DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 20-11-2020 10:50

KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR

     BİZDE POLİTİKACILARIN AKILLARI BAŞLARINA SONRADAN GELİR

         Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” nin  kuruluş yıl dönümü” denilen 15 Kasım 2020’de Kıbrıs’a (İşin esasına bakılırsa, 5 Kasım 1983’de kurulmuş olup,  “işi, siviller bizden sonra berbat ederler” düşüncesiyle  3 Kasım seçimlerini kazanan Turgut Özal’ın başbakan olmadan önce -Başbakan Özal, gerçekten de bu karara sitem etmiş, ‘bana danışmadan yaptılar’ demişti-   12 Eylül 1980 Darbesi cuntacı generalleri  giderayak  son bir atak yaparak adı geçen cumhuriyetin kurulduğunu ilan etmişler,  bunu sebep, onlar da artık Türk –Rum ortaklığının mümkün olamayacağını görerek bu yola başvurmuşlar,  tarihimize güzel ve haklı bir çözüm örneği bırakmışlardı) kutlama yıl dönümü için gittiğinde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’ta  1963’de  silah zoruyla bozulan, 1974’de ise Yunan cuntasının düzenlediği darbeyle  ortadan kalkan ortaklığı  Rumlarla birlikte yeniden tesis etmek  mümkün değildir. Bugün Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet vardır” sözlerini sarfetmesi, tarihimizin yaklaşık 181 yıllık (1839 – 2020) zaman diliminden  beri politikacılarımızın “hastalıklı geleneği” haline gelen, “politikacılarımızın akılları başlarına sonradan gelir” geleneğinin günümüzde yaşanan yeni bir örneği olmuştur. Hele, Sayın Erdoğan’ın Başbakanlık yıllarında “Kıbrıs Türklerinin ölüm fermanı” denilen “Annan Planı”na da aktif destek vermesinin olup bitenleri de dikkate alınırsa , bu noktaya nasıl gelindiği kendisin daha iyi gösterir. 

       Sayın Erdoğan’ın, “FETÖ beni aldattı”, “Barzani beni aldattı”, “Apo beni aldattı”, “Obama –Amerika beni aldattı” vb.  “erdemli itirafları” nın ardından – “erdemli” diyoruz, bizde neredeyse hiçbir politikacı  hatalarını kabullenmek istemez ve genelde işi kötü bir onur meselesi yapacağından itiraf etmez- demelerinin ardından iktidara geldiği günden beri 1963’den  sürüp gelen “hatalı Kıbrıs politikası” karşısında da  en nihayet “haklı ve doğru çözüm yolu” olarak “iki devlet” ten bahsetmesi onun “gecikmeli” de olsa yeni bir erdemli itirafı  olmuştur.  Sonra, “başarılı bir lider ve komutan” denilerek, bunların  önemli özelliklerinden  birisinin de “aldanmazlar, aldatırlar” gerçeği ve Peygamberimizin bile “Harp hiledir” demesi de dikkate alınırsa, bütün bunlar,  Türkiye’yi yönetmek  iddiasında bulunanların “kulaklarında küpe” olmalıdır.  Günümüzde, ülkemizi yönetme iddiasında olan değil bizzat başında olan Sayın Erdoğan’ın Kıbrıs’ta gerçekçi çözüm olarak sergilediği “erdemli” itirafını sonuna kadar götürmesi lazımdır. 

          Götürmesi lazımdır. Çünkü, 199 yıllık (1821 – 2020) “Türk –Yunan Mücadelesi” göstermiştir ki, bu süre içinde iki millet hep birbirlerine karşı “ateş –barut” statüsünde olmuşlardır. Özellikle  “Ananevi Yunan Politikası” hep “Türklüğü tarihten silme ana politikası- Megalo İdeası” ile mücehhez  olmuş, artık Türklerle Yunanların özellikle aynı coğrafyada yaşamaları tamamen ortadan kalkmış olup, “zoraki” de olsa bu yaşamayı istemek, Yunan –Rum unsurunun gelecekte Türk varlığını “planlı ve ananevi”  bir şekilde yok etme sürecinin başlangıcı olmaktan başka bir mânâ ifade etmemiştir. 

          Bir tarihçi  yazar olarak ben, 199 yıllık “Türk –Yunan Mücadelesi Tarihi” konusunda gerçek bilgilerle milletimizi  aydınlatmak için 1984’de yazıp yayınladığım “Tarihte ve Günümüzde Türk –Yunan Mücadelesi” isimli kitabımda  1878’den beri (1878 – 1984) yaşanan “Kıbrıs Meselemiz” in  1984’ün ortamı ve şartlarına gelindiğinde  “milli, yerli ve ilmi çözüm yolu” nu  ortaya koyarken, “Kıbrıs’ta Türklerle Rumları bir arada yaşamaya getirmeye çalışılan   çözüm yolları ateşle –barutu bir arada yaşatmak  gibidir. Tarihi gerçekler göstermiştir ki, Türk -Rum ortaklığı artık mümkün değildir. Ada’da  1959-60 Londra ve Zürih Antlaşmaları ile tesis edilen ortaklığı 1963’de Türkler değil “enosis” emeli  (Ada’nın Yunanistan’a bağlanması milli ideali –megalo idea) uğrunda Ada Rumları ve Yunanistan  bozmuştur.  Rum - Yunan emelleri sebebiyle  bu ortaklı bir daha kurulamamıştır. Bundan sonra da kurulamaz. 5 Kasım 1983’de  kurulan bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, milletimiz açısında çözümün en kalıcı, milli, yerli ve ilmi olanıdır.  Bundan taviz verilmemeli. Amerika, Avrupa, Rum –Yunan ikilisinin baskıları ve itirazları karşısında yersiz “korku, endişe ve ne derler” e kapılarak, “Efendim biz böyle bir devlet kurduk ama, ortaklık için müzakerelere  açığız” denilmesi tarihi bir hata ve  yanlışlık olur. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur iş bitmiş, nihai çözüme kavuşmuştur” şeklinde yazmıştım. Hatta, geçen bu 1 yıl (1983 – 1984) içinde birçok ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıma hazırlığı içinde iken, özellikle Türkiye  yöneticilerinin “çözüm için ortaklık müzakerelere açığız” yanlış ve hatalı davranışları böyle bir tanımanın önünü “takoz” koymuş, ardından da kamuoyumuzda “İslam ülkeleri Kıbrıs Türk Cumhuriyetini niye tanımıyorlar?”  sızlanması  içine girilmiştir. Sen yaptığın haklı işinden yan çizme, vazgeçme emareleri gösterirsen elbette bu tanıma gerçekleşmez.

           Adı geçen kitabımı Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı  Rauf Denktaş’a da göndermiş, aldığım cevapta, “Kıbrıs konusunda  tarihi gerçekleri dile getirdiğiniz için , teşekkür ederim” demişti. 

            Sayın Denktaş da benim gibi, başlangıcından beri, adı geçen  devlet kurulunca iş olmuş bitmiş görüşünde  idi. Bu olmuş bitmişliği bozanlar maalesef  Türkiye politikacıları  olmuştur. Yaklaşık 150 yıldan beri içine saplandıkları psikozun etkisinde “korku, endişe ve ne derler ?”e  kendilerini kaptırarak,  “böyle bir devlet kuruldu ama, ortaklık müzakerelerine  açığız ve hazırız”   demeleri işleri  büsbütün  berbat etmiş, zaman hep Rumlar ve Yunanistan lehine işlemiştir. 

         Sayın Erdoğan’ın en sonunda benim ve Denktaş’ın 1984’de savunduğumuz “iki halklı, iki devletli” kesin ve kalıcı çözüm yoluna   gelmesi – Sayın Denktaş’ın AKP iktidarının başlarında “çözüme engel adam” denilerek  başına  neler getirilmek istendiği ise ayrı bir konudur. Bunlara hep, Tercüman gazetesinde yazdığım köşe yazılarımda “Amaç Denktaş’ı harcamak mı?” ana fikirli  cevaplar vermiştim. Sayın Denktaş da kendi cevabını vermek ve savunmak için  “Kıbrıs Girit Olmasın” kitabını yazmıştı -  sevindirici olmuştur. İnşallah, çoğu Haçlı ruhu, Ehli Salip  düşünceleriyle kendisini gösterin  Amerika, Batı, Rum –Yunan baskılarının psikozuna kapılarak bu “erdemli” yoldan dönülmez. Çoğu zaman politikacılarımızın akılları başlarına  sonradan da gelse, bunu da milletimiz  için bir ”kazanç” olarak değerlendiriyoruz.

18.11. 2020

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş614
 • 2Hatayspor613
 • 3Trabzonspor513
 • 4Altay612
 • 5Fatih Karagümrük611
 • 6Konyaspor511
 • 7Fenerbahçe510
 • 8Kayserispor610
 • 9Alanyaspor59
 • 10Gaziantep FK68
 • 11Galatasaray68
 • 12Sivasspor66
 • 13Adana Demirspor66
 • 14Yeni Malatyaspor66
 • 15Kasımpaşa55
 • 16Göztepe65
 • 17Antalyaspor65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA