DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 06-12-2020 13:05

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM

 


     Sayın Genel Başkanım,
    2020 yılı itibariyle geldiğimiz noktada, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihimizde milletimizi  millet yapan mili dilimiz en karanlık günlerini yaşıyor. Merhum Prof. Dr. Necmettin  Hacıeminoğlu  1960’ lı yıllarda yazdığı kitabında “Türkçe’nin Kararlık Günleri” olarak bahsetmişti. Bugün ise içinde yaşadığımız durum, buna bir de “en” eklenerek   “Türkçenin En Karanlık Günleri” olmuş, buna  damgasını vuran, bir sömürgecilik eğitimi olan “Yabancı Dilde Eğitim” in  günümüzde atak yapması yanında,   Türkçe karşılıkları ola ola 1980’ li yıllardan itibaren yoğun olarak   caddelerimizdeki  işyerlerimize İngilizce kelimelerden işyerleri isimlerinin  verilmesi, şehirlerimizi ve ülkemizi   “İngiliz şehirleri ve ve ülkesi” görünümüne büründürmesi itibariyle öz vatanımızda garip kalmış, caddelerimizde turistler  gibi gezer olmuşuzdur.  Türkiye’mizin  bundan daha büyük “MİLLİ BEKA SORUNU”” olamaz. Zira, milletimizi  millet yapan milli  dilimiz elimizden gidiyor. Bu manzara bize, “Tarihte Anadolu’da yaşayan ve dillerini  kaybetmeleri sonucu tarihin milletler mezarlığına gömülen Sümerler (Etiler) , Hititler, Lidyalılar ve Urartulardan sonra günümüz itibariye Anadolu’da yok olmaya aday beşinci  millet Türk milleti  mi olacaktır?” sorusunu haklı olarak sorduruyor.  
    Nihal Atsız’ın tabiriyle, bir millet toprağını, vatanını kaybedebilir;  kendisini millet yapan milli dilini kaybetmediği sürece,  mücadele vererek vatanını ve istiklalini yeniden kazanabilir.  Ama, milli dilini kaybederse her şeyini kaybedeceğinden bir daha ne vatanını  ne de istiklalini  kazanabilir.  Günümüz itibariyle Türkiye’mizde sanki I. Napolyon’un şu sözü tecelli etmek üzere veya etmiştir: “Bir ülkeye benim kültürüm ve kelimelerin girmişse , o ülkeye askerlerimi sokmaya lüzum yoktur.”  Niye lüzum olsun ki?  Bundan 100  sene önce 1920’ lerde vatanımızı   askerleriyle işgal edemeyenler bugün kültürleri ve kelimeleriyle  işgal etmeye devam ettiklerinden, bu işgal, askeri işgallerden  daha  tehlikelidir. 
     Sayın Genel Başkanım,
     Dünden  bugüne siyasi partiler ve liderlerimiz  içinde  partinizin “Türk Milliyetçiliği ”, “Türkçü olmak” ana kimliği ile temayüz ettiği, kendisini gösterdiğinden milli dilimizin korunmasının en büyük görevi de  sizin ve camianızın  omuzları üzerinizdedir. Selefi olduğunuzu  ve yolunu takip ettiğinizi  her zaman dile getirdiğiniz  merhum genel başkanımız Alparslan Türkeş, Türkçemizin büyük bir ihanetle karşı karşıya  olduğunu 1970’ li yıllarda şöyle dile getirmişti:   “Türkçe hızla çığırından çıkmaktadır. İlmin Türkçe yapılmayacağı gibi  gülünç bir iddia yayılmaktadır.  Bu asılsızdır.  Türkçe ilim dili için son derece uygun, kolayca yeni terimler doğurmaya İngilizceden çok daha kabiliyetli bir dildir. Birçok ilim adamımız yıllardır çeşitli sahalarda yazdıkları ile  bunu bol bol ispatlamışlardır. Fakat şimdi Türkçe ezilmekte ve ihanete uğramaktadır. 
    Türkçe tedrisat (Yabancı dilde değil Türkçe eğitim) sadece bir dilcilik, hatta milliyetçilik  konusu değildir. Türk insanlarının haysiyeti, kendilerine güvenmesi, aşağılık duygularına kapılmaması, şerefli,  dünya milletleri arasındaki itibarı meselesidir.” (Alparslan  Türkeş, Temel Görüşler, İstanbul, 1975. S. 123)
         Selefi sayın Türkeş gibi, sayın Bahçeli’den de aynı kararlılıkla Türkçeye sahip çıkmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da zaman zamana Türkçenin içine sürüklendiği büyük tehlikeleri ve özellikle de  işyerlerimize İngilizce isimler konulması sebebiyle  zaman zaman sızlandığını, bunu dile getirmek için “Türkçe isimler koyalım . Yabancı  isimler konulması milli  ve yerli olmuyor” demeçleri vermiş, fakat bunlar hep sözde kalmış, içi doldurulamamıştır. 
    Sayın Genel Başkanım, 
      “Türk Milliyetçisi”, “Türkçü” olmak ana  kimliğiniz ve hedefleriniz sebebiyle   bunun içinin doldurulmasında  asıl görev size ve camianıza  düşüyor.  Sayın Erdoğan’ı uyarmak için de bahar aylarında ona da bir   “açık mektup” yazarak , “Kudüs’ü bırak, The Kayseri, Kasseria  yapılarak milli kimliğinden sıyrılmak  istenilen  Kayseri’ye öncelikle bak” demiştim. Günümüzde itibariyle  kendisine yönelik ihanetlerin boyutları iyice büyüyen  dilimizi,   “Cumhuriyet İttifakı Ortakları”  olarak kendilerini gösteren   Erdoğan –Bahçeli  ikilisinin kurtaracağına  inanmak istiyoruz. 
        Ortaklar olarak sayın Bahçeli ve sayın Erdoğan’dan isteğim,
       Şubat 2006’da TBMM’de kurulan “Türkçedeki Bozulma ve Yabancılaşmanın  Araştırılması  ve Etkin Kullanımı İçin Alınması Gereken Tedbirlerin  Belirlenmesi  Meclis Araştırma Komisyonu” nun,  çalışmalarını tamamladıktan sonra, “Komisyon Tavsiye  Raporu” olarak, Meclis Başkanlığına  yasalaşması için verdiği  komisyon tavsiye kararlarına, günümüzde dilimizin korunması ve kurtarılmasına yönelik 9 maddede özetlenebilecek yeni  bir Misak-ı Milliğimiz örneğinden olarak “Dil veya Türkçe Misak – ı  Millisi” gözüyle bakmak mümkündür.  Hem de  1920’ lerin “Toprak veya Vatan Misak-ı Millisi” gibi  9 maddeden ibaret olduğu halde.
     İsteğim, 2006’dan beri TBMM’de kanunlaşması için bekleyen “Türkçe Misak ı- Millisi” nin biran evvel yasalaştırılarak  dilimizin korunma altına alınmasıdır. 1920’ lerde olduğu gibi bunu gerçekleştirecek  liderlerimiz, meclisimiz ve hükümetlerimiz de tarihimize “kahramanlar” olarak geçeceklerdir..
     Arz ederim .  5 Aralık 2020          
                                                                    Süleyman KOCABAŞ –Tarihçi Yazar

       
         
        

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI TARİH DÜN BİZİ NASIL ÇAĞIRMIŞTI?  IV                22-10-2021 10:12 ​​​​​​​TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE  IV 07-10-2021 11:17 ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1024
 • 2Hatayspor1020
 • 3Beşiktaş1020
 • 4Alanyaspor1020
 • 5Fenerbahçe1019
 • 6Fatih Karagümrük1018
 • 7Konyaspor1017
 • 8Galatasaray1017
 • 9Altay1015
 • 10Adana Demirspor1013
 • 11Başakşehir FK1012
 • 12Gaziantep FK1012
 • 13Yeni Malatyaspor1012
 • 14Sivasspor1011
 • 15Kayserispor1011
 • 16Giresunspor109
 • 17Antalyaspor109
 • 18Göztepe108
 • 19Kasımpaşa106
 • 20Çaykur Rizespor104
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA