DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İHSAN GÖRÜCÜ
İHSAN GÖRÜCÜ
Giriş Tarihi : 04-05-2020 11:50

MÜNEBBİHAT: İBN İ HACER EL ASKALANİ'DEN UYARILAR 2

Hikmet sahibi büyük insanlardan birisi demiştir ki:

İmanın nişanı dörttür: 1- Takva 2- Haya 3- Şükür 4- Sabır.

    Hz. Peygamberin (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Asli unusurlar (Anasır) 4 tür: 1-İlaçların Anası 2- Edebin Anası 3- İbadetlerin Anası 4- Emniyetin Anası . İlaçların anası az yemek, edebin anası az konuşmak, ibadetin anası az günah işlemek ve son olarak emniyetin anası sabırdır. 

    Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur ki: "Ademoğlunun vucudunda 4 şey tarafından yok edilen 4 cevher vardır. Bu cevherler 1- Akıl 2- Din 3- Haya ve 4- Salih AMEL dir. Gazap aklı yok eder, haset dini yok eder, tamah denen açgözlülük hayayı yok eder, gıybet de amel i salihi buharlaştırıp yok eder.

    Yine Hz. Peygamberin (s.a.v.)şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Cennetteki dört şey, cennetin kendisinden daha hayırlıdır: 1- cenette ebedi olarak kalmak cennetten daha hayırlıdır 2- Cennette meleklerin hizmet etmesi cennetten daha hayırlıdır. 3- Cennette Peygamberlerle komşu olmak cenetten daha hayırlıdır. 4-Cennette yüce Allahın C.C. rızası cennetin kendisinden hayırlıdır.

    Cehennemdeki 4 şey de, cehennemin kendisinden daha kötüdür: 1-Cehennemde ebedi kalmak cehennemin kendisinden kötüdür 2- Cehennemde meleklerin kafirleri kınamaları cehennemin kendisinden kötüdür. 3- Cehennemde şeytanın komşuluğu cehennemin kendisinden kötüdür. 4- Cehennemde Yüce Allahın gazabı cehennemin kendisinden kötüdür.

    Hikmet sahiplerinden hakim bir insan, kendisine "Nasılsın?" diye sorulduğu zaman demiştir ki : "Mevla ile uyum halinde, Allah C.C. ile muvafakat üzereyim, nefisle muhalefet üzereyim, halkla nasihat üzereyim ve dünya ile zaruret üzereyim"

    Hükemadan birisi, dört semavi-ilahi kitaptan birer cümle seçmiştir: 1-Tevrattan: "Yüce Allah'ın varlığına birliğine razı olan, dünya ve ahirette rahata kavuşur. 2- İncilden: "Şehvetleri yerle bir eden, dünya ve ahirette aziz, şerefli olur. 3- Zeburdan: "İnsanlardan uzaklaşıp uzlete çekilen, dünya ve ahirette kurtuluşa erer. 4- Furkan yani Kur'an'dan: Dilini muhafaza eden, dünya ve ahirette selamete erer."

    Hz. Ömer'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir:

    Allaha yemin olsun ki, düçar olduğum her belada,Yüce Allah mutlaka şu nimetlerinden bir veya birkaçını bana lutfetmiştir: 

    1.cisi bela günahımdan dolayı olmamıştır. 2.si günahım beladan büyük olmamıştır. 3 üncüsü, bela Allah'ın rızasından mahrum etmemiştir. 4.üncüsü, beladan dolayı sevap ummuşumdur.

    Abdullah b. Mübarek demiştir ki:

    Hikmet sahibi bir alim bütün güzel sözleri, vecizeleri toplamış. Ardından onlardan kırk bin tanesini seçmiş, sonra onlardan dört bin tanesini seçmiş, sonra onlardan dörtyüz tanesini seçmiş, sonra onlardan kırk tanesini seçmiş,sonra onlardan şu dört cümleyi seçmiş:

    1- "Hiç bir zaman kadına güvenme" 2.cisi "Hiç bir zaman mala güvenme." 3- "Midene güç yediremeyeceğin şeyi yükleme -Aşırı yeme- 4.cüsü "Sana fayda vermeyecek ilmi elde etmeye çalışma.!"

    Muhammed b. AHMED (Allah kendisine rahmet etsin) 

    "Biz onu seyyid,iffetli ve salihlerden bir peygamber kıldık, Ali İmran 39. ayeti hakkında demiştir ki:

    "Yüce Allah Hz. Yahya'yı kulu olduğu halde "Seyyi yani efendi" olarak zikretmiştir. Çünkü o dört şeye hakimdi. 1-Arzularına uymaz, nefsini zaptederdi 2- Şeytana uymaz hep ona galipti- 3- Diline sahipti 4- Öfkesini yutardı.

    Yazıyı Hz. Ali'den (Allah onlardan razı olsun) o Allahın aslanı demiştir ki:

    "Dört şey varoldukça din ve dünya kaim olacaktır:

    1- Zenginler, kendilerine bahşedilen şeylerden cimrilik etmedikleri sürece, 2- Alimler, hak bildikleri ile amel ettikçe. 3- Cahiller, bilmediklerini öğrenmeyi kibirlenmeden kabul ettikleri sürece. 4- Fakirler dünyevi menfaatleri karşılığında ahireti satmadıkları sürece."

    Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediği rivayet edilmiştir:

    "Yüce Allah, kıyamet günü dört sınıf insana, dört peygamberi örnek olarak gösterecektir: 1- Zenginlere Hz. Süleymanı. 2- Kölelere Hz. Yusuf'u 3- Hastalara Hz. Eyyub'u 4- Fakirlere Hz. İsa'yı (Aleyhimusselatü vesselam)

    Sa'd b. Bilal (Allah kendisine rahmet etsin) demiştir ki:

    Kul günah işlemesine rağmen Allah (c.c.) ona 4 haslet lutfeder:

    1- Rızkı ondan esirgemez 2- Sağlığı ondan esirgemez 3- Günahını açığa çıkarmaz ve 4- Kulunu hemen cezalandırmaz.

    Büyük veli Hatem i Esam (Allah kendisine rahmet etsin) demiştir ki:

    Kim 4 şeyi 4 şeye bırakırsa cenneti bulur:

    1- Uykuyu kabre bırakan 2- Övünmeyi mizana yani amellerin tartılacağı güne kadar sevabını ve cenneti garanti görmeyen 3- Rahatlığı sırat köprüsünü geçmeye bırakan, kendisini dünyadayken cennet garantili görmeyen 4- Şehvet işini cennete bırakan.

    


                 

NELER SÖYLENDİ?
@
İHSAN GÖRÜCÜ

İHSAN GÖRÜCÜ

DİĞER YAZILARI IRAK FETÖSÜ KESNİZANİ 2 01-12-2020 21:44 FLU EŞKALLİ SENARİSTLER, ÜLKELER ÜSTÜ GLOBAL SENARİSTLER. 29-08-2020 17:08 İFRATSIZ, TEFRİTSİZ YAŞAMAMIZ İSTENİYOR 08-08-2020 17:08 İSLAMDA İCMA, İTTİHADDIR VE EMİRDİR 30-07-2020 16:39 HERKES RASPUTİNİNE DİKKAT ETSİN, AYAĞINI DENK ALSIN  08-07-2020 12:29 FOTERLİ TEVFİK AMCADAN AV. SAİD AZMİ BEY HİKAYESİ 27-05-2020 14:23  ZEKATINI VER İKİ DÜNYADA MESRUR OL 23-05-2020 12:22 KÜRESEL PROBLEM İSRAF 22-05-2020 15:59 İYİLİĞİNİ İSTEMEK YETMEZ, YARDIM FARZDIR 20-05-2020 12:34 ERDEM VE FAZİLETLER: ALÇAKGÖNÜLLÜLÜ-TEVAZU 4 18-05-2020 13:16 ERDEM VE FAZİLETLER 3 15-05-2020 12:42 ERDEM VE FAZİLETLER: SABIR 2 14-05-2020 12:15 ERDEM VEYA FAZİLETLER; İFFET 1 12-05-2020 14:51 ARSLANTÜRK'TEN NASİHATLAR 11-05-2020 15:57 FELAKETE SÜRÜKLEYEN HEVAMIZ 09-05-2020 13:27 VAZİFENİ YAP, KÖTÜLÜĞE GÖZLERİNİ YUMMA! 07-05-2020 12:32  EMANUEL KANT: DİNSİZ OLUR AMA AHLAKSIZ OLMAZ DEDİ Mİ? 06-05-2020 12:42 AHLAK KONUSUNA GİRİŞ 05-05-2020 12:48 MÜNEBBİHAT: İBN İ HACER EL ASKALANİ'DEN UYARILAR 2 04-05-2020 11:50 MÜNEBBİHAT: İBN İ HACER EL ASKALANİ'DEN UYARILAR 1 03-05-2020 12:05 KAZANMADA VE BÖLÜŞÜMDE KUL HAKKI 2 02-05-2020 13:58 KAZANMADA VE BÖLÜŞÜMDE KUL HAKKI 1 01-05-2020 13:50 TACİRLİKTEN ALİMLİĞE EBU HANİFE (RA) 30-04-2020 11:37 İLİM YOLUNDA ELZEM OLANLAR 2 29-04-2020 12:27 ŞEHİTLİK VE ŞEHADET 28-04-2020 12:08 İLİM YOLU ZAHMET VE RAHMET YOLU 1 27-04-2020 11:55 SELAM, SELAMET VE DUA İÇERMEYEN İLETİŞİM, BOŞ RİTÜELLER !   26-04-2020 13:57  İNDİ İLAHİDE MAKBUL OLAN İMAN 2 25-04-2020 11:31 1-İMAN-İSLAM 24-04-2020 12:46 ORUÇ, SAKINMAK YANİ KENDİNİ TUTMAKTIR 23-04-2020 11:11 NİYAZİ MISRİ:SONUNDA ZEHR OLAN BALI Nİ'DERSİN 16-04-2020 11:09 SAĞLIĞIMIZ BİZE BIRAKILMAYACAK KADAR ÖNEMLİDİR 08-04-2020 11:32 GAVUR ŞAKASIDIR 1 NİSAN 31-03-2020 12:49 TOPRAĞI MİSKTEN, SUYU SÜTTEN OLAN HAVUZA ERDİR YA RABBİ ! 19-03-2020 11:12 İLAH OLMAYANLARIN, İLAHLIĞIDIR YAŞADIĞIMIZ. 12-03-2020 11:13 VE HZ. ALİ –KERREMLLAHÜ VECHAHÜ-BUYURUYOR Kİ.. 05-03-2020 12:47 İLLAKİ DİSİPLİN, YATMAYA, TEMBELLİĞE DUA'YI ALET ETMEK YOK. 27-02-2020 12:28 İLBER HOCADAN "CAHİL ÜN CESURUN"ÜZERİNE 20-02-2020 11:48 BİLİNÇ YOKSA HASTALIK RUH'DAN BAŞLAR 2 13-02-2020 12:05 BİLİNÇ YOKSA HASTALIK RUH'DAN BAŞLAR 06-02-2020 11:34 VEKALETEN ACIMASIZLIĞIN ÇAĞ TAŞ VERSİYONU TERÖRİZM-2 30-01-2020 10:43 VEKALETEN ACIMASIZLIĞIN ÇAĞ-TAŞ VERSİYONU, TERÖRİZM 27-01-2020 12:24 ATEİZM, AKIL VE BİLİM PLANINDA ÇÖKMÜŞTÜR -2 24-01-2020 11:10 ATEİZM, AKIL VE BİLİM PLATFORMUNDA ÇÖKMÜŞTÜR 20-01-2020 11:36 ENDÜSTRİYEL TIBBINA EVRİLEN SAĞLIĞIMIZ. 2 16-01-2020 11:26 ENDÜSTRİYEL TIBBA EVRİLEN SAĞLIĞIMIZ 1 13-01-2020 12:14 YILLAR, ARKADAŞLAR, FANİ HAYATTAN KESİTLER 02-01-2020 11:08 SURİYE BİLMECESİNDEN BİLİNEN SONA ... İNŞAALLAH 15-10-2019 11:06 İSRAİL'İ KORKUTAN 2. SELAHADDİN KORKUSUDUR 08-10-2019 10:51 İSRAİLİ SALDIRGANLAŞTIRAN, 2. SELAHADDİN'İN ÇIKMASI SENDROMUDUR 18-09-2019 11:12
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA