DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 07-10-2021 11:17

​​​​​​​TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE  IV

 

TÜRKÇENİN İDEOLOJİK VE SİYAS TERCİHLERE ȂLET EDİLMESİ

Süleyman KOCABAŞ

kocabassuleyman@gmail.com

             “Türkçe Yılı” nın Gözardı Edilmesi ve “Yunus Emre Yılı” nın Ön Plana Çıkarılması       

        Bu yazımıza, “Türkçe Yılı Münasebetiyle” başlıklı yazı dizimizin  dördüncü bölümü  olarak devam ediyoruz. Önceki yazılarımızda hükümetimiz tarafından 2021 yılının “Türkçe ve  Yunus Emre Yılı “ ilan edildiğini ve bunun  UNESCO tarafından da kabul gördüğünden bahsetmiştik. Türkçemiz hakkında genel bir kanaat “Dilimiz yüz yıllardan beri hep sahipsiz kalmıştır” dan hareketle, aynı sahipsizliği 2021 yılının “Türkçe Yılı” olması münasebetiyle  günümüzde de yaşamaya devam ediyoruz.  Adı geçen yıl gelip geçiyor, ama, ortada  ona değer  vermeye, önemini ve devasa problemlerini dile  getirmeye   yönelik hiçbir etkinlik yok. Üniversiteleri  bir kenara bırakalım  ana görevi dil olan  Türk Dil Kurumu’nda bile bir kıpırdanmaya rastlanmıyor.  Benim de üyesi olduğum Türkiye Yazarlar Birliği’nden  Ağustos ayı içinde bir kıpırdanma geldi. Birliğin kurucusu ve eski başkanlarından  dostum Mehmet Doğan bana yıl dolayısıyla Birlik  olarak bir etkinlik düzenlemek  istediklerini ve bu konuda fikrimi sordu. Olumlu cevap verdim ve ben  de buna bir bildiri ile katılabileceğim  cevabını verdim ama, bir sonuç çıkmadı. Ardından kendisi de benim gibi kişisel olarak görüşlerini  yazdığı dergi ve gazetelerde “Türkçe Yılı Hakkında” dizi yazıları ile anlatmaya başladı.    TRT yayınları ve üniversitelere bakıyoruz, sanki ortada bir Türk dili yokmuş gibi , “Türkçe Yılı” nı silinerek hep “Yunus Emre Yılı”  dile getiriyorlar. Üniversitelere  yönelik yaşanan bir örnek olarak Erciyes Üniversitesinde olup bitenleri  gördüm. Üniversitenin ana girişinde halka duyuruya yönelik panolar vardır. Geçtiğimiz Ağustos ayı içinde bu panolardan birinde  duyuru olarak şu ilan  yer alıyordu:  “2021 Yunus Erme Yılı, Rektörlük”. Görülüyor ki,  “Türkçe Yılı” kaldırılarak yazılmış. Anlaşılan, kendisine “Türkçe yılı” vurgusu yapıldığı halde, bu yıl da, “Türkçeye sahipsizlik” le geçiştirilecek.        

       Bu girişimizden sonra çok önemli “dil hastalıklarımız” dan olarak Türkçenin ideolojik ve siyasi tercihlere âlet edilmesini anlatacağız.

                                     Türkiye’de  İdeolojik –Siyasi Odaklaşma  ve Gruplaşma

    Tarihimizin Cumhuriyet döneminde, genelde ve ana hatlarıyla   iktidara geldiklerinde uygulayacakları parti ve hükümet politikalarından olarak, Modern Batı Medeniyetinin şaşasına kapılarak kendi  medeniyetlerinden  duydukları aşağılık duyguları sonucu    şu üç ana odaklaşma veya gruplaşma kendisini göstermiştir:

       1-Batı taklitçisi “Kemalist Grup” veya genel tanımlamasıyla  “Kapitalist Gruplaşma”.

       2-Batı taklitçisi Marksist gruplaşma ve kendilerini bunun versiyonlarına göre ifade  eden Komünist, Sosyalist, Sosyal Demokrat, Ortanın  Solu, Demokratik Sol kutuplaşmalar.

      3- Medeniyetler ve emeller farklılıklarından kaynaklanan Batıyı “topyekun taklitçilik” ten ve “celladına aşık olmak” tan ziyade  “seçerek kabullenmek” ten (yalnızca ilim ve tekniğini almak şeklinde) kendilerini genelde milli –yerli,  milliyetçi –muhafazakar –demokrat olarak ifade den grup. Bu grup, diğer gruplarla  bazı hallerde iç içe girmişlikleri  ile çeşitli versiyonlarıyla tartışılabilir.

      Bu üç gruptan ilk ikisi kendilerini  hep “inkılapçı –ihtilalci” olarak tanımlamışlar, Batıdan “maymunlaşma”  örneğinden olarak   körü körüne taklitçilikle   ülkemize “Kapitalist burjuva  medeniyeti ve düzeni”  ve  “Komünist - Sosyalist proletarya medeniyeti  ve düzeni” ni getirmekle  ifade etmişlerdir. Batıdan taklitçi  bu düzen anlayışlarının esası, ihtilalci olduklarından 1000 yıllık geleneksel Türk Medeniyet ve Düzen anlayışını yıkarak yerine kendi düzen anlayışlarını getirmek olmuştur. Adı geçen medeniyet ve düzen anlayışına damgasını vuran İslam dini ve İslam medeniyeti olduğu için, bu sebepten ona düşman olmuşlar, bu düşmanlıklarının tezahürlerinden  birisi de dil alanında kendisini göstermiştir. İslam medeniyetinin din dili Arapça ve edebiyat dili Farsça olduğu için, Türklerin Müslüman olmaları sebebiyle bu dillerden yoğun olarak dilimize kelimeler ve terimler girerek  düşünce  yapımızı ve sosyal hayatımızı yakından etkilemiş, bundan Selçuklu –Osmanlı geleneğinden olarak bir “Türk-İslam Medeniyeti” sentezlemişi kendisini göstermiş, bu sayede Türkler, yaklaşık 5000 yıllık tarihlerinin zirvesini yaşamışlar, dünyanın süper güçlerinde birisi olmuşlardır.

      Modern Batı Medeniyetinin  şaşasına kendisini kaptıran  ilk iki grup, Osmanlı’nın son yüzyılından başlayarak ve Cumhuriyet döneminde  zirve yaptığı halde “Türk-İslam Medeniyeti” ne topyekun düşman hale  geldiklerinden  bu medeniyetin  simgelerinden İslam’ın izlerini silmek için 1000 yıldan beri Müslüman Türkler olarak konuştuğumuz  ve yazdığımız dilimizi de “hedef tahtaları” arasına koymuşlar, bu dilimizin esaslarından birisi olan  “din dili” Arapçadan etkilenmesi sebebiyle,  dini duygularını zayıflatarak, Türkiye’yi  Batı medeniyetinin laiklik düzenlerine  adapte için Arapça  kelimeler ve terimleri dilimizden kovma savaşı vermişler, bu süreç 1932’de başlayan “Dil Devrimi” ile kendisini göstermeye başlamıştır. Böylece, dilimizin  ideolojik ve siyasi emellere âlet edilmesi  kendisini ilk olarak böyle göstermiştir. Dilimizdeki bu “hastalıklı dil hali” nin hem dillerin “tabii gelişim seyri” ne  ve hem de “ihtilallerin kanunları” na aykırı olduklarını “Türkçe Yılı Münasebetiyle ” yazı dizimizin ilgili bölümlerinde detaylı  olarak incelemiş, anlatmıştık.       

   Bu yazımızda ise,  “Dil Devrimi” sürecinde, adı geçen üç gruptan hangisi iktidar olmuşsa, dilimizin de onların ideolojik –siyasi yapılanmalarına nasıl âlet  edilişinin  sürecini özetle anlatacağız.

                                 Her İktidar Değişikliğinde Türkçenin Başına Gelenler  

           Bu cümleden olarak dilimizde farlı farklı  ideolojik –siyasi tercihli iktidarlar  tarafından bir nevi, akla ve ilme ziyan işlerden “Ali Cengiz Oyunları” benzeri oyunlar  oynanmış, dilimizin karşı karşıya geldiği böyle devasa boyutlarda  bir hastalıklı yapılanma uygulaması, tarihte ve günümüzde hiçbir ülke ve devlet  bünyesinde yaşanmamıştır. Tarihte bunun tek örneği biziz. 

           İşte dilimizin devasa boyutlarda “Dil Devrimi ile dilimizin devrilmesi” sürecinin  en kötü yapılanma örneklerinden  birisi de bu olmuştur. Gerçi “Yaşayan Türkçe” nin kullanılmasına yönelik girişimler “olumlu birer gelişme” olarak değerlendirilmiştir  ama, bunu yapan ve seçimlerle iktidardan düştükten sonra yerine gelen yeni parti iktidarının bu sefer de “olumsuzluklardan” olarak denilerek “Çağdaş Dil” in (Uydurukça dil anlamında)  kullanılmasına  yönelik kendi tamimleri veya genelgelerini  devlet teşkilatlarına  yayınlamasının getirdiği “ikilem” in varlığı, dilimizdeki istikrarsızlığı sürekli hale getirdiği  için “topyekun değerlendirmek” e yönelik  olarak  1938 – 1980 zaman diliminde yaşanan bu süreç, dilimizde “genel bir olumsuzluk” olarak  değerlendirilmiş ve  yorumlanmıştır. Yaşanan  örnekleme olaylarından olarak kısa bir  filim  şeridinden  yaşanan sahneler kendisini  şöyle göstermiştir:  

        1932 – 1950 zaman dilimini kapsayan “Tek Partili Cumhuriyet Dönemi” nde , yönetime tek başına genelde   “Batı Kapitalist Burjuva Medeniyeti ve Düzeni” ni  getirmek isteyen kadrolar yönetime hakim oldukları için, “Bu milleti İslamiyet’ten ve  mazisinin dilinden ne kadar çok uzaklaştırırsak o derece Batılılaştırır  ve Laikleştiririz ” emeliyle hep “Yaşayan Dilimiz” e saldırmışlar, “Çağdaş Dil” adı altında onda ne kadar Arapça ve Farsça kelime varsa atılmasının mücadelesini  vererek dilimizi yıkmışlar, çok zayıflatılması sonucu   Batı dillerinin  istila ve işgaline  açık hale getirmişlerdir.      

         Ülkemizde 1946’da  “Demokrasiye  Geçiş” ile birlikte, 14 Mayıs 1950 seçimlerini kaşanan Demokrat Parti, iktidar  olmayı Cumhuriyet Halk Partisinden devralmıştır.   1950 – 1960 zaman dilimini kapsayan   “Menderes Dönemi” nde,   Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes, Cumhuriyet Halk Partisi ve onun genel başkanı İsmet İnönü’ye muhalefetinin yanında, biraz da “muhafazakar” kimliğinden kaynaklanan sebeplerden, iktidarda kaldığı sürece, uydurukça  dilin yıkımlarını  az – çok  ortadan  kaldırmaya çalıştı. 16 Haziran 1950’de Türkçe okunan ezan Arapçaya  çevrildi. Cumhurbaşkanı İnönü’nün 1945’de uydurukça dile  çevirdiği Anayasanın dili,  1952’ de yeniden    eski haline getirildi, Ders kitapları da  İnönü döneminin uydurukça dili terk edilerek “Yaşayan Türkçe” ile yazılmaya başlandı. Devlet teşkilatlarına   tamimler gönderilerek , “Yaşayan Türkçe” ni kullanılmasına özen gösterilmesi istendi. Uydurukça dili yapılanmasından  Atatürk   vazgeçtiği halde buna İnönü döneminde yeniden dönen  Türk Dil Kurumunun yapısı zayıflatıldı, devletten aldığı ödenekleri kesildi.

          27 Mayıs 1960 Darbesi ve Rejimi Dönemi yanında (1960 – 1961) ardından gelen CHP lideri İnönü’nün başbakanlığını yaptığı “Koalisyon Hükümetleri Dönemi” nde” (1961-1965)  uydurukça dile, darbe yönetimi ve hükümetler tarafından yayınlanan tamimlerle  yeniden dönüldü.

         1965 – 1972 zaman diliminde  Adalet  Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel’in az –çok “muhafazakar kimliği” ile tanınması sonucu,  kendi adıyla başlayan dönemi, bu sefer de dil konusunda “Yaşayan Türkçe” ye geri dönülmesi ve bütün devlet teşkilatlarında ve ders kitaplarında  bunun kullanılması  için tamimler yayınlandı.

         Adı geçen dönemde,  Türk Dil Kurumu ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda (TRT)  “sol kadrolaşma” zirve yaptı.  “Marksist  Sol” ve “Ortanın Solculuğu” nun (CHP’nin sola dümen kıran  yeni kimliği) varlığı,  basın -  yayın hayatında uydurukça dilinin kullanılmasını   artırdı.  “Ortanın Solcusu” kimliğiyle siyasi liderlerden olarak   CHP Genel Sekreteri ve sonra Genel Başkanı  Bülent Ecevit,    uydurukça dilin şampiyonluğunu  yapmaya soyundu. 1973 – 1980 zaman diliminde Başbakan olduğu her dönemde, devlet teşkilatlarına  tamimler yayınlayarak “Çağdaş Dil” adı altında uydurukça  dilin kullanılmasını istedi. Kendisi de uydurukça kelimeler üretmenin hastalıklı hallerini  sergiledi. Bununla, edebiyatçı, gazeteci yazar  Ahmet Kabaklı’ nın “Ecevitçe” veya “Ecurufca” adını taktığı uydurukça dil revaç buldu.   Ardından muhalifi Demirel iktidara gelince, o da bu sefer tersine “Yaşayan Türkçe” nin  kullanılması  tamimleri yayınlamaya başladı.   Bu sebeplerden  Türkçe, birer istikrarsızlık örneği olarak sık sık el değiştirdiği için  genelde 1960-1980 zaman diliminde uydurukça dilin atak yapması sebebiyle “en karanlık günleri ”ni 12 Eylül 1980 Darbesi ve Rejimi günlerine kadar yaşadı.

         12 Eylül 1980 Darbesi ve Rejimi ise, “Çağdaş Dil” adı altında lanse edilen “Uydurukça Dil” e tamamen cephe  almış, rejiminin sonuna kadar devlet teşkilatlarına yayınladığı tamimlerle  “Yaşayan Türkçe” nin konuşulması ve yazılmasını  istemiştir. Bu  cümleden olarak ayrıca, ehliyetsiz, liyakatsiz  yapılanması ve kadrolaşmasıyla   “Uydurukça Dil Hastalığı” nın odağı olarak gördüğü Türk Dil Kurumu’na da  bir çekidüzen vermek ihtiyacını duydu. Onu, yeni kurulan   Atatürk  Kültür Dil ve Tarih  Yüksek Kurumu’na bağlayarak  devletleştirmiş, başına Türkçeye daha iyi hizmet verecek kadroların  getirilmesine başlanmış, bu haliyle, 1932’den  beri sürüp gelen Türkçenin  uydurukça  dile dönüştürülmesi az çok tavsamıştır. Ama, bu sefer de 12 Eylül  rejiminden sonra dilimize ikinci bir büyük dil yol kazası  olarak “Türkçe kalesinin İngilizce  tarafından  işgali”  kendisini göstermiştir. Dün uydurukça dil elinde can çekişen dilimiz bugün itibariyle, Türkçe karşılıkları  ola ola, bunların yerine İngilizce kelimelerin kullanılmaya  başlanması ve işyerlerimize İngilizce isimlerin verilmesiyle birlikte can çekişmeye devam etmektedir.   

        Özet olarak, her iktidar değişikliğinde nesiller,  bunların farklı farklı ideolojik –siyasi tercihlerinden olarak  hangi dili  kullanacakları bocalaması içine girdiklerinden, doğru - dürüst ve istikrarlı bir kimlik kazanamadılar. Dilimizle  sürekli oynandığı için  “arabeks  bir toplum yapılanması” gibi “eksantrik” ve “absürt” bir toplum  yapılanması içine düşüldü.  Kültür ve dil hayatımızda “büyük felaket” yaşandı. Gelen   “dil fakirliği” sebebiyle yaratıcı zihinler dumura uğratıldığı için Cumhuriyet döneminde milletimizin  bölgesinde ve dünya  süpür güç olmasını engelleyen  sebeplerden birisi de işte bu oldu.  Bütün bunlara, “Dil Devrimi ile gelen dilimizin devrilmesi” damgasını vurdu. Sebep olanları,  tarih daha geniş boyutlarda  yargılayacaktır.

     Yazımızın  bu konusundan olarak bazı eleştiriler ve tepkiler şöyledir:  

       Prof. Dr.  Murat Belge: “Dile politik iktidarların müdahalesi zararlıdır. Dilini değiştirmek Türkiye’ye özgü  bir tuhaflıktır.” (Yazko Edebiyat,  Sayı 20, Haziran 1982, s. 94)

        Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu: “Dilimiz, siyasi ve ideolojik bir unsur haline getirilmiştir.” (Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Türkçenin Karanlık Günleri, İstanbul, 1972, s. 34) 

       Orhan Seyfi Orhon: “Dile particilik ve politikacıların karışması iyi değildir. Biraz sonra birbirimizi anlayamaz hale geleceğiz.” (Son Havadis Gazetesi, 6 Şubat 1963)

        Prof. Dr. Osman Turan: “Başka memleketlerde ilim adamları dışında  dile kimse müdahale edemez.” (Yeni İstanbul gazetesi, 2 Kasım 1964)

       H.C. Hony  (İngilizce - Türkçe Büyük Sözlük’ ün yazarı İngiliz  Türkolog):  Türk diline politikacıların karışması iyi olmamıştır.” (Nejat Muallimoğlu, Türkçe Bilen Aranıyor, İstanbul, 1973, s. 310) 6 Ekim 2021

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE İNGİLTERE VE AMERİKA SÜPER GÜÇLERİ EKSENİNDE DÖRT DEFA BUNLARIN YENİ DÜNYA DÜZENLERİNE ADAPTASYONU- DİZAYNI SÜRECİ 02-12-2021 23:07 TARİH DÜN BİZİ NASIL ÇAĞIRMIŞTI?  IV                22-10-2021 10:12 ​​​​​​​TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE  IV 07-10-2021 11:17 ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1539
 • 2Konyaspor1527
 • 3Fenerbahçe1527
 • 4Hatayspor1526
 • 5Başakşehir FK1525
 • 6Alanyaspor1524
 • 7Galatasaray1523
 • 8Fatih Karagümrük1522
 • 9Beşiktaş1521
 • 10Adana Demirspor1520
 • 11Sivasspor1519
 • 12Giresunspor1519
 • 13Kayserispor1519
 • 14Altay1518
 • 15Antalyaspor1518
 • 16Gaziantep FK1518
 • 17Göztepe1514
 • 18Yeni Malatyaspor1514
 • 19Kasımpaşa1511
 • 20Çaykur Rizespor1510
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA