DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 30-04-2021 19:59

OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI

Aziz dostlar, hatırlarsınızdır, bunca zamandır bu köşemizde dizi yazı halinde İstanbul Sözleşmesinin ortaya çıkışını ve hükümetimiz tarafından bundan geri çekilme  sürecini yazıyoruz. Bu dizimize okuyucularımızın  gösterdikleri büyük ilgi ve bizi teşekkürlerine   ben de teşekkür ederim. Konumuzla  ilgili kendisinin de yakından alâkası olan üstat ve duayen yazar dostumuz Sayın Oğuz Çetinoğlu, bu konuda benden bir röportaj talebinde bulundu. Tabii ki ikindisinin bu teklifini geri çevirmem mümkün değildi. İşte şimdi, onun benimle yaptığı röportajı siz okuyucularımıza, daha geniş boyutlarda faydalı olabileceği düşüncesiyle  aşağıda sizlere sunuyorum. İki okumalar. 

Oğuz Çetinoğlu: İstanbul Sözleşmesini kısaca özetler misiniz?

Süleyman Kocabaş: İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetle mücâdele kapsamında kabul edilen, milletlerarası bir sözleşmedir. Sözleşme metni İstanbul’da imzaya açıldığı için ‘İstanbul Sözleşmesi’ olarak anılıyor. Özleşmeye ilk imzayı koyan ülke Türkiye oldu.  1 Ağustos 2014’de 6284 sayıl kanun olarak yürürlüğe girdi. Maksadı; kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmaktır.

Çetinoğlu: İlk nazarda fena bir maksadı olmadığı anlaşılıyor. Kaldırılmasının sebeplerine geçmeden önce bir sorum daha olacak. Sözleşmenin kapsamında neler var?

Kocabaş: Kadınların ayrımcılıktan korunması, kadınlarla erkekler arasında eşitliğin yaygınlaştırılması maksadı var. Ayrıca kadınlarla erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürü olduğu ve bu eşit olmayan güç ilişkilerinin, erkeklerin kadınlara üstünlüğüne, kadınlara karşı ayrımcılık yapmalarına ve kadınların tam anlamıyla ilerlemelerinin engellenmesine yol açtığı iddia ediliyor ve kadınların ilerlemesine engel olan hususların kaldırılması hedef alınıyor.

Çetinoğlu: Bunlar da faydalı düşünceler, uygulamalar gibi görülüyor. Fakat işin nereye varacağını kestirmek de mümkün değil gibi…

Kocabaş: Teşhisiniz doğru. Zaten bu sebeple Cumhurbaşkanı, bir kararname ile sözleşmeyi iptal etti.

Çetinoğlu: Müslüman Türk toplumunun kendisine has âile anlayışı vardır. Aile müessesesi, onu meydana getiren fertlerden daha saygın, daha mukaddes bir yapıdır. Evet, kadınlar şiddete mâruz kalmamalı, korunmalı. Fakat, aileyi yok ederek, aile müessesesini yıkarak korunacaksa, bu pire için yorganı değil, yorgan ile birlikte bütün evi yakmak olur.

Kocabaş: Haklısınız. Başka mahzurları da var.

Çetinoğlu: Nelerdir?

Kocabaş: Kadınlarla erkekler arasında eşitliğin yaygınlaştırılması ve bu amaçlar için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlanması ve bu konularda milletlerarası işbirliğinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Çetinoğlu: Cenâb-ı Allah tarafından kadınla erkek eşit yaratılmamıştır ki… Biyolojik eşitlik mi hukûkî eşitlik mi söz konusudur?

Kocabaş: Tasrih edilmemiş. ‘Sosyal eşitlik’ diye bir kavram var. Biyolojik eşitliği de kapsayabilir.

Çetinoğlu: Karaman’ın koyunu, sonra çıkar oyunu…’ özdeyişini hatırlatıyor.

Kocabaş: Başka oyunlar da söz konusu: Önce şu ‘eşitlik’ kavramını irdeleyelim. Kadın ve erkek hukûkî ve fırsatlar yönünden eşittir. Bunun için sözleşme imzalamaya gerek yok. Anayasamızda hüküm var. Meselâ eşit işe eşit ücret verilir. Bilfarz erkek öğretmen ile kadın öğretmen aynı ücreti alır. Burada bir eşitsizlik olamaz. Fakat kadın öğretmen, erkek öğretmenle aynı işi yaptığı halde daha erken emekli olabiliyor. Çünkü kadının biyolojik şartları öyle gerektiriyor.

Çetinoğlu: Sosyal eşitlik’ kavramı da muğlak…

Kocabaş: Haklısınız: Kadınların duygu gücü yüksektir. Çoğunlukla akıl ve mantıklarıyla değil, duygularıyla hareket ederler. Bunu üstünlük olarak kabul etiğimi belirteyim de ‘kadınları aşağılıyor’ demesinler. Sevgi izharında daha cömerttirler. Uzmanlar, kadın ve erkek beyinlerinin farklı çalıştığını belirtiyorlar. Buradan bir suçlama çıkaran olursa, muhatap ben değilim, ismi bende mahfuz uzmanlarındır. gerektiğinde belgesini ibraz ederim.

Kadınlar şefkat konusunda da üstündür. Eşit olacaksınız diyerek bu üstünlüğü ellerinden almak kimsenin hakkı değildir. Aynı şekilde empati yaparken de kadınların erkeklere göre üstünlüğü vardır. Entel tâbiriyle kadınların duygu ile alâkalı okur-yazarlığı klâsik ifâdesiyle hissî yönleri kuvvetlidir. Çabuk hislenirler. Çabuk ağlarlar, sık sık ağlarlar. Bâzen sevinçten bâzen kederden…

Çetinoğlu: Başka farklılıklar da olmalı…

Kocabaş: Meselâ kadınların korkuya karşı dirençleri daha zayıftır. Buna karşılık, estetik algıları çok üstündür. Pek çoğunun ikna kabiliyeti yüksektir. Hemen hemen hepsi çok konuşkandır. Erkeklerle aralarındaki farklar saymakla bitmez.

Çetinoğlu: Müzik, resim ve diğer sanat dallarında üstün oldukları söyleniyor.

Kocabaş: Kadınlarımızın acıma hisleri daha kuvvetlidir. Müşfiktirler…

Çetinoğlu: Daha sabırlıdırlar. Analık hissi, doğurma özellikleri… Kadınların olmadığı bir dünya ve hayat düşünülemez. Onların üstünlükleri de saymakla bitmez. Biz konumuza dönersek efendim… Sözleşmede, kadın cinayetlerinin önlenmesi hususuna da yer verilmiş. Nasıl olacak?

Kocabaş: Keşke mümkün olsa… Mümkün olabilmesi için sosyal yapımızı bozacak tâvizler vermeden yapmalıyız.

Çetinoğlu: Ne gibi tâvizler veriliyor?

Kocabaş: Mükemmel insan yerine göre vagon, yerine göre lokomotif olabilendir. Vagon da lokomotif de tek başına kendisinden beklenen hizmeti veremez. Bizim kültürümüzde lokomotif erkektir. Fakat kadın lokomotif görevini daha iyi yapıyorsa, erkek buna rıza gösterir. Fakat sözleşme ile eşitlik var, ikisi de aynı zaman ve mekânda lokomotif olsun denilirse sürtüşme çıkar, sürtüşmeler çatışmaya dönüşür. Dul erkekler, dul bayanlar toplumu oluruz. Ailenin kudsiyeti korunmalıdır.

Çetinoğlu: Sizce İstanbul Sözleşmesi, aile kudsiyetini tehlikeye atıyor mu?

Kocabaş: Hem de nasıl…

Çetinoğlu: Meselâ?

Kocabaş: Sözleşme evli çiftlerde rekâbet ortamı oluşturuyor. Eşitlikte, haklarda… Kadına hukuken güç veriliyor, hak veriliyor. Kadın gücünü kendi kabiliyeti ile elde etmeli. Bizim güçlü kadınlarımız târihte vardı, günümüzde de var. Onlar güçlerini kanunlarla değil, meziyetleriyle elde etmişlerdi. 

Asıl büyük tehlike; 18 yaş altındaki kız ve erkek çocukların da kanundan faydalanmalarına imkân verilmesiyle oluşuyor. Bizim ahlâk anlayışımıza aykırıdır.

Çetinoğlu: Nikâh kavramı açısından baktığımızda durum nedir?

Kocabaş: Sembolik konuma düşürülüyor. Evli kadın, erkeğinin eşi, hanımı, eskilerin tâbiriyle zevcesi, kaba ifâdesiyle karısı değil, partneri, yol arkadaşı, hayat arkadaşı konumuna düşünülüyor. ‘Eskort’ da diyebilirlerdi. Bilindiği gibi, nikâh olmaksızın aynı evde yaşayanlar ‘hayat arkadaşı’ olarak anılıyor. Sanat dünyasında çokça var. Onlara özenenler vardı, İstanbul Sözleşmesiyle bu çarpıklık, hak olarak tanınmıştı. Çok şükür o çukurdan kurtulduk.

 Çetinoğlu: Evle kadınlara kanunla bir takım haklar tanımak, evlilik müessesesini de zedeler…

Kocabaş: Hatta denilebilir ki tamamen ortadan kaldırır. Evlilik takım çalışmasıdır. Yetkiler de sorumluluklar da karşılıklı anlayışla sağlanır. Eskiden de vardı: ‘Pederşâhî âile’, ‘Mâderşâhî aile’ deniliyordu. Gül gibi geçinip gidiyorlardı. Kadın kocasını ikna edip, ailenin yönetiminde daha fazla söz sâhibi olabiliyordu. Kocası râzı olursa ne âlâ, râzı olmaz ise, tâbi oluyor, nadiren de ayrılıyordu.  Güç ve kişilik çatışmasını hızlandıran feminizm öğretisi ailenin en büyük düşmanıdır.

Çetinoğlu: İstanbul Sözleşmesi yürürlükte kalsa idi, kadına karşı şiddet eylemlerini önleyebilir miydi?

Kocabaş: Kanaatime göre önleyemezdi. Çünkü kadınlar, ‘Kanun beni koruyor’ düşüncesiyle daha bir âsi olacaktı. Hiddeti kabaran erkek de şiddete başvurmayı kendisine hak sayacaktı.

Çetinoğlu: Sözleşme hakkındaki genel hükmünüz nedir?

Kocabaş: İstanbul Sözleşmesi, detaylı olarak incelendiğinde toplumun temel dinamiklerini tahrip eden bir yapıya sâhip olduğu rahatlıkla görülecektir.

Çetinoğlu: Cinsiyete dayalı şiddet kavramının fâili, yalnızca ve dâima erkekler midir?

Kocabaş: Sözleşmede böyle bir düşüncenin varlığı hissediliyor. Bu düşünce kadınları korumak adı altında erkek düşmanlığını desteklemektedir. İftira şeklindeki şikâyetlerle erkekler, haksız yere cezalandırılabilir. Kadın hakları kavramının bu kadar yüceltildiği bir ortamda, bir avukat, bir hâkim veya savcı şikâyeti haksız bulursa, feministler ve onların destekçisi medya tarafından linç teşebbüsüne mâruz kalır.

Çetinoğlu: Hükümetimiz, bizim aile yapımıza uymayan ve meselelerine çözümler getirmekten uzak İstanbul Sözleşmesinden haklı olarak çekildi. Şimdi de yine hükümetimiz tarafından çözüme yönelik “Ankara Kriterleri” nin yapılacağından  bahsediliyor. Bu konuda neler söylersiniz?

Kocabaş: Hükümetimiz, Ankara Kriterleri demekle, milletimizin  yıllardır istediği çözüm şekline en sonunda gelebildi.  Geldi ama, ayağına kurşun sıkarak geldi. Öncelikle, bizim toprağımızın  tohumu ve mahsulü olmayan Avrupa Konseyi veya Strazburg Kriterlerini ana baz alarak geldi.

      Biliyorsunuz, Avrupa Konseyi, 4 Nisan 1949’da NATO kurulduktan sonra, 5 Mayıs 1949 neredeyse  adı geçen kuruluşu kuran devletlerin tamamına yakını  tarafından kuruldu. Olup bitenlerin perde arkasına bakılacak olunursa, bunları yönlendiren hep Amerika idi. Anlayacağımız, II. Dünya Harbinden sonra, bu devlet Dünya’nın birinci süper gücü haline gelmiş,  bunun bir sonucu olarak kendi “YENİ DÜNYA DÜZENİ”  ni kurmaya soyunmuş, adı geçen bu ilk iki  kuruluş, bu düzenin ilk yapılanmaları olmuştu. Türkiye ve Yunanistan da  Avrupa Konseyi’ne  Ağustos 1949’da üye oldular.  1952’de de  NATO’ya alındılar.

      Avrupa Konseyi kurulunca, kendisine Strazburg şehrini “yönetim merkezi” olarak seçti. Amacının ne olduğuna yönelik de “anayasası” sayılan metinler hazırladı. Bu metinlerde, bundan olarak şunlar yer alıyordu: “Konsey, Avrupa devletleri siyasi birliğini gerçekleştirmede, Eski Yunan Felsefesi, Roma Hukuku, Batı Hristiyan Kilisesi,  Rönesans Hümanizmi ve Fransız İhtilali gibi  ortak geleneklerden faydalanır.”                                      

     Görülüyor ki, Avrupa Konseyi, bütün Dünya’yı temsil etmekten ziyade mahalli veya lokal  bir kuruluş olup, Eski Yunan –Eski Roma ve Hristiyan Katolik –Protestan Kıta Avrupası’nın  siyasi birliğini, üstelik de Avrupa kadim kültürünün 5 ana unsurunu  esas alarak kurulmaya çalışılan bir örgüttür.

      Türkiye gibi hem Müslüman ve hem de Asyalı bir ülkenin her bakımdan hiç kendisi olmayan böyle bir kuruluş  içinde yeri olamaz. Eğer o da bir birlik kurmak isterse, ona nazire  Asya’nın kadim devletleri ve kadim  kültür unsurlarını esas alarak, tırnak içinde  bir “Asya Siyasi Birliği” oluştursun denilemez mi? Veya bu konuda daha değişik alternatifler ileri sürülemez mi?

      İşte, İstanbul Sözleşmesi  de dahil olmak üzere   bütün problemlerimizin kaynağını, neredeyse yaklaşık 2 yüz yıldır, bütün dokuları bizim dokularımızla uyuşmayan bir kıtaya, Kıta Avrupası’na körü körüne bağımlılıktan ileri gelen yerli, milli ve ilmi çözüm yolları bulamamak oluşturuyor.  Hükümetimiz, Strazburg Kriterleri yerine Ankara Kriterleri demekle sanki kendi “özüne dönüş” yapılanması sergiliyor.  Biz bunu da,  bir sürü yaptığı hatalar, yanlışlıklardan  sonra onun yeni bir  “erdemi” olarak görüyoruz.

 Çetinoğlu: Ankara Kriterleri ifadesine yönelik tenkitlerden olarak  “Bu bir gericiliktir, irticadır ve çağdışılıktır” diye direnenler oldu. Buna da ne dersiniz?

Kocabaş: Avrupa Konseyi, Strazburg Kriterlerinden olarak, kendisine referans olarak, hem de biz Asyalıların kültürlerinden daha da eski Eski Yunan’ı, Eski Roma’yı ve İslamiyet’ten daha eski ve hem de bozulmuş din denilen  Hristiyanlığı baz veya ölçü aldıkları halde  bunlar niye bu halleriyle gerici, çağdışısı olmuyorlar da biz Asyalılar olarak onlardan daha taze ve haklı kültürlere sahip olduğumuz  ve bunları esas almak istediğimiz halde biz niye bunların ev sahipleri olarak neden gerici ve çağdışı olalım  diye sormazlar mı?   

       Dıştan ve içten birer algı operasyonları sonucu, gerici, irticacı ve çağdışı edebiyatçılarının yaklaşık 150 yıllık geleneklerindendir.  Yani anlayacağınız, İstanbul  Sözleşmesinin iptaline direnen, tırnak içinde  “Şer Ekseni” diyebileceğimiz çevrelerin çoğunluğu, işin gafil ve cahilleri bir kenara bırakılacak olunursa,  içimizde Batı’nın ajandası, dublajası  ve belki de bir kısmı, yine tırnaklar içinde  “tasmalı çekirgeleri” veya “celladına aşık olanları” dır.  

     Hükümetimize tavsiyem, bunların zaten huylarından olan felaket tellallıkları ve çığırtkanlıklarına  aldırmayıp yoluna devam etmesidir.

   Çetinoğlu: Sizce “Ankara Kriterleri” neler olmalıdır

   Kocabaş:  Ankara Kriterleri, adı üzerinde, kendimize bütün yabancılaşmaların   kaynağı Avrupa değil, kendimiz olmak, kendimizden yana  anlamında Asyalı olmak çağrışımı yaptırıyor. Yani bu, çözümde  milli, yerli, ilmi  ve Asyalı olmak demektir. Zaten bizim de buna ihtiyacımız var.

      Aile kurumumuz da diğer kurumlarımız gibi milli bir kurumumuzdur. Milli kuruluşların problemlerinin  çözümleri, yine milli kültürler ve felsefelerin içinde aranır. Uluslaraarasılık yutturmasını  kendisine  maske edilmiş  unsunlar veya  platformlarda  aranmaz.

        Ankara Kriterleri, kendi İslami ve örfi geleneklerimizin mecmuundan çıkarılacak kriterler olmalıdır. Bunlar esas  alınarak ve az çok günümüzün şartlarına da uyarlanarak yapılandırmaya gidilmelidir.  Başka bir çözüm yolları aramak beyhudedir ve sorunları artarak yeni nesillere aktarmak,  taşımak demektir. 

Çetinoğlu: Sorularla sınırlı kaldığınız için veremediğiniz mesajınız var ise, birkaç cümle ile lütfeder misiniz?

Kocabaş: Önce şunu söylemek isterim: Her türlü şiddet… kimden gelirse gelsin… kime yönelik olursa olsun… mutlaka önlenmelidir. Erkekler kadına yönelik şiddete başvurmanın ağır suç olduğunu idrak edecek şekilde eğitilmelidir. Mübalâğalı, dıştan kaynaklı  ve özel bir kanun adâletsizliğe yol açar. Mevcut konunlar ilâvelerle mesele çözümlenmeli, bu ilaveler Ankara Kriterleri olmalıdır.

Çetinoğlu: Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

Kocabaş: İlgilerinize ben teşekkür ederim.30 Nisan 2021

 

                                           

  

 

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş614
 • 2Hatayspor613
 • 3Trabzonspor513
 • 4Altay612
 • 5Fatih Karagümrük611
 • 6Konyaspor511
 • 7Fenerbahçe510
 • 8Kayserispor610
 • 9Alanyaspor59
 • 10Gaziantep FK68
 • 11Galatasaray68
 • 12Sivasspor66
 • 13Adana Demirspor66
 • 14Yeni Malatyaspor66
 • 15Kasımpaşa55
 • 16Göztepe65
 • 17Antalyaspor65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA