DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 08-11-2020 17:53

TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI?

BALIK BAŞTAN KOKMUŞ KUYRUĞUNA KADAR GELMİŞ
Rahmetli Nasrettin Hoca, balıkçılardan balık alırken hep kuyruğunu koklayarak alırmış.
Balıkçılar, hocanın bu âdetten olamayan hali karşısında gülerler ve ona şunları söylerlermiş:
“Hocam ne yapıyorsun, balık kuyruğundan koklanır mı? Balık başından kokar”. Hoca buna şu
cevabı verirmiş. “Evlat, anladım, balık baştan kokar. Ama kuyruğuna kadar geldi mi diye
bakıyorum.”
Resmi kuruluşların ve özellikle bunlar içinde Türk Haya Yolları’nın Türk diline vurduğu
büyük darbeden bahsetmek istiyoruz. Hava meydanlarındaki bütün yazılar İngilizce: “Turkish
Cargo” (Cargo dilimize ses uyumumuza uydurularak taşımacılık anlamında kargo alarak
girmiştir. Bunu rağmen cargo olarak yazmak ve kullanmak dilimizin grameri ve imlasına
aykırıdır. Milli dil bilincinden yoksun olmanın göstergesidir)), “Turkish Technic” gibi. Daha
düne kadar uçaklarının üstünde hep “Türk Hava Yolları” yazardı. Son yıllarda bunları da
İngilizleştirerek “Turkish Airlines” yazdılar. Yolcularının okuması için koltuklarına
koydukları dergilerinin ismi ise “Sky Life” (Skyın Türkçe karşılığı gök, lifenin Türkçe
karşılığı ise hayat demektir) . Her halde İngiltere, Türkiye’yi işgal edip sömürgeleştirse
bunları yapardı. Ama, “Bağımsız ülkeyiz” dediğimiz topraklarımızda bunları İngilizler değil
biz yapıyoruz. Buna, “kendi kendini sömürgeleştirme” denilir. 1980’li yılların başlarında
yoğun olarak ortaya çıkan “dillerin katili katil dil” unvanını alan İngilizcenin dilimizi işgali –
katli “kendi kendini sömürgeleştirme” açısından THK’da erkenden ve topyekun olarak
başladı.
İngilizcenin “uluslararası dil, evrensel dil” safsata propagandası, günümüz yeni
kapitalist emperyalizminin, dünyayı değişen boyutlarda sömürgeleştirmeye, Anglo –Sakson
kültürü ve medeniyeti dışında bir medeniyet bırakmamaya yönelik bir “beyin yıkama” ve
“algı operasyonu” dur. Resmi kuruluşlarımızın buna alet olması ibret ve dehşet verici,
milletimizin geleceği açısından çok tehlikelidir. Çünkü, millet demek milli dil demektir.
Yabancı dillerin etkisinde kalarak dillerini kaybeden milletler, tarihin milletler mezarlına
gömülürler.
Avrupa’nın hiçbir ülkesinde hava meydanlarına ve uçakların üzerine İngilizce kelimeler
yazılmaz. Bir Fransız uçağı üzerinde “Francish Ailines”, bir Alman uçağının üstünde
“Grmanish Airlines” ifadesini göremezsiniz. Çünkü bu milletler bizden daha çok milliyetçi ve
milli dillerine bağlı, milli dil bilinçleri yüksek milletlerdir.. Avrupa’nın hiçbir ülkesinde

bizde olduğu kadar İngilizcenin esamesi bile okunmaz. Bütün kara Avrupası milletleri,
“İngilizcenin işgaline uğramamak” için büyük bir teyakkuz ve alarm içindedirler. İngilizce
bilirler ama, dillerini bu dille değiştirmeye kalkmazlar. Hep kendi dillerini ve kelimelerini
kullanmakta inat ve sebat ederler. . Zorunlu olmadıkça ve mecbur kalmadıkça İngilizceyi
kullanmazlar. Bizdeki gibi “kendi kendini sömürgeleştirme” nin göstergesi “Yabancı dilde
eğitim” yapmazlar. İngilizce eğitim dilleri olmaz.
Bir milleti millet yapan milli dilidir. Milli dilin ölümü demek milletin ölümü demektir.
Türk dilinde karşılıkları ola ola bunların yerine İngilizce kelimeleri kullanmak Türk diline ve
Türk milletine en büyük kötülüktür. Edebiyatçı yazarlarımızdan Peyami Safa bunları
yapanları “Dil Züppeleri, Dil Donkişotları , Tatlısu Frenkleri” olarak nitelendirirken Prof. Dr.
Mehmet Kaplan da “Dil güveleri” olarak nitelendirir. Özellikle, balık baştan kokar misali bu
sıfatları en başta resmi kuruluşların almaya başlaması, milletimizin geleceği için son derece
tehlikeli olup, vatandaşlarımız da işyerlerine isimler koyarlarken “resmi kuruluşlar, bunu
yapıyorlar, biz niye yapmayalım “ diyerek bunların kötü birer taklitçisi olacaklarından
durumun vahameti kendisini daha büyük boyutlarda gösterir.
Gösterdi bile! Neredeyse bütün illerimizin caddeleri İngilizce kelimelerin işgaliyle bugün
büyük ölçüde “düşmüş” tür. “Ankara düştü” diyoruz. Bir ülkede başkent düşerse o ülke de
düşer. Bugün Ankara’da Kızılay’dan Dikmen’e, Çankaya’ya kadar Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin etrafındaki işyerlerine Türkçe karşılıkları ola ola İngilizce isimler konulması
sonucu, günümüzde vatanımız İngiliz askerleriyle değil, İngiliz kültürü ve kelimeleriyle sarılı
ve işgal edilmiş durumdadır. 1920’ lerde İstanbul’daki Meclis –i Mebusan İngiliz as- kerleri
ile sarılıydı. Bugünün Ankara’sında TBMM ise, caddelerimizden Türkçe kovulduğu halde
İngilizce kelimelerle sarılıdır. İşgalin en büyüğü ve tehlikelisi bu kültürel işgaldir.
Mustafa Kemal Atatürk, bugün sağ olsa, THY ve TBMM’nin etrafındaki yaşananları
görse idi acaba ne derdi? Herhalde şunları söylerdi: “Ben milli kuruluşlarımızı ve Ankara’yı
size böyle mi bıraktım, emanet ve teslim ettim. Dün işgalci askerlerini ülkemizden
kovduğumuz düşmanlarımızın yerini bugün kelimelerinin ve kültürlerinin işgali almış. Bu
yaptıklarınızdan vazgeçiniz ki, beni çizmelerimi giyerek yeniden Samsun’a çıkmak
durumunda bırakmayınız. 1920’lerde vatan topraklarımızı düşmanlarımızın askeri işgalleri
karşısında onu kurtarmak için “Vatan Misak –ı Milisi” yayınlayarak onu kurtarmıştık. 2020
‘lerde ise bu sefer de düşmanlarımızın askeri işgallerinden daha da tehlikeli kültürel ve
dilimizi kelimeleri ile işgalleri karşısında bana yeniden bir “Misak-ı Milli” yayınlanmasına
yönelik olarak bu sefer de dilimizi düşman işgalinden kurtarmak için “Dil” veya “Türkçe
Misak-ı Millisi” yayınlatmak zorunda bırakmayanız. 2020’de karşılaştığımız tehlike, yüz yıl
sonrasına yönelik olarak 1920’de karşılaştığımız tehlikeden daha da büyüktür. Bir millet
bağımsızlığını, toprağını kaybedebilir. Milli dilini kaybetmedikçe, yeniden teşkilatlanarak
bağımsızlığını ve elinden çıkan topraklarını kazanabilir. Ama, kendisini millet yapan milli
kültünü ve milli dilini kaybederse her şeyini kaybedeceğinden bir daha dirilmemek üzere tarih
sahnesinden çekilir. Bu tehlikeli süreci yaşamaya devam edersek üzerinde yaşadığımız
Anadolu topraklarında Sümerler, Hititler, Lidyalılar ve Urartulardan sonra tarihin milletler
mezarlığına gömülmeye aday beşinci millet biz olmayalım!” 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Fatih Karagümrük510
 • 4Fenerbahçe410
 • 5Konyaspor410
 • 6Altay59
 • 7Galatasaray48
 • 8Hatayspor47
 • 9Kayserispor47
 • 10Yeni Malatyaspor56
 • 11Alanyaspor46
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Çaykur Rizespor51
 • 19Başakşehir FK40
 • 20Giresunspor40
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA