DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 26-04-2021 10:16

OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH

 

 

 

 

1841 - 1936

Osmanlı Devletinin Boğazalar Üzerindeki Mutlak Hakimiyeti

Osmanlı Devletinin  iki boğaz ve Marmara denizindeki mutlak hakimiyeti 1453'de İstanbul’un fethi ile başladı. Bunun anlamı, Osmanlı’nın kendi iradesi  dışında hiçbir devletin ne ticaret ve nede harp gemilerini geçirmemesi demekti.

      Osmanlı mutlak hakimiyetini,  Rusya karşısında ağır bir yenilgiye uğraması  sonucu bu devletle 1774’de imzalanan Küçük Kaynarca antlaşmasıyla  kaybetmeye başladı.  Rusya artık bir Karadeniz devleti haline geldiği için bastırması sonucu ticaret gemilerine geçiş izni ve imtiyazını  ilk defa ona verildi. İyice zayıflaması sebebiyle Osmanlı da artık  321 yıl (1453-1774) süren dünyanın süper gücü olma halini İngiltere’ye bıraktı. Kendisi ikinciliğe düştü.

Rusya’ya  verilenyukarıdaki imtiyaz, diğer büyük devletlere de  “emsal” oldu. İkinci olarak, 1783’de Avusturya’ya  bu hak verildi.  Aynı hak, üçüncü olarak  I. Napolyon’un Mısırdan çıkarmak için yapılan 5 Ocak 1799   antlaşmasıyla  İngiltere’ye de verildi. Bu hakkı, 1806’da Fransa aldı.

      Boğazlardan harp gemilerinin geçmesine ilk izin, I. Napolyan’a karşı yapılan   1798 ittifakıyla  Rusya’ya verildi. Fransız ordusu  Mısır’dan çıkarılınca bu hak Rusya’dan 1801’de geri alındı.

       Bu sefer de I. Napolyon Rusya ile dost olup, onunla birlikte  7 Temmuz  1808 Tilsit Antlaşmasıyla  Osmanlı topraklarını paylaşıpona saldırı kararı aldılar. Buna karşı Osmanlı Devleti de İngiltere ile 5 Ocak 1809’da  askeri ittifak antlaşması imzaladı. İttifaka  göre, harp başlarsa     Boğazlar İngiliz harp gemilerine açılacaktı. Savaş tehlikesi  ortadan kalkınca bu hak İngiltere’den geri alındı.

     1830’lu yıllarda  Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyan ederek  ordusuyla Kütahya’ya  kadar gelmesi, Sultan II. Mahmut’un isteği üzerine Rusya harp gemilerinin  5 Şubat 1833’de Boğaza yeniden gelmesine sebep oldu. Avrupa’nın büyük devletleri buna  karşı çıktılar. Mısır ordusuna karşı bir askeri ittifak kurulup,  Kasım 1840’da Anadolu ve Suriye’den çıkarılınca  13 Temmuz 1841’de Londra Boğazlar Antlaşması  imzalandı.

Türkiye’nin  Boğazlar Konusunda  Uluslararası  Taahhüt Altına Girmesi

Osmanlı Devleti, zayıflığı ve güçsüzlüğü sebebiyle  büyük devletlerin bastırması sonucu, 13  Temmuz  1841 Londra Boğazlar Antlaşmasını  imzalamakla 1453’den beri var olan Boğazlar üzerindeki  mutlak hakimiyetini  kaybetti.  “Uluslararası  Taahhüt” veya “Sözleşme” altına girdi. Bunu göre, sulh zamanlarında Boğazlar bütün devletlerin ticaret gemilerine açık olacak, harp gemilerine kapalı bulunacaktı. Osmanlı Devleti, bir müttefiki  ile birlikte harbe girerse,  onun harp gemilerine alabilecekti.   Rusya, ısrar etmesine rağmen, adı geçen antlaşmayla,   Boğazlardan sulh zamanında harp gemilerini geçirebilme hakkını alamadığı için “Antlaşmadan umduğunu bulamayan   Rusya oldu” denildi. Ona bunu, “sömürgecilikte  rakibi” denilen İngiltere ağırlıklı olarak engellemişti.

     Görülüyor ki bütün bu şartları, Osmanlı Devleti,  antlaşmaya taraf bütün devletlere taahhüt etmekle, kendi serbest iradesiyle belirleme  haklarından vazgeçmiş, Boğazlar “Uluslararası bir statü”   kazanmıştı. Antlaşma şartlarından  birisi ihlal olunursa, taraflara  müdahale hakkı doğmuştu.

1841 Londra Antlaşması, 18 Mart 1915’e kadar  yürürlükte kaldı. İtilaf Devletlerinden İngiltere ve Fransa, Rusya’yı ittifaklarında tutabilmekiçin adı geçen gün ve tarihte “İstanbul Antlaşması” yla  Marmara ve Boğazları Rusya’ya verdiler. Rusya da zatenyüzyıllardır  böyle bir fırsatı bekliyordu.

       24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşmasıyla   Marmara ve Boğazların yönetimi,Milletlerarası  bir komisyona  verildi. Cumhuriyet Hükümeti, egemenlik haklarına yeniden kavuşmak için fırsat aradı ve  bunu bulması sonucu 20 Temmuz 1936’da  Montrö Boğazlar Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma, az  farklılıklarıyla 1841 Antlaşmasının aynısı oldu.  Tek önemli farkı, Rusya’nınuzun yıllardan beri  ısrarla istediği halde ona verilmeyen sulh zamanlarında  harp gemilerinin geçirilmesi hakkının verilmesi oldu. “Antlaşmadan Rusya kazançlı çıktı” denildi. Yine sulh zamanlarında, Karadeniz’le sınırı olmayan devletlerin harp gemileri buraya tonajları küçük tutulduğu halde girebilecekler ve ancak 21 gün kalabileceklerdi. 

     Türkiye de yeniden “uluslararası  taahhütler” altına girmesine  rağmen, önceki yönetime nazaran daha kazançlı haklarına  sahip olabildi.

      Sonuç olarak görülüyor ki, Türkiye, tarihinde güçlü olduğu yıllarda, Boğazlar üzerinde mutlak hakimiyetini kurabilmiş, zayıf Osmanlı’nın son yılları ve TC. Devletinin de zayıf olduğu yıllarda ise,  “uluslararası  taahhütler veya sözleşmeler” e bağlı kalmak zorunda  kalmıştır. Bu yapılanmanın dünyada fazla bir örneği yoktur.  Neredeyse yalnızca bize inhisar etmektedir.

     Bu da Türk Boğazları ve İstanbul’un Dünya’da jeopolitik  ve jeostratejik  öneminin emsali olmayan çok büyük olmasından ileri gelmektedir. Bu sebepten  zaten, Dünya’nın  süper güçleri Boğazlaratek başlarına yerleşmeyi denedikleri ve buna diğerleri itiraz ettikleri için, en  onunda “en kalıcı çözüm” denilerek, Türkiye’yi  İstanbul ve Boğazlarda “Bütün süper güçlerin çıkarlarını dengeleyen bir ‘denge unsuru’ olarak” onun yaşatılması kararı almışlar, onu, bir nevi burada “Bekçileri” olarak görmüşlerdir.

     Bütün bu olup bitenler açısından, Nil’in hediyesi nasıl ki Mısır olmuşsa, Osmanlı’dan günümüze  Boğazların hediyesi de Türkiye olmuştur. 

Bizim, bugün Çin zulmü ve esaretinde iniminim inleyen Doğu Türkistan’dan tek farkımız işte bu olmuş,  bunun için hep şu  karşılaştırma ve değerlendirme yapılmıştır:  “Uygur Türlerinin de bizim gibi  iki önemli boğazları olsa idi, onlarda bağımsız olurlardı.”

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Altay715
 • 2Beşiktaş714
 • 3Trabzonspor614
 • 4Hatayspor613
 • 5Fenerbahçe613
 • 6Konyaspor612
 • 7Alanyaspor612
 • 8Fatih Karagümrük711
 • 9Kayserispor610
 • 10Sivasspor79
 • 11Adana Demirspor79
 • 12Galatasaray68
 • 13Antalyaspor78
 • 14Gaziantep FK78
 • 15Yeni Malatyaspor76
 • 16Göztepe65
 • 17Kasımpaşa65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor61
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA