DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 23-03-2020 11:15

KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4

TARİHE NOT DÜŞMEK        

KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-4

“Türkleri, madden ezmek ve yıkmak mümkün değildir. 

Çünkü Türkler, çok sabırlı ve mukavemetli  insanlardır.  Gayet mağrurdurlar ve  haysiyet  sahibidirler.  Bu özellikleri de  dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden, padişahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan itaat duygularından ileri gelmektedir.

Türkler zekidirler ve kendilerini doğru yolda sevk ve idare edecek devlet adamlarına sahip oldukları müddetçe de  çalışkandırlar.  Gayet kanaatkardırlar. Onların bütün meziyetleri , hatta kahramanlık  yiğitlik duyguları da  ananelerine olan  bağlılıklarından,  ahlaklarının kuvvetli ve sağlam olmasından ileri gelmektedir.

Türklerde öncelikle itaat duygusunu yıkmak, manevi bağlarını kesmek, dini sağlamlıklarını  bozmak icabedir.

Bunun da en kısa yolu,  milli anane ve maneviyatlarına  uymayan harici fikirler  ve hareketlere onları alıştırmaktır.  Türkler harici dış baskıları ret ederler.  Haysiyet hisleri buna engeldir.  Hatta geçici bir zaman için  görünüşte bir  kuvvet ve kudret  verse de  Türkleri harici yardıma  alıştırmalıdır.

Maneviyatları sarsıldığı gün Türkleri kendilerinden şeklen çok kuvvetli, kalabalık ve açıktan  hakim kuvvetler önünde  zafere götürecek asıl kuvvetleri  sarsılacak ve  maddi vasıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkün olacaktır.

Bu sebeple, Osmanlı Devletini ortadan kaldırmak için  yalnızca  harp meydanlarındaki  zaferler yeterli değildir.  Hatta sadece bu yolda yürümek, Türklerin haysiyet ve  vakarlarını tahrik edeceğinden  hakikatlere nüfuz etmelerine sebep olabilir.

Yapılacak olan, Türklere bir şey hissettirmeden  bünyelerindeki bu tahribatı tamamlamaktır.”[1]

Anadolu Toprakları Üzerinde Yok Olmaya Aday Beşinci Millet Türk Milleti midir?

Bir milleti millet yapan dilin önemini anlatan ve bir milleti  yok etmek için de öncelikle dilinin yok edilmesi gerektiği üzerinde duran yukarıda anlattıklarımızın yanında, tarihimizde özellikle Cumhuriyet Türkiyesinde  dilimizin,  milli dil bilincini, Türklük bilincini, İslami  ruh ve iman şuurunu kaybetmiş kendi insanlarımızın gaflet, dalalet, cehaletleri yanında, dış düşman odaklardan da kaynaklanan dilimizin Cumhuriyetin  ilanından bu yana 97 yıl (1923-2020) süre içerisinde  önce “Dil Devrimi”  ile gelen 1932 – 1980 zaman diliminde,  hamasi bir ırkçılık ve kuru bir milliyetçilik duygusuyla “bunlar bize yabancıdır, dilimizi boyunduruğu altına almıştır” denilerek bin yıldan beri dilimize girmiş ve artık  bizim ve dilimizin öz malı olmuş bütün Arapça ve Farsça kelimeleri atarak bunların yerine   “Dilimizi bağımsızlaştırıyoruz, arı dil yapıyoruz, özleştiriyoruz ve öz Türkçeleştiriyoruz”[2]  emeliyle masa başında adına  uydurukça kelimeler  ve diline ise “uydurukça dil”, Atilla İlhan’ın tabiriyle milletimiz bu dilden bir şey anlamadığı ve küçük bir aydın azınlığa dayandığı için  adına “Devrimciler Lehçesi” dediği esperanto dil benzeri  tamamen sun’i ve yapay bir dil sürecinin ardından 1980’ den sonra ise, ikinci büyük dil felaketi olarak  dilimizi işgale yönelik  İngilizce  kelimeler salgını ile bu “katil dil” in hayatımızın bütün alanlarını kelimeleriyle  işgal etmeye başladığı  halde, 97 yıldır dilimizin maruz kaldığı iki büyük “yol kazası” şöyle olmuştur: (Devam Edecek)

 

 

 

 

[1] Patrik Grigoryos’un  Çar I. Aleksandr’a Tavsiyesi,  Tarih Konuşuyor Mecmuası,  C.I, Sayı I, Şubat 1964, s. 69 – 70

[2] Yüzde yüz saf dil yoktur. Bütün diller birbirlerinden etkilenerek kelimeler almışlar, bunları kendi ses uyumlarını, imla kuralları ve gramerlerine uyarlayarak  kendilerine mal etmişlerdir.  İngilizcenin, Fransızcanın, Almancanın vb. yüzde 60’i Yunanca, Latince  ve başka dillerden kelime alma kaynakla dillerdir.

Dil Devriminin öncüsü, Atatürk, dilimizi saf dil haline getirmeye yönelik hiç kimsenin bir şey anlamadığı uydurukça dilin ( “Dil Devrimi sürecinde” denilerek, bin yıldan beri dilimize girmiş    halkın konuşma ve yazma  dilinde  %25, bürokrasi ve aydınların dilinde % 80 oranında kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerin “bunlar bize yabancıdır” denilerek  bütünüyle atılmak suretiyle , onların yerine Türkçe karşılığı olmayanları, masa başında uydurma kelimeler üreterek dilimizin zayıflatılması ve  bozulması sürecinin yaşandığı 1932 – 1934 zam dilimi dili)  zararlarını görerek bundan vazgeçmiş, bundan dönüşü ile ilgili olarak dil konusunda  en yakın çalışma arkadaşları Falih Rıfkı Atay  Ahmet Cevat Emre ve Abdülkadir İnan’a “Dilde ve musikide inkılap (devrim) olmaz. Denedik, tecrübe  ettik olmadı. Bundan vazgeçmeliyiz. Çıkmazdan kurtarma şerefini başkalarına bırakamayız… Ben ölmeden önce bunun böyle olmayacağının öncülüğünü ben yapmalıyım”   diyerek (Falih Rıfkı Atay. Atatürk ve Türk Dili, Türk Dili Dergisi,  Sayı: 3, s. 5 -  Ahmet Cevat Emre, İki Neslin Tarihi, Hilmi Kitabevi, İstanbul, 1960, s. 38 – 39 -  Prof. Dr. Abdülkadir İnan,  Dil ve Atatürk, Bilgi Dergisi,  Sayı. 230 – 231, 1951, s. 31))  Türk dilini zayıflatıp kabile diline çevirecek uydurukça dilden vazgeçmiştir.  Onun ölümünden sonra  uydurukça dile yeniden sarılan ehliyetsiz, liyakatsiz, gafil ve cahil dilcilerimiz ve özellikle  bunu üstlenen Türk Dil Kurumu, 1980’li yıllara kadar  kuru –sıkı bir “Dilde Irkçılık ve Milliyetçilik” gerekçesiyle bütün Arapça ve Farsça kelimeleri  atamaya çalışarak onu fakirleştirmiş, dilimiz fakirleştiğinden, sınırlarımızdan işgal için girmeye fırsatı arayan İngilizce kelimelerin işgaline kapı açmıştır. Günümüzde dilimiz bu “Katil Dil” in elinde can çekişmektedir. Dilimizin can çekişmesi  dememek milletimizin can çekişmesi demektir.

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Galatasaray26
 • 2Alanyaspor26
 • 3Göztepe24
 • 4Fatih Karagümrük24
 • 5Beşiktaş24
 • 6Antalyaspor24
 • 7Hatayspor24
 • 8Fenerbahçe24
 • 9Kasımpaşa23
 • 10BB Erzurumspor23
 • 11Sivasspor23
 • 12Kayserispor23
 • 13Konyaspor11
 • 14Gaziantep FK21
 • 15Trabzonspor21
 • 16Gençlerbirliği21
 • 17Yeni Malatyaspor21
 • 18Denizlispor21
 • 19MKE Ankaragücü10
 • 20Çaykur Rizespor20
 • 21Başakşehir FK20
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA