DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 25-05-2020 12:46

KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”

“Venüs Export”

       Yüzde yüz yabancı kelime isimli bir işyeri ismi. “Venüs İhracat” anlamında.  İngilizce olan “export” un Türkçe karşılığı “ihracat” demektir. “Venüs”, güneş siteminde yer alan 9 gezegenden birisinin adıdır.  Bütün milletler zaten bu ismi  kabullenmişlerdir. “Export”u Türkçe karşılığı olduğu halde özentili ve moda alımlı olarak işyeri ismine almış. Milli, yerli ve ilmi olması için “Venüs İhracat” ismini koyması gerekirdi. 

                            “Shoe Tek”

     Yarı Türkçe- yarı İngilizce melez veya kırma bir işyeri ismi. İngilizce “shoe”  dilimizde “ayakkabı” demektir. İşyeri isminin anlamı, ayakkabı satış mağazasını ifade eden “Ayakkabı Tek” tir. “Tek” Türkçemizden bir kelime olup anlamı bir olan, çok olmayandır.  Adı geçen Türkçe anlamlı  ismi koysa idi,   dilimizde yabancılaşma ve kimlik kaybına bir katkıyı da kendisi yapmayacağından  daha iyi, milli, yerli ve ilmi olurdu. 

      “Shoe”, sonuna  İngilizcede bir çoğul eki olan “s” eklenirse “shoes” olarak  “ayakkabılar” demektir. 

      Diğer birçok yabancı  işyeri isimlerindeki Türkçe kelimelerin atılması gibi, “ayakkabı, ayakkabılar” da milletimizin bin yıldan beri kullandığı “ana ve beylik kelimeleri” nden dil duvarımızın bir tuğlası kelimedir.  Bunun sökülüp atılarak,  “shoe –shoes” e feda edilmesi  özentili ve moda, zamane alımının bir daniskası olarak   bin yıllık dilimizin “İngilizceye feda edilmesi” anlamına gelir ki, gerçekten milli dil bilincine sahip  insanlarımız nezdinde, artık neredeyse  yalnızca Talas’ın değil bütün ülkemizin  ayakkabı satışı mağazalarında en yaygın İngilizce kelimesi işgali olarak   “shoe –shoes”in kullanılmaya artarak devam edilmesi,   bunlara tahammül etmenin sınırlarını çoktan aşılmış olup, neredeyse giderek tamamen “İngilizcenin boyunduruğuna giren bir dil yapılanması” tablosunu ortaya çıkarmıştır. Shoesler, shoplar, caffeler,  houseler, homeler, lifeler, showlar, goldlar, goldenler, toboccolar, centerler, megalar, makrolar, hyperler, worldler  vb. artarak  kullanılmaya devam edecekse daha da büyük boyutlarda ortaya çıkmış demektir.  

“Becce Home – Dekarasyon  Züccaciye &Asesuar”

    Yarı Türkçe – yarı İngilizce melez veya kırma işyeri isimi. “Ve” dilimizde bir bağlaçtır. İşyeri ismi olarak bunu kullanmayıp onun yerine, İngiliz dilinde “ve” anlamına gelen  “&” yi kullanması,  milli dilimize yeni  “işgalci” bir İngiliz kelimesi daha ilave ederek bunun  kullanmasının birçok yerde gelenek haline getirilmesiyle de,  dilimizde  bozulma, kirlenme, yozlaşma, yabancılaşma ve kimlik kaybına yönelik yeni bir  unsuru daha sokarak katkıda bulunmuştur. “&” nun kullanılması, milli imlamızı ve milli gramer kurallarımızı  aykırıdır. Bin yıldan beri dilimizde kullanmaya devam ettiğimiz, Arapça olsa bile artık bizim malımız kelime olmuş  milli bağlaç ekimiz “ve”yi öldürerek onun yerine “işgalci” olarak bu işareti kullanmak anlamına gelir.     İngilizce kelime “home” Türkçede “ev” demektir. Dilimizden bunu da “kovmak” la yabancılaşmaya daha büyük katkıda bulunmuştur.

       “Dekorasyon” ve “Aksesuar” ise dilimize İngilizceden ses uyumumuza uyarlanarak girmiş, dilimizde karşılıkları oldukları halde özenti kelimeleri olarak işyeri ismine dahil edilmiştir.    Türkçe kelime olarak karşımıza tek “Züccaciye” çıkmaktadır. 

       Yabancılaşmaya katkıda diğer bir kelime, “Becce” nin varlığına İngilizce sözlükte rastlayamadık. Ne anlama geldiğini öğrenemedik.

      Çok karışık bir yapılanmayı ihtiva ettiği için tam Türkçe anlamlı karşılığını bulamadık.  

                            “Royal House”

      Yüzde yüz İngilizce kelimelerden  ailelerin oturduğu mesken, apartman ismi. İngilizce “royal” ın Türkçe anlamı “kral” dır. “House” de “ev” anlamına gelir.  Bu yabancı yer isminin İngilizceden Türkçeye tercümesi “Kral Evi” dir. Bu Türkçe karşılığı ola ola bu ismi koysalardı daha ilmi, yerli ve ilmi olurdu.

        “Kral Evi” anlamında hareketle, “acaba bu mesken apartmanda bir kral mı oturuyor” çağırışımı geliyor insanın aklına. Yer yüzünde  neredeyse bütün krallıklar kaldırıldığın göre, burada  bir kral oturmuyordur. Ayrıca,  “ismi tamamen İngilizlere hitap eden bir isim olduğuna göre, apartmanda oturanların tamamı İngiliz de bu sebepten mi İngilizce isim verilmiştir?” çağrışımı da geliyor insanın aklına. Eğer bu soruya  verilecek cevap doğru ise, bu ismi bir dereceye  kadar   uygun bulabiliriz. “Nasıl olsa oturanların tamamı İngiliz, bu sebepten kendi dillerinden isim vermeleri uygundur” deyip geçeriz. 

     Bu apartmanda İngilizlerin oturduğunu hiç zannetmiyorum. Kanaatimce burada oturan aileler  Müslüman Türk aileleridir. Müslüman ve Türk kimlikli bir aileler topluluğunda hiç Müslümanlık ve Türklük şuuru kalmamıştır mı da   bu ismi verebiliyorlar? Dilimizde yabancılaşma ve kimlik kaybının  daniskası bunu “mideleri nasıl kaldırabiliyor?” diye de  sorması geçiyor insanın aklından. Çok yazız!....

Neva Park”

       Yukarıda isme gecen meskenin  yanında sayılabilecek  okunuşu ve yazılışıyla yüzde yüz İngilizce iki kelimeden ibaret bir mesken aparmanın adıdır. “Neva” İngilizcede bir isim olup müzik terimidir. “Müzikte ton” gibi. “Park” adı üzerinde, dilimize girmiş, yıllardı kullandığımız “arabaların konulduğu yer” anlamındadır. (“Arabamı park ettim” gibi).

      İşyerleri yabancılaşması ve kimlik kaybından olarak “Royal House” için yaptığımız değerlendirmeler aynen bu mesken içinde geçerlidir.

 

                       “Moss One Life”

            “Dekoroom Mutfak Kapı Kanepe”

               “Chocolab’s  Chocolate Caffe”

    “Beauty –Hair Cut –Make Spa –Vip – İup Hair”

Bir berber işyerinin ismi. İngilizceye özentiden yazmadığı berberle ilgili İngilizce kelime kalmamış. Yabancılaşmaya katkının bu derece boyutlara ulaşmasına  çok acınacak bir haldir. 

                    “Can  Toy’s  Setup”

    Bir giyim mağazası ismi.

                          “Salon Lates”

   Bir berber işyerin ismi.

                   “SopqaA Cafe –Restaurant “

                    “Confert Oses Çiğ Köfte”

      BİM AVM’nin karşısında bir köfteci işyeri.

“DonɅt Mobilya”

      Bir mobilya mağazası. Dilimizde olmayan “Ʌ” harfini kullanarak dilimizi bozmuş. Anayasamızın  3’üncü maddesi ve  1 Kasım 1928 tarihli “Alfabe Kanunu” na aykırı bir uygulama.

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Fatih Karagümrük510
 • 4Fenerbahçe410
 • 5Konyaspor410
 • 6Altay59
 • 7Galatasaray48
 • 8Hatayspor47
 • 9Kayserispor47
 • 10Yeni Malatyaspor56
 • 11Alanyaspor46
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Çaykur Rizespor51
 • 19Başakşehir FK40
 • 20Giresunspor40
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA