DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
HASAN ÇİFTÇİ
HASAN ÇİFTÇİ
Giriş Tarihi : 20-01-2020 11:37

OSMAN  NURİ  KOÇTÜRK

HASAN ÇİFTÇİ-HÜSEYİN ÇAVDAR

GIDA EMPERYALİZMİNE KARŞI  KAHRAMAN BİR SAVAŞCI:

OSMAN  NURİ  KOÇTÜRK

15. ve 16. yüzyılda İspanya ve Portekiz ile başlayan sömürgecilik, 17. ve 18. yüzyıllarda, İngiltere ve Fransa ile yükselmiş, başta Amerika olmak üzere Afrika ve Asya ülkeleri işgal edilerek yer altı ve yerüstü zenginlikleri yağmalanmıştır. Zamanla bu yarışa Almanya ve diğer sanayileşen ülkelerde katılarak paylaşım kızışmış, sonunda Dünya’yı ateş ve kana boğarak insanoğluna iki büyük savaş yaşatmıştır. 20. yüzyılda  ise ülkelerin siyasal yapıları ortadan kaldırılarak uygulanan sömürgecilik, siyasal, ekonomik ve kültürel  bağımlılığa dönüşerek emperyalizme evrilmiştir. Günümüzde, bütün hızıyla devam eden bu sömürü düzeninin bayraktarlığını A.B.D yapmaktadır.

   1. Dünya Savaşı sonrası, Sevr Antlaşmasıyla Anadolu’yu sömürge yapmak isteyenlere karşı, Mustafa Kemal’in önderliğinde Türk Ulusunun kazandığı Kurtuluş Savaşı, sömürgecilerin ilk yenilgisi olumuştur. Dünya tarihinde Mustafa Kemal ve Türk Ulusu, sömürgeciliğe karşı zaferin ve yakılan meşalenin adıdır. Kurtuluş Savaşının mimarları, silahla kazanılan zaferin ekonomik  zaferlerle desteklenmedikce, gerçek bağımsızlığın  kalıcı olmayacağını çok iyi bildiklerinden, eğitimde, tarım ve sanayide önemli adımlar atmışlardır. Ne var ki, Atatürk’ün ölümü ve arkasından gelen 2.Dünya Savaşı, 1950’de dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi değişimler, kendi kendine yeterli hale gelmekte olan ülkemizin adım adım pazar halıne gelerek, tarımda,  ve sanayide dışarıya bağımlı hale gelmesine neden olmuştur. İşte bu olumsuz gidişin ilerde ulusun bağımsızlığının ve ülkenin bütünlüğünün sağlanmasında yaratacağı tehlikeyi görüp, namuslu aydın duyarlılığıyla, hayatını ortaya koyarak,  karşı koymanın adıdır: Osman Nuri Koçtürk. (1918-1994)

   1950’li yıllarda gıda yönünden kendi kendine yeten Türkiye’nin, yanlış tarım politikaları ile  pazar  haline geleceği tehlikesine dikkat çekerek, bağımsızlığa inanmış, toprağa yürekten bağlı bir yurtsever. ABD’nin dayattığı gıda maddelerine karşı, zeytin, zeytin yağı ve tarhana gibi yerli gıdaları savunan, bundan dolayıda   “Tarhana Osman”olarak anılan bir gıda uzmanı.

   Osman Nuri Koçtürk 1918’de İzmir’de doğmuş, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden askeri veteriner hekim olarak, 1943 yılında birincilikle mezun olmuştur. Güneydoğu Anadolu’da veteriner hekim olarak çalışmıştır. Ankara Üniversitesi’nde biyokimya dalında Doktor Ünvanını almıştır. 1949-1953 yılları arasında ABD’da Missouri Üniversitesi Beslenme Bölümünde eğitim görmüştür. Ankara’ya döndükten sonra askerlikten ayrılmış, Ankara Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görevine devam etmiştir. Bu arada Milli Eğitim, Tarım Bakanlıkları ile Et Balık Kurmlarında görev almıştır. 76 yıllık yaşam süresinde 65 kitap, binlerce makale kaleme almıştır.  Kitaplarından en tanınmışları:  “Gıda Emperyalizmi”,  “Sessiz Savaş” ,  “Açlık Korkusu” isimli yapıtlarıdır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı konferansları ve radyo sohbetleri ile konunun önemine dikkat çekmiştir. Osman Nuri

Koçtürk, süt tozu, soya fasulyesi ve yağı ile sonere buğdayı konularında tepki göstererek, geniş kitleleri aydınlatmaya çalışmıştır. Bu hareketi ABD ile ülkemizin yöneticiler tarafından hoş karşılanmıyordu.

   Osman Nuri Koçtürk ilk önce, ABD’nın üretim artığı süt tozlarını ilkokul çocuklarının beslenmesi amacı ile yardım adı altında Türkiye’ye gönderilerek kullanılmasına ve dağıtılmasına karşı çıkmıştır. Yardım yutturmacasıyla gönderilen süt tozlarının parası ABD’nin Türkiye’deki bankalarına ödeniyordu. Bu süt tozları kalite kontrolundan geçirilmeden kullanılıyordu, daha sonraki yıllarda bu süt tozlarında kanserojen, alfatoksin mantarı ürettiği ortaya çıkacak ve yasaklanacaktır. Bu ürünler zaman zaman piyasaya sürülüyor, yoğurt yapımında kullanılıyor, tüketici bir kez daha aldatılıyordu. Kaldı ki bizim süt tozuna ihtiyacımız da yoktu, ABD’nin üretim fazlası süt tozları bizim  sütcülüğümüzü de baltalıyordu.

   Osman Nuri Koçtürk’ün ikinci savaşımı, soya ürünlerine yöneliktir. 1960’larda soya  üretiminde dünya birincisi olan ABD, soya ürünlerine pazar bulmak istiyordu. Soya fasulyesi kaliteli bir bitkisel protein, yağ ve posa içeren çok yönlü besleyici, ayrıca toprağı besleyen bir üründü. ABD, soyanın bu özelliklerini öne çıkararak, yardım  adı altında Türkiye’ye çok ucuza soya yağı satmaya başladı. O zamana kadar halkımız kendi ürettiği tereyağı ve zeytinyağı tüketiyordu. ABD’li soya yağı üreticileri ve yerli işbirlikcileri tereyağının damar sertliği ve kalp hastalıkları yaptığı iddalarıyla kârlı ve büyük, Türkiye yağ pazarına el attılar. Ayrıca tezlerini “Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman” şarkılarıyla, tere yağı ve zeytinyağımıza karşı  soya kökenli margarin ve katı yağları yüceltiyorlardı. Ne yazık ki yerli pazarımızın en değerli ürünlerinden biri olan zeytinciliğimiz, bu haksız yarış karşısında kan kaybetmeye başladı, zeytinlikler  sökülüyordu. Denilenlerin aksine soya yağının tüketimini artmasıyla toplumda damar sertliği ve kalp rahatsızlığı ciddi bir şekilde artmaya başlamıştı. Osman Nuri Koçtürk, halkımız üzerinde oynanan bu kirli oyuna bütün gücüyle karşı çıktı. Bu dünyanın en güzel coğrafyasında yetiştirilen zeytinyağı ve tereyağının önemini, yazılarıyla radyo sohbetleri ve konferanslarla anlatmaya çalıştı. Türk halkına verdiği mesajlar arasında tarhana çorbasını öne çıkardı, bundan dolayı beslenme uzmanımız “Tarhana Osman” olarak anılmaya başlandı. ABD’ye davet edilerek önce satın alınmak istendi, olmayınca tehdit edildi. 1966’da yayınlanan CIA raporunda, Türkiye’de pasifize edilmesi gereken isimler arasında gösterldi. Daha da acısı, margarine karşı zeytinyağını savunan Osman Nuri Koçtürk,  Konya’da bir köşeye sıkıştırılarak öldürülmek istendi, ancak bu saldırıdan büyük bir şans eseri olarak kurtuldu.

   Osman Nuri Koçtürk’ün karşı çıktığı ve yönetenlerce hoş karşılanılmayan üçüncü şavaşımını, ABD’nin Meksika’nın Sonere bölgesinde geliştirilen, ışınlanmış “Sonere Buğdayı”dır. Bu projeye göre çeşitli hastalıklara karşı direnç kazandırılan dayanıklı tohumlar,  bu tohumlara uygun gübreler ve ilaçlarla birlikte bir paket şeklinde gelişmekte olan ülkelere gönderilecek, böylece bütün dünya “yeşil üretim” tarzına geçecekti. Elbette, bütün örnek tohumlar, gübreler ve ilaçlar ABD’den satın alınacaktı. Pilot bölge olarak seçilen Güneydoğu Anadolu’da denenmesi düşünülüyordu. Bu tohum yüksek verim veriyordu ve hastalıklara karşı ışınlanmıştı. Hayatı boyunca aldığı tehditlere aldırmadan, doğru bildiklerini yüksek sesle söyleyen Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk, bu felaket projenin sonuçlarını o günlerde görerek engellenmesini sağlamıştır. Günümüz dünyasında ışınlandırılmış üretim  ürünlerinin ne kadar sakıncalı olduğunu ve yasaklandığını biliyoruz.

   Yaşamı boyunca yanlış ve eksik beslenmenin sonuçlarını inceleyip, halkını aydınlatarak koruyucu hekimliğin önemini anlattı. SSK’nun ilaç fabrikası kurmasının ne kadar önemli ve gerekli olduğuna dikkat çekti. Bilinçsiz antibiyotik kullanımının ve deterjanın çevre kirliliğine yol açacağını vurguladı. İşçi sendikalarında ve kooperatiflerde danışmanlık yaptı. Bülent Ecevit döneminde CHP’den Ankara milletvekili adayı oldu, kazanamadı. 1972’de kendi isteği ile Tıp Fakültesi görevinden istifa etti.

   “Milyonları çalanlar yüksek ve şerefli mevkilere yükseltilerek baş tacı edilir”ken, Osman Nuri Koçtürk, kendi ülkesinde  dışlandı, aç bırakılmaya çalışıldı, öldürülmek istendi, sürgün edildi, tıp fakültesinde proföserliği engellendi. 12 Eylül’de tutuklandı ve işkence gördü, çıktıktan sonra kabuğuna çekildi. 4-Nisan- 1994  tarihinde aramızdan ayrıldı.

 

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
HASAN ÇİFTÇİ

HASAN ÇİFTÇİ

DİĞER YAZILARI 27 MAYIS 1960 DARBESİ YASSIADA KARARLARI 09-07-2020 11:15 LALE ÇİÇEĞİNİN TARİHİ 27-06-2020 14:41 TÜRK OCAKLARI 23-06-2020 12:25 KÜLTÜRÜMÜZDE GÜL VE GÜLÜN YERİ 15-06-2020 12:31 ŞEYH TURESAN-I VELİ HAZRETLERİ KÜLLİYESİ 05-06-2020 12:10 27 MAYIS 1960 DARBESİ ÖNCESİ İNCESU 29-05-2020 11:51 19 MAYIS 1919               23-05-2020 12:18 TARİH BOYUNCA DÜNYADA SALGIN HASTALIKLAR 17-05-2020 12:32 12 MAYIS DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ 10-05-2020 13:39 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHA KANUNU ve SAĞLIK ORDUMUZ 02-05-2020 13:58 KÖY ENSTİTÜLERİ 22-04-2020 11:05 TBMM’NİN 100. YILI 18-04-2020 10:53 TEŞEKKÜRLER SAĞLIK ORDUSU 31-03-2020 12:48 ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE İNCESU-2 18-03-2020 12:01 ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE İNCESU-1 17-03-2020 10:58 İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ (12 MART 1921) 11-03-2020 12:00 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 06-03-2020 13:45 BAYRAK BİR MİLLETİN ŞEREFİDİR 04-02-2020 11:02 OSMAN  NURİ  KOÇTÜRK 20-01-2020 11:37 MİMAR SİNAN 14-01-2020 11:50 İNCESU İLÇESİ AYŞE SAFFET ARSLAN MESLEK YÜKSEKOKULU 03-01-2020 11:34 KAYSERLİLERİN  ÂDETLERİ VE AHLÂKI 24-12-2019 11:02 MUSTAFA KEMAL PAŞANIN KAYSERİ'YE GELİŞİNİN 100.YILI 18-12-2019 11:15 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 22-11-2019 10:59 10 KASIM 1938 08-11-2019 12:07 CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 96. YILI 28-10-2019 11:30 ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 96. YILI 15-10-2019 11:06 İSTANBUL’UN KURTULUŞUNUN 96.YILDÖNÜMÜ 09-10-2019 12:19 İNCESU KERVANSARAY HAN DUVARLARINDA İSMİ GEÇEN MARAŞLI ŞEYOĞLU KİMDİR? 05-10-2019 19:10 NEŞET ERTAŞ 28-09-2019 13:35 İNCESU 26.KÜLTÜR VE ÜZÜM FESTİVALİ 18-09-2019 11:14 9 EYLÜL 1922 İZMİR’İN KURTULUŞU 08-09-2019 14:24 4 EYLÜL 1919 SİVAS KONGRESİ VE KAYSERİ DELEGELERİ 03-09-2019 10:58 30 AĞUSTOS 1922 BÜYÜK TAARRUZ 29-08-2019 11:17 SOKRAT İNCESU-2 21-08-2019 11:16 SOKRAT İNCESU-1 20-08-2019 11:48
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3266
 • 2Trabzonspor3262
 • 3Sivasspor3257
 • 4Beşiktaş3256
 • 5Galatasaray3252
 • 6Alanyaspor3251
 • 7Fenerbahçe3250
 • 8Gaziantep FK3242
 • 9Antalyaspor3241
 • 10Göztepe3239
 • 11Kasımpaşa3239
 • 12Gençlerbirliği3236
 • 13Denizlispor3235
 • 14Konyaspor3233
 • 15Yeni Malatyaspor3232
 • 16Çaykur Rizespor3232
 • 17Kayserispor3232
 • 18MKE Ankaragücü3229
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA