de büyük olmuştur. Bu uygulamalar, Türkiye Cumhuriyeti dönemine de sarkmış ve “Günümüzde bile, ‘Büyük İsrail’ i kurmak için uygulamaya devam edilmektedir” görüşlerine yer verilmiştir.)

 

BİRİNCİ BÖLÜMÜN SONU

 

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA