DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 10-10-2020 13:46

TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3

 6-Batı dillerinden  gelen kelimelere ve terimlere Türkçe karşılıklarının bulunması meselesi: “Dil Devrimi” ile gelen süreçte Batı dillerinden gelen kelimelere ve terimlere Türkçe karşılıklarının bulunması istenilmiş, fakat bu istenildiği gibi yapılmamış, bunları kullanmak “kolaycılığı” na kaçarak ve üstelik de  “Batılılaşmak saplantısı” yla  dilimiz yabancı dillerin istilasına iyice açılmıştır. Halkımız  çoğu zaman bu kelimelere  karşılıkları kendisi bulmuştur. Buzdolabı, çamaşır makinası demek gibi.  

      7-Caddelerimizin bir “İngiliz Caddesi” görünümüne bürünmesi: Günümüzde İngilizcenin dilimizi işgali karşısında en çok dikkati  çeken durum, caddelerimiz  ve mahallelerimizde işyerlerine Türkçe kelimelerden değil de İngilizce kelimelerden (özellikle de asılları ve yazılış şekilleriyle)  işyeri isimleri vermek salgını olmuştur. Hem de Türkçe karşılıkları ola ola. İçinde hiçbir İngiliz’in yaşamadığı, mahalle ve caddesinde neredeyse hiç kimsenin İngilizce bilmediği, bu işyerlerinde çalışanların konulan ismin ne anlama geldiğini bilmedikleri halde böyle isimlerin konulması İngilizce tabiriyle “absürt” (akılsızca ve saçmalık) özelliği taşımaktadır.

   Birer “İngiliz caddesi” özelliğine bürünen caddelerimizde bu milletin evlatları olarak  “turistler gibi gezer” duruma düşmüşsek, bu çok açınılacak bir durumdur. Bu durum karşısında “İstiklal Harbimizi niye verdik, atalarımız niye şehit oldular?” diye sormazlar mı?

    Bu açıklı  durum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dikkatini çekmiş olacak ki, son günlerde basında yer aldığı üzere Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kuruluna  caddelerimizden İngilizce kelimelerin temizlemesine yönelik çalışma yapmasını istemesi sevindirici olmuştur. Bu yazımız, böyle bir çalışmaya da katkıda bulunmak için yazılmıştır.

“Türkçe Misak –ı Millisi”

1920’lerdeki “BEKA SORUNUMUZ”, düşman işgalinde olan topraklarımızın İstiklal Harbi vererek kurtarılması idi. O zamanın Meclisleri tarafından kabul edilen “Toprak” veya “Vatan Misak-ı Millisi” hedefleri adı geçen harbi  kazanmamız sonucu ülkemiz bağımsızlığına  kavuşmuş, bu gerçekleştiren  Meclisler  ve Hükümetler tarihimize “Kahraman Meclisler ve Hükümetler” olarak geçmişlerdi.

   Günümüzde karşılaştığımız en büyük “BEKA SORUNU” ise, bu sefer de ülkemizi İngiliz askerlerinin işgali yerine  ondan daha da tehlikeli milletimizi millet yapan dilimizin İngilizce  kelimelerin   işgali karşısında ortaya çıkan sorundur.

   Adı geçen yeni beka sorumuz  günümüzün Millet Meclisi  tarafından da idrak etilmiş  olacak ki, buna   bir “çare” bulmak için  2006 yılında TBMM’de , Mecliste grubu bulunan partilerin 39 kişilik milletvekilinden ibaret bir “Türkçedeki Bozulma ve Yabancılaşmanın Araştırılması, Türkçenin Korunması ve  ve Etkin Kullanımı İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi”  isimli “Meclis Araştırma Komisyonu” kurulmuş, çalışmalarını aynı yıl içinde tamamlayan komisyon, Türkçenin karşılaştığı tehlikelere ve bunların giderilmesine yönelik hazırladığı raporunu Meclis’te görüşülerek kanunlaştırılması için Meclis Başkanlığına vermiştir.

    Günümüzde dört bir tarafından darbeler yiyerek yok edilmeye çalışılan Türkçemizin  korunmasına yönelik  günümüz Meclisinin “TÜRKÇE  MİSAK-İ MİLLİSİ” adını verebileceğimiz ve içeriği, yukarıda bahsettiğimiz “dil hastalıkları” nı  ve çözüm yollarını da dile getirdiği halde “Türkçe  Misak-ı Millisi”, Meclis Dil Araştırma  Komisyonun dil raporundan  9 madde halinde şöyledir:

        “1-İşyerlerimize  yabancı kelimelerden isimler verilmemeli,  bunların Türkçe karşılıkları varsa mutlaka bunlar kullanılmalı veya karşılığı bulunmayanlara Türkçeden kelimeler   üretilmelidir.

          2- Türkçe işyeri isimleri  altında mutlaka yabancı kelimelerden  isimler de kullanılmak gerekiyorsa, bunlar, Türkçe yer isminin altına parantez içinde küçük harflerle yazılarak ifade edilmelidir.

          3-Türkçede olmayan harfler asla kullanılmamalıdır.

          4-Yabancı kelimeler  asılları ile değil,  ses uyumumuza uydurarak yazılmalıdır.

           5-Yabancı dillerden bize yabancı imla ve gramer kuralları almak suretiyle dilimiz bozulmamalıdır.

            6-Yabancı dilde eğitim, sömürge ülkelerde  olur. Yabancı dilde eğitimden vazgeçilmelidir. 

            7-Herkes kendine göre dil kuralları uydurmaktan vazgeçmeli, bu konuda bilim adamları, dil uzmanları ve ilgili kurumlar yetkili olmalıdır.

            8-Dilimizin korunması ve geliştirilmesine yönelik daha etkili kurumlaşma yapılanmalarına gidilmelidir. .

            9-Meclis Araştırma Komisyonunda alınan bu  tavsiye kararları, Meclis Genel  Kuruluna getirilerek, toplumumuzda yaptırımlara yönelik olarak yasallaştırılmalıdır. “

     100 yıl önceki topraklarımızın işgali karşısında ortaya çıkan “VATAN  – TOPRAK MİSAK-IMİLLİSİ” nin hedefleri, İstiklal Harbimiz yapılarak ve kazanılarak gerçekleştirilmiş,  o zamanın Meclisleri ve Hükümetleri “Kahraman Meclisler ve Kahraman Hükümetler” olarak tarihimize  geçmişlerdi.

     Bugün itibariyle  de toprak işgalinden  daha da tehlikeli dilimizin işgali karşısında bunu ortadan kaldırmaya  yönelik adına “Yeni Bir   İstiklal Harbimiz” diyebileceğimiz bu harbin kazanılmasına yönelik olarak TBMM’nin tozlu raflarında 14 seneden beri bekleyen “Türkçe Misak-i Millisi” nin Meclisin Genel Kuruluna indirilerek yasalaşmasını sağlayacak ve uygulamaya  koyarak dilimizi “Katil –İşgalci Dil” İngilizcenin işgalinden kurtaracak Meclisler ve Hükümetler de tarihimize “Kahraman Meclisler ve Kahraman Hükümetler” olarak  geçeceklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Alanyaspor513
 • 2Fenerbahçe511
 • 3Fatih Karagümrük58
 • 4Antalyaspor58
 • 5BB Erzurumspor47
 • 6Galatasaray57
 • 7Sivasspor47
 • 8Kasımpaşa57
 • 9Hatayspor47
 • 10Göztepe56
 • 11Konyaspor46
 • 12Kayserispor56
 • 13Çaykur Rizespor55
 • 14Trabzonspor55
 • 15Yeni Malatyaspor55
 • 16Denizlispor55
 • 17Gaziantep FK54
 • 18Beşiktaş44
 • 19Gençlerbirliği44
 • 20Başakşehir FK54
 • 21MKE Ankaragücü41
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA