DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 13-05-2021 12:29

TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!....

 

Tarihte adı konulmamış Hristiyanlaşmamızın başlangıcı ve kırılma noktası 3 Kasım 1839’da Tanzimat Fermanı’nı ilanı oldu. 5 Şubat 1856’da Islahat Fermanı’nın ilanı bunu iyice takviye etti. Çünkü bunu, Avrupa’nın Büyük Devletleri 1853 – 1856 Kırım Harbi ve Zaferinin “diyeti” olarak bize ödettiler. “Sizi daha iyi koruyabilmemiz ve bizden sayarak bağrımıza basmamız için Avrupa hukukunu kabul ediniz” dediler. Viyana’da İngiliz, Fransız ve Avusturya nın Osmanlı Büyükelçileri tarafından yazılan Islahat Fermanı, (Biz Viyana’yı 1683’de dıştan fethedemedik ama, onlar bizi 1856’da içten fethettiler) Ahmet Cevdet Paşa’nın anlattıklarına göre Osmanlı Vükelası tarafından “Noktası ve virgülüne bile dokunulmadan” aynen imzalanıp yürürlüğe konuldu.

Uygulamaya yönelik olarak, 1860’lı yıllarda bütün Fransız kanunları Türkçeye çevrilerek, Şeriat kanunları yanında, bunlara alternatif “İKİ BAŞLI HUKUK SİSİTEMİ” olarak yürürlüğe girdi. Fransız Büyükelçisi, en son olarak “Fransız Medeni Kanunu” nun da alınmasında diretti. Adliye Nazırı Ahmet Cevdet Paşa buna, “Bir milletin medeni kanununu almak demek, alan milletin kedi kendisini yok etmesi demektir” in yanında, “Sizin bu kanununuz da alırsak Halifemiz Sultan Abdülaziz’in Halifelik sıfatını bırakması gerekir” dedi ve direndi. Osmanlının yeni medeni kanunu olarak Mecele’yi, yerli, milli ve ilmi kanun olarak hazırladı ve 1876’da yürürlüğe koydu.

Aziz dostalar, anlayacağınız, Türkiye’de “Adı konulmamış Hristiyanlaştırma süreci resmen ve sonra da sindire sindire halka da sirayet ettirilerek” Osmanlı döneminde başladı.

Bu süreç, günümüzün Türkiye’sinde tam bir atak yaptı. Osmanlı Devleti ve bürokrasisi, “Avrupa Devleti Sayılmak” için “Avrupa Hristiyan Hukuku” na teslim olmuştu. Günümüz Türkiyesi ise buna teslim yanında, “Topyekun Batı Medeniyetine girmek, teslim olmak” la sürecin zirvesini yaşamaya başladı.

Yeni kurulan, Genç Türkiye Cumhuriyetinin yeni yeni kanunlara ihtiyacı vardı. Bunu yapacak ilmi birikim ve yetişmiş bürokrasimiz yoktu. Herkes, harplerde kırılmıştı. Zaten “Tam Avrupalı” olacaktık. Bu anlamda, Avrupa’da olan her şey, bizim için de olduğu için onlara kayıtsız şartsız ve sorgulamadan teslim olduk. Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’un 1925’de ,milli ve yerli medeni kanunumuz Mecelle Kaldırılıp İsviçre Medeni Kanunu alınırken Meclis’te sarf ettiği şu gerekçeli mealen ifadeleri çok ilginçti: “Avrupa’nın kanunları bizim de kanunlarımızdır, noktasına ve virgülüne dokunmadan aynen alıp uygulayacağız.” Aziz dostalar, anlayacağınız tam bir “sömürgecilik zihniyeti” veya “kendi kendini sömürgeleştirmek” zihniyetidir. Sömürgelerde olacak bir iştir. Nerede kaldı milli ve yerli hukuk? Ardından iş bitmedi: İtalya’nın Ceza Kanunu, Almanya’nın Borçlar Hukuku Kanunu ve daha neler neler aynen çevirdik ve uyguladık.

Bütün bu olup bitenlerden sonra, Türkiye’nin haklı bir kısım davalarını savunmaya başladığı için bir suikastla öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu şunları boşuna söylememiştir: “Türkiye vatandaşları, İsviçre Medeni Kanunu ile evlendirilirler, İtalyan Ceza Kanunu ile yargılanırlar, Alman Borçlar Hukukuna göre borçlandırılırlar ve Şeriat hukukuna göre gömülürler.”

Bütün hayat pratiğimiz, Eski Yunan, Eski Roma, Yahudi –Hristiyan kültür ve hukukları bileşkelerinde kurgulandığı halde, böyle yapılandırmalarla dinimiz İslam’ı “Ölüler dini”, kitabımız Kur’an ı ise “Ölüler kitabı” haline getirdik. Bitmemiş, ardından “Medeni Bilgiler” kitapları yazmışız ve bununla Avrupa’nın bütün örf ve âdetlerini, protokol kaidelerini bünyemize gümrüksüz taşımışız, kılıf ve kıyafetlerimizi de zaten onlara benzettik. Anlayacağınız bütün bunlarla “Adı konulmamış Hristiyanlık” a adapte edildik.

Biz bunlara adapte edildik ama, Avrupa’da neler olup bitiyor bir da bunlara bakalım: Hani bir “İslamafobi” var ya son 30-40 yıldır hep bu uygulanıyor burada. Bu zaman diliminde Avrupa’ya sömürgelerinden gelen Müslüman göçmenler ve Türkiye gibi ülkelerden giden işçilerle bu kıtada Müslümanların sayısı iyice arttı. Günümüzde 30 milyonu bulduğundan bahsediliyor. 5 milyonu Fransa’da, bir o kadarı Almanya’da , 3 milyonu İngiltere’de diğer Avrupa ülkelerine de 300- 500 biner dağılmışlar. Bunların, Müslüman olmaktan başka hiçbir suçları yok. Bulundukları hiçbir Hristiyan ülkede hiçbir Hristiyanı Müslüman yapmak için çalışmıyorlar. Yalnızca kendi Müslüman kimliklerini serbestçe yaşamak istiyorlar. “Hürriyetler ve Demokrasinin beşiği-anavatanı ” denilen Avrupa’nın bunlara bile tahammül yok.

Avrupa’nın ne kadar medeni olduğunu öğrenmeye yönelik 9 ve 11 Mayıs 2021 tarihli gazetelerden okudum. 11 tarihli olanı şöyle idi: “Fransa’da Askerlerden İslam’a Karşı Mektup”. Haberinde, muvazzaf ve emekli iki asker-subay-general grubu Cumhurbaşkanı Macron’a mektup yazarak “iç savaş uyarısı” nda bulunmuşlar. İkinci grubun görüşleri oldukça ilginç: “Aramızdan bazıları topraklarımızda taviz verdiğimiz İslamcılığı yok etmek için canlarını ortaya koyamaya hazırlar” deniliyormuş. 9 tarihli olanı ise şöyle: “Norveç’te İslam Karşıtı Gösteriler”. Haberinde yer alanlar, “Oslo parlamento binası önünde bir grup ‘Norveç’in İslamlaşmasını durdurun’ gösterisi yaptılar”.

Fransa’da ve Norveç’te de “İslamlaşma” dedikleri, buralarda Müslüman nüfusun artması ve dinleri istedikleri gibi yaşamaktan başka bir şey değildir. Hristiyanların şuur altlarında yatan emelleri, “Siz bize benzemedikçe sizi içimize kabul etmeyiz” dir. “İnsan Hakları” ndan olarak, “Farklılıklara saygılı olmak” nerede kaldı? Din ve inanç hürriyetlerini kurtlar mı yedi? Biz onlara benzedik de adı konulmamış Hristiyanlığı yaşamaya başladık da ne oldu? Kadir ve kıymetimizi mi bildiler? Avrupa Birliğine alabildiler mi? Niye hâlâ 58 yıldır kapısında bekletiliyoruz? Anayasamıza da “Türk milletinin dini Hristiyanlıktır” yazıldıktan sonra mı alacaklar?

Sonuç olarak, anlayacağınız, biz Tanzimat’tan beri kademe kademe Hristiyanlaşmayı kabul ettik ve bu da günümüzde bütün caddelerimizde işyerlerimizin isimlerinin de artık İngilizce olduğu halde, bu Hristiyanlaşmayı tamamladığımız ve bütün bunlara tahammül edebildiğimiz üzere de, Avrupalılar kendi bünyelerindeki Müslümanların Müslümanca yaşamalarını kendilerine karşı bir “iç tehdit” olarak görebiliyorlarsa, yuh olsun hem Türkiye’de hem de Avrupa’da bütün bu olup bitenler demek geliyor insanın içinden!... 2 Mayıs 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI TARİH DÜN BİZİ NASIL ÇAĞIRMIŞTI?  IV                22-10-2021 10:12 ​​​​​​​TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE  IV 07-10-2021 11:17 ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1024
 • 2Hatayspor1020
 • 3Beşiktaş1020
 • 4Alanyaspor1020
 • 5Fenerbahçe1019
 • 6Fatih Karagümrük1018
 • 7Konyaspor1017
 • 8Galatasaray1017
 • 9Altay1015
 • 10Adana Demirspor1013
 • 11Başakşehir FK1012
 • 12Gaziantep FK1012
 • 13Yeni Malatyaspor1012
 • 14Sivasspor1011
 • 15Kayserispor1011
 • 16Giresunspor109
 • 17Antalyaspor109
 • 18Göztepe108
 • 19Kasımpaşa106
 • 20Çaykur Rizespor104
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA