DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 14-06-2020 13:24

KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”

  Yenidoğan’ın Timucinler caddesinden gözlemlerimiz:

   “Erdal Shoes”

Bir ayakkabı satış yeri olup anlamı “Erdal Ayakkabılar” demektir. “Erdal” isimli bir şahısın açtığı anlaşılan ayakkabı mağazası olacak ki,  ismine hem kendi ismini ve hem de   İngilizceden  bizde “ayakkabı” anlamına gelen  “shoes” ismini vermiş. Türkçede bin yıldan beri karşılığı ola ola, bunu koymakla dilimizde kirlenme,  yozlaşmaya ve kimlik kaybına  katkıda bulunmuş. Herhalde “ayakkabı” demekten “utanmış” veya kendisini yabancı isimler koymanın taklitçiliğine, özentisine kaptırmış olacak ki,   “shoes” i kullanmış. Kendi değerlerinin yaşanmasından  utanan,  yabancıların değerlerine imrenen milletler, özentisine kapıldıkları milletlerin içinde sosyal asimilasyona uğrayarak yok olurlar.

  “Tobocco Shop”

Yüzde yüz İngilizce kelimeli bir işyeri, “Tobocco” dilimizde “tütün”, “shop” “dükkan” demektir. Yenidoğan mahallisinde hiçbir İngiliz yaşamadığı halde, tamamen onlara hitap edercesine “Tobocco Shop” işyeri isim, tamamı  Müslüman Türk olan bir mahallede çok garip ve çirkin kaçmaktadır. Bu dükkanın önünden gecen yayalara anket kabilinden “şu tabelada yazan ismin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?” diye sorduğumuzda, İngilizce bilmediklerinden  tabelayı okumaktan ziyada  vitrininden içeri bakarak, “burası tütün satan bir işyeridir” cevabını verdiler.

 Tütün ürünleri satan dükkanın  içine girip “Bizim söylediklerimizi bir baba nasihati olarak  biliniz…” diyerek tenkit cümleleri ile devam ettiğimizde, bizi dinleyen çalışanı   patronu imiş. “Haklısınız” cevabını verdi.

 “Byreand Erkek Kuaförü”

 Yukarıdaki işyeriyle komşu ve  Tellioğlu Ekmek Fırını karşısında bir berber işyerinin  ismi.  İçine girip “Niye Türkçe isim koymadınız?” diye sorunca, bizi azarlarcasına,  “Benim işime karışamazsınız. Neyi korsam korum. Benim düşüncem bana, sizin düşünceniz size” dedi.

İngilizce – Türkçe Redhouse sözlüğüne baktık. “byreand” kelimesine rastlayamadığımız için anlamını öğrenemedik.  Yalnız, buna yakın “byre” kelimesi geçiyor. Bunun anlamı  Türkçede “inek ahırı” imiş. Buna ilave edelin “and” ifadesiyle  ne kastediliyor anlayamadık. Öyle bir müşteri düşününüz ki, işini gördüğü bir işyerinin ismini tam olarak bilmiyor;  bu haliyle de garip kaçıyor. İngilizce dili tabiriyle “absurd” (akılsızca, gülünç) bir toplum olduk.

                “Cappadocia Rezidens  Apart Otel”

Yukarıdaki kuaförün  biraz ilerisinde bir otel ismi. Öğrendik, burası önceden ailelerin oturduğu “Cumhuriyet Sitesi” imiş.  Bu siteden bozma otel yapılmış. Yunanca bir kelime,  Ürgüp – Avanos –Nevşehir üçgeninde yer alan ve hatta Kayseri’yi de içine aldığından bahsedilen ve  “peri bacaları” ile tanınan ve çok eski çağlarda Yunanlıların burada kurdukları “Kapadokya Krallığı” nın adından gelen (Kapadokya’nın milli ve yerli  adı “Göreme” dir)  Yunanca aslına ve yazılış şekline sadık kalınarak (sanki bölgemizi Yunanlılaştırırcasına)  “Cappadocia” (“Kayseri” yi “Kasseria” yapmak gibi bir şey) olarak yazılmış.

                                   “Petshop”

Bir kuş satış yeri ismi.

                               “Lodoss Coiffure”

         Birbirlerine  bitişik ve komşu bu  üç yabancı yer ismiyle Yenidoğan mahallesi sanki Yunanlılaştırılmış ve İngilizleştirilmiş. Herhalde I. Napolyon’un yukarıdaki sayfalarda da bahsettiğimiz  üzere, “Benim kelimelerin ve kültürümün girdiği bir ülkeye askerlerimi sokmaya gerek yoktur” söylemi burada kendisini bir lokal gösteri olarak  sergilemiş.

     Yeni Doğan’ın Erciyes Üniversite ile bitişik Tekten Koleji’mim de bulunduğu caddeden işyeri isimleri gözlemlerimiz:

                      “Burger & Coffe Shop”

Adı geçen kolejin hemen bitişiğinden başlayan ismi yüzde yüz İngilizce bir  yeme –içme işyeri ismi. İçine girip, “Neden bu İngilizce ismi tercih ettiniz, Türkçe isim koysaydınız…” diye tenkide başladığımızda, çalışanlarından “mürekkep yalamış” denilen birisi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde  inter doktor (doktorluğa giriş) bizi “sizi iknaya çalışacağım” diyerek bir masaya oturtarak tamamen haksız ve yanlış, İngilizce tabiriyle “absurd” (akılsızca ve saçma) konuşmalarıyla güya bizi iknaya çalıştı. Sözüne, “Bizi İngilizce kelimelerden işyeri koymakla tenkit ediyorsunuz ama, binip  şu dükkanımızın önün kadar geldiğiniz araba, İstanbul’a gitmek için bindiğiniz uçak da bize İngiltere’den gelme, öyleyse ‘bunlar İngiliz malı’ diyerek bunlara da binmeyiniz” dedi. Cevaben  dedik, “Çok basit, yanlış,  gayri mantıki, gayri ilmi akıl ölçüleri ile değerlendirme yapıyorsunuz. Bir kere ilim ve onun mahsulü teknik, teknoloji ürünlerinin milliyeti ve vatanı olmaz, bunlar bütün tarih boyunca ulusların ortak malı ve kullanımı olmuş, ortak kullanım, kültür, hayatı kolaylaştırmaya yönelik unsurlarıdır, Peygamberimiz bile bu  sebepten ‘İlim Çin de bile olsa gidip alınız’ demiştir. Bizim sizi iknaya çalışınken vurgulamak istediğimiz, her millete has ve onun milli varlığına sebep olan, uluslararası değil, milli, yerli olan değerlerimizin korunması ve yaşatılmasıdır” dedik. Bu savunmamıza “haklısınız” cevabını verdi ve kendisini savunmaktan olarak devam etti: “Küreselleşme, globalleşme çağındayız, İngilizce de bunun  evrensel ve ortak dilidir. Bunun için işyerimize İngilizce kelimelerden isim verdik” demesi, sağduyulu insanların, olup bitenlerin “iç yüzü” nü bilenlerin “tepesini attıracak, hem de “çok tehlikeli” bir “absurd” savunma şekli idi.  

      Kendisine cevap verdik. “Yaklaşık son 30 yıldan beri, çeşitli  uluslararası algı operasyonlarıyla dünya genelinde beyinler yıkanmış, 1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği dağılıp, Rusya’da komünizm çöktükten sonra, yeni dünya düzenini kendi sömürü çıkarlarına göre yeniden kurarak devam ettirmek için   “Yeni Dünya Düzeni” adı altında  Amerika –Avrupa Kapitalist Emperyalizmi (sömürgecilik, yayılmacılık ve nüfuz savaşları)   1990’lı yıllardan günümüze hep “küreselleşme, globalleşme” yeni emperyalist sömürü literatürü propagandasından olarak bunlara sarılmıştır. Esası, uluslararası  serbest piyasa ekonomisi ve özelleştirmeyi esas olan yeni bir ekonomik  sömürü düzeni kurmak için Kapitalist emperyalizminin özellikle de bu çerçevede “ulusallıklar” ve “ulus devletleri” de yıkmaya yönelik bir düşünce ve eylemi şeklinde karşımıza çıkan, Kapitalist emperyalizminin yeni sömürü sloganları[1] “küreselleşme, globalleşme” bizimde sloganlarımız olamaz” dediğimizde de “haklısınız” cevabını verdi.

      Yine kendisini iknaya yönelik olarak da İngilizcenin bir “ uluslararası dil”,  “ortak dil” olmadığını, çeşitli algı operasyonlarıyla dünyadaki insanların beyinlerinin bunlarla da yıkandığını, “gizli –açık çok tehlikeli ve hainane  planlar” dan olarak bütün dillerin “Katil Dil” İngilizceyle yok edilmeye çalışıldığın söyledik.[2]

      Her dilin kendisine göre bir kıymeti,  değeri ve diğer dillerde olmayan üstünlük yapılanması  vardır. Mesela Türkçemiz böyledir. Dünyanın en kolay konuşulan,  yazıldığı gibi okunan,  öğrenilmesi çok kolay ve kelime ve terimler üretme kabiliyeti bütün dillerden üstün, ayrıca matematiksel  ve müzikal özelliğiyle de hiçbir dilin onunla yarışamayacağı, üstelik de Adriyatik’ten Çin seddine kadar en yaygın konuşulan ve yazılan bir dildir. Dünyada en çok konuşulan ve yazılan yaygın beş dilden birisidir. Diğerleri şunlardır: İngilizce, Arapça, Çince ve Hintçe.

 

[1] Bunun böyle olduğunu, Amerikalı ve Avrupalı yazarların kendileri de itiraf etmişler, bu konuda çık sayıda kitaplar yazmışlar, bunların bir kısım bizim dilimize de çevrilerek yayınlanmıştır.

[2] Bazı dünya dil uzmanları ve dil tarihçilerinin gözlemleri ve geleceğe yönelik tahminlerine göre, son elli yıla yakın süre içinde, dillerini katili “Katil Dil İngilizce”, günümüz itibariyle dünyada konuşulan ve çoğu yazılan 6912 çeşit dilin büyük bir kısmını yok ederek sayısını 102’ye indirecektir. Her halde,  günümüzün  Türkiyesideki dilde yabancılaşma ve kimlik kaybına bakılarak bu gidişle 102 dilin  dışında kalacak dillerden birisi de Türkçemiz olacaktır.

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI TARİH DÜN BİZİ NASIL ÇAĞIRMIŞTI?  IV                22-10-2021 10:12 ​​​​​​​TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE  IV 07-10-2021 11:17 ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1024
 • 2Hatayspor1020
 • 3Beşiktaş1020
 • 4Alanyaspor1020
 • 5Fenerbahçe1019
 • 6Fatih Karagümrük1018
 • 7Konyaspor1017
 • 8Galatasaray1017
 • 9Altay1015
 • 10Adana Demirspor1013
 • 11Başakşehir FK1012
 • 12Gaziantep FK1012
 • 13Yeni Malatyaspor1012
 • 14Sivasspor1011
 • 15Kayserispor1011
 • 16Giresunspor109
 • 17Antalyaspor109
 • 18Göztepe108
 • 19Kasımpaşa106
 • 20Çaykur Rizespor104
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA