DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
MEHMET HABİL TECİMEN
MEHMET HABİL TECİMEN
Giriş Tarihi : 14-01-2021 17:42

Marksizm’in beş eksiği beş fazlası

 

Marksistler teorilerine çok güvenir hatta bu durumu kendi içlerinde o kadar hastalıklı bir mesele haline getirirler ki, konuyla ilgili en kapsamlı itirazlara bile alaycı yaklaşım sergileyip meseleyi -Marksist olmayan Türkiyelinin anlamasının mümkün olmadığını propaganda ederek- savsaklama yoluna giderler.

Biz burada, Marksizm’in önemli kavramsal/zamansal sorunlarından bahsedeceğiz, bunu yaparken beş farklı artısını da ifade etmeyi ihmal etmeyeceğiz…

 

Marksizm sürekli değişim (safhalaşma-dönemsellik-devinim), kimliği icabı insanlığın ilkellik/kölelik/feodalite/kapitalizm sonrası son safha düzeneğinin komünizm olduğunu ilan eder.(determinizm) Ardından da der ki, insanlık tarihinin son durağı komün toplumudur. Bunu beyan ederken kurduğu mutlak safhalaşma evresinin kendi mantığı içinde devam etmesi gerektiği savını ustalıkla es geçer, ama gelin görün ki, kendisini son safha ilan ederken komünleşme sonrasında bu mantıksal silsilenin ne ile (hangi kavramsal safhalaşma ile) devam edeceğini söylemez. İlginçtir benden -sonrası tufan da demez. (son nokta –nihai- benim de demez.) Mantıksal akıl (süreç) tutulmasında ilk fasıl budur…

 

Diğer konu şudur: Marks diyalektiği kullanırken kapitalizmi dayanak olarak alır. Oysa bir teori başka bir vasatın (kimliğin) açıkları (zaafları) üzerinden hareket etmemelidir. Ederse (ediyorsa) bu eleştiriyi de hak eder. Teori tikelci somutluk içerir. Nazariye olması için kendi özgünlüğü üstünden anlatım geliştirmelidir.

 

Üçüncü mesele de şudur: Marks onca şeyi proletarya diktatörlüğü için sıralar ama proletarya diktatörlüğünün devlet-leşme- formu hakkında kalem oynatmaz. Alman İdeolojisinde meseleyi tek lafla bilime bırakır.

 

Dördüncü zaaf umdesini, işçi sınıfının özgürlüğü için girişilen bunca şeyi işçi diktatörlüğü mekanizması –zalimliği- için istemesi adına kullanacağız.. Ne korkunç bir mantıksal acizliktir bu. Demokrasi falan Marks ve uygulayıcıları için kanlı çerezdir, bir dönemeçtir. Bu anlamıyla Marksistlerin demokratik hak talebi tarihsel bir hikâyedir, bu talep kendi diktatörlükleri adınadır.

 

Beşinci nokta, Marks hiçbir zaman demokratik toplum için mutluluk istemez, işçi sınıfı gibi toplumun sadece bir kesimi için mutluluk ister. Bu onu nasıl vazgeçilmez filozof yapar bilinmez ama yüzde doksan beşi köylülerden oluşan Çarlık Rusya’sının Sovyetleşme evresi olmasaydı bu denli açıklarına rağmen Marksizm, düşünce tarihi için bu derece açılımlı popüler düşünce olur muydu, bilinmez?

 

Şimdi gelelim Marks’a düzeceğimiz methiye faslına…

 

Marks için artı-beş, olumluluk prensibi -ki patenti bize aittir- (pardonnez-moi) şudur: proletarya diktatörlüğü kavramı, sınıfsal diktatörlük hakkında tartışma başlatmış ve bu –sınıfsallık- meselesi siyasi tarihin en gizli konusu olan seçilmiş toplumlar üzerine eğilme-mizin-nin yolunu açmıştır. Bu ilk artı puan…

 

İkincisi, Marks kadınların-birey olarak- eşitlik ilkesini kadim cinsel -met’a- kavrayışlar-ın-dan alıp emek teorisine getirmiştir.(ilerletmiştir.) Tarihsel cinsel met’â (kullanım sahası) meselesi emek nispetine oranlanıp teorik eşitlik eleştirisi yapılmıştır –ki bu da hiç yabana atılamaz bir artıdır.

 

Üçüncü nokta Marks adına yapılan edimsellik (hatta edilgenlik) kaydıdır ki, kimse Marks’ın hayatında hiçbir işte çalışmadığını ve dahi emek artı değerini tatmadığını bildiği halde Marks için tembel tanımı yapmaz. Yazdıklarını kâfi görür emek ücret kabiliyeti için…

 

Dördüncü mesele, kendi çocuklarını aç bırakma veya sadece patatesle besleme yetersizliğine rağmen tarihin gözleri önünde özel mülkiyet ve miras kavramlarının ilgasını isteyerek babalık hukukunun en temel içgüdüsü olan çocuklarını iyi yaşatma ve onlara miras bırakma anlayışını kendi dünyası adına dürüstçe reddeder.

 

Beşinci mesele ise şudur: kadın estetiğinden ziyade kadın emek kimliğini kapitalizme karşı –teorik olarak- savunur, ki bizzat kendisi kadınlarının estetik temelli olmasını isteyecek kadar kapitalizm-i (önerisini) önemser ama gariptir ki, Marks’ın bu açığı Marks estetiği fazıyla kavramsallaşarak bir zaafın dışa vurumu olarak değil (hatta kapitalizme özenme değil) estetik kabiliyet anlamıyla fikir dünyasına sunulur. Bu da son artısıdır.

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
MEHMET HABİL TECİMEN

MEHMET HABİL TECİMEN

DİĞER YAZILARI Günahın metodik anlamsalı üzerine sözce 09-04-2021 15:24 Asyalı antikite kabiliyeti nedir duruşuna giriş 06-04-2021 14:04 Türk hâkimiyet yöntemi 30-03-2021 18:27 Aldanma üzerinden büyür aldatma 27-03-2021 19:39 Üç Tarz-ı Siyaset eksenli politik duruşun 20. yy eksenli eksantrik kabiliyetine cevabî giriş 15-03-2021 13:01 Marksizm’in uygulanabilir kavramları bağlamında kapitalist değerler 09-03-2021 11:14 Türkiye üzerinden aşklar koalisyonuna tazim 03-03-2021 12:52 İkircikli tekel kimliğine konuşma yazıtı 01-03-2021 14:04 Osmanlı toplumundan liberal Türk tabakalaşması düzenine giriş 27-02-2021 22:49 Laikçileşme üzerinden başlangıç 17-02-2021 12:46 Türk Edebiyatı’nda kadim-modern statükosu 16-02-2021 11:53 Bir gelişmecilik hikâyesi olarak modernité 09-02-2021 19:07 Üçlü politikaya karşı ‘Tek Tarz-ı Vahiy’ 07-02-2021 18:12 Türkiye siyasi kültüründe Fransa ihtilâl tarihi muhibliği  04-02-2021 13:03 Fikirdaşlara aşikâre ötelenmiş fikrî arkaplan 02-02-2021 17:28 Türk Edebiyatı’nda zamanın taharrûatına tavzih 31-01-2021 19:29 Medeniyetin öldürücü kültür kapsülü 28-01-2021 13:25 Üç kültür tekâmülü 27-01-2021 12:48 Hz. Muhyiddin’i anlama meselesine giriş 26-01-2021 14:46 Marksist felasifeye Türk dokunuşu 24-01-2021 17:45 Türk Medeniyeti Tarihi’ne Başlangıç Cümlesi 23-01-2021 18:20 Cemil Meriç meselesine giriş 22-01-2021 19:08 ‘Nurettin Topçu’ Meselesine Giriş 20-01-2021 09:23 Türk Edebiyatı’nı eleştirme kabiliyetine ilişkin… 19-01-2021 09:09 İsmet Özel eleştirisine ruk’a 17-01-2021 09:55 Metafiziği tanımlama kabiliyetine dair 16-01-2021 18:27 Marksizm’in beş eksiği beş fazlası 14-01-2021 17:42 Marksizm’in üretim kimliği, tüketim anlatımı 13-01-2021 13:19 İnanılmazlık üzerine metot teatisi 10-01-2021 15:04 Gidiş ve bir daha hiç gitmeyiş… 09-01-2021 17:17 Nice zaman ilinde bir şehir tesellisi… 05-01-2021 15:59 ‘Pazarın Sistematik Babaları’ (1) 03-01-2021 15:29 Marksizm neden küçümsenmemelidir zihniyetinin dikkatine… 02-01-2021 19:07 Market hükümleri üzerine kadim söz iklimi 23-12-2020 10:19 Kahvesiz kalmanın tatsızlığı… 22-12-2020 09:35 Dudak mimikleriyle gelişen tebessüm kimliğine dair… 19-12-2020 12:07 Are you love me neden demez İngilizce? 17-12-2020 09:34 BİR TEK METİNLE İNSANA NİZAM VERMENİN HİKÂYESİ 15-12-2020 13:41 BİR METEL AKŞAMINDA KAYSERİYYE 12-12-2020 11:20 TÜRKLÜĞÜNÜN DAS’ÜL EVRESI DAD-EL HÜKMÜ MEVT DEVRESI 10-12-2020 11:24 TÜRKİYE’NİN ZAFERLERİNE NASIL BIR GÖLGE TASAVVURU? SAĞ VE SOL TÜRKİYE İÇİN NASIL BİR KAVRAM OLMALIDIR? 09-12-2020 10:48 TÜRKIYE TARİHİNDE FAİZİN ÜÇ EVRESİNE DAİR 08-12-2020 14:38
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA