DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 15-04-2020 15:53

KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-7

İşin esasına bakılırsa, 1980’li yılların başından itibaren dünyamızda gittikçe artan ve sanki bir “erdem” imiş gibi sunulan, “küreselleşme, globalleşme, evrenselleşme, ortak ve evrensel dil” propagandaları, tamamen Anglo –Sakson (Kapitalist  sömürgeciliğinin Amerika –İngiltere bileşkesi)  ve Frenk (Kapitalist sömürgeciliğin  kıta  Avrupa’sı) kaynaklı dünyamızı 300 – 400 yıldan beri sömüren kapitalist emperyalizminin, sömürgecilik ve yayılmacılığını yeni şartlara göre uydurmak için yaptığı bir “algı operasyonu” propagandası özelliğinde olup, , dünyanın beynini kendi sömürü şartlarının devamına göre  yıkamaktan başka bir şey değildir. Dünyada bir  çok “gafil ve cahil” de bu çok tehlikeli “algı operasyonu” nun tuzağına düşerek, ülkesine serbest kapitalist piyasa ekonomisi  ve özelleştirme düşünce ve eylemini zararlı olarak soktuğunun farkında değildir.

      Ayrıca, zararlı “algı operasyonları” na konu olduğu halde İngilizce  de “ortak ve evrensel dil” değildir. Dünya tarihinde  en büyük sömürge imparatorluğunu, “Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk” adı altında İngiltere kurduğu için, diline gittiği her yerden kelimeler alarak zenginleştirmek suretiyle,    900 bin kelimeli “dünyanın en zengin ve  yaygın dili” özelliğini kazandırmış, bu sebepten de bütün milli dillerin katili “Katil Dil” lakabını almıştır. Bu haliyle İngilizce ortak veya evrensel dil değil, taklitçileri nezdinde kendisine özenilen, özenti sonucu alınan ve  bu alımı modalaştırılan bir dil olmuştur.    Özenti ve moda alınmaları ise, bir milletin milli varlığı ve hele onu meydana getiren ana dilini  ve buna bağlı olarak kendisini de yok edeceğinden “zararlı” ve “çok tehlikeli” alımlardır.   İlmiliği, akılcılığı  ve mantığı olmayan alımdır.

       12-Bir kısım  yabancı işyeri sahiplerinin, , “Sen  benim işime ne karışırsın, ben istediğim isimi koyarım. Senin fikrin sana benim fikirim bana” diye azarlarcasına cevap verdiklerini gördük. “Herkes egosunu düşünür” diyenler bile çıktı. 

       13-Gözlem gezilerimiz ve anketlerimiz sonucunda, bazı yabancı işyeri isimleri koyanların “bu ne perhiz bu ne turşu” kabilinden “Türk Milliyetçisi olmak” veya “Müslüman olmak” inhisarcılığını kimseye bırakmak istemeyen ve bu alanlarda mangalda kül bırakmayan, Kayseri kamuoyunda yukarıdaki milli, yerli ve dini kimlikleriyle tanınmış kimselerin bile işyerlerine yabancı kelimelerden  isim koyduklarını ibret ve dehşet içinde gördük. Bunların kendilerini ve yabancı işyerleri isimlerini aşağıdaki sayfalarda açıklayacağız.   

        14-Burası İngiltere ve yaşayan halkının tamamı  İngilizmiş gibi yoğun olarak yabancı adlardan işyerleri arasında neredeyse seyrek olarak yer alan  işyeriisimleri tamamen Türkçe olan işyerlerini de, iş yerlerine Türkçe isimler koyduklarından, bunlara da “tebrikler” ve “teşekkürlerimiz” i bildirmek için  bu işyerlerine girdik.    Tebrik ve teşekkürlerimizden çok memnun kaldılar.  Kendileri de işyerlerimize  yabancı isimler verilmemesi  gerektiğinden bahsettiler ve  “Bizler  iş yerlerimize  yabancı isimler, İngilizce kelimelerden isimler verecek derecede milli dil bilincimizi, Türklük şuurumuzu ve İslam inancımızı kaybetmedik” mealinden sözler sarf ettiler.

      15-Yine gözlemlerimizden  olarak, dilimizde  işyerlerine daha büyük boyutlarda kirlenme  ve yozlaşmaya yol açan ve son 3 – 5  yıldan beri  yaygın hale gelmeye başlayan İngilizce kelimeleri kendi ses uyumumuza uydurarak değil  (“oto”yu “auto” yazmak gibi) İngilizce  yazılış asıllarıyla yazmalarının sebeplerini sorduğumuzda buna  hiçbir ciddi, müspet ve tatmin edici cevaplar veremediklerini, “şimdi bunlar zamanenin yeni modası oldu” gibi, geçiştirici cevaplar verdiklerini gördük. 

       16-Çoğu, işyerlerine  bu yabancı isimleri verirlerken, bizim dışımızda hiç kimsenin kendilerini uyaran olmadığını ve genelde “üzüm üzüme bakarak kararır” atasözünün açıklanması kabilinden  komşularının ve çevrelerinin koydukları  yabancı işyeri isimlerinin etkisinde kalarak kendilerinin de bu isimleri koyduklarını, belediye ve benzeri resmi kuruluşlardan işyeri ruhsatları alırlarken   bile kendilerinin ilgililer tarafından  “Yabancı kelimelerden değil, Türkçe kelimelerden isimler koyunuz; Türklüğünüzü ve Müslüman kimliğinizi lekelemeyiniz” diye uyarılmadıklarını işittik.

      17-Bu bağlamda, yabancı isimler konusunda  esas olarak  “halkın” değil, “resmi yönetim” in hatalı olduğunu, çoğu zaman bilinçsiz  olan halkın “her istediğimi yaparım” havası içinde bulunabileceğini,  onu kötü işler yapmaktan alıkoyacak yapılanmanın “resmi kuruluşlar” ın olduklarını, yabancı işyerleri konusunda yönetimin işyeri sahiplerini, “İşyerlerimize yabancı isimler koymak istiklalimize aykırıdır” vb. şeklinde öğütlerle  yabancı işimler koymaktan vazgeçirmeye çalışırlarsa, çoğu işyeri sahiplerinin, yabancı işyeri konulmasına yasak getirmeyen yasal düzenleme bile  olmasa, bu telkinin tek başına onu yabancı  isim koymaktan vazgeçireceğini de bize söylediler. Anlaşılan, her belediyede  işyeri açacak kimselere Türkçe isimler konulmasını etkili bir şekilde telkin edecek  “dil uzmanları” nın da istihdam edilmesi gerekecektir.

     18-Bir kısım patronların, “koyduğumuz isim uluslararası  bir markadır. Onun Türkiye’de bir şubesini açtığımız için vitrinimize ve  işyerimizin alnına bunu (Marshall Boyaları, Philips  gibi) yazdık” dediklerini gördük. Bunlara zaten bir diyeceğimiz  yok. Bizim önün geçmek istediğimiz dilimizin, kültürümüzün korunması için özenti ve modaya dayalı münferit veya kişisel yabancı işyerleri isimlerinin önlenmesidir.   

    19-Yabancı kelimelerden  işyerlerinin çeşitli sebeplerden  iş yapamadıklarından  sık sık kapandıklarını ve yenileri açılırken de   yabancı isimlerle açıldıklarını, önceden tamamen Türkçe olarak ad almış bazı işyerlerinin ise  özenti ve modalaşmanın etkisinde kalarak, isimlerini yabancı isimlere çevirdiklerini gördük.

20-Talas ilçesinde resmi kuruluşlardan olarak iş yerlerine açılma ve faaliyet  gösterebilme  ruhsatını ilçe belediye başkanlığı vermektedir. Bu sebepten halkımızın yüzde yüze yakının karşı olduğu işyerlerine yabancı isimler verilmesinin önlenmesinden birinci derecede halkın oyunu alarak seçilmiş ve halkın isteklerine göre görevini yapması gereken belediye başkanları ve başkanlıkları  sorumludur.      (Devam Edecek)

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI TARİH DÜN BİZİ NASIL ÇAĞIRMIŞTI?  IV                22-10-2021 10:12 ​​​​​​​TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE  IV 07-10-2021 11:17 ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1024
 • 2Hatayspor1020
 • 3Beşiktaş1020
 • 4Alanyaspor1020
 • 5Fenerbahçe1019
 • 6Fatih Karagümrük1018
 • 7Konyaspor1017
 • 8Galatasaray1017
 • 9Altay1015
 • 10Adana Demirspor1013
 • 11Başakşehir FK1012
 • 12Gaziantep FK1012
 • 13Yeni Malatyaspor1012
 • 14Sivasspor1011
 • 15Kayserispor1011
 • 16Giresunspor109
 • 17Antalyaspor109
 • 18Göztepe108
 • 19Kasımpaşa106
 • 20Çaykur Rizespor104
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA