DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 11-07-2020 12:10

KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”

“Savaşta bir ülkenin başkenti düştü mü o ülke düşer” denilir. Genelde doğrudur. Çünkü, başkentler,  ülkeyi yöneten en küçüğünden  en büyüğüne (imparatorlar, krallar, devlet başkaları vb.) bürokrasinin ikamet ettiği, bütün ülkenin buradan  yönetildiği “yönetim merkezleri” dir. Türkiye’nin başkenti Ankara için, herkesin dilinde “Ankara bir bürokrasi şehridir” tabirinin kullanılması, burasının  ülke yönetiminde bürokrasinin yoğun olarak bulunduğu “merkezi yönetim şehri” olmasındandır.

Osmanlı Devletinin başkenti, Bizans İmparatorluğunun da başkenti olarak burasını Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453’de fethettiğinde  “Konstantinopolis” (Bizans imparatorlarından Hristiyanlığı ilkin kabul eden İmparator Konstantin’in adına izafeden bu şehre Konstantinopolis (Konstantin’in şehri) anlamında  isim verilmişti) adıyla anılan bu başkente fethinden sonra    İslamlaştırmaya yönelik olarak “İslamol” denildi ve bu zamanla giderek “İstanbul” olarak kullanılmaya başlandı.  

Anadolu’da İstanbul’dan sonra ikinci başkentimiz Ankara oldu.  Osmanlı Devletinin yıkıldıktan sonra onun yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başkenti olarak 13 ekim 1923’de Ankara başkent olarak ilan edildi.

Ankara  başkent ilan edildikten sonra, işin esasına  bakılırsa, önceki başkent İstanbul öneminden fazla bir şey kaybetmedi. Burası bir nevi  Türkiye’nin “ekonomik, ticari ve kültürel başkenti, resmi olmayan başkenti” yapılanmasında kalkmaya devam etti. Başkent ilan edildiğinde neredeyse büyük bir kasaba görünümünde ve Anadolu’nun ortasında bulunan Ankara, yalnızca yönetimin, yönetimin başı “bürokrasinin başkenti, resmi başkenti” oldu.

Bir millet veya devlet, düşmanı olarak gördüğü bir millet veya devletle topyekun olarak savaşırken, askerleriyle sınırlarına girdikten sona, öncelikle ve ivedilikle başkentini ele geçirmeye çalışır. Zira, savaşın da yönetiminin başı başkent düşerse  bir nevi bütün ülke düşmüş sayılır.

Osmanlı Devleti I.Dünya Harbi’ne girdiğimizde, düşmanı devletler İtilaf Devletleri İngiltere ve Fransa’nın daha savaşın başında Aralık 1914’ün sonlarında  ülke topraklarımızdan  olarak öncelikle  başkent İstanbul’u alma planları yapmaları boşuna değildi. Zira, daha harbin başında  başkent İstanbul düşerse Osmanlı Devleti düşmüş olacaktı. 18 Mart 1915’de  İstanbul’u işgal için donanmalarını Çanakkale boğazından geçirememeleri, savaşın iki yılda bitecekken 4 yılda bitmesine sebep oldu ve sonunda İstanbul, Kasım 1918’de  işgal edilip düşünüce “Osmanlı Devleti düştü” ve ardından “tarihin devletler mezarlığına gömüldü” denildi.

İstiklal Harbimizin artık İstanbul’dan değil Ankara’dan idare edilir günlere geldiğimizde, düşmanımız Yunan ordularının  15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgalinin ardından, 1922 yazı başlarında  Ankara’nın varoşu sayılabilecek tâ Polatlı’ya kadar gelmeleri,  “Ankara’yı düşürmek” içindi. Bunu bir tedbir olarak “direniş” i başka bir şehirde yapmak için başkent Ankara’dan  Kayseri’ye taşınmaya başlanmıştı. İstiklal Harbimiz zaferi bizde kalınca, Yunanlılar Anadolu’dan çekilip gittiler ve Ankara 13 Ekim 1923’de resmen başkent ilan edildi.

İşte, yakın tarihimizde “Başkent düşerse  ülke de düşer” in en güzel tarih örnekleri bizde böyle yaşanmıştır.

Günümüz Türkiyesi’ ne geldiğimizde “Başkent düşerse Türkiye düşer!...”i İngilizce tabiriyle “sendromu” nu (hastalık belirtileri) zamanımız itibariyle nasıl yaşıyoruz? Buna bakmalıyız. Düne nazaran bugün yaşanan farklılık şudur: 1920’lerdeki başkentlerimiz İstanbul ve Ankara’yı (başlangıcında İstiklal Harbimizin yönetim merkezi haline getirilen Ankara henüz resmen başkent ilan edilmemişti ama, yeni kurulacak devletin başkenti yapılanmasında başkenti özelliği gösteriyordu) düşmanlarımız devletler ülkemizi düşürmek için öncelikle başkentleri düşünmeye yönelik olarak askerleriyle İstanbul ve Ankara hedeflerine yönelmişler, “askeri işgalleri” ile işlerini bitirme cihetine gitmişlerdi. Savaşın zaferi milletimizde  kalmış, “İstanbul düştü!...” nün sonucu Osmanlı’nın düşmesini getirdiği için bu devlet tarihin “devletler mezarlığı” na gömülmüş ama, Ankara sonuna kadar direndiğinden zaferi kazanmış, milletimize,  anavatan  Anadolu’muzda ilelebet  varlığını ve bağımsızlığını sürdürerek yaşamaya devam etmesini göstermişti.

Buradan, düne nazaran bugün itibariyle “işgal farklılıkları” ndan olarak şuraya geleceğiz: Düşmanlarımızın ülkemizi işgal yapılandırmalarından olarak günümüzde, gayri resmi olarak İstanbul başkentimizin, resmi olarak Ankara başkentimizin işgal edilmesi durumu nedir? Hemen cevabını verelim ki durum hiç iç açıcı değildir. Dünün Türkiyesinde başkentlerimizi “askeri işgalleri” ile düşürerek teslim almak isteyen düşmanlarımız, bugün itibariyle bu işgalden daha da tehlikeli, hem de bu işi direkt olarak kendileri yapmadıkları halde, yıllar içinde yaptıkları ve geliştirdikleri hainane “algı operasyonları” ile kendi insanlarımızın beyinlerini kendileri lehine yıkamaları suretiyle, milletimize  yabancılaşma ve kimlik kaybına yönelik olarak “kelimeler ve kültürel işgalleri” ni  kendi insanlarımıza yaptırıyorlar. Yani, İngilizlerin  askeri işgalleriyle  sömürgeleştirerek esaretlerine aldıkları sömürge ülkelerde kendilerinin yaptıklarını, bizim “bağımsız ülkemiz” de kendi insanlarımıza yaptırıyorlar.  

“İstanbul Düştü!...”

Bunu söylerken yerden göğe kadar haklıyız. Osmanlı döneminde   Batı medeniyeti ve ülkelerinin milletimize yabancı kelimeleri ve kültürlerinin ilk işgalleri, başkent İstanbul’dan başlamıştı. “Batı medeniyetine giriş için eşiğinden ilk adımımızı attığımız” denilen 1850’lerin “Tanzimat Devri” yılları, bu işgalin ilk başlangıç yılları olmuş, İstanbul’da buna Osmanlı devletinin gayri Müslim vatandaşlarının oturduğu, Batılı emperyalist devletlerin büyükelçiliklerinin  ve konsolosluklarının bulunduğu Beyoğlu – Pera semti öncülük etmiş, Avrupa kültürlerinin ülkemize “giriş kapısı” bu semt olmuştu. Avrupa’nın her türlü melaneti, misyoner yuvaları, mason locaları, meyhaneleri,  kerhaneleri  bilmem daha neler neler “şerhaneleri”, gençliği görsel olarak etkileyen tiyatroları, sinemaları vb. ile ülkemize hep Pera’dan girmişti. İstanbul’un muhafazakar Müslüman Türk halkı, “Pera’nın şerlerinden” diyerek gençlerini buraya gitmekten hep alıkoyarlardı. Osmanlı şehzadeleri sık sık buraya giderek hanedanlarına ve milletlerine burada yabancılaştırılırlar, Osmanlı “mürekkep yalamışları” da bundan nasiplerini fazlasıyla alırlardı.  (Devam Edecek)

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş614
 • 2Hatayspor613
 • 3Trabzonspor513
 • 4Altay612
 • 5Fatih Karagümrük611
 • 6Konyaspor511
 • 7Fenerbahçe510
 • 8Kayserispor610
 • 9Alanyaspor59
 • 10Gaziantep FK68
 • 11Galatasaray68
 • 12Sivasspor66
 • 13Adana Demirspor66
 • 14Yeni Malatyaspor66
 • 15Kasımpaşa55
 • 16Göztepe65
 • 17Antalyaspor65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA