DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 06-07-2020 10:54

KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”

 “System Hospital”

Kayseri il merkezi Mimarsinan parkının bitişiğinde bulunan bir özel hastane ismi. Yüzde yüz İngilizce kelimelerden isimli  bir işyeri.  Üstelik de aldığı İngilizce kelimeleri Türkçenin ses uyumuna uyarlamadan aslı gibi yazarak, onun bozulma, kirlenme, yozlaşma, yabancılaşma ve kimlik kaybına daha büyük boyutlarda katkıda bulunulmuş.

İki yabancı kelimelik isimdeki İngilizce “system” in dilimizin ses uyumuna uygun olarak söylenişi ve yazılışı “sistem” olup, dilimizdeki anlamı “düzen, âlem,  kural, yol” demektir (demokratik sistem vb). Yine İngilizce kelime “hospital” dilimizde “hastane” demektir.  Türkçe anlamıyla,  “Sistem Hastanesi” İsmini böyle aslıyla koysalardı kabulümüz olur, daha milli, yerli ve ilmi olurdu. Daha da bu karakterde olması için “Dünya Hastanesi” denilebilirdi. Çünkü, “âlem –dünya” anlamına da gelen “sistem” yerine “dünya” kullanılarak adı geçen hastane ismini almış olacaktı. Nitekim de ilimizde “Dünya Hastanesi” (iyi ki,  özenti –modalaşmaya uyup “World Hospital” ismini koymamışlar), yabancılaşma gözlemleme ve  örneklememizi konu olan adı geçen hastanenin yakınında böyle bir hastane ismi vardır. Bu hastaneyi kuranlar kimlerse,  onları da  milli ve yerli  isim koyarak yabancılaşmaya hizmet etmedikleri  için “tebrik, teşekkür” etmek lazımdır.

Kayserimizde neredeyse hiçbir İngilizin yaşamadığı ve  yine neredeyse hiç kimsenin İngilizce bilmediği, Türkçe konuşan ve  yazan Müslüman Türk halkından ibaret Kayserimiz gibi bir ilimizde böyle tamamen yabancı bir ismin konulması,  tamamen özentili ve modalaşma alımından  kaynaklanan bir  yabancı işyeri ismi alımı olmuştur.

 İsimdeki İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıkları ola ola, bin yıldan beri kullandığımız “düzen, dünya” ve “hastane” milli kelimelerimizi dilimizden “kovarcasına” veya onları “öldürmek” suretiyle,  onların yerine, İngiliz askerlerinin  İstiklal Harbimiz  yıllarında  işgal ettikleri vatanımız bölgelerinde,  halkımızı ve askerlerimizi öldürür benzeri,  bu sefer de “milletimizin ve vatanımızın kültürel yaşama dayanakları” denilen milli, yerli kelimelerimizi “öldürürcesi” ne  İngilizcenin “işgal kelimeleri”  ni koymak, dilimizde yabancılaşma ve kimlik kaybına hizmet etmeye yönelik bir eylem olmuştur.

   Adı geçen hastaneyi gözlemlememiz ve örneklememiz sırasında burada çalışan doktor dostlarımızdan öğrendiğimize göre, yıllar önce açılışında ilk ismi de İngilizceden  “magnet” imiş. Ankara’da bu isimle şubesi bulunan hastanenin sahipleri  Kayserideki hastanelerini devir teslim ile başkalarına satmışlar.

Sözlüğe baktık, “magnet” dilimizde “mıknatıs gibi çekmek” anlamına geliyor. Çalışan doktorlarına bu kelimeyi ilk öğrendiğimizde sorduk: “ “magnet’ ne anlama geliyor?” “Bilmiyoruz” cevabın verdiler. Düşünüyor musunuz,  konulan bu işyeri isminin anlamını, hastanede çalışanlar bilmiyor, hastalar bilmiyor, hastanenin önünden geçen yayalar bilmiyor, ilk olarak öğrendiğimizde araştırmacılar olarak biz de bilemedik.  Böyle bir isim verme “garabeti” olur mu? İngilizce tabiriyle bu bir “absurd” lük (akılsızca, gülünç ve saçma sapan) değil mi?  Her halde buna, bize tamamen yabancı bir kelime veya “mal”  olduğu için “Müslüman mahallesinde salyangoz satmak” da  derler.

“System Hospital” de çalışan, milli dil duyarlılığı ve bilinci   olan doktor dostlarımız da bu isimden “rahatsızlık” duyduklarını ve hatta  Türkçesi  ile değiştirilmesi için patronlarına “tavsiye” de bulunduklarını söylediler. İstekleri yerine getirilmeyince, “bu hastanede çalışalım mı, çalışmayalım mı?” bocalaması ve kararsızlığı için düşmüşler. Bizim isteğimiz, doktorları içinde çalışmaya devam etsin, hastane kapanmasın, daha çok  müşteri çekerek yaşasın, daha çok kazansın, ama “milli kimliği, ismi” ile yaşasın ve kazansın. 

“Medical Palace”

Kayseri’de ikinci bir yabancı isimli hastane olarak “System Hospital” için söylediklerimizin ve tespitlerimizin tamamı “Medical Palace” hastanesi için de geçerlidir.

İngilizce olan kelimeler “medical” ın dilimizdeki karşılığı “tıp”, “palace” nin karşılığı  “saray” dır.   Bu İngilizce kaynaklı kelimeler,  uzun yıllardan beri ülkemizde kullanıldığı halde,  dilimize bir “zorunlu altı” olarak değil, dilimizde yabancılaşma ve kimlik kaybına katkıda bulunmaya yönelik “özenti –modalaşma alımı” olarak girmişler.  “Medical” in  dilimizin ses uyumuna uydurularak konuşulması ve yazılması “medikal” şeklinde olurken, yine bir özenti alımlı olarak giren “palace” ise,  dilimizde “palas” olarak konuşulur ve yazılır. Bu sebeplerden, “Medikal Palas” dense idi, bir dereceye kadar “iyi “ olabilirdi. İngilizce asıllarıyla  yazılışı, dilimizin imla ve gramer kurallarına aykırı olup, bu haliyle dilimizde  kirlenme ve yozlaşmaya katkıda bulunmuş, bunun sebeplerinden birisi  olmuştur.

        “Medical Palace” nin, milli, yerli ve ilmi  bir isim olması için “Tıp Sarayı” ismini alması lazımdı.

        “Medical Palace” hastanesinde de “System Hospital” hastanesinde yaşandığı  gibi, burada çalışan doktorların ve yardımcı çalışanlarından, milli dil duyarlılığı, Türklük şuuru ve İslami hassasiyeti  olanlarından  işyerlerindeki  bu yabancı isimden “rahatsız oldukları” nı, hatta bunun Türkçesi ile değiştirilmesini  kurucularına ilettiklerini, bir sonuç almadıklarını, bunun sonucu,  “burada çalışalım mı, çalışmayalım mı” diye bocalama ve kararsızlık içinde bulunduklarını, “iş bulma ve hayat şartlarının ağırlığı sebebiyle çalışmak zorunda kaldıkları”nı   tespit ettik.

        “Medical Palace” , bizim aile olarak da yabancısı olmadığımız bir hastanedir.  Ben, eşim, çoluk çocuk bu hastaneye de giderek tedavi oluruz. İlk kurulduğunda ilk ismi gerçekten sevilen ve  öz Türkçe olan “Sevgi Hastanesi” idi. Bu haliyle adı üzerinde “sevilen” hastane idi. “Medical Palace” isminin, bu güzelim ismi,  “kovarak” veya “öldürerek” cümlesinden  olarak,   İngiliz –İngilizcenin bu sefer de İstiklal Harbimiz yıllarındaki “askeri işgali” yerine  yeni bir işgal çeşidi olarak ve hatta bundan çok daha  tehlikeli olduğu halde “kelime ve kültür işgali unsuru” olarak karşımıza çıkması,  İngilizce tabiriyle  bütün vahametiyle daha da çok  “absurd” olmuştur.

      Maalesef, İngiliz  emperyalist sömürgeci ve yayılmacılığının, ateş, demir  kullanarak ve kan akıtarak zorla sömürgeleştirmek suretiyle esaretine aldığı sömürge ülkelerinde kendi elleriyle uygulanabilecek bir uygulamanın, “hür ve bağımsız” denilen ülkemizde kendi insanlarımızın eliyle uygulanması, tarihin ve kaderin garip bir cilvesi olarak karşımıza çıkmıştır. “Türkiye İngiltere’nin bir sömürgesi olsa idi, onlar da ancak bunları yaparlardı” gerçeği de kendisini göstermektedir. [1]

        Dileğimiz, hastane kurucularının bu “Medical Palace” yanlışlığı ve yabancılaşmasından   biran evvel vazgeçmeleri,  “Sevgi Hastanesi” veya  benzeri Türkçe ismine yeniden dönmeleridir. Dönsünler  ki, hastanelerine bu sebepten daha çok “sevgi” duyalım, sevelim ve sevdirelim. Vatanımızın, devletimizin, dilimizin, dinimizin yaşaması için şehit olan dedelerimizin  kemiklerini sızlatmayalım.  Müşterileri bol, kazançları çok olsun. Çalışanları da “gönül huzuru” içinde çalışsınlar.

            “Memorial Hospital”

       İlimizde ismi tamamen İngilizceden olan üçüncü hastane, Türkçemizde   “Abide (Memorial)  Hastane” anlamına gelen “Memorial Hospital”dir.  “System Hospital” ve “Medical Palace” için yazdıklarımız, bu hastane için de tamamen  geçerli ve doğru olduğu için bunun hakkında daha fazla yazmayı gerekli görmüyoruz. 

       Bu hastanemiz hakkında da dileğimiz, yabancılaşma ve kimlik kaybına sebep olmamak, katkıda  bulunmamak için, isminin milli, yerli ve ilmi olmasıdır. Türkçe aslına uygun olarak  “Abide Hastane” veya bunun muadili bir diğer öz Türkçe isminin konulmasıdır.

       Adı geçen üç özel hastane dışındaki tam teşekküllü özel hastanelerimizin isimleri tamamen Türkçedir. Bunlar şunlardır: Tekden, Dünya, Kızılay, Erciyes, Huma, Melikgazi Hastaneleri. Bunları, bu isimleri koydukları için tebrik ediyor, teşekkürlerimizi iletiyoruz.

      Ayrıca, bunlardan da dileğimiz, bu Türkçe isimlerinde kalmaları, isimlerini değiştirseler bile yeniden Türkçe isimler koymaları, tıp ilmindeki tabiriyle, özenti ve modacılık “sendromu”na (hastalık belirtileri)  yakalanmayarak,  kültürümüzde yabancılaşma ve kimlik kaybına sebep olacak İngilizceden isimler koymamaları, “yangına bir körük” de kendilerinin ilave etmemeleridir.

 

[1] Belki de yapmazlardı. Neden yapmazlardı? Sömürgeleştirdikleri ve üzerinde baskı yönetimi kurdukları   halkımızı, sömürülerinin devamı için tepkilerini daha fazla çekmemek cümlesinden, daha fazla rahatsız etmemek ve onları gönlünü kazanmak için birçok milli, yerli yaşayışımıza göz yumabilirlerdi. Zaten onlar için önemli olan, ekonomik zenginliklerimizin  talan edilerek, İngiltere’ye, anavatanlarına taşınması idi.

      Böyle bir olasılık karşısında ise, bizim insanlarımızın milletimize yabancılaşma uygulamalarıyla,  İngilizlerden daha çok İngilizci kesildikleri, sanki onlar adına  ülkemiz bilerek veya bilmeyerek   kendi elleriyle İngilizleştirdikleri  hükmüne de varılabilir kanaatindeyiz.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA