DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 30-05-2020 12:13

KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”

“Texon Uhlspor  Kompa  Duda Spor Malzemeleri”

      Spor malzemeleri satış yeri ismi. Dilimizde bozulma, kirlenme, yozlaşma, yabancılaşma ve kimlik kaybında milli dil şuuru olanlar nezdinde “Aman Allahım bu ne hal!...” dedirtecek   yarı Türkçeden de   (Türkçe kelime olarak  yalnızca “malzemeleri” kelimesi kullanılmış)   öte İngilizce ağırlıklı işyeri  ismi. 

     “Spor” dilimize, Türkçe karşılığı “idman” anlamına  gelen “sport” tur ( “Mersin Spor” yerine eski ismi olarak “Mersin İdman Yurdu” demek gibi).  Dilimizin ses uyumuna uydurularak  “spor” şeklinde konuşulmakta ve yazılmaktadır.

        Yabancı ve yerli bütün sözlüklere baktığımız halde, “texon”, Uhlspor”,  “kompo”, “duda” nın ne anlama geldiğini bulamadık. Herhalde bu işyerinin patronu, kendi keyfine göre esperanto, sun’i ve yapay bir dil, kendisinden başka hiçbir kimsenin biri şey anlamadığı,  bir dil yaratmak istemiş. Yeni oluşmaya başlamış “kabile dili” gibi bir şey, bir  iptidai dil. 

“ Mika Cofee –House”

       Tıpkı Londra’ da bir caddede  bir işyeri ismi gibi yüzde yüz İngilizce kelimelerden ibaret bir işyeri ismi. Hem de, Türkçe yanında İngiliz dilinin de bozulması  ve yozlaşmasına  sebep olduğu halde. Çünkü, İngilizcede “cofee” diye bir kelime yoktur.   İngilizce kelime olan “coffee” Türkçede “kahve” demektir. “House” ise ‘ev” anlamındadır. “Mika”nın ne anlama geldiğini bulamadık. Özenti ve modalaşma alımlı bir yeri ismi.

      “İtalian Pizza”

       Yüzde yüz yabancı işyeri  ismi. “Pizza” İtalyanların milli yemeğidir. “İtalyan Pizza” da diyebilirdi. “İtalian” yazmakla, Türkçe  ses uyumuna muhalefetini göstermiştir. “Milli yemek kültürümüz” den olarak, sanki bunları hayatımızdan kovarcasına, kendi yemeklerimiz kadar kaliteli olmayan yabancı bir yemeğin ülkemize “işgalci yemek” olarak girmesine  de yorumlanabilecek  ve ancak “İtalya’nın sömürgeleştirerek  kendi hakimiyetine aldığı sömürge ülkelerinde görülebilecek” de denilen yabancı bir işyeri ismi.   

                             “TNK Yapı Qent

        Dilimizde  yabancılaşma ve kimlik kaybına yönelik olarak, d Orta Asya Türkçesinde de kullanılan (şehir adı Taşkent gibi ) dilimizin öz Türkçe kelimesi ”şehir” anlamında “kent” yerine,  “Qent” in kullanması, dilimizde kirlenme, yozlaşma ve kimlik kaybının daha büyük boyutlara taşındığını gösterir.  Sonra, bizim alfabemizde “Q” harfi yoktur.  Zorunlu alım değil, milli dilimiz ve kültürümüzün devamlığına  ve yaşamasına aykırı özenti ve modalaşma alımıdır. Üstelik de Anayasamızın  3’üncü ve 1 Kasım 1928’de çıkan “Alfabe Kanunu” na da aykırıdır.  Bu kanunla 29 Türk harfi dışında yabancı harflerin kullanılması yasaklanmıştır.   Dilimizde  de uyulması gereken belli kurallar vardır. Herkes bunlara uymak zorundadır.  Hiçbir kimse kişisel ve keyfine uygun hareket ederek dilimizi bozamaz. Türk Dil kurumunun bu tip bozulmalara müdahale etmesi, yapanları uyarması gerekir. Fransa’da olsa idi, 1664’den beri faaliyet gösteren “Fransız Dil Akademisi”, “Fransızcayı bozmak” gerekçesiyle  buna hemen müdahale eder, kullanılmasını yasaklardı. Maalesef, bizim adı gecen dil kurumumuzda bu duyarlılık yoktur.   Bu tip oluşumlara   dilci profesörlerimizden  Mehmet Kaplan tarafından “Dil güveleri”  benzetmesi yapılmaktadır.       Milli, yerli ve ilmi olması için “TNT Yapı Kent” ismi verilebilirdi. İngilizce kelimelere benzeme çağrışımı da  yapan,  “TNT” nin ne anlama geldiğini çözemedik.

“Movie Stars”

Dilimize daha büyük boyutlarda yabancılaşma ve kimlik kaybına  sebep olan  ailelerin oturduğu bir apartmana  bu isim verilmiş. “Movıe” İngilizcede sinemanın diğer bir adıdır. Dilimizde “yıldız” anlamında  “star” bize İngilizceden gelmiştir. Sonuna  dil bilgimiz kurallarından olmayan “s” eklenmekle, bu kuralların dışına çıkıldığı görülmektedir. İsmin anlamı “Sinema Yıldızları” demektir. Bu apartmanda yaşayanlar acaba hangi ülkede yaşıyorlar? Apartmanlarına Türkçe bir isimi bulamadılar da bula bula bu İngiliz tabirini mi buldular? İnsanın yapılanlara “yazıklar olsun” diyesi geliyor. Bu apartmanda oturanlarda hiç mi milli dil bilinci,  Türklük ve Müslümanlık şuuru yok? Böyle yabancı bir ismi mideleri nasıl kabul edebiliyor?. Özenti ve modalaşma alımlı bir apartman ismi.

           “Hisar Lounge Restaurant Cafe Patisseri”

      Adı üzerinde  lokanta ve kahvehane. Yalnızca “Hisa”’ı Türkçe. Melez ve kırma bir işyeri ismi. Lounge, İngilizcede tembel tembel gezen  anlamında.   Özentili ve moda alımlı bir işyeri ismi.

                            “Star Pastanesi”

    Yarı Türkçe –Yarı İngilizce melez veya kırma işyeri ismi.  İngilizce kelime  olan “star” ın Türkçe karşılığı “yıldız” dır. “Star” özenti ve moda alımlıdır. “Yıldız Pastanesi” ismini kulansa, daha iyi, milli, yerli ve ilmi olurdu. 

“Ketem’s Mantı Evi Kayseri Mutfağı”

Melez bir işyeri ismi.  Ketem’s in ne anlama geldiğini öğrenemedik. Bu kelimede de dilimizin kurallarına uymayan bir durum var.  “S” eki İngilizcede çoğul ekidir. Bizdeki  “..ler, …lar” gibi. Karpuzlar (İngilizcesi Karpuz’s) misali. Kelimenin sonuna  İngilizceden “s” getirilerek Türkçenin bozulmasına, kirlenmesi ve yozlaşmasına katkıda bulunulmuş. Bizde olmayan bir ek kullanılmış.

                             “Woom Luxury”

      Yüzde yüz İngilizce bir yemek içmek işyeri isimi. “woom” un ne anlama geldiğini öğrenemedik. Sorduk, işyerinde çalışanlar da bilmiyorlar.  “Luxury”, dilimizde “lüks hayat yaşamak, çok zevk  veren şey”  demektir. Patronunu bulduk. “Neden Türkçe isim değil de  İngilizce isim koydunuz? Atalarımız bunun için mi şehit oldular, İstiklal Harbimizi bunun için mi yaptık  Türkiye gelecekte böyle olsun diye  mi yaptık?...” şeklinde sorduğumuzda. İngilizleri kastederek “Bizim de onlar gibi ileri olduğumuz zaman, Türkçe isimler koyabiliriz” cevabını verdi.  Bir millet bu duruma düşürülmüşse, ölüm döşeğine yatırılmış, tarihin milletler mezarlığına gömülmesinin günleri yakındır demektir.

     İngiltere’nin bizden ve dünyadan neresi üstündür? Dünyada, kendisinden başka hiç kimsenin çıkarını düşünmeyen  en azılı, yayılmacı ve sömürgeci haydut, yamyam ve sömürgeci devletidir. Günümüzde bunları, ikiz kardeşi Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yapmaktadır. Her ikisi de tarih boyunca insanlığa huzur değil huzursuzluk veren ana kaynaklar olmuşlardır. “Demokrat  görünümleri”, “insan hak ve hürriyetleri” nden yana oluşları” vb.   da laftan ve istismardan, bunları kendi sömürgeci ve yayılmacı  çıkarları uğruna kullanmaktan  ibarettir.  Bunların “üstünlük unsuru” olarak birçok silahları ve makinaları var diyerek[1], bunlara hayranlık duyarak, kendi milli kimliğini küçümsemenin  geçerli bir mantığı olamaz.  Büyük cihan devletimiz Osmanlı Devletinin yıkılmasında İngiltere başrolü oynamış bir celladımızdır. Maalesef günümüzde çeşitli algı operasyonlarıyla nesillerimiz bu celladımızın ve Amerika’nın âşığı haline getirilmişlerdir. “Celladına âşık olmak” kanaatine  varılabilecek     işyerlerine İngilizce isimler yazdıranlara yazıklar olsun!....

         Bazılarının açıklamasını yapmayarak veya kısa yaparak  yabancı kelimelerden  işyerlerini sıralamaya devam edelim:

                         “Patelie Tui / Boligue”

    Yüzde yüz yabancı kelimelerden olan bu işyerinin ne alama geldiğini biz de bir türlü çözemedik  ve anlayamadık.

      “Special Künefenin Kralı”

    İngilizce kelime ”Special”ın Türkçenin ses uyumuna uyarlanarak söylenişi ve yazılışı “Spesiyal” veya daha değişik bir tabirle “Spesifik” tir. Türkçe karşılığı “özel” dir. Türkçe karşılığı ola ola kullanılması, dilimizi kirletme ve bozmaya yönelik “zararlı alımlardan” olarak  bir özenti ve modalaşma alımından başka bir şey değildir.

 

[1] Bu “üstünlük unsurlarını” da dünyayı kendilerinin kölesi yapmak, milletler üzerine yalnızca kendi hakimiyetlerini kurmak için kullanmakta ve bu düzenlerine son verebileceği için de bunlara kendilerinden başka hiçbir milletin sahip olmasını istememektedirler ve engellemek için de ellerinden  gelen her şeyi yapmaktadırlar.

     Sonra, ilmin verilerinin  teknolojiye uygulanmasının eylemi  olan modern  silahlar ve makinalar yapmanın  da “millisi” olmayan bunlar, “uluslararası” olup herkesin malı unsurlardır.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Fatih Karagümrük510
 • 4Fenerbahçe410
 • 5Konyaspor410
 • 6Altay59
 • 7Galatasaray48
 • 8Hatayspor47
 • 9Kayserispor47
 • 10Yeni Malatyaspor56
 • 11Alanyaspor46
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Çaykur Rizespor51
 • 19Başakşehir FK40
 • 20Giresunspor40
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA