DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 31-05-2020 12:00

KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”

“Salon Redline Kuaför”

“Se & Ha Kozmotik”

“Bouttoque Birsel Bayan”

“Pizza Uno”

“The Doctor Ahmet Bolatarslan Hair Studıo”

Bir berber  işlerinin ismi. Kendi tabiriyle “kuaförünün ismi” “Ahmet Bolatarslan” dışında  bütün kelimeler İngilizce. Türkçenin ses uyumuna ve imla kurallarına uyulmayarak  “the doctor” tabirini kullanması yanında, Türkçede “saç” anlamına gelen İngilizceden  özenti ismi olarak  “hair” i kullanması ve bunun sonuna  Türkçede “açılır kapanır kanepe” anlamına gelen  “studio” yu ilave etmesi özellikle  dikkati çekmekte, “saç ile bir kanepenin birbirleriyle ne  ilişkisi  var” garabetinin yanında , “bir saç keserle bir tıp doktoru anlamına gelen  “doktor” un ne ilişkisi var” garabeti de  akla getirmektedir. Bütün bu garabetler,  saçmalıklar ve İngilizce tabiriyle “absud” lükler (akılsızca, gülünç, saçma sapa)  sonucundan olarak, “bari, işyerlerinize yabancı kelimelerden işyeri isimleri koyuyorsunuz, hiç olmazsa doğru – dürüst işyeri isimleri koyunuz” düşüncesi ve hükmü de  akla gelmektedir.

                          “Novo Patisteri”

                “Sapqad Cafe & Restaurant”

                  “Bk  Tend  Züccaciye”

                 “Salon Graft Erkek Kuaförü”

                           “Nohut of Pilav’s”

        Gerçekten mili dil şuuru olanların tepesini attıracak saçmalık ve İngilizce tabiriyle “absurd” lük  çağrışımı yapan bu işleri sahibinin, “midesi bulanmadan” diyelim, böyle melez, kırma bir işyeri koymasına “pes” doğrusu diyoruz ve yabancı kelimelerden işyeri isimleri koyma modasının, içinde hiçbir İngiliz’in yaşamadığı Talas gibi bir Müslüman –Türk  ilçesinde “Nohut of Pilav’s” gibi garip, saçma,  melez ve  kırma bir ismin dilimizde yabancılaşma ve kimlik kaybında “akla ziyan” büyüklüğün ne derece büyük boyutlara taşındığını apaçık göstermektedir. 

      Bizim yemek kültürümüzde iş yapmaktan olarak genelde el arabası içinde “nohutlu pilav” satmak geleneği vardır. Bu  geleneksel işi, bir vatandaşımız sabit bir işyerine –dükkana  taşıyarak yapmış ve sanki burası İngiltere imiş  ve dükkanının önünden  her gün İngilizler geçiyormuş gibi  acayip olduğu kadar, dilimizde yabancılaşma ve kimlik kaybının özenti,  taklitçilik ve modaya uygun olarak boyutlarının ne kadar büyüdüğünü ortaya koyan düşündürücü bir işyeri ismidir. “Be hey adam, Talas’ta İngilizler yaşamıyor ki, neden bu İngilizce ismi koydunuz” diye sormazlar mı? “Müslüman mahallesinde salyangoz satmak” demezler mi?

       İngilizcede   “of”  bir edat kelimesi  olup  dilimizde bunun karşılığı  ekler “ …ın, …in” ekleridir (Ahmet’in, Hayvanların gibi). “Of” ekini  dilimizin imla ve gramer (dil bilgisi) kurallarına  aykırı olarak kullanmıştır. Yine bu aykırılıktan ve dilimizi bozmaktan olarak, Türkçe olan pilavın sonuna  İngilizce çoğul eki “s’”, “pilavlar” anlamında  “pilav’s” olarak koyarak,   işyerinin Türkçe anlamı “Pilavların nohudu” demeye getirmektedir ki, bu,  dilimizde anlam ifade etmek, çağrıştırması yapmaktan olarak da  dilimize aykırıdır. Bu sebeplerden,    milli, yerli ve ilmi bir işyeri ismi değildir. Günümüzün dil hastalığı olan özenti alımlı  ve modaya uymak kabilinden  konulan bir işyeri ismidir.

                           “Saloon Saç’a”

Bir berber işyeri ismi. Dilimizde “büyük oda”, anlamına gelen “salon” u dil bilgimiz kurullarına aykırı olarak, İngilizcede böyle bir kelime olmadığı halde, daha da İngilizceye benzetmek kabilinden   “saloon” olarak  yazdığı için dilimizin  kirlenmesi ve yozlaşmasına katkıda bulunmuştur. “Saloon” kelimesinin arkasına eklediği “saç’a” kelimesi,  dilimizde olmayan bir kelimedir. Gerçi “saç” çağrışımı vermektedir ama, sonuna eklenen “ ’a” nın ne anlama geldiği hiç kimse tarafından bilinmediği için , bununla da dilimizin bozulmasına katkıda bulunulmuştur.

                  “Luwackp Coffee & Chucolate”

      Yüzde yüz İngilizce kelimelerden ibaret bir işyeri ismi. Bir tatlı ismi “çikolata”, bizde  karşılığı olmadığı için  “elektrik” gibi “zorunlu bir alıntı” kelimesi olarak dilimizin ses uyumuna uydurularak  “çikolata” olarak  girmiş bizim kelimemiz olmuştur.  Bu sebepten işyerlerinin alnına İngilizcedeki yazılış şekli “chucolate” olarak yazmak yanlıştır. Böyle yapmak, dilimizde kirlenme ve yozlaşmaya yol açar.

      “Luwackp” kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek için  İngilizce  –Türkçe Redhouse sözlüğüne baktığımızda, böyle bir kelimeye rastlayamadığımız için anlamını öğrenemedik. Sonunda “kahve” anlamında “coffee” olduğuna göre, herhalde bir kahve çeşidi olsa gerektir.  

    “Anayurt  Tekel Shop Kılıç Tobocco

     Yabancı kelimelerden işyerlerini gözlemlemek için gezdiğimiz sırada, işyeri tabelası yeni asılan böyle bir tabelaya rastladık. İşyerinin alnına asmaya çalışanlara sorduk: “Türkçe isimler koymak varken neden böyle Türkçe –İngilizce karışımı, melez isim koydunuz?” Verdikleri cevapta, kendilerinin tabela yapan ve asan ustalar olduklarını, bu soruyu  işyerinin patronuna sormamız gerektiğini söylediler.

        Dilimizde,birer İngilizce kelimeler olan hem “shop”un hem de “tobocco”nun milli kelime karşılıkları vardır. “Shop” un karşılığı  “dükkan”, “tobocco”nun karşılığı “tütün” demektir.  Milli dilimizin duvarının tuğlaları haline gelmiş bu kelimelerimizi  İngilizceleriyle değiştirmek için söküp atmak,  milli dil binamızın yıkılmasına katkıda bulunmak demektir. Dil hastalıklarından olarak tamamen özenti ve modalaşmak alımından başka bir şey değildir. Milli, yerli ve ilmi olması için “Anayurt Tekel Ürünleri ve Kılıç Tütün  Dükkanı”  ismini vermek gerekir. Eğer böyle bir isimin verilmesinden “zamaneye uygunluk” düşüncesi yanında “tutmayacak, utanılacak isim vermek” endişesiyle de hareket ediliyorsa, bu daha büyük bir dil hastalığı, yabancılaşması ve kimlik kaybı demektir.    Kendi dillerini kullanmak ve milli kültürlerini yaşamaktan “utanmak” gibi bir duyguya  kapılarak, “prestij  kazanmaktan” olarak da yabana, kendilerine yabancı olana sarılan milletlerin, tarihin milletler mezarlığına gömülmesi günleri yakındır anlamına gelir. 

           Bahçelievler  “Cardenhouse’s” mi Olmalı?     

    Talas’ın Bahçelievler mahallesi cadde ve sokaklarında daha çok sayıda bahsedeceğimiz   İngilizce kelimelerden işyerleri isimleri vardır. Bu sebepten bu mahallede  inceleme yaparken Türkçe   işyeri isimlerinden olarak  BİM, Beğendik, Şok,  A 101 gibi AVM’ler,  Ziraat Bakası, PTT gibi resmi kuruluşların yanında, milli dil bilincini, Türklük ve Müslümanlık şuurunu hâlâ  kaybetmemiş birkaç işyeri sahibinin açtığı sınırlı sayıda   Türkçe adlı işyerlerini görmeseydik, Bahçelievler mahallesini  tam anlamıyla  bir İngiliz mahallesi, Londra’da  bir mahalle imiş gibi algılayacaktık. 

     Eğer bu mahalleden bu yabancı isimler silinmez yeni açılacaklara da  verilmeye devam edilecek olunacaksa, mahalle sakinlerine ve  Talas belediyesine bir önerimiz olacaktır: Mahallede,  neredeyse bütün iş yerlerine İngilizce kelimelerden  iş yeri isimleri verilmesi sebebiyle bir “Türk ve İslam mahallesi” olmaktan giderek çıktığı için “Bahçelievler” yerine   İngilizce ismi  “Cardenhouse’s” ismi konulsa herhalde daha iyi olacaktır.  İngilizcede bahçe “carden”, ev “house” demek olduğundan, sonuna da İngilizce  çoğul eki “s” ekleyerek  “Cardenhouse’s” diyoruz. 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA