DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 10-03-2021 10:33

OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1

 

 

KÖŞE YAZISI

TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN

 

 

OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1

BÖYLE YAZILMAZ Kİ!...

                                                                          Süleyman KOCABAŞ

                             Tarihçi Yazar

                     kocabassuleyman@gmail.com

İKİ GAZETİNİN “FELAKET TELLALLIĞI” NI PROTESTOM

       Aziz dostlar!...  Bu günkü köşe yazımızda sizlere hem tarih ve hem de günümüz penceresinden bakarak sesleneceğiz. Anlayacağınız, bir “Tarih ve gününüz bileşkesi” oluşturduk. İbret ve dehşetle okuyacağınızı umarım!...

                                                          TARİH PENCERESİNDEN        

         Osmanlıdan günümüze bizde  matbuat –basın (şimdi medya deniliyor) milletimiz ve devletimizin lehine iyi bir sınav verememekten   olarak:

      1-“Osmanlı Devletini Osmanlı matbuatı yıkmıştır” denilir. Çok doğrudur!... Neden?

                  a-Çünkü, Sultan II. Abdülhamid’i 31 Mart 1909 Darbesiyle  Osmanlı basını yıkmıştır. Darbe öncesi günlerde,  hem iktidar yandaşı ve hem de muhalefet yandaşı basın, Abdülhamid ve birbirleri aleyhinde olmadık  hakaretler, tahrikler ve iftiralarda bulunarak orduyu ve halkı darbeye hazırlamışlar ve bu hazırlığın ardından darbe gerçekleşmiştir.

        Sultan Abdülhamid’ in yıkılması demek, “İmparatorluğun yıkılması” demekti. Çünkü Sultan, 10 Temmuz 1908’ de “Meşrutiyeti ilan darbesi” yapılıp Meşrutiyet ilan edilince ,  “Yönetim çocukların eline geçti, korkarım İmparatorluğum 10 yıl içinde (1908 – 1918) bunların elinde batacaktır!..” dememiş miydi? Demişti!... Ne acıdır ki dedikleri tamı tamına   başımıza gelmiş, bu yıkımı  getiren,“Triumvirate” (Üçlü diktatör eleman Talat, Enver ve Cemal Paşalar 32 suç ortaklarıyla) 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesini müteakip, bir gece yarısı “yakalanmamak”  için kadın kıyafetleri  giyerek Alman denizaltısına  2 Kasım 1908 gecesi binmek  suretiyle Odesa üzerinden Almanya’ya kaçmışlardı. Hem Sultan’ı  hem de  “Cihan İmparatorluğu” nu yıkıp kaçmışlardı. Cumhuriyet döneminin tarih dersleri kitaplarında bu üç kaçak, bizlere hep “hürriyet kahramanları, vatan fedaileri” övgüsü ile öğretilirken, Abdülhamid de hep, sanki İmparatorluğu o yıkmış ve kaçmış gibi “vatan haini, Kızıl Sultan” saçmalıklarıyla  öğretildi.

                     b-Yine Çünkü, iktidar partisi İttihat ve Terakki Partisinin “yandaşı” veya “havuz medyası”, adı geçen partinin muhaliflerini yok etmesi için çıkacak bir Balkan Harbinde (1912 – 1913) ve I. Dünya Harbinde (1914 – 1918) yenileceğimizi bile bile  en yüksek derecede “Harp tahrikçiliği, tellallığı  ve çığırtkanlığı” yapmış, bu tahriklerin  ardından bu iki harp çıkmıştır. Balkan Harbi ile Osmanlı bütün Balkanları, I. Dünya Harbiyle de bütün Asya topraklarını kaybetmiş, bize yalnızca,  780 bin kilometrekareden  ibaret bugünkü yaşadığımız Anadolu  toprakları “kerhen” de olsa  bırakılmıştır.  

                 c- Ayrıca, Alman Emperyalizmi, Osmanlı Devletini kendi safında harbe sokabilmek için yönetimi ve  kamuoyunu buna hazırlamak uğrunda Osmanlı matbuatı-basınını kullanmıştır. Bunun için çıkan günlük gazetelerin kasalarına, Almanya istihbaratı tarafından onbinlerce  Alman Markı para  akıtılmış, bunlar da bunun minnettarlığını fazlasıyla  ödeyerek bizi harbe sokmakta  çok etkin olmuşlardır.

         Bu üç şıkta anlattığımız tarih olaylarının “Tarih  belgeleri”, Hikmet Bayur’un “Türk İnkılabı Tarihi”, Mevlanzade Rıfat’ın “Türk İnkılabının İçyüzü”, Ziya Şakir’in   “İttihat ve Terakki Nasıl Doğdu Nasıl Öldü?” kitaplarında vardır. Daha geniş bilgi için bunlara bakabilirsiniz.

       2-“T.C. Devletinin kuruluşunun 98’inci  yılında bile güdük ve  geri kalmamıza, süper güç olamamamızı matbuat –basın sebep olmuştur”  denilir. Çok doğrudur. Neden?

                   a-27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 darbelerinin “baş tahrikçisi” o yılların gazeteleri ve dergileri olmuştur. Çünkü bu darbelerle gelen ortam “ekonomik gelişmemiz” i  durdurmuş,  “Demokrasimizi  kesintiye” uğratmıştır. 

                b-Hele, yapanlarının adına “Posta Modern Darbe” dedikleri 28 Şubat 1997 Darbesinin bütünüyle şampiyonu, o zamanın iki para babası ve medya grubunu elinde bulunan “tekelci – kartelci” gazetelerin (Dinç Bilgin- Aydın Doğan ikilisinin )  tahrikleri ile üst düzen beş general komutam dolduruşa getirilmeleri  sonucu darbe yapılmıştır.  Bu darbelerin ülkemize kazandırdığı “büyük zararlar” ı anlatmama lüzum yok!... Zaten bunları siz benden daha çok bunları benden daha iyi ve geniş biliyorsunuzdur. Yalnız tek bir zararı hatırlatayım: Adı gecen darbe ile kendisi de devrildiği için  Tansu Çiller  22 yıl dönümü münasebetiyle   28 Şubat 2021’de yaptığı açıklamada, darbenin ekonomik olarak  bize 291 milyar dolar zarara sebep olduğunu söylemiştir. Bu kimden  tanzim edilecektir? Elbette ki darbeyi azmettirip  yaptıranlardan edilecektir.  Hükümetimiz bu sırada çok para sıkıntısı çekiyor. Londralara, New Yorklara  girip  -gelip buralardan “para dilenmek” e lüzum yoktur. İşte 291 milyar lira hazır para. Bu miktarı alsın bütçeye koysun yeter.   

     Medyanın 28 Şubat’taki rolü gerçekten  çok korkunç ve dehşetli olmuştur. Bunlar, hepsi bir yerden idare ediliyormuş gibi, “bir okestra eşliği” nde  yayınları ile “darbeye zemin hazırlamak için” denilerek “olmayan irtica” yı “ustalıkla” ve çeşitli “algı operasyonları” yla  “hortlatmak”  yanında, “Atatürkçü –Atatürksüz” propagandası (Keşke,  istismar ederek kullandığınız,  “Atatürk’le  Aldatmak” sevdasına düştüğünüz o günlerde başınıza    Atatürk kadar taş düşse idi),  “Laik –Anti Laik” yutturmacası  ile  generallerimizi “vatan elden gidiyor” “Gulyabaniler” endişesi içine sokarak oflatmışlar, puflatmışlar ve ardından da 28 Şubat 1997’de Başbakan Erbakan’a, “Bunları ya uygula  ya da çekil git” diyerek 18 maddelik “darbe muhtırası” yollatmışlardır. Tabii ki hemen hemen hepsi “hayali ve gerçek olmayan”  bunların uygulanması  mümkün olmadığı için Başbakan Erbakan 5 Haziran 1997’de istifa ederek, meydan, “darbecilerin emrine giren ve 18 maddeyi sınırlı da  olsa uygulayacak”  denilen muhalefet partileri  liderleri Bülent Ecevit – Mesut Yılmaz ikilisine kalmış, milletimizin  anaları bunların başbakanlık dönemlerinde iyice ağlatılmıştır.

           “Başbakan Erbakan darbe ile güme götürülmese ne olurdu ?” denilmiştir. O yıllarda Erbakan’ın  Refah Partisi Zonguldak’tan  milletvekillerinden  olarak “Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanlığı” görevinde  bulunan Necmettin Aydın’ın 28 Şubat 2021  akşamı bir tv. kanalında söylediklerini göre, “Erbakan devrilmese ve o günden bu güne iktidarda kalsa idi Türkiye, tam bir Japonya gibi olurdu” sözünü ben de tasdik ettim doğrusu!...

      Türkiye, 28 Şubat 1997 Darbesinin hesabını  tam olarak soramamış, hesaplaşmasını yapamamıştır.  Mahkemelerde yalnızca “Askeri ayağı” na inilerek kısmen cezalandırma yapılmıştır. Diğer üç ayağı” Medya, Sermaye ve Siyasiler” ayaklarına  inilememiştir. Bu ayaklara inilmediği (günümüzde de 15 Temmuz 2016 darbesinin medya, sermaye ve siyasi ayaklarına henüz tam olarak inilememiş, neredeyse yalnızca adliyelerde katiplerin, hastanelerde hemşireler, Gülen’i imamları ile   kazaen bile olsa telefonla konuşanlar,  Gülen’in bankasına para yatıranlar, dersanelerine  öğrenci gönderenler –MaCcartıycılık örneği benzeri-yakalanıp  cezalandırılmışlardır)  ve bunlar cezalandırılmadığı sürece, Türkiye’ de daha çok 28 Şubatlar çok olur. Sayın Erdoğan bunlar için bir “Özel İhtisas Mahkemesi”  kurarak, mutlaka üç ayağa da inerek bunları milletimizin gelecekteki selameti için  cezalandırmalıdır. Tıpkı, Sultan II. Abdülhamid’in “Özel  Yıldım Mahkemesi “ kurup, “Gerçi bu mahkeme kurulmuştur ama, yalnızca  darbeci generallerin bir kısım cezalandırıldığı  için yetersiz kalmıştır) İngiltere’nin de aktif olarak desteklediği 29 Mayıs 1876 Darbesini yaparak amcası Sultan Abdülaziz’i öldüren (Darbeciler ölümünü “intihar” dediler) ve İmparatorluğu 1877-78 Harbi yangınının içine atarak büyük toprak kayıplarına sebep olan  darbecileri “topyekun” yargıladığı gibi yargılayıp cezalandırmalıdır. Aksi takdirde  Türkiye’ ye rahat yüzü görmek yoktur. 

                                               GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN 

         Bugün Türkiye’miz dışarıdan ve içeriden kuşatılmış olduğu halde, tam bir varlık –yokluk mücadelesi veriyoruz. Tıpkı 100 yıl önceki İstiklal Harbimiz günlerindeki gibi bugün de “Yeniden İstiklal Harbi  Savaşı veriyoruz” manzarası  içindeyiz.  Bunun dış ve iç cepheleri şunlardır:

          1-DIŞTAN KUŞATILMIŞLIK: Dünyanın birinci süper gücü  Amerika Birleşik Devletleri, ülkemize karşı harbe hazırlanıyor. Etrafımızı çepeçevre üsleri ve “vekalet savaşçıları askerleri”  ile kuşatması  bunun bir göstergesidir.

           2-İÇTEN KUŞAKTILMIŞLIK: Tarihte, Osmanlı Devletini “Üzerinde Güneş Batmayan İngiliz İmparatorluğu” yıkmıştı. Anlaşılan bugün de T.C. Devletini “Üzerinde Güneş  Batmayan  Korona Virüs İmparatorluğu” yıkacağa benzemektedir. Çünkü,  bütün ülkeleri, devletleri içten kuşattığı gibi  bizi de içten kuşatmıştır. Yaşamak için şimdi onunla canhıraş boğuşuyoruz.

            Adı geçen imparatorluk, 11 Mart 2020 ‘den itibaren bizi de  içten kuşatmaya başlamış, bundan ilkin en büyük zararı ekonomimiz görmüştü. Ekonomimiz, 11 marttan önce de zaten  pek iyi değildi. Virüs İmparatorunun gelmesi daha da berbat etti ve doping etkisi yaptı. “Yaşamak” için herkes başının çaresine bakmaya başladı.  İşsizlik,  işten çıkarmaların sayısı arttı. Lokantacıları lokantasız, otelcileri otelsiz,  kahvehanecileri kahvesiz, çiftçileri danasız, okular öğrencisiz,  fabrikaları üretimsiz bıraktı.  Hayat pahalılığı iyice arttı; ceplerdeki maaşlar alınır alınmaz eridi gitti. Milleti aç ve sefil bıraktı vb. Herkes  büyük bir gelecek endişesi içindi!...  İktidarda olarak   Devlet Başkanımız Sayın Erdoğan’ın, bunların çoğu  kendisinden değil de Virüs İmparatorluğundan kaynaklandığı halde  bunları tek başına o geniş karnına yutup  yok edecek hali yoktur!...

         Virüs İmparatorluğuyla    mücadele, “Milli Birlik -Blok” veya “Milli Koalisyon”  gerektiriyor. Tıpkı 1920’lerde “Üzerinde Güneş Batmayan İngiliz İmparatorluğu” na karşı verdiğimiz “Milli Birlik –Milli Koalisyon”  mücadelesi gibi.

       İşte bu “Milli Birlik” i bozan ve her şeyden yalnızca   iktidar partisi AK Parti ve  Başkanı Erdoğan’ı sorumlu tutun teşhisler çok yanlıştır. Meselelere, itidalli ve soğuk kanlı yaklaşılmalıdır.

     Sayın Erdoğan’a ve partisine yönelik  “Yıkıl Git” dercesine atılan:

       a-”YAZAR KASA FIRLATACAK  1 MİLYON KİŞİ VAR!..” (Yeniçağ, 1 Mart 2021)

b-“İŞTE MEMLEKETİN HALİ!..” (Korkusuz , 1 Mart 2021)

 

        Manşetlerini atmak ve haber yapmak “hayra alâmet” değildir. Evet,  büyük bir buhran vardır. Bunu zaten kimse inkar etmiyor. Ama çözümleri  de bu “absürt”  manşetleri atmaktan geçmiyor. Bence ve kanaatimce “yangına körük” le gitmiş gibi olunuyor. Hiçbir sorumluluk ve “akil” lik  anlayışı ile bağdaşmıyor.

       Sakının ha!.. Bunları Sayın  Erdoğan ve  partisini salt olarak kayırmak için yazmıyorum. Partizan değilim.   Mesela,  Sayın Erdoğan’ın yerinde Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Bahçeli vb. değ  olsaydı, onun için de bu yazıyı yazardım. “Bizim Ağababamız Karl Markstır”  diyen  Marksist partiler yanında, “Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyen partiler hariç, her partiye zamana ve duruma göre oy vermişimdir.

    Olmuyor beyler olmuyor!...Böyle yazılmaz ki!... Kendinizi “herkesten daha akıllı” zannediyorsunuz  galiba!...   Böyle “absürt” manşetler  atılarak ülke, millet kurtulamaz. Desteklediğiniz muhalefet partileri yanında sizin de bir gazete olarak  varsa  bir “kuruluş programınız”, gazetenizin neredeyse bütün sayfalarını,  anadan doğma  “bekar çıplak kızlar,   sık sık “eş değiştirmek” le övünen,  birçoğu çoğu “sanatçı, oyuncu  bozuntusu”, “vücut sergilemek” ten  başka bir “marifeti” olmayan, “seksi ayartıcı, hız ve hazcısı” ve ”cinsel tahrikçi ”,  giderek “yuvalar bozmak” a  kötü örnek olacak   evli çıplak karılar” fotoğraflarıyla  dolduracağınıza,  bütün sayfalarınızı bu programlarınızla doldurarak,  hükümet bunları okusun, uygulasın ve millet kurtulsun. O yok, bu yok!... Ortada alternatif bir program yok hem de kuru kuruyu, hamasi olarak, “inadına muhalefet”  ten  manşetler atmakla bu millet kurtulmaz.  Mavallar atarak, salvolar yaparak kurtuluş olmaz!...

       Haydi  bir vatandaş çıksa da size attığınız manşetlere iyice kızıp,  “Başınıza Ecevit’e atılan kasa kadar taş düşün” dese –fakat ben böyle denmesini istemem-  acaba siz ne cevap vereceksiniz!...  Bu günlük bu kadar dostlar.  Vesselam. 9 Mart 2021

                                                                  

 

 

 

                                                                  EK

CANLI BELGELER

 

           

       

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş614
 • 2Hatayspor613
 • 3Trabzonspor513
 • 4Altay612
 • 5Fatih Karagümrük611
 • 6Konyaspor511
 • 7Fenerbahçe510
 • 8Kayserispor610
 • 9Alanyaspor59
 • 10Gaziantep FK68
 • 11Galatasaray68
 • 12Sivasspor66
 • 13Adana Demirspor66
 • 14Yeni Malatyaspor66
 • 15Kasımpaşa55
 • 16Göztepe65
 • 17Antalyaspor65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA