DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 19-07-2020 12:10

KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27

 

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”

 “İstiklal Harbimiz Misak-ı Milli” sinden Sonra  Günümüzün “Türkçe Misak-ı Millisi” ve Milletimize  Çağrımız

1920’den 2020’ye ülkemiz bu sefer de günümüzde milletimiz ve vatanımız,  tarihi ve ebedi milletler ve devletler düşmanlarımızın askerlerinin işgali yerine, bunlardan daha çok  tehlikeli olarak kelimeleri ve kültürlerinin işgaliyle (İşin daha da acınacak tarafı, yıllardır süren milletimizi milli kültüründen koparma operasyonları yanında, çeşitli  “algı operasyonları”yla da, beyinleri yabancılaşma lehine yıkanan kendi insanlarımızı bu işgalin vasıtası haline getirildikleri halde), hem de günden güne artarak devam eden çok büyük boyutlara ulaşmış yeni bir işgal şekliyle karşı karşıya gelmiştir.

    Millet demek milli dil, milli kültür demektir. Milli dili ve milli kültürünü kaybeden milletler, tarihin milletler mezarlığına gömülen milletler gibi bu gömülmeye aday milletler oldukları ve günümüzde anavatan Anadolu’da yaşayan Türk Milletinin de bu durumla karşı karşıya geldiği için incelememizin yukarıdaki sayfalarında da sık sık dile getirdiğimiz üzere, Anadolu’da kendisinde önce yaşamış, milli dillerini ve kültürlerini kaybederek  tarihin milletler mezarlığına   gömülmüş  Sümerler, Hititler, Urartular ve  Lidyalılardan sonra aynı  gömülmeye  aday, “beşinci millet” özelliği kazanmakta olup, bu duruma, milli dil bilinci, Türklük şuuru ve İslami hassasiyeti bulunan milletimizin  hiçbir ferdi, duyarsız kalamaz ve kendisini bunun mücadelesinden imtina bırakamaz.

      Hemen ve kısaca belirtelim ki, 1920’ lerde düşmanlarımızın vatanımızı askeri işgalleriyle dört bir tarafından işgalleri karşısında, “duyarsız ve aciz”  kalan “İstanbul hükümeti” nin buna benzer tutumunu andıracak merkezi yönetim “Ankara hükümeti” nin de, bu sefer  de 1920’lerin askeri işgallerinden  daha da tehlikeli tarihi ve ebedi düşmanlarımızın kelimeleri ve kültürleri işgalleri sebebiyle, günümüz itibariyle de milletimizin en önemli yeni bir “BEKA SORUNU” ile karşı karşıya geldiğimizi göstermektedir.  

    1920’lerin  askeri işgalleri günlerinde, “İstanbul hükümeti” nin “duyarsızlığı ve aczizliği”  karşısında o zamanın Türkiye Büyük Milet Meclisleri, işgal edilen vatanın, yani “toprak”ın korunmasına yönelik, “Toprak Misak-ı Millisi” yayınlamışlar ve düşmanlarımıza karşı verdikleri Kurtuluş Savaşımızın  hedeflerini 9 madde halinde kamuoyunu açıklamışlar ve hatta bunun yasallaştırarak, uyulması  lazım genel bir zorunluluk haline getirmişler ve savaşılarak zaferin  kazanılması soncu vatanımız kurtarılmış,  anavatanımız  Anadolu’da  ilelebet bağımsız olarak yaşamamız sağlanmıştı.

      Bugün itibariyle de askeri işgallerden daha büyük bir tehlike,  yabancı kelime ve kültür işgalleri karşısında, “Ankara hükümeti” nin içinde düştüğü “duyarsızlık ve acizlik” i  “İstanbul hükümeti” nin içine düştüğü “duyarsızlık ve acizlik” i  andırmaktadır kanaatindeyiz.

      Bunun günümüzde  yabancı kelime ve kültür işgali karşısında tekerrür ise, Şubat 2006’da TBMM’de kurulan “Türkçedeki Bozulma ve Yabancılaşmanın  Araştırılması  ve Etkin Kullanımı İçin Alınması Gereken Tedbirlerin  Belirlenmesi  Meclis Araştırma Komisyonu”nun,  çalışmalarını tamamladıktan sonra, “Komisyon Tavsiye  Raporu” olarak, Meclis Başkanlığına  yasalaşması için verdiği  komisyon tavsiye kararlarını, günümüzde dilimizin korunması ve kurtarılmasına yönelik 9 maddede özetlenebilecek yeni  bir Misak-ı Milliğimiz örneğinden olarak “Dil Misak – ı  Millisi” gözüyle bakmak mümkündür.  Hem de  dünün “Toprak Misak-ı Millisi” gibi  9 maddeden ibaret olduğu halde. 

    Tarihimizde, milletimizin  ikinci defa  yaşadığı “Misak –ı   Millisi” nden bir “Dil Misak -ı Millisi” olarak algıladığımız  bu misak- ı millisi 9 madde halinde aynen şöyledir:

        “1-İşyerlerimize  yabancı kelimelerden isimler verilmemeli,  bunların Türkçe karşılıkları varsa mutlaka bunlar kullanılmalı veya karşılığı bulunmayanlara Türkçeden kelimeler  ( İngilizce olan “Washing Machine”ye “Çamaşır Makinası”  demek gibi)  üretilmelidir.

          2- Türkçe işyeri isimleri  altında mutlaka yabancı kelimelerden  isimler de kullanılmak gerekiyorsa, bunlar, Türk yer isminin altına parantez içinde küçük harflerle yazılarak ifade edilmelidir.

          3-Türkçede olmayan harfler asla kullanılmamalıdır.

          4-Yabancı kelimeler  asılları ile değil,  ses uyumumuza uydurarak yazılmalıdır.

           5-Yabancı dillerden bize yabancı imla ve gramer kuralları almak suretiyle dilimiz bozulmamalıdır.

            6-Yabancı dilde eğitim, sömürge ülkelerde  olur. Yabancı dilde eğitimden vazgeçilmelidir. 

            7-Herkes kendine göre dil kuralları uydurmaktan vazgeçmeli, bu konuda bilim adamları, dil uzmanları ve ilgili kurumlar yetkili olmalıdır.

            8-Dilimizin korunması ve geliştirilmesine yönelik daha etkili kurumlaşma yapılanmalarına gidilmelidir. (Türk Dil Kurumunun kurulduğu günden beri görevini layıkıyla yapamadığını vurgulamaya yönelik olarak).

            9-Meclis Araştırma Komisyonunda alınan bu  tavsiye kararları, Meclis Genel  Kuruluna getirilerek, toplumumuzda yaptırımlara yönelik olarak yasallaştırılmalıdır. “

    Bu dokuz maddelik “Dil Misak-ı Millisi” sayabileceğimiz  bunun ardından “dil buhranı” konusunda ülke genelimize yönelik olarak yapılan değerlendirmelerden olarak da şu görüşlere de yer veriliyordu : 

 

“Türkçe git gide bir aşiret dili, hatta kabile dili haline gelecek, bilimsel faaliyetlerden  çekildikten sonra günlük hayatta da  ihtiyaçlara cevap veremez duruma düşecektir… (Devam Edecek) 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş614
 • 2Hatayspor613
 • 3Trabzonspor513
 • 4Altay612
 • 5Fatih Karagümrük611
 • 6Konyaspor511
 • 7Fenerbahçe510
 • 8Kayserispor610
 • 9Alanyaspor59
 • 10Gaziantep FK68
 • 11Galatasaray68
 • 12Sivasspor66
 • 13Adana Demirspor66
 • 14Yeni Malatyaspor66
 • 15Kasımpaşa55
 • 16Göztepe65
 • 17Antalyaspor65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA