DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 23-03-2020 11:15

KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4

TARİHE NOT DÜŞMEK        

KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-4

“Türkleri, madden ezmek ve yıkmak mümkün değildir. 

Çünkü Türkler, çok sabırlı ve mukavemetli  insanlardır.  Gayet mağrurdurlar ve  haysiyet  sahibidirler.  Bu özellikleri de  dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden, padişahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan itaat duygularından ileri gelmektedir.

Türkler zekidirler ve kendilerini doğru yolda sevk ve idare edecek devlet adamlarına sahip oldukları müddetçe de  çalışkandırlar.  Gayet kanaatkardırlar. Onların bütün meziyetleri , hatta kahramanlık  yiğitlik duyguları da  ananelerine olan  bağlılıklarından,  ahlaklarının kuvvetli ve sağlam olmasından ileri gelmektedir.

Türklerde öncelikle itaat duygusunu yıkmak, manevi bağlarını kesmek, dini sağlamlıklarını  bozmak icabedir.

Bunun da en kısa yolu,  milli anane ve maneviyatlarına  uymayan harici fikirler  ve hareketlere onları alıştırmaktır.  Türkler harici dış baskıları ret ederler.  Haysiyet hisleri buna engeldir.  Hatta geçici bir zaman için  görünüşte bir  kuvvet ve kudret  verse de  Türkleri harici yardıma  alıştırmalıdır.

Maneviyatları sarsıldığı gün Türkleri kendilerinden şeklen çok kuvvetli, kalabalık ve açıktan  hakim kuvvetler önünde  zafere götürecek asıl kuvvetleri  sarsılacak ve  maddi vasıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkün olacaktır.

Bu sebeple, Osmanlı Devletini ortadan kaldırmak için  yalnızca  harp meydanlarındaki  zaferler yeterli değildir.  Hatta sadece bu yolda yürümek, Türklerin haysiyet ve  vakarlarını tahrik edeceğinden  hakikatlere nüfuz etmelerine sebep olabilir.

Yapılacak olan, Türklere bir şey hissettirmeden  bünyelerindeki bu tahribatı tamamlamaktır.”[1]

Anadolu Toprakları Üzerinde Yok Olmaya Aday Beşinci Millet Türk Milleti midir?

Bir milleti millet yapan dilin önemini anlatan ve bir milleti  yok etmek için de öncelikle dilinin yok edilmesi gerektiği üzerinde duran yukarıda anlattıklarımızın yanında, tarihimizde özellikle Cumhuriyet Türkiyesinde  dilimizin,  milli dil bilincini, Türklük bilincini, İslami  ruh ve iman şuurunu kaybetmiş kendi insanlarımızın gaflet, dalalet, cehaletleri yanında, dış düşman odaklardan da kaynaklanan dilimizin Cumhuriyetin  ilanından bu yana 97 yıl (1923-2020) süre içerisinde  önce “Dil Devrimi”  ile gelen 1932 – 1980 zaman diliminde,  hamasi bir ırkçılık ve kuru bir milliyetçilik duygusuyla “bunlar bize yabancıdır, dilimizi boyunduruğu altına almıştır” denilerek bin yıldan beri dilimize girmiş ve artık  bizim ve dilimizin öz malı olmuş bütün Arapça ve Farsça kelimeleri atarak bunların yerine   “Dilimizi bağımsızlaştırıyoruz, arı dil yapıyoruz, özleştiriyoruz ve öz Türkçeleştiriyoruz”[2]  emeliyle masa başında adına  uydurukça kelimeler  ve diline ise “uydurukça dil”, Atilla İlhan’ın tabiriyle milletimiz bu dilden bir şey anlamadığı ve küçük bir aydın azınlığa dayandığı için  adına “Devrimciler Lehçesi” dediği esperanto dil benzeri  tamamen sun’i ve yapay bir dil sürecinin ardından 1980’ den sonra ise, ikinci büyük dil felaketi olarak  dilimizi işgale yönelik  İngilizce  kelimeler salgını ile bu “katil dil” in hayatımızın bütün alanlarını kelimeleriyle  işgal etmeye başladığı  halde, 97 yıldır dilimizin maruz kaldığı iki büyük “yol kazası” şöyle olmuştur: (Devam Edecek)

 

 

 

 

[1] Patrik Grigoryos’un  Çar I. Aleksandr’a Tavsiyesi,  Tarih Konuşuyor Mecmuası,  C.I, Sayı I, Şubat 1964, s. 69 – 70

[2] Yüzde yüz saf dil yoktur. Bütün diller birbirlerinden etkilenerek kelimeler almışlar, bunları kendi ses uyumlarını, imla kuralları ve gramerlerine uyarlayarak  kendilerine mal etmişlerdir.  İngilizcenin, Fransızcanın, Almancanın vb. yüzde 60’i Yunanca, Latince  ve başka dillerden kelime alma kaynakla dillerdir.

Dil Devriminin öncüsü, Atatürk, dilimizi saf dil haline getirmeye yönelik hiç kimsenin bir şey anlamadığı uydurukça dilin ( “Dil Devrimi sürecinde” denilerek, bin yıldan beri dilimize girmiş    halkın konuşma ve yazma  dilinde  %25, bürokrasi ve aydınların dilinde % 80 oranında kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerin “bunlar bize yabancıdır” denilerek  bütünüyle atılmak suretiyle , onların yerine Türkçe karşılığı olmayanları, masa başında uydurma kelimeler üreterek dilimizin zayıflatılması ve  bozulması sürecinin yaşandığı 1932 – 1934 zam dilimi dili)  zararlarını görerek bundan vazgeçmiş, bundan dönüşü ile ilgili olarak dil konusunda  en yakın çalışma arkadaşları Falih Rıfkı Atay  Ahmet Cevat Emre ve Abdülkadir İnan’a “Dilde ve musikide inkılap (devrim) olmaz. Denedik, tecrübe  ettik olmadı. Bundan vazgeçmeliyiz. Çıkmazdan kurtarma şerefini başkalarına bırakamayız… Ben ölmeden önce bunun böyle olmayacağının öncülüğünü ben yapmalıyım”   diyerek (Falih Rıfkı Atay. Atatürk ve Türk Dili, Türk Dili Dergisi,  Sayı: 3, s. 5 -  Ahmet Cevat Emre, İki Neslin Tarihi, Hilmi Kitabevi, İstanbul, 1960, s. 38 – 39 -  Prof. Dr. Abdülkadir İnan,  Dil ve Atatürk, Bilgi Dergisi,  Sayı. 230 – 231, 1951, s. 31))  Türk dilini zayıflatıp kabile diline çevirecek uydurukça dilden vazgeçmiştir.  Onun ölümünden sonra  uydurukça dile yeniden sarılan ehliyetsiz, liyakatsiz, gafil ve cahil dilcilerimiz ve özellikle  bunu üstlenen Türk Dil Kurumu, 1980’li yıllara kadar  kuru –sıkı bir “Dilde Irkçılık ve Milliyetçilik” gerekçesiyle bütün Arapça ve Farsça kelimeleri  atamaya çalışarak onu fakirleştirmiş, dilimiz fakirleştiğinden, sınırlarımızdan işgal için girmeye fırsatı arayan İngilizce kelimelerin işgaline kapı açmıştır. Günümüzde dilimiz bu “Katil Dil” in elinde can çekişmektedir. Dilimizin can çekişmesi  dememek milletimizin can çekişmesi demektir.

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Fatih Karagümrük510
 • 4Fenerbahçe410
 • 5Konyaspor410
 • 6Altay59
 • 7Galatasaray48
 • 8Hatayspor47
 • 9Kayserispor47
 • 10Yeni Malatyaspor56
 • 11Alanyaspor46
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Çaykur Rizespor51
 • 19Başakşehir FK40
 • 20Giresunspor40
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA