DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 26-05-2020 10:49

KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”

  “Moss One Life”

 “Dekoroom Mutfak Kapı Kanepe”

   “Chocolab’s  Chocolate Caffe”

    “Beauty –Hair Cut –Make Spa –Vip – İup Hair”

Bir berber işyerinin ismi. İngilizceye özentiden yazmadığı berberle ilgili İngilizce kelime kalmamış. Yabancılaşmaya katkının bu derece boyutlara ulaşmasına  çok acınacak bir haldir. 

                    “Can  Toy’s  Setup”

    Bir giyim mağazası ismi.

                          “Salon Lates”

   Bir berber işyerin ismi.

                   “SopqaA Cafe –Restaurant “

                    “Confert Oses Çiğ Köfte”

      BİM AVM’nin karşısında bir köfteci işyeri.

“DonɅt Mobilya”

      Bir mobilya mağazası. Dilimizde olmayan “Ʌ” harfini kullanarak dilimizi bozmuş. Anayasamızın  3’üncü maddesi ve  1 Kasım 1928 tarihli “Alfabe Kanunu” na aykırı bir uygulama.

             “Boou’s Burger  Repquint”

                   “CheBörek Cafe”

        “ Migros AVM yakında bir börek ve kahve işyeri.“Börek”e “che” eklenerek dilimiz bolmuş.

               “LocVL Wowe Coffee House”

      Yukarıdaki işyerinin karşısında yüzde yüz İngilizce kelimelerden bir yabancı işyeri ismi. Uzun isminde hiçbir Türkçe kelime  olmadığı için, burasının işyeri sahibi sanki bir İngiliz  çağrışımı yaptırıyor.  Eğer sahibi bir Müslüm Türk ise, yabancılaşmanın bu derecesine insanın yazıklar olsun diyesi geçiyor içinden.

         “Arven”

       Talas’ta Cemilbaba mezarlığına yakın bir yerde “yap-sat” şeklinde bu İngilizce –Fransızca  kelimeden mesken inşaatı olan bir inşaat şirketinin ismi. Bu ismi, inşaat alanına dikilmiş levhasından öğrendik. Talas –Kayseri yolu üzerinde Maya Göz’ün arkasında  bir inşaat alanına daha levhasını diktirdiği halde bunu  “Arven Mahall” olarak okuduk. Asıl ismi  bu olup, Talas’taki ismi bunun kısaltılmış isimdir.

      Yabancı isimlerden işyerleri gözlemleme  ve örneklemelerinden  olarak “Arven Mahall” isminin Kayseri’de yıllarca  meşhur  hatta “kaliteli ve kullanışlı evler yapıp satmakla” ün yapmış “Kınaş İnşaat” ın da, günümüzde moda haline getirilen “işyerlerine İngilizce kelimelerden yabancı isimler  koymak salgın hastalığı” nın derin etkisinden kendisini sıyıramayarak, “zamaneye uymak” cümlesinden de olarak  Türkçe isminden vazgeçmek suretiyle, İngilizceye benzetmekten  hem de dilimizi bozarak (bin yıldır kullandığımız “Mahal” kelimesini,  İngilizceye benzetmek cümlesinden sonuna bir  “L” harfi daha ekleyip yazdığı halde)    “Arven Mahall”  ismini  keşfettik.

     Eğer “Kınaş” veya bugünkü ismiyle “Arven Mahall” patronlarını tanımasam veya yabancı işyerlerini gözlemlememde yeni tanıdıklarım gibi tanısam , “es” geçer giderdim.

     Bu konuda asıl “tepemizi attıran” ın, dilimizde yabancılaşma ve kimlik kaybına katkının ucunun acınılacak haliyle tâ kimlere  kadar dayandığının bir örneği olarak kaşımıza çıkması olmuştur.

     Orhan Say’dan bahsetmek istiyoruz. Sayın Say ki, inşaat işinin başlangıcında “Kınaş İnşaat” ı bir arkadaşı ile birlikte  kurmuşlar ve uzun yıllar bunun “genel yönetim kurulu başkanlığını” yapmış ve “Arven Mahall” haliyle  günümüzde de bu aynı görevini sürdüren yıllardan beri tanıdığımız dostumuz olmuştur. Hatta okuyucularımdan  birisi olup, kitaplarımı düzenli alıp  okuyan, bizi takdir eden edenlerdendir. 

      Say’ın kendisi, gençliğinden beri ülkücü gençlik hareketi içinden gelme ve 1999 yılından itibaren de Milliyetçi  Hareket Partisinden  iki dönem Talas Belediyesi Başkanlığı yapan  ve ilk seçildiği seçimde  oyumu kendisine verdiğim bir dostumuzdur. Yani, “Ülkücü ve Milliyetçi Hareket Partili kimlikli” birisidir.

       Yabancı işyeri ismini koymak hususunda kendisini eleştirdiğimde, bana anlattıklarınız göre “Kınaş” ı 1992’de  Said Kınaş isimli arkadaşı ile birlikte önce soy isimlerinden gelen  “Saykınaş” ismiyle kurmuşlar.  Kendisi  1999’da belediye başkanı   seçilince, bu görevi icabı şirketi bırakınca, şirket “Kınaş” ismini almış. Üçüncü defa  belediye başkanı seçilemeyince “Kınaş” ın başına yeniden dönmüş.

       İşi “Arven Mahall” e getireceğimiz için, öncelikle “Kınaş” isminin ne anlama geldiğini sordum. “Bilmiyorum” cevabını verdi. Yıllardır başkanlığını yaptığı bir şirketin isminin anlamını bilememesi garibime gitti.   

         Bu sefer de kendisine, “Milliyetçi, Türkçü kimliğiniz” le tanınan  bir dostumuz olarak “Kınaş” yerine  İngilizce çağrışımı yapan “Arven Mahall’i  koymanızı size yakıştıramadım, bunu nasıl hazmederek koydunuz?” diye sorduğumda ilkin, bilmiyormuş gibi uzun bir süre duraklama havasına girdi. “Arven nedir?” dediğimde “şehir yıldızı” anlamına geldiğini söyledi.

      Eve “geldiğimde, acaba doğru mu” merakıyla önce Türkçe ve İngilizce  sözlüklere baktım bulamadım. İnternete bakınca öğrenebildim. Burada,   İngilizce ve Fransızca bir kelime olduğu  Batı –Roma –İngiliz efsanelerinden,  periler yapılanmasından kaynaklanan  “esin perisi” olduğunu öğrendim.  “Peri” yi zaten biliyoruz. ”Esin” için Türkçe sözlüğe baktım ve uydurukça kelimeden olarak “rüzgar” yerine konulmak istenen “esin”,   esin = rüzgar olduğunu öğrendim. Herhalde, rüzgarın esmesinden ileri gelen sebepten uydurukça olarak  “esin” denmiş. Yani “esin perisi =  rüzgar perisi” demek. “Esin”, bizde bazen de  yine uydurukça bir kelime “esen” den (“esenlikler dilemek, “esen kalın” gibi)  bozma “iyilik” anlamına da geliyor. Bu haliyle de “esin perisi = iyilik perisi” şeklinde de algılamak mümkündür.    Hatta Kayseri  Büyük Şehir  Belediyesi Kültür Müdürlüğünden emekli bir arkadaşımız da araştırmış;   nasıl öğrendi bilemiyoruz, bana  “arven”in “Roma putu”,  Hristiyanlığı kabul etmeden önce putperest olan eski Romalıların putlarından birisi  anlamına geldiğini söyledi. Bunun “esin perisi” ne yakın bir isim olsa gerektir. 

      Öyle de olsa, böyle de olsa “arven”in bizim milli, yerli ve ilmi bir kelimemiz değil, İngilizceden, Fransızcadan  geleme yabancı bir kelime olup, Batı efsanelerindeki  peri  veya bir putu  temsil ettiği anlaşılıyor ve zaten “şehir yıldızı” da az çok bunları çağrıştırıyor.

      Sayın Say’a, “Bildiğimiz Milliyetçi, Türkçü  kimliğiniz , az-çok İslami duyarlılığınızla, böyle bir bizim kültürümüzden ve inanç esaslarımızdan olmayan “arven”i isim olarak koymaya vicdanınız nasıl razı oldu?” diye sorduğumuzda,   bu ismin yapılan bir anket sonucu konulduğunu,  Kınaş’ın  yerine konulmak üzere 500 kelime sıraladıklarını, bunu Türkiye’nin “ünlü” denilen inşaat şirketlerinin sitelerine gönderdiklerini ve bunların anketlerinde ilk   20 sırada yer alan ve bunlardan birisini seçmeyi dikkate alarak,  bunlar arasında yer alan  “arven” kelimesini şirket çalışanları ile birlikte kendilerinin tercih ettiklerini söyledi. Ardından,    “Peki” dedim, “bu bize yabancı kelime yerine Selçuklu sultanı  “Kılıçaslan” ı koysaydınız daha iyi olmaz mı” şeklinde sordum. Konulacak isimler arasında  bunun da bulunduğunu, fakat tercih edilmediğini söyledi. 

        “Üzüm üzüme baka baka kararır” derler. Kötü örnek olmalar, kötü örnekleri de beraberinde getirirler. “Kınaş”a  ”arven” isminin verildikten sonra, bunu taklitle daha birçok inşaat şirketine “arven” den bozma isimlerin verilmeye başlandığını ve bunlardan birisinin  Talas’ın Anayurt mahallesinde levhasında “arvin” yazlı inşaat şirketi olduğunu gördüm ve birbirini taklitle yabancılaşmanın boyutlarının nerelere kadar uzandığını keşfettim.

      Sayın Say’a, “arven”in ardından İngilizceye benzetmekten olarak “mahall” i sordum. Kendisinin “arven” isminden  sorumlu olup, bundan sorumlu olmadığını, bunu, adı geçen isme inşaatta çalışan arkadaşlarının eklediğini, benim de  dile getirdiğim üzere İngilizceye benzetilmek (Shell gibi) istenildiği anlaşılan, “mahall’in sonunda yer alan   iki  L’ den sonuncusunun kendisinin de dikkatini çektiğini söyledi. Ardından ben ilave ettim, “mahal” Arapça bir kelime olup bin yıldan beri kullandığımız “yer, yöre” (mahalle ismi de bundan gelir) anlamına geldiğini, hiçbir  sözlükte sonunda iki L harfi olmayıp bir L harfi bulunduğunu, sonuna bir L daha eklenerek İngilizceye benzetildiğini, bu haliyle  de buna benzetmek özentisinden dilimizin bozulduğunu söyledim.

      Bu söylediklerimin  ardından kendisi bana, “Ankara’da da böyle bir şey var” dedi. Doğru idi. Vehbi Koç’un Ankara’da Ulus’a yakın ilk kurduğu AVM’nin adı  İngilizceye benzetmekten “AnkaMall” dır. Sonra, kendisini daha başka  savunmak için olacak ki,   “Milliyetçi Hareket Partisinden Kayseri milletvekili adayımız Mete Eker de  düğün salonun ismini  “mahall” olarak koydu” demesi tepemi daha da attırdı.  

      İşte sayın okuyucularımız olmuyor olmuyor!... “Türkçü, Türk Milliyetçisi olmak şampiyonluğundan” olarak  mangalda kül bırakmayanlarımız bunları yaparlarsa, sıradan bir vatandaşımızın yaptıklarına herhalde bir şey dememek lazım gelir mi diye düşünüyorum. 

                          “Oümas Waffle”

      Yüzde yüz İngilizce kelimelerden bir işyeri ismi. Sözlükten “oümas” kelimesini bulamadığımız için ne anlama geldiğini öğrenemedik. İngilizce “waffle” nin  dilimizdeki karşılığı yufka  ekmeğinden içine  ıspanak, peynir, kıyma konularak yapılan hepimizin severek yediği “gözleme” dir. Bu kadar yerli, güzel ve müzikal bir kelimemiz varken, bunu “öldürür” veya “kovarcası” na İngiliz’in çirkin, müzikal olmayan “waffle” kelimesini, dilimize özentili kelime alımlarından  birisi olarak “işgalci” bu kelimeyi kullanması milli, yerli ve ilmi olmamıştır. Hem de başına ne olduğu bir “ucube” olan “oümas” ı eklediği halde. Bu haliyle Türkçe anlamının ne olduğu da tümüyle bilinemiyor.

     “Suzie”

      Bir giyim mağazasının ismi. Bu ismin ne anlama geldiğini öğrenemedik. Mağazanın içinde   çalışanlar da bilmiyorlar. İngilizce tabiriyle tam bir “absurd” luk. 

“AFM Anka”

       Ailelerin oturduğu bir mesken ismi.

Epildermo Butik Güze”

BeccA Home Züccaciye”

“Kırıntı Mietteg Kırıntı”

        Kapanmış bir işyeri. “Mietteg”in ne anlama geldiğini öğrenemedik ve  hangi işi yaptığını bilmiyoruz.

       “Parnoremo Premium Ocakbaşı Kahvaltı

   Yukarı Talas’tan  Kayseri’ye iniş yolu (Ali dağı bitişi)  üzerinde bir yiyecek içecek işyeri ismi.

MN Group”

   Yine aynı yol üzerinde, bir inşaat şirketinin ismi. Dilimizde yıllardır kullandığımız, “grup” u dilimizin ses uyumuna uygun olarak kullanmayarak, İngilizce yazılış aslı “group” yazarak, dilimizin kirlenmesi ve yozlaşmasına katkıda bulunmuş. “MN”nin ne anlama geldiğini bilmiyoruz.  

 
NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI TARİH DÜN BİZİ NASIL ÇAĞIRMIŞTI?  IV                22-10-2021 10:12 ​​​​​​​TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE  IV 07-10-2021 11:17 ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1024
 • 2Hatayspor1020
 • 3Beşiktaş1020
 • 4Alanyaspor1020
 • 5Fenerbahçe1019
 • 6Fatih Karagümrük1018
 • 7Konyaspor1017
 • 8Galatasaray1017
 • 9Altay1015
 • 10Adana Demirspor1013
 • 11Başakşehir FK1012
 • 12Gaziantep FK1012
 • 13Yeni Malatyaspor1012
 • 14Sivasspor1011
 • 15Kayserispor1011
 • 16Giresunspor109
 • 17Antalyaspor109
 • 18Göztepe108
 • 19Kasımpaşa106
 • 20Çaykur Rizespor104
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA