DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 11-05-2020 11:58

KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-10
İngilizce   “form”  un Türkçe karşılığı “şekil, biçim, vücut”, “residences” in karşılığı “ailelerin oturduğu mesken apartman-apartmanlar”, “loft”un karşılığı “çatı arası” ve daha zengin anlamıyla “kilise balkonu” demektir. 
Melikgazi Belediyesinde işyerlerine yabancı işyeri isimleri verilmelerine, “bunları önlemeye yönelik bir kanun maddesi “ yoktur gerekçesiyle belki de kişisel olarak kendileri de bunları istemedikleri halde, işyeri sahiplerinin her istediği ismi onaylayarak ruhsatları rahatlıkla verebiliyorlar. Bu yanlış uygulamaya  yıllardır kanıksandığı için, bunlardan ayrı ve sıra dışı  olarak   önlerine, yabancı kelime isimlerinden  “Kasseria” ve “The Kayseri” gibi, Kayserinin milli isim, kimliğini değiştirmeye yönelik ruhsat istekleri   geldiğinde, bunlarda  gerçekten bir milli dil şuuru bulunsa idi, yabancılaşmanın bu daniskası karşısında “şahsen, veya “kişisel” olarak şöyle bir irkilip, bu kelimelerle işyeri ismi talebinde bulunanlara,  “bu isimler konusu  çok hassa bir konudur, belediye başkanıma  ileteyim, bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra sizinle yeniden görüşelim” diyebilirler, konu belediye başkanına intikal edince, eğer onda da gerçekten  milli dil şuuru, Türklük bilinci varsa, talepte bulunan şahıslarla görüşerek, şahsi fikri ve telkini olarak onları bu kelimeleri iş yerlerine koydurmaktan caydırabilirdi. Bunların konulmasını önleyemeyen kanun ve bir kanun maddesi  bulunmasa bile, beldeyi başkanın fikri ve hatırına hürmeten  bu isimlerden vazgeçerlerdi. Her şey ve her işte bir “kanun veya kanun maddesi aramak” tek başına bir çözüm yolu değildir. Bir toplumda en iyi yargıç, kamuoyunun vereceği hüküm ve karardır. Yukarıdaki sayfalarda da bahsettiğimiz üzere, kamuoyumuzun % 98’ i  yabancı isimlerin konulmasına karşı çıkıyorsa,   halkının içinde onun bir üyesi olarak yaşayan işyeri sahiplerinin, işyerlerine isimler koyarlarken kamuoyunun bu tepkisini ve rahatsızlığını  mutlaka dikkate almaları lazımdır.   Ama, toplumumuzda bu hassasiyetin  de kalmadığı kendisini göstermekte ve neredeyse  herkes “ben yaptım oldu” yanlış havasına  kendisini kaptırmış gitmektedir.  
      Kayseri’deki  Adalet ve Kalkınma Partili Belediye  Başkanlarından Nilüfer, Keçiören ve Amasya belediye başkanları gibi dilimizi korumda “kahramanlıkları” nı beklerden, yabancılaşmanın daha da daniskası “Kasseria”,  “The Kayseriler”e bile ruhsat vermeleri düşündürücüdür.  Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği üzere “bizi milli ve yerli bir partiyiz” söylemine, göstermeye çalıştığı “İslami hassasiyetleri” ne aykırıdır. 
      Belediye başkanlarımız, iş yerlerine yabancı  kelimelerden isimler vermeyi durduramazlar, şimdiye kadar açılanların isimlerini  de Türkçeleştiremezlerse, “milli ve yerliyiz” demekten, “İslami hassasiyet” görünümü sergilemekten vazgeçmelidirler.  Aksi  takdirde, bunların “istismarı” na oynadıkları kendisini gösterir.  
       İşyerlerine yabancı kelimelerden  isimler koyanların  genel değerlendirme çerçevesinde genelde yasal dayanaklarının olmadığına dair olarak: 
      1-Anayasamıza  aykırı oluşu: Anayasamızda Türkçe ile ilgili maddeler şunlardır:  
      Madde 3 – Türk Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
      Madde 42- Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına  ana dilleri olarak  okutulamaz ve öğretilemez.  
       Anayasanın bu amir hükümlerine göre,  işyerlerimize  yabancı  dillerin kelimelerinden isimler koymayı bir kenara bırakınız, hayatımızın bütün alanlarında Türkçemize yabancı kelimelerin  giderek “salgın veya yayılıcı hastalıklar” gibi  yaygın hale gelmeleri, giderek tamamen Türkçe  konuşmamak ve yazmamayı   beraberinde getireceğinden, bütün bunlar Anayasada dilimizin “Türkçe olması” isteğine aykırıdır. Türkçenin yerine,  onu kirleterek, bozarak ve hatta topyekun yok etmeye yönelik yabancı bir dil konulmak isteniliyor demektir. İşyerinin alnına  Türkçe kelimelerden  değil de yabancı kelimelerden isimler yazmak  o iş yeri sahibinin  “yabancı kelimeleri alınan yabancı milletten  birisi olacağı” çağrışımı yapacağı için de  işyerlerine yabancı isimler koyan işyeri sahiplerinin bu hallere düşmeleri,    “Anayasaya aykırı bir suç işlemektedirler” e yorumlanabilir. Bu durumda, savcıların yabancı işyeri sahipleri hakkında dava açmaları gerçeği kendisini göstermektedir. 
       2- Atatürk’ün “Dilde Milliyetçilik” ilkesine aykırılık: Başta, caddelerimize birer İngiliz caddesi görünümü  vermeye yönelik,  İngilizce kelimelerden isimler koymanın yanında, hayatımızın her alanında  (mobilya, turizm, yemek kültürü, ulaştırma, ekonomi,  spor vb) bin yıldan beri kullandığımız Türkçe karşılıkları olan kelimeleri,  zorunluluk olmadığı halde özenti ve modalaşma alımlarından olarak “kovmak” suretiyle tarihi ve ebedi düşmanımız İngiliz’in  işgalci İngilizce kelimelerine, dilimizi bu sefer de  bunların “boyunduruğu” altına sokarcasına  “buyurun gelin” diyerek davetiye çıkarmak, devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün  “Dilde Milliyetçilik”, “Öz Türkçecilik”   ilkesine aykırıdır. Atatürk,  bir çok konuşması ve demecinde, hangi dilden olursa olsun yabancı kelimeler karşısında, dilimizde bu kelimelerin karşılığı olan kelimelerin atılarak yerlerine bunların alınmasının dilimizi  bozacağı ve  onu zayıflatacağından bahsetmiştir.
      Bu mesajlarından birisi şöyledir: “Ülkesinin yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti,  dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtaracaktır.” 
        Atatürk’ün bu mesajından hareketle, “tarihin tekerrürü” açısından  bu gün itibariyle de milletimizin tarihi görevi, tarihimizde  yaşadığımız  Arapça, Farsça ve Fransızca (1536 – 1950 zaman dilimde) dilleri istilalarından  sonra, dilimize yeni bir istila dili unsuru olarak 1950’li yılların başından itibaren (1980’den sonra yoğun olarak) girmeye başlayan İngiliz dili ve kelimelerinin “boyunduruğu” ndan   kurtarmak olacaktır. Bu vazgeçilmez görevin yerine getirilmesi, aynı zamanda, “istiklalimizi korumak” anlamına da   gelecektir. Çünkü, milletimizin varlığına sebep olan milli dili Türkçedir. Türkçe ortadan kalkarsa,  milletimiz de ortadan kalkacağı için  “istiklali” diye de bir şey kalmayacaktır.  
Günümüzde, “en çok  Atatürkçü geçinenlerimiz” in   bile, Atatürk’ün isteklerine uymayarak işyerlerine yabancı kelimelerden isimler koymaları düşündürücü ve garip kaçmaktadır.  (Devam Edecek) 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş614
 • 2Hatayspor613
 • 3Trabzonspor513
 • 4Altay612
 • 5Fatih Karagümrük611
 • 6Konyaspor511
 • 7Fenerbahçe510
 • 8Kayserispor610
 • 9Alanyaspor59
 • 10Gaziantep FK68
 • 11Galatasaray68
 • 12Sivasspor66
 • 13Adana Demirspor66
 • 14Yeni Malatyaspor66
 • 15Kasımpaşa55
 • 16Göztepe65
 • 17Antalyaspor65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA