DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 19-03-2020 11:14

KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1

KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI

“KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-1

TAKDİM

“Bir ülkeye benim kelimelerim ve kültürüm girmişse, o ülkeye askerlerimi sokmaya gerek yoktur” sözü, Fransız İmparatoru ve üstelik de “Osmanlı Devletinin kabir kazıcısı” unvanı ile tanınan I. Napolyon’un “savaş ilminin hedeflerinden” olarak söylediği bir sözdür.

Günümüzün Türkiye’si ve özellikle de gözlemleme ve  örneklemesini esas aldığımız Kayserimiz açısından ülkemiz, hayatımızın her alanı yanında incelememize konu olan işyerlerimize yabancı kelimelerden isim vermekten olarak tam anlamıyla, I. Napolyon’un dile getirdiği ortamı yaşıyor. “Katil dil” İngilizcenin ve kendisi dışındaki bütün medeniyetlerin katili “Katil Avrupa medeniyeti” nin kelimeleri yanında savaşın bir çeşidi “kültürel işgaller” le de ülkemiz istilaya uğradığı için,  ülkemize milletimizi  yok etmek uğrunda yabancı düşman askerlerinin gelmesine gerek kalmıyor.

2020 yılı baz alındığında, bundan yüz yıl önce (1920’de) ülkemizi  askerleriyle  işgale gelen  tarihi ve ebedi düşmanlarımızı ülkemizden “Ya istiklal ya ölüm” dileyerek  verdiğimiz İstiklal Harbimizle  çıkararak vatanımızı geri almış, bağımsızlığımıza kavuşmuştuk.

2020 yılı itibariyle ise (Bu süreç Cumhuriyet döneminde 1950’lerde başlayıp, 1980’den sonra atak yaptığı halde),  1920’ lerdeki işgalci  tarihi ve ebedi düşmanlarımız bu sefer de ülkemizi askerleriyle değil, kelimeleri, kültürleriyle işgale geldikleri ve milli dil bilinci kalmamış,  Türklük şuuru ve İslam inancı  zayıflamış kendi insanlarımız da bunlara bilerek veya bilmeyerek âlet olduklarından  günümüzdeki bu ‘kültürel işgal” 1920’lerdeki “askeri işgaller” den daha tehlikeli hale gelmiştir.     

Millet demek milli dil, milli dil demek millet demektir. Bir milleti meydana getiren en asli unsur o milletin milli dili, ana dilidir. Milli dili, ana dilini kaybeden milletler tarihin “milletler mezarlığı” na gömülürler. 

Dünden bugüne (günümüzde yoğun olarak)  milli dilimiz Türkçenin  özellikle  “Katil Dil, Dillerin Katili” denilen İngilizceden hayatımızın her alanı yanında  işyerlerimizi de kelimeleriyle işgal ettiği halde, “bu kültür ve kelime işgali” karşısında  milletimiz tarihinin “en karanlık günleri” ni yaşamaktadır. Bu haliyle milletimiz,  tarih boyunca Anadolu’da yaşayan milletlerden olarak kendisinden önce yaşayan ve dillerini kaybettikleri için yok olan dört milletten (Sümerler, Hititler, Lidyalılar, Urartular)  sonra, milli dilinin yok olma sürecine girmesi sebebiyle  Anadolu’dan silinebilecek “beşinci millet” özelliğini göstermeye başlamıştır.

Milli dilimiz Türkçemizdeki bize mal olmuş her milli kelimemiz, milli kimliğimizi koruyan birer “asker” özelliğinde kelimelerdir. Bu asker kelimelerimizi kullanmamak suretiyle  öldürerek, bunların yerine “yabancı işgalci kelimeleri” olarak özellikle de yaygın dil İngilizcenin özenti ve modalaşma sonucu işgalci kelimelerini almak ve hayatımızın her alanında bunları kullanmak, dilimize ve milletimize  yapılan en büyük kötülük ve zarardan başka bir şey değildir. Çünkü bu, giderek milletimizi tarihten silmeye yönelik bir sürecin başlangıcı olarak kaşımıza çıkmaktadır.

Aşağıda okuyacağınız incelememiz, ağırlıklı olarak dilimizdeki  yabancılaşma ve  kimlik kaybı konusunda öncelikle Kayseri örneğini ön plana aldığımız ve ardından da  bütün Türkiyemizde  olup bitenleri kısaca dile getirdiğimiz  halde milletimizi,  karşı karşıya geldiği bu “büyük tehlikeler ve zararlar” karşısında uyarmayı, “milletim uyan” demeyi, yeni bir Bilge Kağan mesajı ve çağrısı  olarak, dün Çinliler karşısında yaşadığımız felaketlerin ardından bugün ise  adına “Medeniyetlerin katili medeniyet” denilen Hristiyan – Kapitalist Batı Medeniyeti ve milletlerinin, milletimizi  yok etmeye yönelik, günümüzde daha büyük boyutlarda ataklar yapan tehlikesi ve zararları karşısında, yeniden “Ey Türk Kendine Dön” mesajı vermek ve çağrısı yapmak istiyoruz.

İncelememizin milletimize  ve okuyucularımıza faydalı olması dileğimizdir. 

Sosyolojik Olarak Yabancılaşma ve Kimlik Kaybının İzahı

“Yabancılaşma ve Kimlik Kaybı”, toplumların yapısını, geçmişten  geleceğe yaşanan değişim sürecini işleyen sosyoloji ilminin ana inceleme konularından birisidir. Bunu, sosyologlarımızdan  merhum Prof. Dr. Mümtaz Turhan, “Kültür Değişmeleri” isimli kitabında işlemiş,  bu değişimin ilmi sebepleri yanında “Türkiye örneği” üzerinde de durarak,  yaklaşık  bir asır içinde kendi  kültürümüzün Batı kültürünün etkisi altında müspet veya menfi nasıl bir değişim seyri yaşadığı üzerinde   durmuş, bir bilim adamı olarak kültürümüzdeki  “menfi değişmeler” yönelik olarak kitabında dilimizde  yabancılaşma ve kimlik kaybı büyük tehlikesi karşısında “Türkçe giderse Türkiye de gider” ana vurgusu yapmıştır,

Sosyolojik olarak, bir milletin kültüründe “Yabancılaşma ve Kimlik Kaybı” demek, bu kültürün  kendisine yabancı kültürlerin etkisinde kalarak, o milletin varlığına sebep olan, ona has ayrıcalıklı ve farklı  kültür unsurlarının yok edilerek, bunların yerine tamamen bunlara zıt yabancı unsurların alması demektir.

Bir toplumda “Yabancılaşma ve Kimlik Kaybı” nın bir çok çeşitleri vardır. Bunların en başında  geleni ve önemlisi, “Dilde Yabancılaşma ve  Kimlik Kaybı” dır.

Bir milleti millet yapan ve başka milletlerden farklıkları ile ayıran en asli ve temel millet olma unsuru dili, milli  dili, ana dilidir. Bu sebepten, dilin  millet olma sürecinde önemini belirtmek için “Her dil bir millettir, her millet bir dildir” denilmiştir. Bir İngiliz milletini nasıl ki İngilizce konuşmasından, bir  Rus’u Rusça, Bir Arabı Arapça konuşması ile ayırt eder ve tanırsak, Türk milletini de Türkçe konuşması ve yazması ile tanır ve ayırt ederiz.  

Tarihte milletler arasında hem dil, kültür farklılıkları ve hem de farklı  siyasi  milli emeller ve idealler ana sebeplerinden kaynaklanan sürekli kavgalar, savaşlar yaşanmıştır. Savaş demek genel anlamıyla, “Savaşılan bir milleti onunla savaşan milletin iradesine zorla tabi kılmak” demektir ki, buna “silahlı savaş”, “cephelerde savaş” denilir. Bu savaşta kazanan milletlerden birisi, o milletin  anavatanını işgal ederek esaretine alır, fertlerini ya toptan  öldürerek (soykırım)  yok eder;  edemese bile   kendi kültürünü ona aşılayarak “silahlı savaş” yerine “kültür savaşı” yoluyla onu kendisine benzeterek  yok etmeye çalışır. Dünyamız, kendi çıkarları, huzur ve refahlarından  başka hiç kimseyi düşünmeyen egoist , bencil, megaloman ve benmerkezci  Avrupa milletleri ve devletleri kaynaklı, “emperyalist sömürgecilik ve yayılmacılıktan” olarak 1500’lü yılların başında Avrupa’da ortaya çıkan ”Coğrafi Keşifler” le, bütün dünyanın giderek 20. asrın ilk çeyreğinde (1900 – 1925) topyekun olarak  İspanyol, Portekiz, Hollanda, İngiliz, Fransız, İtalyan, Rusya,  Alman sömürgeciliği ve yayılmacılığı altına girdiğinde  Avrupa’nın “vahşi, haydut ve yamyam” milletleri ve devletleri, kendilerinden farklı Amerika, Afrika, Asya ve Avusturya’nın   milletlerini hem bedenen (keşfedilen ve işgal edilen Amerika kıtasında Kızılderililer, İnkalar ve Mayaların neredeyse bir tek fertleri kalmayıncaya kadar toptan yok edilmesi vb.)  hem de “Batılı kültür işgalleri” ile milliyetleri  ve medeniyetlerini  yok etme sürecini 1500 -1925 zaman diliminde yaşamış, dünyada birçok medeniyet “Katil Batı Medeniyeti” tarafından yok edilmiş, yok edilemeyen tek medeniyet olarak İslam Medeniyeti kalmış, günümüz itibariyle Katil Batı Medeniyeti  - İslam Medeniyeti mücadelesi zirveye çıkmıştır.   (Devam Edecek)

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Fatih Karagümrük510
 • 4Fenerbahçe410
 • 5Konyaspor410
 • 6Altay59
 • 7Galatasaray48
 • 8Hatayspor47
 • 9Kayserispor47
 • 10Yeni Malatyaspor56
 • 11Alanyaspor46
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Çaykur Rizespor51
 • 19Başakşehir FK40
 • 20Giresunspor40
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA