DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İHSAN GÖRÜCÜ
İHSAN GÖRÜCÜ
Giriş Tarihi : 01-05-2020 13:50

KAZANMADA VE BÖLÜŞÜMDE KUL HAKKI 1

    Muhterem okuyucularım  dinde kul hakkı namazdan evveldir ve mühim değil ehemmdir. Bu kadar önem arzetmesine binaen ve yaşadığımız hayatta islami hayat yaşamımızı ve müslümanca düşünmemize katkı yapacağına kati inancım olan yazar Hasan Köse'yle Sami Bayraktar tarafından yapılan bir röpörtajı yayınlamayı kendim ve herkes için zaruri addettim. Soru ve cevapları okuyunca dinimizin yüceliğini ve bilmemiz elzem olan şeylerin nasıl gözümüzden kaçırıldığını, islamın sadece beş vakit namaz kılmaktan ibaret olduğuna inandırıldığımızı görecek ve hayret edeceksiniz. Kitabın adı "Allah CC emekten yanadır" adı kitabın mücmelini sunuyor zaten. Emek sermaye çatışmasının çözümünü Anadoluda eskiden cari olan "Yarıcılık" olarak kanıtlıyor aşağıdaki satırlarda arzedeceğimiz üzere. Yani işçi ile patronun hayat standartlarının eşitlenmesi yarıcılıkla mümkündür deniyor ve kanıtlanıyor. Evet kitabı okuyunca Allahın emekçiden yana olduğunu göreceksiniz.

        İSLAMIN YÜZ YILDA İSPANYA DAN ÇİN E KADAR YAYILMASINI SADECE KILICA BAĞLAMAK CAHİLLİKTİR

Allah neden emekten yanadır? Bu tespiti neye dayandırıyorsunuz? Sorusu röpörtajın start sualidir ve cevap geliyor:"Allah da zayıftan yanadır, emekle sermeye, emekçi ile işveren arasında emek zayıftır. Şarî-Doktrin koyucu- zayıftan yana olunca şeriatta/hukuk zayıftan yanadır, değilse yasa olabilir ancak hukuk değildir. Kamu-Devlet- zayıftan yana konuşlanmak zorundadır, güçlüler zaten başının çaresine bakar. Bir hadis-i kutside Azizül Mütakim olan Allah;  "…Emeğinden tam yararlandığı halde, hakkını tastamam ödemeyenlerin mahşer günü hasmı bizzat benim" buyuruyor. Nahl Suresi 71. Ayeti kerimede " …hizmet alanlardan hizmet edenlerini kendi yaşam standartlarına eşitlemeye çalışmayanların Allah'ın nimetlerine inkârcı olduklarını…" söylüyor. Üç bin iki yüz yıldır Tevrat, "ırgatın ücretinden kesen kan dokuyor", iki bin yıldır incil 
    Çalışanın ücreti bir lütuf değil, ancak hakkıdır" diyor Kur'an. Buna inanmamız için daha ne olsun? Asıl soru:Yazdığınız Bu kitap hangi ihtiyaçtan doğdu? Hangi boşluğu doldurmayı hedefliyor? Bu gün gezegenimize egemen olan ekonomik ve sosyal modeller bilmem kaç milyar insanın her gün yatağına aç girmesini önleyemiyor/önlemiyor. Mülk ve servet sahiplerinin ihtirasları ve korkuları nedeniyle savaş ve kan eksik olmuyor. Egemen ekonomik, sosyal ve siyasal modeller içinden baktığımızda ise açlığın, yoksulluğun, işsizliğin ve haksızlıkların önlenebileceği bir çıkış görünmüyor. Bilakis bu sistemlerin varlığı belli oranlarda bu sorunların devamıyla mümkün oluyor. Mülkün ve istihsal fazlasının bir zümrenin elinde olması sorundur ve tüm sorunların da kaynağıdır. Bunun özel mülk ya da kamu olması sonucu değiştirmiyor. İslam'ın yüz yıl gibi kısa bir sürede mağripte İspanyadan, maşrıkta Çine kadar yayılabilmiş oluşunu kılıca bağlamak bağnazlığın ve kısa akıllılığın ötesinde hasmanedir. İşin kötüsü Müslümanlardan birçoğu da bunu yutmuştur. Oysa bu bakış; İslam'ın taşıdığı iktisadi, sosyal, siyasal ve hukuki ilkeleri göz ardı etmektedir. Bu kitap aya ve yıldızlara işaret eden bir çocuğun parmağıdır o kadar.

                İSLAM MODEL ÖNERMEZ, HAK'KA RİAYETİ EMREDİYOR !

İslam Ekonomisi modeli mi teklif ediyorsunuz? şeklindeki bir soruya; İslam bir ekonomik model önermez veya İslam'dan yola çıkılarak değişmez bir ekonomik model üretilemez. İslam nasıl ki karşılaştığı insanları hangi yaş ve durumda olursa olsun devir alıyor ve ıslah ediyorsa, toplumları, sosyal ve ekonomik sistemleri ve modelleri de böyle teslim alır ve ıslah eder. Onun her şeyini kökten değiştirmez, tabilik, fıtrilik, ahlakilik, aklilik -rasyonellik değil- hukukilik, örfilik ve estetik gibi ilkeler üzerinden müdahale eder ve ıslah eder. Dolayısıyla İslam muhatap olduğu her topluma farklı tecelli eder. Her tecellisinden farklı bir model ortaya çıkacağından İslam 'ın bir ekonomik modelinden değil modellerinden söz etmeliyiz. Başka bir ifadeyle İslam, insanlığın çağlar ötesinden çok farklı coğrafyalarda üretilmiş tecrübelerinden süzülüp gelen her değeri asla israf etmeden saygıyla teslim alıp her seferinde aynı prensiplerle işleyip, ıslah ve imar etmenin akışı olmuştur. Bu prensipler aslında her salim akıl tarafından bilinebilir, fakat nefislerimize ağır geldiği ve insani zaaflardan dolayı adını koyup peşine düşmüyoruz.

    Zehir zemberek sorular peşpeşe geliyor ve Yarıcılık için "İslam'ın Kayıp  Hükmü" diyorsunuz. Yarıcılık nedir , ne zaman ve nasıl koybuldu? diye soruyor. Cevap olarak "İslam'ın hüküm kaynaklarını 1-Beyani2- Örfi ve 3-Akli olarak üç temelde ifade edebiliriz.Diye başlıyor ve izah ediyor: Beyani hükümler; Kur'an, Sünnet ve bu temelde içtihatlardır. Yarıcılığı Hz Peygamber, Müslim ve Gayrimüslimler uyguluyordu. Bu konuda Kuran'da emr edici açık bir hüküm bulunması gerekmez. Buna takriri vahiy diyebiliriz. Bu en az sabah namazının iki, akşam namazının üç rekât olması ve kıyam, kıraat, rükû, sücut ve tahiyyta oturma sırası kadar vacip normdur. Burada sözünü ettiğim vücubiyet emek - sermaye ortaklığı değil, bu ortaklığın olması durumunda bölüşümün hangi oranda olacağı konusundadır. Bir hükmün kendisi/küllü sünnete dayandığı halde nasıl olur da cüzü vacip olur denebilir. Bu nafile namazın rükünlerinin de aynen farz namazlarda olduğu gibi farz olması gibidir. Bazen normun kendisinden normun kaynaklandığı olgu ya da prensip daha güçlüdür. Tek başına namazı emreden bir ayetten, namazın İslam dini açısından olgusal hükmü ve zorunluluğunun daha güçlü olması buna örnektir. Yarıcılığın kendisinde müşküller olmasına rağmen uygulamada bölüşümün yarı yarıya oluşunda iradi ihtilaf yoktur.

                ÖRFÜMÜZDE VE ANADOLU TARİHİNDE Kİ UYGULAMALARI

Anadolu'da yarıcılık denen emek-sermaye ortaklığı sistemi üretilen değerin, tarla, bağ, bahçe sahibi ile onu işleyip, bakıp budayan arasında (mudarabe), tarla sahibi ile ekip, sulayıp bakımını yapıp biçip ürün haline getiren arasında (muzaraa) tüm masraflar çıkıldıktan sonra kalan ürünün harmanda ikiye bölüşülmesidir. Yarıcılık adı hem sistemi hem de bölüşümün zorunlu oranı yargısını muhtevidir. 

Sistem İslam hukuku içinde fazla emekten(mudarib) yana olmak üzere arazi sahibi (rabbül mal) arasında yarı yarıya paylaşmaktır. Dörtte bir alan marabalık ve beşte bir/şeriketül hammas caiz görülmemiştir. Bu tip şirketler her türüyle İslam öncesinde de vardı, Hz Peygamber bunlardan üretilen değere/ürüne endeksli yarıcılığı benimsemiş ve uygulamıştır. Bunu kamu arazisine ya da özel araziye yapmış olmasının önemi yoktur. Hayber'in fethi sonrası edindiği hurma bahçesini Yahudi mudaribe yarıya vermiş, mudaribe daha azının verilmesini hoş görmemiş, bunu yapanların zilyedindeki toprağını alıp başka işleyene vermiştir. Çünkü esas şahısların ellerindeki toprağı bizzat işlemeleridir. Emek - Sermaye ortaklığı oranı yarı yarıya olmak üzere hemen her alanda uygulanmıştır. Vahyin iniş ve inşası sırasında temel üretim biçimi tarım ve hayvancılıktı ve kârı bölüşüm sistemi yarıcılıktı. Bu hukuk saltanatlar döneminde büyük toprak edinen bazıları tarafından ihlâl edilse de ümmet bunu hem yazılı hukukta hem de uygulamada devam ettirmiştir. Sanayi devrimi sonrası Batıda gelişen üretim ilişkilerinde eşitlik hukuku üzerinden denklik verilmek yerine emeğe geçimlik takdir edilmiş, kölelik ücretliliğe dönmüş fakat İslam dininin kölelere takdir ettiği yaşam standardının gerisine düşürülmüştür. Modern dönem şaşkın İslam toplumları da kendi klasik üretim uygulamalarının paylaşım sistemini almak yerine gâvur icadı karın tokluğuna çalıştırma sistemini almışlardır. Bu gün dahi ne doğu ne de batı değil yarıcılığı İslam'ın köleye takdir ettiği ücret standardına dahî yaklaşmaktan çok uzaktır. Bu söylediğime AB ülkeleri ve sosyalist ülkeler de dâhildir.  

NOT..Devam edecek.

NELER SÖYLENDİ?
@
İHSAN GÖRÜCÜ

İHSAN GÖRÜCÜ

DİĞER YAZILARI IRAK FETÖSÜ KESNİZANİ 2 01-12-2020 21:44 FLU EŞKALLİ SENARİSTLER, ÜLKELER ÜSTÜ GLOBAL SENARİSTLER. 29-08-2020 17:08 İFRATSIZ, TEFRİTSİZ YAŞAMAMIZ İSTENİYOR 08-08-2020 17:08 İSLAMDA İCMA, İTTİHADDIR VE EMİRDİR 30-07-2020 16:39 HERKES RASPUTİNİNE DİKKAT ETSİN, AYAĞINI DENK ALSIN  08-07-2020 12:29 FOTERLİ TEVFİK AMCADAN AV. SAİD AZMİ BEY HİKAYESİ 27-05-2020 14:23  ZEKATINI VER İKİ DÜNYADA MESRUR OL 23-05-2020 12:22 KÜRESEL PROBLEM İSRAF 22-05-2020 15:59 İYİLİĞİNİ İSTEMEK YETMEZ, YARDIM FARZDIR 20-05-2020 12:34 ERDEM VE FAZİLETLER: ALÇAKGÖNÜLLÜLÜ-TEVAZU 4 18-05-2020 13:16 ERDEM VE FAZİLETLER 3 15-05-2020 12:42 ERDEM VE FAZİLETLER: SABIR 2 14-05-2020 12:15 ERDEM VEYA FAZİLETLER; İFFET 1 12-05-2020 14:51 ARSLANTÜRK'TEN NASİHATLAR 11-05-2020 15:57 FELAKETE SÜRÜKLEYEN HEVAMIZ 09-05-2020 13:27 VAZİFENİ YAP, KÖTÜLÜĞE GÖZLERİNİ YUMMA! 07-05-2020 12:32  EMANUEL KANT: DİNSİZ OLUR AMA AHLAKSIZ OLMAZ DEDİ Mİ? 06-05-2020 12:42 AHLAK KONUSUNA GİRİŞ 05-05-2020 12:48 MÜNEBBİHAT: İBN İ HACER EL ASKALANİ'DEN UYARILAR 2 04-05-2020 11:50 MÜNEBBİHAT: İBN İ HACER EL ASKALANİ'DEN UYARILAR 1 03-05-2020 12:05 KAZANMADA VE BÖLÜŞÜMDE KUL HAKKI 2 02-05-2020 13:58 KAZANMADA VE BÖLÜŞÜMDE KUL HAKKI 1 01-05-2020 13:50 TACİRLİKTEN ALİMLİĞE EBU HANİFE (RA) 30-04-2020 11:37 İLİM YOLUNDA ELZEM OLANLAR 2 29-04-2020 12:27 ŞEHİTLİK VE ŞEHADET 28-04-2020 12:08 İLİM YOLU ZAHMET VE RAHMET YOLU 1 27-04-2020 11:55 SELAM, SELAMET VE DUA İÇERMEYEN İLETİŞİM, BOŞ RİTÜELLER !   26-04-2020 13:57  İNDİ İLAHİDE MAKBUL OLAN İMAN 2 25-04-2020 11:31 1-İMAN-İSLAM 24-04-2020 12:46 ORUÇ, SAKINMAK YANİ KENDİNİ TUTMAKTIR 23-04-2020 11:11 NİYAZİ MISRİ:SONUNDA ZEHR OLAN BALI Nİ'DERSİN 16-04-2020 11:09 SAĞLIĞIMIZ BİZE BIRAKILMAYACAK KADAR ÖNEMLİDİR 08-04-2020 11:32 GAVUR ŞAKASIDIR 1 NİSAN 31-03-2020 12:49 TOPRAĞI MİSKTEN, SUYU SÜTTEN OLAN HAVUZA ERDİR YA RABBİ ! 19-03-2020 11:12 İLAH OLMAYANLARIN, İLAHLIĞIDIR YAŞADIĞIMIZ. 12-03-2020 11:13 VE HZ. ALİ –KERREMLLAHÜ VECHAHÜ-BUYURUYOR Kİ.. 05-03-2020 12:47 İLLAKİ DİSİPLİN, YATMAYA, TEMBELLİĞE DUA'YI ALET ETMEK YOK. 27-02-2020 12:28 İLBER HOCADAN "CAHİL ÜN CESURUN"ÜZERİNE 20-02-2020 11:48 BİLİNÇ YOKSA HASTALIK RUH'DAN BAŞLAR 2 13-02-2020 12:05 BİLİNÇ YOKSA HASTALIK RUH'DAN BAŞLAR 06-02-2020 11:34 VEKALETEN ACIMASIZLIĞIN ÇAĞ TAŞ VERSİYONU TERÖRİZM-2 30-01-2020 10:43 VEKALETEN ACIMASIZLIĞIN ÇAĞ-TAŞ VERSİYONU, TERÖRİZM 27-01-2020 12:24 ATEİZM, AKIL VE BİLİM PLANINDA ÇÖKMÜŞTÜR -2 24-01-2020 11:10 ATEİZM, AKIL VE BİLİM PLATFORMUNDA ÇÖKMÜŞTÜR 20-01-2020 11:36 ENDÜSTRİYEL TIBBINA EVRİLEN SAĞLIĞIMIZ. 2 16-01-2020 11:26 ENDÜSTRİYEL TIBBA EVRİLEN SAĞLIĞIMIZ 1 13-01-2020 12:14 YILLAR, ARKADAŞLAR, FANİ HAYATTAN KESİTLER 02-01-2020 11:08 SURİYE BİLMECESİNDEN BİLİNEN SONA ... İNŞAALLAH 15-10-2019 11:06 İSRAİL'İ KORKUTAN 2. SELAHADDİN KORKUSUDUR 08-10-2019 10:51 İSRAİLİ SALDIRGANLAŞTIRAN, 2. SELAHADDİN'İN ÇIKMASI SENDROMUDUR 18-09-2019 11:12
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA