DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 17-05-2020 12:32

KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-11

3-Dil ilmine ve milli dil geleneklerine aykırılık: Atatürk’ün  görüşünden bağımsız olarak da, bir milli dilde  karşılığı ola ola bunun yerine yabancı bir kelimenin alınarak kullanılması dil ilmine de aykırı olduğu için “ilme uymak endişesi” nden olarak da  işyerlerimize yabancı isimler vermek dil ilmine, milli dil geleneklerine  ters düşmektedir. 

4-İşyerlerimize, 29 Türk harfi dışında  harf  kullanmak (Q, W, X, Ʌ harflerini kullanmak    gibi),  1 Kasım 1928 tarih ve  1353 sayılı  “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun” hükümlerine aykırıdır. Buna göre, kendi harflerimiz dışındaki harflerle işyerlerine yabancı isimler verenler hakkında savcılarımızın takibat ve işlem yapma yetkisi vardır. Maalesef bu da onlar tarafından yerine getirilmemektedir.

5- Daha birçok kanuna aykırılık: Bunların dışında daha birçok,  Türkçenin kullanılmasını ve korunmasını sağlamlaya yönelik olarak tam olmasa bile yorumlanabilecek kanunlar ve  kanun maddeleri vardır. Bütünüyle bunlardan bahsetmek, incelememizin sınırlarını aşar.  [1]

6- “Meclis Dil  Araştırma Komisyonu” nun tavsiye kararlarına aykırılık: 2006’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde  “Türkçedeki  Bozulma ve  Yabancılaşmanın Araştırılması, Türkçenin Korunması  ve Etkin Kullanımı İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Meclis Araştırma Komisyonu” kurulmuş, 39 komisyon üyesi bulunun bu komisyona Meclis’te grubu bulunan bütün siyasi partiler oy oranlarına göre üye milletvekilleri vermişlerdir.

Komisyon, aynı yıl içinde çalışmalarını tamamlamış,  Türkçede yabancılaşma ve kimlik kaybının sebeplerini detaylı olarak  ortaya koyan bir rapor hazırlamış,  dilin korunmasına yönelik tasfiyelerinin yasal düzenlemeye dönüştürülmesi  için  hazırladığı raporu TBMM Başkanı  Adalet ve Kalkınma Partisinden   Bülent Arınç’a verilmişti.

     Yasalaştırılması istenilen, ileride bundan, Türkçemizin yabancı kelimeler işgalinden  kurtarılmasına yönelik, günümüzün Misak –ı Millisi’nden    “Dil Misak – i Millisi” olarak da bahsedeceğimiz  komisyonun dokuz maddede özetlenebilecek tavsiye kararları şöyle idi:

        “1-İşyerlerimize  yabancı kelimelerden isimler verilmemeli,  bunların Türkçe karşılıkları varsa mutlaka bunlar kullanılmalı veya karşılığı bulunmayanlara Türkçeden kelimeler  ( İngilizce olan “Washing Machine”ye “Çamaşır Makinası”  demek gibi)  üretilmelidir.

          2- Türkçe işyeri isimleri  altında mutlaka yabancı kelimelerden  isimler de kullanılmak gerekiyorsa, bunlar, Türk yer isminin altına parantez içinde küçük harflerle yazılarak ifade edilmelidir.

          3-Türkçede olmayan harfler asla kullanılmamalıdır.

          4-Yabancı kelimeler  asılları ile değil,  ses uyumumuza uydurarak yazılmalıdır.

           5-Yabancı dillerden bize yabancı imla ve gramer kuralları almak suretiyle dilimiz bozulmamalıdır.

            6-Yabancı dilde eğitim, sömürge ülkelerde  olur. Yabancı dilde eğitimden vazgeçilmelidir. 

            7-Herkes kendine göre dil kuralları uydurmaktan vazgeçmeli, bu konuda bilim adamları, dil uzmanları ve ilgili kurumlar yetkili olmalıdır.

            8-Dilimizin korunması ve geliştirilmesine yönelik daha etkili kurumlaşma yapılanmalarına gidilmelidir. (Türk Dil Kurumunun kurulduğu günden beri görevini layıkıyla yapamadığını vurgulamaya yönelik olarak).

           9-Meclis Araştırma Komisyonunda alınan bu  tavsiye kararları, Meclis Genel  Kuruluna getirilerek , toplumumuzda yaptırımlara yönelik olarak yasallaştırılmalıdır. “

    Bu dokuz maddelik “Dil Misak-ı Millisi” sayabileceğimiz  bunun ardından “dil buhranı” konusunda ülke genelimize yönelik olarak yapılan değerlendirmelerden olarak da şu görüşlere de yer veriliyordu : 

“Türkçe git gide bir aşiret dili , hatta kabile dili haline gelecek, bilimsel faaliyetlerden  çekildikten sonra günlük hayatta da  ihtiyaçlara cevap veremez duruma düşecektir…

       ORTADA KİMSENİN ÜSTLENMEDİĞİ, AMA HERKESİN İÇİNDE OLDUĞU İHMAL VARDIR.  Türkçeye hak ettiği özeni göstermek, Türk milletinin görevidir. Özellikle de  toplumları etkilemede gücü elinde bulunduranlar ellerinden  geleni yapmalıdırlar…

 Dilimizde bozulma ve yabancılaşmanın temel sebebi MİLLİ DİL POLİTİKASININ OLMAYIŞIDIR. DEVLET TÜRKÇEYE SAHİP ÇIKAR VE ONUN ÖNEMİNİ UYGULAMALARIYLA ORTAYA KOYARSA, VATANDAŞ DA BU ÇERÇEVEDE  DAVRANIŞLARINI DÜZELTECEKTİR.

 HER TÜRK VATANDAŞI, MİLLİ DİL BİLİNCİNE, TÜRKÇEYİ KORUMA BİLİNCİNE SAHİP HALE GETİRİLMELİDİR.”[2]

TBMM Dil Komisyonu” nun üyelerinden birisi de Adalet ve Kalkınma Partisi   İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem’di. Erdem, kitabının sonunda  yasallaştırılması isteğiyle   Meclis Başkanlığına  verdikleri dilimizi korunması  tavsiye kararlarının “Meclis’in tozlu raflarından Meclis Genel Kuruluna bir türlü indirilip yasalaştırılmaması” ndan yakınır. 

14 yıl (2006 – 2020) süreyle bunun yasalaşmaması, gerçekten ibret ve dehşet vericidir. Erkenden yasalaşsa idi, bugün caddelerimizde İngilizce yoğun işyerleri sebebiyle “Turistler gibi” gezmez, “Öz vatanımızda garip ve öksüz” kalmazdık. Acaba, bunun yasalaşmamasında çok geniş boyutlarda  kimler etkili  olmuştur? Öncelikle,  “balık baştan kokar” misali, devletimizin en  başında bulunanlar bundan birinci derecede sorumlu olmalıdırlar. Vatandaşlarımızın dilindeki yaygın tabiriyle  “Türküm” demekten imtina ederek  “Türkiyeliyim” diyenlerden ne beklenebilir? Hele, “Biz Türkçüyüz,  Türk milliyetçisiyiz” i savunmada mangalda kül bırakmayan partiler ve liderleri   yanında “Milli görüş, Âdil Düzen ve İslami hassasiyeti bulunduğu” nu ilan eden partiler ve liderleri ne güne duruyorlar?  (Devam Edecek)

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Beşiktaş4084
 • 2Galatasaray4084
 • 3Fenerbahçe4082
 • 4Trabzonspor4071
 • 5Demir Grup Sivasspor4065
 • 6Atakaş Hatayspor4061
 • 7Aytemiz Alanyaspor4060
 • 8Fatih Karagümrük4060
 • 9Gaziantep Futbol Kulübü4058
 • 10Göztepe4051
 • 11İttifak Holding Konyaspor4050
 • 12Medipol Başakşehir4048
 • 13Çaykur Rizespor4048
 • 14Kasımpaşa4046
 • 15Helenex Yeni Malatyaspor4045
 • 16Fraport-TAV Antalyaspor4044
 • 17Hes Kablo Kayserispor4041
 • 18BB Erzurumspor4040
 • 19MKE Ankaragücü4038
 • 20Gençlerbirliği4038
 • 21Yukatel Denizlispor4028
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA