DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 05-05-2021 01:27

TÜRKİYE ENGELLENEMEZ

 

ABD BAŞKANI  SON GEÇERSİZ KOZUNU DA  OYNADI

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                       

1-Osmanlı Devleti Tehcire  Neden Mecbur Kaldı?  Osmanlı Tarihinde onun,  bu devletin asli kurucusu Müslüman Türkler dışında kalan ve ona tabi olan Ortodoks  Grek, Slav, Romen  ve Ermeni Hristiyan unsurları yanında,  Müslüman Araplar, Arnavutlar ve Kürtleri,  Batı Kapitalist  Emperyalizminin yayılmacı ve sömürgeci Büyük Devletleri (İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya, Avusturya  ve sonra Amerika  vb.) , Osmanlı üzerindeki  bu emellerini  gerçekleştirmek için adı geçen unsurları “Bağımsızlık vaatleri” yle kışkırtarak “Vekalet Savaşçıları” olarak ona karşı kullanmışlardır. En son olarak kalan unsurlar Araplar, Arnavutlar, Siyonist Yahudiler ve Ermenilerin kullanılmasına sıra gelmişti.  I. Dünya Harbinde İngilizler, bu uğurda Araplar ve Siyonist Yahudileri kullandılar. Rusya ise Doğu Anadolu’da Ermenileri kullandı. Rusların bağımsızlık vaatlerine kanan  günümüzün PKK’sı benzeri Ermeni  Terör Örgütleri Taşnak ve Hıncak Komitacıları  savaşta ordumuzu arkadan vurdular, yerli Ermeni halkı da kışkırtıp silahlandırarak   Müslüman Türkler,  Kürtler ve  Çerkezler üzerine saldırttılar. Bunlar soncu  Osmanlı  Devleti, bölgede Ruslarla işbirliği yapan Ermenileri adı  üzerinde “Tehcir Kanunu” , yani “Göç Ettirme Kanunu””   ile harp bölgesinin dışına çıkartmak zorunda kalmıştır. Bunun en önemli sebebi budur.

 

2-Ermeni ihanet ve saldırıları için neler söylersiniz?                                         “Sıcak Denizlere İnmek” milli  emeli uğrunda Ermenileri tarihte ilk defa “Vekalet Savaşçıları” olarak Çarlık Rusyası daha I. Petro (Deli Petro) zamanında kullanmaya başlamıştır. İkinci olarak, 13 Temmuz 1878 Berlin Antlaşmasından sonra, İngiliz emperyalizmi,  yayılmacılık ve sömürgecilikte rakibi Rusya’nın “Sıçak Denizler” e inmesini önlemek için Doğu Anadolu’da kendi nüfuzunda bir “Bağımsız Ermenistan Devleti” kurmayı planlamış , buna bir başlangıç olarak  Berlin Antlaşmasının 23. Maddesine  Doğu Anadolu’da “Ermeni Islahatı Maddesi” ni koydurmuştur. Sultan II. Abdülhamid,  ıslahatlar ve ardından gelecek muhtariyetlerin  giderek bağımsızlığa  yol açacağı için bu maddeyi uygulamamıştır.  Bunun üzerine İngiliz – Ermeni ayrılıkçıları işbirliğiyle , Dünya’nın dikkatini üzerine çekerek bağımsız devleti kurmak için  1892-1900 zaman diliminde   Doğu Anadolu’da bugünün PKK’sı benzeri şiddet olayları başlatmışlardır. O günden bugünü Ermeni ihanetleri ve saldırılarının birinci  sebebi budur. Anlayacağınız,  Büyük Devletlerin  dikkatlerini üzerlerine   çekerek   Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan  vb. örneklerinde  olduğu  gibi  şiddet, terör  olaylarını basamak yaparak bağımsız olmaktır.

  3-Soykırım iddiaları  karşısında tezimizi neden anlatamıyoruz.?  Soykırım söylemleri karşısında, tarihte ve milletler içinde en büyük ve en çok  haksızlığa uğrayan bizim milletimizdir. Kıta Avrupasında adı “Büyük Devlet” e çıkmış bütün devletler hem kendi ülkeleri ve hem de özellikle sömürgelerinde büyük soykırımlar yapmışlardır ama, sanki dünyada tek soykırımcı millet bizim milletimiz  imiş gibi tavır  takınmışlar, propagandasını yapmaya başlamışlardır.

       İşin esasına bakılırsa, hatanın büyüklüğü bir çeşit bizden kaynaklanmaktadır. Soykırım iddiaları karşısında   daha işin başından beri ilgisiz kalmamız, bunun olmadığına yönelik bütün tarih belgeleri bizim arşivlerimizde  olduğu halde vaktinde  bunları araştırıp hem Türkçe ve hem de dünyadaki bütün büyük dillerde anlatamamamızdan kaynaklanmaktadır.

       Türkiye hükümetlerinin konuya  yaklaşımları, hep güncel ve popülist olmuştur. Bunu da bu hale getiren  sömürgeci  Büyük Devletler  olduğu için, Türkiye’nin onların peşine takılarak  “yok soykırım yapmadık” demesi, inandırıcı olmamakta, Türkiye  hükümetlerinin  bu konuda kendi inisiyatifinde ciddi ve kalıcı çalışmalar yapmaması kendisini göstermektedir.  Dünya’da  Ermeni diasporasının kendi meselelerini  anlatan  450  cıvarında  vakıf, dernek ve enstitüleri vb.  vardır. Bizde bunların ne kadarı var? Neredeyse hiçbiri!...

4-Soykırım iddialarını yeni nesillere nasıl anlatmalıyız?:  Bu iddiaları, hep popülist yaklaşımlar sebebiyle dışa iyi anlatamadığımız gibi içe de  iyi anlatamıyoruz. Bir tarihçi yazar olarak 1993’den beri hep kitap fuarlarına gider kitaplarımı imzalarım. Ne açıdır ki, buralarda kendisini Ermeni tezlerinin doğruluğuna kaptırmış onlarca gencimizle karşılaştım.  Dışta ve içte Ermeni propagandası  bizim propagandamızdan daha baskındır.  Ders kitaplarımızda bile  Ermeni Meselesini doğru  dürüst anlatan metinler yoktur.

 5-Balkanlardaki ve diğer yerlerdeki  Türklere yapılan zulümler neden  gündeme getirilmiyor? Bu konuda neler yapılmalı?  Üç kıtada adalet ve huzur götürerek  var olmuş,  1774’e kadar  Dünya’nın  321 yıl (1453-1774) süreyle  birinci süper gücü “Büyük Osmanlı”’nın bundan sonraki “Dağılma Devri” ne damgasını vuran olaylar, tamamen bilinçli olarak yapılan bir “Müslüman Türk Soykırımı” ndan başka bir şey değildir. Batılı önce Katolik ve  sonra Kapitalist emperyalistlerine göre Müslüman Türkler, kendi tabirlerince “İnsanlığın insan olmayan numuneleridir. Bunlar, Balkanlar ve Anadolu’da yok edilmeli veya  geldikleri  yer Orta Asya’ya geri sürülmelidirler.” Batı Hristiyan dünyasının  biz karşı ana milli emeli budur. İçimizde, bir zamanlar Batı’nın kendileri üzerinde uyguladıkları zulümler sebebiyle    bize kurtarıcı olarak tabiimiz olmuşlardan  Grekler (Yunanlılar –Rumlar) , Slavlar , Romenler,  Yahudiler, Ermeniler vb.  de algı operasyonlarıyla  buna göre ayarlamışlardır. Osmanlı  dağıtılırken,  tarihinde  hep Balkanlarda  Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan gibi “Küçük Hristiyan Devletçikler” kurdurulmuştur. Bu devletçikler,  gerek isyanlar sırasındaki kuruluş aşamasında ve gerekse kurulduktan sonra, ana milli politikalarından birisi de  “ülkeleri  içinde ırkçı,  safi ırk  politikaları” gütmeleri olmuştur.  Bunun net olarak anlamı, yukarıda bahsettiğimiz  devletçiklerin içlerinde hiçbir Müslüman Türk unsurunu bilinçli olarak bırakmamak olmuştur. İşte asıl soykırım budur. Bunu, Amerikalı  sağduyulu araştırmacı   McCarthy, kitabında  açık açık yazar. Balkanlardan 5 milyon Müslümanın baskılarla göç ettirildiği ve bir o kadarının da soykırımlarla öldürüldüğünden bahseder. Anlayacağınız, Osmanlının son döneminde “Müslüman Türksüz bir Balkanlar” istenmiş ve gerçekleştirilmiştir.

      Bunu, tabii ki bu problemin kaynağı Büyük Devletler ve onların piyonu Küçük Devletçikler dile getirmezler, getiremezler.  Bunu biz dile getireceğiz. Ermeni Meselesi  gibi hayati  bir meselesini  henüz tam anlamıyla dile getiremeyen Türkiye hükümetleri ve üstelik de üniversiteleri “Balkanlarda  Müslüman   Soykırımları” nı nasıl dile getirebilirler? Türkiye’nin çıkmazlarından birisi de işte   budur. Hatta içimizde eski bir diplomat ve büyükelçi  Yalım Eralp gibi “Osmanlının zulmünden  önce Yunanlılar , sonra biz kurtulduk” diyebilen  Yunan ağızlı  diplomatlarımız bile  vardır.  Üstelik de bunları, Atina’da Yunanistan’ın  kuruluş yıldönümü  bayramında yaptığı konuşmada  söylemiştir.  Bu saçma sapan söylemleriyle  Türkiye, kendi ayağına kurşun sıkmaktadır.  

     6-Tarihi meselelerde tarihçiler nasıl bir rol oynamalıdırlar?  Türkiye tarihçilerinden  bahsediyorsanız, maalesef, üniversitelerimize yönelik olarak  buradaki tarihçilerimizin  rolleri neredeyse bence sıfırdır.  Bu konuda bile, hayati tarihi meselelerimize   ışık tutanlar yine onların “alaylı” deyip alaya aldıkları, serbest tarihçi yazarlar olmuştur. Tarihçilerimiz  yıllardır  hep, padişahların analarını, kadınlarını, kızlarını, sünnet düğünlerini, içinde  biraz da cinsellik aradıkları halde Harem hayatını vb. yazmışlardır. Bunların yazılması, Türk dış politikasına  hiçbir “ilmi malzeme” kazandırmaz. Amerika ve Avrupa’nın birçok ülkelerinde  tarihçiler, doktora, doçentlik ve profesörlük tezlerini hep dışişleri bakanlıklarından  almışlardır. Bizde de bunlar yapılmalıdır.

     7-Soykırım iddialarının asılsızlığı hakkında görüşleriniz nelerdir?  Bizim arşivlerimizde soykırım iddialarını ispatlayacak hiçbir belge yoktur. Haliyle harp içindesiniz, emniyetiniz için her türlü tedbiri almak zorundasınız. Bu en tabii hakkınızdır. Doğu Anadolu’da Ermeni tebaa Osmanlı   Devletine  bağlılığını devam ettirse idi, tehcir yani  göç ettirme olayı olmazdı. Yine haliyle, birbirlerine   düşman taraflardan ölenler öldürülenler olacaktır. Ama bunlar, Türkler açısından  bir ırkın bilinçli olarak yok edilmesine  yönelik soykırım olayları değildi.

       Cumhurbaşkanımız Sayın R.T. Erdoğan,  “Bir tarihçiler komisyonu kuralım, herkes arşivini açsın, meselelere siyasiler değil tarihçiler karar versinler” demiştir ve demeye de devam etmektedir. Ama, karşı taraf dediklerimiz buna yanaşmamaktadırlar. Çünkü asıl suçlu kendileri ve arşivleri Türklerin soykırım yapmadıkları belgeleri ile  doludur. Bu olup bitenler bile,  Ermeni soykırım iddialarının   tamamen asılsız olduğunu ve günümüzde sırf siyasette bir pazarlık unsuru ve aracı  olarak kullanıldığını ortaya koyar.

     8-Amerikan Başkanının açıklamalarını  nasıl görüyorsunuz? ABD ne yapmak istiyor? Zaten bu, basında ve siyasilerimiz, birçok yazarlarımız tarafından yeteri kadar  olup bitenlerin içyüzüne vakıf olarak değerlendirildi.  Hepsinde özet olarak varılan sonuç, ben ona Bıden değil (Bidon kafalı olabilir mi diyeceğim)  24 Nisan’da yaptığı ”Soykırım yapıldı” açıklaması,  tamamen siyasi amaçlı bir açıklamadır. Amerika’daki  seçmenleri  Ermeni lobisinin etkisinde kalmışlığın  yanında, asıl olan, bölgesinde Amerika’nın kontrolünden çıkmış, kendi ayakları üzerine basarak süper güç olmaya çalışan Türkiye’yi bundan “Ermeni Soykırımı Sopası” nı da kullanarak vazgeçirmek ve ondan tavizler almak için pazarlık unsuru olarak kullanmaktır. “Bidon Kafalı” nın bütün hal ve hareketleri iyice sırıtmaktadır. Bir kere kendisi  tarihçi  değildir, üstelik de bir mahkeme değildir, konu hakkında Dünya’da hiçbir mahkeme kararı da yoktur. Buna, “Emperyalist politika güdüler ama,  bu derece akılsız politika güdülmez” de  diyoruz. Zaten, son yarım asra yakın süre içinde bütün Amerikan  başkanları akıllarını iyice kaybetmişler, çok gülünç ve maskara olamaya başlamışlardır. Bu onları yıkacaktır.

   9-HDP’inn Ermeni soykırım iddiasını  desteklemesine  dair görüşlerinizi  alabilir miyiz?

 HDP bir kere, geçmişteki selefleri gibi  hakki, demokratik ve Türkiye partisi değildir. Kürt kardeşlerimizi basamak  yapmak ve diline dolamak suretiyle, dıştan “algı operasyonlu” bir partidir ve aynı operasyonun sonucu PKK’nın siyasi uzantısıdır. 1821- 1828 zaman diliminde, isyanları  ve şiddet olayları ile “Bağımsız Yunanistan” ın kuruluşunda büyük rolü olan  Etniki Eterya Terör Örgütü ve I. Dünya Harbi yıllarında  “Bağımsız  Ermenistan” ı kurmaya çalışan Taşnak ve Hıncak  Terör Örgütleri ne ise, PKK da tarihin bir tekerrürü  olarak bunların günümüzdeki devamı ve benzeri  bir terör örgütüdür.  Yayılmacılık ve sömürgecilik  emellerini gerçekleştirmek için Etniki Eterya’yı  kendi ülkesinde   Çarlık Rusylası, Taşnak ve Hıncak Örgütlerini ise İngiltere kurmuştu.. PKK ise,  genelde Amerika tarafından  Ortadoğu’da  onun emellerine  hizmet eden bir terör örgütü olarak kurulmuştur. Bunlar tarafından adı  geçen bölgede  14 Mayıs 1950’de “jandarmaları” yapılandırılmasında  kurulan “Küçük İsrail” in  Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Yair Golan bile,  12 Eylül  2017’de “PKK bize hizmet ediyor” diyebilmiştir. Peki, Türkiye hükümetleri  İsrail’e bir nota vererek, “Gel bakalım PKK size nasıl hizmet ediyor?” diye sorabilmiş midir? Ne gezer! Türkiye’nin terörle mücadelede  uğraştığı hep Bataklığı kurutmak değil, onu üreten  sivrisineklerle mücadele olmuştur. Bu sebepten PKK terörü bitmez. Kıyamete  kadar sürer.

      HDP şimdiye kadar hangi milli meselemize ve TBMM’nin milli ortak kararlarına imza atmıştır ki,  son TBMM kararına imza atsın? Bugün sağduyulu Ermenilerin bile, “Bu mesele de ne Ermeniler ne de  Türkler  suçluyuz, asıl suçlular, bizleri   emperyalist  emelleri uğrunda kullanmak isteyen  Emperyalist Büyük Devletlerdir” dedikleri  halde ve üstelik de Doğu Anadolu’da  Müslüman nüfusa oranı % 20 olan Ermeni  azınlığın  % 80 Müslüman Türkler, Kürtler ve Çerkezlerden meydana gelen çoğunluğa karşı , asıl bunları göce zorlamak ve soykırıma tabi tutarak “Müslümansız  bir Ermenistan” meydana getirmek emeli de bilindiği  halde, HDP’nin görüşlerinin  ne anlama geldiği apaçık kendisini gösterir.

       Böyle bir parti ABD veya Kıta Avrupası’nın herhangi bir ülkesinde  olsa idi yaşatılabilir  miydi? Hiç sanmıyorum.  Samimi Müslüman Kürt kardeşlerimizi  üzerlerinde  oynanmak istenen oyunları görerek uyanık olmaya çağırıyorum.

     10—Son olarak neler söylersiniz?  Genelde, ilk veya son söylenmesi  gerekenleri söyledik.  Bir zamanların başbakanı Turgut Özal, Ermeni soykırım iddiaları  karşısında, kuru –sıkı olarak  “Bir atımlık kurşunları vardır, onu da atarlar, artık bize bir şey olmaz” dememiş miydi? Zaten Joe Bıden de bize  karşı son kurşununu attı veya son geçersiz  kozunu oynadı. Bundan aleyhimize bir şey çıkmaz kanaatindeyim.  Anlayacağınız, “İt ürür kervan yürür”.  ABD ne kadar dirense de   Türkiye  bölgesinde ve hatta dünyada  süper güç olmaya devam edecek, ona karşı, “onu yola getirmek için” denilerek   Ermeni soykırımı  iddialarında ısrar edenler   tarihe mizahi ve gülünç olarak geçeceklerdir.  

    Bütün bu anlattıklarımı  yerli, yabancı kaynaklar  ve arşiv belgelerine  dayalı olarak  daha geniş boyutlarda öğrenmek isteyenler, benim  11 inci baskısı yapılan “Ermeni Meselesi  Nedir Ne Değildir” isimli kitabımı okuyabilirler.

     İlginize teşekkür ederim.                   

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Altay715
 • 2Beşiktaş714
 • 3Trabzonspor614
 • 4Hatayspor613
 • 5Fenerbahçe613
 • 6Konyaspor612
 • 7Alanyaspor612
 • 8Fatih Karagümrük711
 • 9Kayserispor610
 • 10Sivasspor79
 • 11Adana Demirspor79
 • 12Galatasaray68
 • 13Antalyaspor78
 • 14Gaziantep FK78
 • 15Yeni Malatyaspor76
 • 16Göztepe65
 • 17Kasımpaşa65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor61
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA