DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 20-06-2020 11:27

KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”

Dünyanın en güzel, en zengin (“en yaygın “ denilen İngilizcedeki her kelimenin Türkçede hemen hemen  her karşılığı olduğu halde)  ve en yaygın dillerden Türkçemize, “küreselleşme, globalleşme, evrensel ve ortak dil İngilizce” Kapitalizm emperyalizmi ve sömürgeciliği algı operasyonları ve propagandalarıyla kıyılamaz.”

Bu yollu savunmalarımızla da  “mürekkep yalamış” çalışan bize “haklısınız” cevabı verdikten sonra oradan ayrıldık.

“ Fortif Studio Fitnes – Plates Private Coochir Studio”

Yukarıda adı geçen işyerinin bitişiğinde bulunan bir işyeri. İçinde hiçbir Türkçe kelimenin bulunmadığı, yüzde yüz İngilizce ve çok uzun, neredeyse işyerinin bütün vitrin camlarını kaplamış bir yabancı işyeri  ismi. “Böyle uzun yabancı isimler olur mu?” diyeceksiniz. Oluyor işte!... Vitrininin önünde durup, okumaya ve anlamlarını  öğrenmeye  çalıştığımız kelimeleri bir türlü çözemedik ve bu işyerinin ne iş yaptığını keşfedemedik. Sanki kendimizi, Londra’da bir vitrinin önünde yabancı gibi hissettik.

Biz bu acayip kelimeleri çözüp anlamaya çalışırken, vitrininden bizi görüp gelen çalışanına sorduk: “Okuduğumuz kelimelerden bir anlam çıkaramadık, bu işyerinde  hangi işi yapılıyor?”. “Burası halkın spor yapması için açılan spor salonudur” deyince işin ne olduğunu anlayabildik. “Niçin Türkçe isim değil de İngilizce isimler koydunuz?” şeklinde  sorduğumuzda: “Ben burada çalışınım, patronlarımın anlattıklarına göre Türkçe isimler çok uzun olup yazıldığında vitrine sığmayacağından,  özlü ve kısa anlatımlı İngilizce kelimelerden isim konulmuş.”

Çalışanına bile sorduğumuzda işyeri kelimelerinin ne anlama geldiğini bilmediği halde, orada birkaç dakika bekleyip önünden geçen yayalara da anket kabilinden sorduğumuzda, konulan uzunca yabancı ismin ne anlama geldiğini bilmediklerini söylediler. İngilizce bilmiyorlar ki söylesinler. Özenti ve modalaşmaktan olarak konulmuş bir İngilizce işyeri ismi. İçinde hiçbir İngilizin  yaşamadığı ve mahallede meskun Müslüman Türk halkından da neredeyse hiçbir kimsenin İngilizce bilemediği böyle ortamda böyle uzunca bir İngilizce ismin konulması, İngiliz dili  tabiriyle gerçekten bir “absurd” luktur. Dilimizde daha büyük boyutlarda  yabancılaşma ve kimlik kaybına  katkıda bulunulmuştur.  

                      “Toast Lover’s Caffe”

Adı geçen işyerine yakın bir tost yapımı ağırlıklı bir yeme-içme işleri.  Yüzde yüz  bir İngilizce işyeri ismi.  İş yeri sahibiyle görüştük. İlk işyeri ismi, yalnızca “tost” İngilizce olduğu halde   “Tost  Sevenler  Kahve” imiş. İngilizce olan  “toast” bir yemek çeşidi olup, dilimizin ses uyumuna uygun  “tost” olarak girmiştir. 

       İşyeri sahibinin bize anlattıklarına göre öğrenciler “zamane ismi olmayan” bu Türkçe ismi beğenmemişler.  İşyeri sahibinin yaptığı işyeri ismi anketinden de bu görüş çıkınca, ismini değiştirerek“Toast  Lover’s Caffe” yapmışlar. İngilizce olan “lover’s” in dilimizdeki karşılığı “sevenler” dir.  Caffe, zaten bildiğiniz üzere “kahve” demektir.  

       Bu gözlemlerimiz ve işyeri sahibinin anlattıklarına  daha geniş boyutlarda bakılacak olunursa, hele işin içine bir de bölgede yoğun olarak bulunan üniversiteli ve orta dereceli okullar öğrencilerinin “milletimize yabancılaşmak”  a yönelik düşünce  ve eylemlerinin varlığı da dikkate alınırsa,  bizleri, Türkiye’nin geleceği açısından daha da “düşündürücü” hale getirmekte ve milletimizin geleceğinin,  kendisini millet yapan değerlerden uzaklaşarak, yabancı kültürlerin taklitçisi haline gelmek suretiyle “milletine yabancılaşmış”  gençliğine emanet edilemeyeceği düşüncesini uyandırmaktadır.

      Milli Eğitim Bakanlığı için “Gayri Milli Eğitim Bakanlığı” ve “Çanakkaleden  Geçemediler, Çanakantenden Geçtiler” tespitlerini boşu boşuna  yapmıyoruz, sözlerini boşuna söylemiyoruz.

      Adı geçen bakanlık, gençliğimize istenilen milli dil bilinci, Türklük ve Müslümanlık şuurunu veremiyor. Gençliğimizin  boş kalan ruhlarını, bize yabancı kültürler doldurarak milletimize yabancılaşıyorlar.

     Her Türk ailesinin balkonu veya çatısına  kurulu çanakantenler ise, evlerimizin içine uzaydan “kültürel işgal ve yabancılaşma” bombardımanına  tutuluşun “namlu uçları” gibidir.  İnternet ve televizyon yapımları genelde, küresel sermaye ve serbest piyasa ekonomisi güçlerinin, toplumları kendi sömürü emellerine göre düzenlemeye yönelik, birer “üretim”  toplumu değil, kendi ürünleri tüketen “tüketim toplumu” ve buna bağlı olarak bütün  kutsalları, dinleri, ulusallıkları da yıkarak kendi tıynetlerine uygun “küreselleşmiş ve globalleşmiş” bir “dünya vatandaşlığı” yapılanmasına çekmek için çalıştıklarından ve bizim gençlerimiz  de bunların etkisinde bulunduklarından,  milletimize yabancılaşmanın bütün ögelerini üzerlerinde taşır hale gelmişlerdir.

                              “Ödül Caprıcı”

        Yabancı işyerleri gözlemlerimizden olarak Erciyes üniversitesinin arsası üzerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan, ailelerin oturduğu bloklar bölgesine geldiğimizde, buradaki yabancılaşma ve kimlik kaybının daha fazla olduğunu görüyoruz.

       TOKİ  konutları yakınında birkaç bloktan ibaret meskenler topluluğuna, bahçesinin giriş kapısının alnına yazıldığı halde “Ödül Caprıcı” adı verilmiş.  “caprıcı” yabancı kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenemedik.

                                      “Etna”

       Ödül Caprıcı bitişiğindeki meskenler bloklarının  çatısına yazılmış ailelerin oturduğu apartmanlar topluluğu  ismi:  “Etna”.   “Etna” İtalya’da bir yanardağın adıdır. Milli bir yer isimi olmadığından  dilimizde kirlenme ve yozlaşmaya sebep olmuş.  Eğer bir yanardağ ismi verilecekse bizim dağımız olan “Erciyes” ismi verilebilirdi. Bir İtalyan kendi ülkesinde acaba bizim yanardağımız Erciyes ismini oturduğu apartmanlar topluluğuna  isim olarak verir mi? Hiç sanmıyoruz!... Çünkü onlar bizden daha çok milliyetçi ve milli dil bilincine sahiptirler. Özenti ve modalaşma alımlı bir meskenler topluluğu ismi.

                                     “Etna Con”

Etna blokları arasında bir katlı bir kahvehanenin adı.  “Con” un,  İngilizcede bir çok anlamı var. Herhalde bunlardan “beraber” olanı “Etna” nın sonuna eklenerek “caffe” olmuş.

                                “Vagon Lounge”

        Bir pastane ismi. İngilizce “lounge”, tembel ve aylak aylak gezen anlamına geliyor.  “Vagon” zaten bildiğimiz tirenin arkasına bağlı yük ve ya yolcu taşıma vasıtalarını içeren yabancı bir kelime.

       Pastanenin içine girdik, pasta  kataloğunu istedik. Bizde Türkçe karşılıkları olduğu halde bütün pasta çeşitlerinin isimleri sanki burası İngiltere’de, bir mahallede, oturanlar İngilizmiş gibi,  İngilizce adlarıyla yazılmış: Sneakers, Frambuazlı Cheescake, Devil’s  Belle Vista, Profiterol, Latte, Sufle, Taramisu vb. Bütün bunlar da pastane kültürümüzde yabancılaşma ve kimlik kaybı.  Aynı şeyleri,  yabancı işyeri isimli bir lokantaya gittiğinizde bütün yemek isimlerinin Türkçe   karşılıkları olduğu halde “menü” ye (yemek isim ve fiyat listesi veya kataloğu)   hep İngilizce isimleriyle yazıldığını  görüyorsunuz. Bir mobilya mağazası, bir halı, bir giyim - kuşam mağazası vb. için de durum hep  aynı. Sanki bir İngiliz mağazasına giriyormuşsunuz gibi, “Katil dil” İngilizcenin kelimeleri buralardan bütün Türkçe kelimeleri yani milletimizi ve vatanımızı “kültürel, kültürel kimliğimiz” olarak koruyan kelime askerlerimizi öldürüp ülkemizi, İstiklal Harbi yılarımızda  işgal ettikleri  gibi askerleriyle değil, bu sefer de milletimizi millet yapan Türkçe kelimelerimizi mağazalarımızdan kovarak onların yerlerine kendilerinin “işgalci kelimeleri” ni getirtmeye yönelik olarak  yerleşmişler.

    Bütün bunları, ticari, turist çekmek,  para kazanmak vb.  sebepleriyle  yapıyorsanız, batsın böyle yaptıklarınız. “Efendim, bunlar  uluslararası  kelimeler, evrensel kelimelerdir, kullanmak zorundayız” diyorsanız, batsın böyle bir zihniyetiniz. İngiliz ve Amerikan sömürgecilik ve kapitalizm  emperyalizmi, serbest piyasa ekonomisini yeni bir sömürgecilik vasıtası ve istismarı olarak kendi dilini, çeşitli algı operasyonlarıyla, yeni sömürgeciliğine vasıta yapmak  için “evrensellik” ve “uluslararasılık” propaganda silahları, algı operasyonlarıyla  zihinleri vurup kendisine benzetme savaşı vermeye 1990’lı yılların başında buna “küreselleşmek, globalleşmek” silahlarını da dahil ederek, eskiyen sömürgeciliğine yeni bir sömürgecilik ortamı yaratmak için yapmaktadır.

      Hiçbir dil evrensel ve uluslararası olamaz. Her dilin kendisine göre bir yapısı, saygınlığı ve sürekliliği  vardır.  Dünyada  İngiltere, 20. asrın başlarında neredeyse bütün dünyayı ateş, demir ve kanla sömürgeleştirerek “üzerinde güneş batmayan imparatorluk, haydut devlet” adını aldığından, dilini de her gittiği yere götürmüş, böylece İngilizce evrensel, uluslararası  değil  daha doğru tabirle, her gittiği yerden aldığı yeni kelimelerle “en zengin ve yaygın dil” halini almıştır. İşte  günümüz dünyasının bütün dilleri bu  yaygın “Katil Dil”  İngilizcenin elinde can çekişmektedir. Günümüzde  6912  çeşit dil konuşulmakta ve yazılmaktadır. Dil tarihçilerine göre, “Katil Dil” in yıkıcı ve sömürücü etkileri böyle devam ederse, gelecek 50 yıl içinde, dil sayısı dünyada 102’ye inecek, bütün diller İngilizleşecektir.  Diller kaybolduğu için bu da birçok milletin tarihten silinmesine sebep olacak, bunu aday milletlerden birisi de incelememizde bütün vahametiyle  anlatmaya çalıştığımız  Türk milleti olacaktır.

                            “The Loser’s Caffe”

      Vagon Lounge hizasında bir kebapçı dükkanı işyeri. İçeri girdik, katalog  istedik. Bütün kebap isimlerinin çoğu İngilizce. “Neden Türkçe isim kullanmadınız da yabancı isim kullandınız? İşyerinizin ismi ne anlama geliyor?” diye sorduğumuzda, “Kaybedenler Kahve” anlamına geldiğini, patronlarının  Kayseri’de bir işadamı olduğunu, ismini onun koyduğunu, kendilerinin burada birer çalışan olduklarını söylediler.

      “Kaybedenler Kahve”  Türkçe isimi,  Ankara’da  “Kaybedenler Derneği”  isimli bir dernek bulunduğu için, kendisinin olan bu patent hakkına itiraz edince, “haydi yeni ismimiz aynı anlama gelen İngilizce olsun” denilerek Türkçesi silinip “The  Loser’s Caffe” yapılmış. İngilizce olan “loser’s” Türkçede  “kaybedenler” demektir. “Niye bu yabancılaşmaya âlet oldunuz, madem ki patent hakkı itirazı var, siz de  Türkçe isimde kalmaya devam ederek “Kaybedenler Kahve” yerine “Kazananalar Kahve” diye yazsanız daha iyi olmaz mı idi?” diye sorduk. Bunu gülüştürerek geçiştirdiler.     

 “Nunu Lounge”

Yukarıdaki işyerinin yakınında bir kebap salonu. İçine girdik, çalışanı birisine sorduk: “Nunu ne anlama geliyor?”. “Bilmiyorum, internete bakıp söyleyeyim” dedi. Açtı baktı, sevenler mi, sevilenler mi öyle bir şeymiş herhalde. Çalışıyor ama  çalıştığı  işyerinin isminin Türkçede ne anlama geldiğini  İngilizce bilmediklerinden  bilmiyorlar.

     Talas’ta yabancı isimli iş yerinde çalışanların hemen hemen hepsi,  çalıştıkları yerin isminin Türkçe olarak ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Önlerinden geçen yayalar ve içlerine alışveriş yapmaya girenler de bilmiyorlar. Çünkü hiçbiri İngilizce bilmiyor. Ancak vitrinlere bakarak  gördükleri malzemelerden işyerinde hangi işin yapıldığını,  nelerin satıldığını, ne mağazası veya dükkanı olduğunu kestirebiliyorlar. Çok garip kaçan bir durum. Buna herhalde, yabancılaşmanın ve kimlik kaybının daniskası demek gerekir. Özenti, taklitçilik ve moda alıntılarının  toplumlumuzu ne acınacak hallere düşürdüğünü apaçık görüyoruz.  

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Fatih Karagümrük510
 • 4Fenerbahçe410
 • 5Konyaspor410
 • 6Altay59
 • 7Galatasaray48
 • 8Hatayspor47
 • 9Kayserispor47
 • 10Yeni Malatyaspor56
 • 11Alanyaspor46
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Çaykur Rizespor51
 • 19Başakşehir FK40
 • 20Giresunspor40
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA