DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 06-04-2021 10:54

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I

 

 

BÖLÜM IV

        Aziz dostlar, bugünkü köşe yazımızda  sizlere hem tarih hem de günümüz penceresinden bakarak sesleneceğiz ve yazacağız. Anlayacağınız, bir “tarih ve günümüz bileşkesi” yapacağız. Dünya ve ülkemizde güncel ve popüler bir konu olan “İstanbul Sözleşmesi Olayı” nı dizi yazı halinde incelemeye ve irdelemeye devem edeceğiz. Bununla ilgi üç yazımız geçen günlerde gazetemizde yayınlanmıştı. Şimdi okuyacağınız bu dizi yazımın  IV üncü bölümü olacaktır.

Genel ve Topyekun Bir Yaklaşımla Giriş

       Dünya tarihi ve bizim tarihimizde “Kadın Meseleleri” pek çoktur. Güncelliğimizden olarak bunun bir meselesi “Kadına şiddet ve bunun önlenmesi” ne indirgendiği için veya gündem konusu yapıldığından bugünlerde hep bunu konuşmakta ve yazmaktayız. Politikacısından yazarına, televizyon yapımcısına kadar, konuşulanlar ve yazılanlara, kara ekrandan  gözümüzün içine iğne gibi batırılanlara bakılırsa, kadın, aile, şiddet vb. konularındaki  bütün olup bitenler, yaklaşımlar, meseleleri teşhisleri ve çözüm yoları çok yüzeysel, şekli ve sathi, derinliği, kesimlik ve ortak kabulleri olmayan  “günü kurtarmak”  kabilinden hal ve hareketlerdir. Hele, “çirkin” denilen politikacılarımızın büyük öneme sahip yazı başlığı konumuzu “oya tahvil” için kullanmaları büsbütün faciadır. “Toplumuzun beyni ve mekanik –sosyal  çözüm üretim merkezleri” denilen üniversitelerimiz ise, bu konuda “kısmen” değil “tamamen” ölüktür. Yanılmıyorsam, 160 resmi ve özel üniversitemiz vardır. Bunların yarısında, kadın, erkek, çocuk ve aile konusu ana inceleme  konularından birisi olan “Sosyoloji Fakülteleri” veya daha indirgenmiş şekli “Sosyoloji Bölümleri” vardır. Bunlar ne iş yaparlar? Konularında milletimizin  hangi “sosyal yarası” na merhem olabilmişlerdir? Bence hiç!... Öyleyse bunların “hikmet –i vücudu” kalmamıştır. Hepsi kapatılmalı,  elemanları “emekliliklerini tamamlamak” için çeşitli kamu kuruluşlarına dağıtılma, teklifimden olarak, “sosyal meselelerimize  gerçekten merhem olabilecek ehliyet ve liyakatte kimselerden ibaret kadrolaşmış” denilen, hem eğitim ve öğretim hem de araştırmalar yapacak bir “Türk Sosyoloji Akademisi” veya “Türkiye  Sosyoloji Üniversitesi” kurulmalı, böylece milletimiz   80 kalemlik  masraftan kurtarılarak  1 kalemlik masrafa indirgenmeli,   hazinemize “tasarruf” sağlanmalıdır.  

      Görülüyor ki, “Kadına Şiddetin  Önlenmesi Meselesi…..”, öyle kola kolay, şekli, yüzeysel, sathi ve derinliği olmayan “topyekun” luktan uzak yaklaşımlar ve değerlendirmelerle  çözümlenemez. Konuyu tâ Hz. Adem ve Hz. Havva gülerine kadar indirgemek lazımdır.

Kainatın ve  İnsanın Yaratılışı

          İnsanlık tarihi boyunca, kainat, dünya  ve içindeki insanlar ve diğer canlıların yaratılışı hem  “İlahi Yaratıcı Allah” nın “büyük aklı” ndan kaynaklanan “Dinlerin” ve hem de “Yaratılmış Yaratık İnsan” ın “küçük aklı” dan olarak “insan ilimleri” nden “Felsefelerin” konusu olmuştur.

     Bu konuda, “topyekun” olarak başlıca iki görüşün hakim oluşu ve birbirleriyle hem fikir ve düşünce ve hem de insanların yönetim biçimleri anlayışında sürekli çatışır olmuşlardır. Bunlar şunlardır:

        1-Maddeci bakış açısı,   

           2-Maneviyatçı bakış açısı.

         “Avamı” olan bu bakış açıları,  biraz da “havası” veya  “bilimsellik açısı” dan sınıflandıracak, değerlendirecek olunursa:

         1-Darvinist (Evrimci), Materyalist ve Pozitivist bakış açısı,

         2-Spiritüal, İlahi ve Kutsal bakış açısı.

          Maddeci –Materyalist bakış açısına göre, kainat ve dünyadakiler “İlahi Yaratıcı” yani “Allah –Tanrı” tarafından yaratılmamışlardır. Biz insanlar olarak,   bizim varlığımız, “Evrimler veya Sürekli Mutasyonlara uğramak” suretiyle  ortaya çıkmıştır”. Ve devamla, “Biz insanların ilk ataları, denizlerdeki balıkladır. Çünkü, hayat önce denizde –suda başlamış olup, balıkların ataları tek hücreli  en basit yaratık amiplerdir. Balık karaya çıkmış,  maymun olmuş, maymunlar da  evrimler veya sürekli mutasyonlarla insan olmak suretiyle, insan nesli türemiştir.”  (Bir ara not: Madem  ki insan maymunun evrimi sonucu insan  olmuştur; bu durumda dünyanın her yerinde  insana dönüşmesi soncu, Yerküremiz’de  maymun ırkı veya hayvanı hiç kalmayacağından, bugün itibariyle  bütün dünya ormanlarında ağaçtan ağaca kuşlar gibi atlayarak  yaşamaya devam eden hem de 60 çeşit maymun neyin nesidir” diye sormazlar mı? Evrimleşerek başkalaşma sonucu  bunların tümden yok olması gerekmek miydi?” Bana öyle geliyor  ki, materyalistlerimiz –evrimcilerimiz ve  bizim  “Siyasal ve Sosyal Devrimcilerimiz” dediklerimiz,  “biz maymundan geldik” demekle, hep maymunlarımızın  hak ve hukuklarına “tecavüz” ediyorlar. Bunları, onlardan “hayvan hakları” ndan olarak  “özür dilemek” e çağırıyoruz. Herhalde dünyada ilk defa  bir “Hayvan, Hayvan Hakları Mahkemesi” kurulacak olunursa, burada ilk yargılanacakların maymunlara sürekli iftira atmakta ünlü  “insan hayvanları” olabileceğini  tahmin ediyoruz. Elbette ki, maymunlarımızın   da avukatlığını yapacak birileri  çıkacaktır!...)   

        Manevi-İlahi bakış açısına göre ise kainat, dünyamız ve içindeki  canlı- cansız bütün yaratıkların varlığı bir, tek, kudreti ve varlığı sonsuz olan Allah tarafından  yaratılmışlardır. Zaten bizim Müslümanlar olarak inandığımız kutsal kitabımız ve “hayatımızın rehberi” Kuran’ı Kerim’in birçok ayetinde bu yaratılışlar, “Uzay ve Yaratılış Ayetlerinden” den olarak uzun uzun anlatılır. Topyekun yaratılışın bir değerlendirilmesi  olarak bu ayetler mecmuundan çıkan özet şudur:  “Bir zamanlar her yer bir toz bulutu gibi idi. Biz (Allah) bunları yoğunlaştırarak gezegenlerin doğması ve her gezegene de bir yörünge tayini ile bunların birbirlerine dokunmadan uzayda yüzmelerini sağladık. Dünyayı da meleklerden sonra yaratacağımız İnsanlar için  bir uğrak ve döşek yeri olarak hazırladık ve donattık. Adem ve Havva çifti olarak yarattığımız  insan unsurunu, önce cennetimize koyduk. Kedilerine yasakladığımız yiyecekleri  Şeytana  uyarak yemeleri üzerine onları,  ‘Birbirinize düşman olarak inin oraya’ diyerek   dünyaya gönderdik. Dünya, sizin benim (Allah’ın) emir ve yazlarıma uymanızın ‘imtihan salonu” olacaktır. Öldükten sonra, yeniden diriltilecekseniz ve dünyada yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.  İçlerinde ebedi kalmak üzere (Allah’ı inkar etmeyip de günahları az  olan Müslümanlar cezalarını  çektikten  sonra Cennete döneceklerdir) sevap işleyenleriniz yemyeşil, içi ırmaklarla, huri kızları ile dolu Cennete, beni (Allah)  inkar edenler ve  günah işleyenler ise,   kıpkırmızı ateşten ibaret Cehenneme gideceklerdir.”

Kadına Şiddet veya Aile İçi-Dışı  Kavgaların İnsanlık Tarihi Kadar Eski Oluşu

         Yaratılışı, biz Müslümanların bakış acısına, yani  maddeci ve mekanik olmayan “Manevi –İlahi Bakış Açısı” na göre değerlendirirsek, Hz. Adem ve “İnsan nesli devam etsin” gerekçesiyle  yine ilahi olarak ondan biraz farklı  yaratılan eşi Hz. Havva, bütün insanların ilk baba ve anneleri, yani anlayacağınız “ilk ataları” dır. Daha sonra çoğalmışlar, çoğaldıkça kendileri için döşek ve geçim yeri olarak  dünyanın dört bir tarafına yayılarak, farklı iklim ve coğrafya  özelliklerine  göre kimi beyaz, kimi siyan, kimi sarı tenli, ufak veya iri boylu insanlar olmuşlardır. Bu da yine Büyük Yaratıcı’nın “hikmetleri” nden olmuş, bunun için de Kur’an-ı  Kerim de “Biz sizi, birbirlerinizi tanıyasınız diye çeşit çeşit renklerde yarattık” denilmiş, bunlar Allah’ın “iklim çeşitliliği” nin birer göstergesi olmuştur.

       Konumuz aile içi  ve dışı şiddet olduğu için, bunun varlığına “ilk defa” dan olarak, insanlığın “ilk aile birimi” denilen Hz. Adem ailesi içinde görülmüştür. Bunun nasıl olduğunu, “İlahiyatçı Danışmanlarım” dan  Ethem Hoca Efendi ve  Zehra Hanımefendiye sordum. Hz. Adem - Hz. Havva çiftinin oğullarından olarak Kabil ve Habil isimli iki oğulları varmış. Bir kız kardeşleri ile evlilikleri (bu sırada dünyada tek bir aile ocağı bulunduğu  için Allah tarafından kardeşlerin birbirleriyle  evlenmeleri helal kılınmıştı) sebebiyle   aralarında kıskançlık ve rekabet yol açmış ve en sonunda bu “şiddet” e dönüşerek “ölüm” le sonuçlanmış, v  Kabil Habil’i öldürerek kıza bir çeşit” aile içi şiddet” sonucu sahip olmuş. İnsanlık tarihinde “ilk katillik ve ölüm olayı” da kendisini bu olay sebebiyle göstermiş.  Yani anlayacağınız  bir çeşit “cinsellik” nden kaynaklanmış.

        Hz. Adem’den günümüze, aile içi ve dışı şiddetin ve özellikle  de “Kadınlara şiddet” in her toplum birimine göre tezahürleri başka başka olmuştur. Buna bir örnek hatırlatmasından olarak bu yazı dizimin ilk bölümünde Ortaçağ Avrupası’nın “Kadına Şiddet Tarihinden” kısaca bahsetmiş, Kıta Avrupası’ da bu cümleden olarak “kadınların insan sayılıp sayılmayacakları” tartışmalarının bile yapıldığı üzerinde durmuştuk.   “Kadına Şiddet” veya “Aile içi ve dışı şiddet” in en az veya hiç yaşanmadığı  toplum birimi “İslam toplumu ve toplumları” olmuştur. Bunun sırları nelerdir? Aşağıda açıklanmıştır.

Çözüm veya Erkek= Kadın  Fiziksel Formülü Yerine E2 K= H2 O Kimyasal Formülü

        Uzay’dan baktığımızda Yerküre’ miz, cansız ve canlı, yaratılış özellikleri birbirinden çok farkı, birbirlerine hiç benzemeyen veya çok az benzeyen yaratık cins ve çeşitleri ile  doludur. Bunları, “insanın tabiat ilimleri” den olarak fizik ve kimya temel ilimleri inceler. Yaratıkların, özellikle “maddesel cisimlerin” in hal ve hareketlerini inceleyen  ilim dalına “Fizik”, cevherleri ve özlerini (element ve moleküler yapılanmalarını) inceleyen ilim dalına ise “Kimya” denilir.

       “Yaratıklardan birbirilerine az-çok benzeyenler vardır” demiştik. Buna en güzel ve kalıcı örnek aynı cinsten olan yaratıkların erkek ve dişilerinin  birbirlerine  benzemeleridir.  En basitinden bir örnek insan unsuru olmasıdır. Allah, “insan cinsinin devamı” kanunundan olarak insanları erkek ve dişiden yaratmıştır. Bu olamasa idi, insan nesli ve tarihi olmazdı. Allah bu iki “uyumlu çifti” yaratırken, “Erkek” i “insanoğlunun tohumu”, “Kadın” ı ise “tarlası” olarak yaratmıştır. “Tohum” ve “tarla” deyip de hemen küplere binmeyelim ve bana "kadınlara hakaret edildi” ye yönelik “absürt” mahkeme davaları açmayalım, tazminat istemeyelim. Hakkımda davalar açılırsa, “42 milyonluk” kadınlarımıza   tazminat verecek param yoktur. Dünya Bankası ve IMF’den de isteyemem. Hapis yatar, cezamı ölene kadar burada çekerim. Tabutum hastaneden çıkar gider.   Biraz sakin olalım. Tarlaya  attığımız, ektiğimiz  buğday onun tohumu ve ondan yiyip beslenmemiz için “bire yedi yüz” veren özne de onun “tarlası” değil midir?  Konuyu en basit mantık açısından olarak böyle değerlendirelim.

       “Erkek” ve “Dişilik” dedik. Ortada farklı “ikilem” olduğu için, demek ki bunlar arasında da “yaratılış”, “fıtri veya doğal yapılanma” olarak farklılıklar ve fonksiyonları da mutlaka olacaktır. Bunu tahlil veya “uydurukça Türkçe” ile “irdelemek” e tabi tutacak olursak, fiziksel yaklaşımdan olarak Erkek- E =Kadın- K  formülü yanlış olup, doğru olan  E2 K= H2 O kimyasal formülüdür. H2 O,  öğrenim görmüş herkesin kimya derslerinden öğrendiğini göre, ölmemek için  içtiğimiz, yıkandığımız, yemek pişirdiğimiz, tarlalarımızı – bahçelerimizi   suladığımız ve içinde cıbıldak cıbıldak  yüzdüğümüz denizlerdeki  “Su” dur.

     H2 O’yu irdelersek karşımıza, 2 molekül Hidrojen elementi ve 1 molekül Oksijen elementi çıkar. Bunları haspel kader  görürseniz, (bunların ayrışımı, ‘suyun diyalizi” den olarak gerçekleştirilir) sakının ha, elimizde kibrit veya çakmak varsa yakmayınız! Aksi takdirde sizi yakarlar, yok ederler. Çünkü bunlar tek başlarına birer yanıcı gazlardır. Uyumlu birleşirlerse “Su” olurlar ve bu özellikleriyle  de yanan her şeyi söndürerek de insanla faydalı olurlar.   Anlayacağınız, kimya ilmi içinde bir şube “Su İlmi” nden olarak  “Uyumlu Su Yapılanması” nda Hidrojen 1 molekül olarak Oksijen’ den yapısal hacım olarak üstünlük göstermektedir. Anlayacağınız, iki “kimyasal cinsellik” in bileşkesinden  Su  (Su=H2 O) meydana gelmiş olup,  bu formülde, Hidrojen’in 1 molekül olarak üstünlüğü sırıtmaktadır.  Ona göre  Oksijen, 1 molekül ondan aşağıdadır. Yani, fıtrattan veya doğallıktan olarak  Su = H2 0 kimyasal formülüyle yaratılmışlar ve  Yerküremiz’ in  her tarafına salıverilmişlerdir.  Eğer böyle yaratılmasalardı ne olurdu? Diyeceksiniz. Şu olurdu: Su yaratığı olmazdı. Mesela, Oksijen  Hidrojen’ e “Sen yanıma 2 molekül, ben ise 1 molekül olarak geldim, bu eşitsizliği kabul etmek istemiyorum, bu benzerliği adaletli olarak eşit paylaşalım” derse ve bu minval üzere anlaşırlarsa,  H2 O2 formülü yapılanması   ortaya çıkacağından bu “SU” olmaz, bambaşka bir şey olur, belki de “ATEŞ” olur dünyamızı bütünüyle  yakar veya “ASİT” olur dokunduğu her şeyi kavurur, en sonunda kendisi de yok olarak Yerküremiz’i Ay veya Mars’ın yüzeyine çevirirdi.  

       H2 O= Su “uyumlu kimyasal formülü” den  hareketle  E2 K=Aile  “uyumlu ailesel formolü” ne geleceğiz. H2 O kimyasalındaki  2 molekül Hidrojen’i (H2) E2 K   ailesel formülündeki  2 molekül Erkek’e  (E2) benzetebiliriz. Yani E2 = H2.   Bu durumda “Oksijen = Kadın veya O= K demektir. Su’da, Hidrojen eşi Oksijen’e nazaran iki kat fazla olduğu için ona karşı   bir  “üstünlük ve hakimiyet kurma, onu ezme, aile içi ve dışı şiddete tabi tutmak” gibi bir lüks ve  geleneğe sahip değildir. Aileden Oksijen de  eşi Hidrojen’ den bir gömlek eksik olduğu için onun karşısında “aşağılık duygusu, eşitsizlik anlayışı ile darp ve şiddet” e başvurmaz. Herkes uyumlu olarak statülerini kabullenmiş oldukları halde huzur ve barış içinde yaşarlar. Uzatmayalım, E2 K aile formülünde de durum tıpa tıp Su aynısıdır. Aralarındaki hacım farklılıklarına  rağmen, bu uyumlu iki düzen “Su” ve “Aile”  düzenleri kıyamete kadar böyle devam edecektir. Çünkü fıtrat ve doğallıkları, her ikisinin de yaratıcısı Allah tarafından tayin edilmiş ve elimizde olamayan “KADER” e böyle tecelli etmiştir. Bunlara isyan,  başta Allah olmak üzere, fıtrat  ve doğallığına  karşı çıkmak  dolayısıyla da insanın kendi kendisine isyan etmesi demektir.  Kendi kendisine  isyan edenlere, literatürde “Deli” derler. Zaten günümüz 2021 yılı itibariyle Uzay’dan bakıldığında Yerküremiz’ deki  insanoğlu büyük ölçüde “Delirdiği” için Kadın, Çocuk ve Erkeğe yönelik iyece artan  aile içi ve dışında şiddetin ana sebebi bu olmuştur. 

     İşin gerçeği budur. Yoksa, “Yok efendim, İstanbul Sözleşmesi’nin iptali  Meclis’ten geçmeliymiş,  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi  ile olmazmış, çünkü temel insan hak ve hürriyetlerini   (Eşcinsellik ve  Cinsiyet Değiştirmek’ i  kabullenmek ve serbest bırakmak  nasıl bir “insan hakları” ise? Oldu olacak, “Benin paşa gönlüm böyle istiyor”  diyenler için “Katillikler”  de insan hak ve hürriyetlerinin kullanılması ve korunması şıkkına sokularak   serbest bırakılmalıdır) içeriyormuş, bunları Meclis’ten geçirmek zorunlu  ve Anayasa’nın âmir hükümleri böyle  imiş, Sözleşme’yi iptal etmek “Tarikatları memnunu etmek’ veya ‘Şeriat  ve İrtica –Gericilik ’e   geçit vermek ve yol açmak faşizmi’ imiş, miş, miş!...”  “deli saçması” benzeri çıkışlar,  bir zamanlar rahmetli  Necmettin Erbakan’ın sık sık kullandığı tabirden olarak “fosa, fiso” dur.

Erkek ve Kadının Farklılıkları  ve Aile Fonksiyonları

      Erkek ve Kadın’ın birbirleriyle hem cinsellik yapılanmasına yönelik olarak “biyolojik” yönden hem de sosyal yapılanmadan olarak “psikolojik eşitlikler” inin olmayacağını yukarıdaki basit formüllerle de gördük. İş buraya gelmişken “Adalet” ve “Eşitlik” kavramı üzerinde de az çok durmamız gerekiyor. Dünyada ve bizde çoğu kez Adalet ve Eşitlik denilince, bunların tıpa tıp birbirlerinin aynısı olduğu algılanır hep!... Bu, temelde doğru değildir. Nihayetinde ayrı ayrı kavramlardır. “Adalet olgusu” kavramsal yapılanma olarak her alanda az çok   “genel kabul” görecek bir kavramdır ve bu açıdan  “Eşitlik olgusu” kavramının kapsamı daha dardır. Genelde “özneler” i değil “nesneler ”i sınırlı olarak ihtiva eder.  Ördek = Yılan denilemez.  Yaradılış özellikleri  sebebiyle aynı cinsten olanlar arasında da  eşitlik yoktur. Bu değerlendirmeden hareketle Erkek Kaz = Dişi  Kaz demek nasıl yanlışsa  “Erkek= Kadın demek de yanlıştır. Ama bu insan ”ikilem”i arasında adalet duyguları ve yapılanması genelde kabul gören bir görüştür, “Adalet kavramı”  yönüyle bu ikili arasında  pek fazla ayırım yapılamaz.

     “İkilem” li cinslerin “biyolojik” ve “psikolojik” farklılıklarını  zaten herkes az çok biliyor.  Bu, tarih  boyunca her yerde “genel kabul” gören bir durumdur. Bu fonksiyonlarının “korunması ve  vazgeçilmezliği” ne yönelik olarak hem de “İstanbul Sözleşmesinin Derin Tahlili” ne bir diğer katkıda bulunmak için  bu iki faklı yön üzerinde kısaca duracağız.

      Allah, daha Cennet’te iken, “İnsan” ı “çoğalsınlar” gerekçesi ile bir erkek ve bir de dişiden yaratmış ve Cennet’ten  bu halleriyle çıkararak  Dünya’ya “geçici bir süre” kaydıyla indirmiş, salıvermiştir.

       İnsan cinsinden olarak, kadın ve erkeğin aile hayatında ayrı ayrı ana fonksiyonları  veya işlevleri vardır. Bunlar şunlardı:

        1-Kadının fonksiyonları:  Bu fonksiyon, ana işlev olarak “çocuk yapmak”, buna bağlı olarak tali işlevleri ise,   çocuğu doğurduktan sonra, besleyip büyütmek, ona “ilk başöğretmen” i  olarak toplumunun “mili kimliği” nden olarak  dili, dini, örf ve âdetlerini    öğreterek, “yuvasından yeni uçan leylek yavrusu ” benzeri  topluma salıvermektir.

        Kadının erkeğine bakmak, onun tabii ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek, yemek yapmak,  ev temizliği ve düzeni ile uğraşmak vb.   tali işlevlerindendir. Yani anlayacağınız, bizim bir atasözümüzde iyice ifade edildiği halde “Yuvayı dişi kuş yapar ve devam ettirir”.

            Kadının bu ana-tali fonksiyonları dışında bir de “çalışma hayatı” düzeni vardır ki, o da, evin dışında, erkeğinin işlerine ona elinden geldiği ve gücünün yettiği kadar yardım etmektir. Özellikle  tarım toplumlarında kadınlar neredeyse erkelerle   eşitlik derecesinde çalışarak üretime büyük katkıda bulunurlar. Bu uğurda çocuklardan da “iş gücü” olarak faydalanılır.

       Kadının aile dışı aktivitesine gelince: Bizim  toplumumuzun geleneğinde kadının istihdam (işe yerleştirme)  yönünden  statüsü genelde  “ev kadını” olmaktır. Zaten, “Kadınların işleri evlerinde  başlarından aşkın” denilerek ve özellikle de “çocuklarını bakımı ve büyütülmesi” ne yönelik olarak, bunları düzenli ve problemsiz yürütebilmek için geleneğimizden olarak kadınların ev dışında çalıştırılması  düşüncesi bizde pek  hâkim bir düşünce değildir.  Zaten zengin ve daha muhafazakar ailelerde  bu gelenek tamdır.  Fakat, modern toplum yapılandırılmasından olarak şehirleşme ve sanayileşmenin getirdiği “kapalı toplum” ve “kapalı aile” geleneksel statülerinin  kırılması sonucu, ailevi masraflar da artamaya başladığından, “erkeğin yetersiz kaldığı yerde ailenin  bütçesine kadının da ev dışında çalışarak katkısı” geleneği yeni bir gelenek olarak bizde son yüzyılda ortaya çıkmaya  başlamıştır. Buna rağmen, bugün bile  son istatistiklere göre erkeklerin  çalışma hayatındaki %92’lik oranı ile eski geleneğimiz varlığını sürdürmeye devam etmektedir. “Çalışan kadınlar” denilenlerin oranı % 7’dir. 

    “Kadını güçlendirmek ve bu yola ona yönelik ‘Erkek şiddet’ ni  ortadan kaldırmak için bütün kadınlarımız çalışır hale getirilmeli  ve erkeğinin karşısına büyük bir ekonomik güç olarak çıkarılmak suretiyle, onların  tahakkümünü  ortadan kaldıracak yapılandırmalara gidilmelidir” görüşü de İstanbul Sözleşmesi’nin bir hedef ve amaç versiyonlarından  olarak, “yüzde yüz kabul görmeyecek” bir konu olup, “tartışmalı” dır.  Tarafları “at yarışına sokmak” benzeri bir yarışa sokmak, yanlış ve yarışa girenleri “takatten düşürücü” bir eylem biçimi olsa gerektir.   Aile içinde erkeğin ana fonksiyonu “evinin rızkını sağlamak” olduğundan, kadınını onunla bu uğurda yarışa sokmak, onu giderek ‘takatsizleştirmek ve ana fonksiyonu çocuk ve ev işlerini layıkıyla yapamaz hale getirmek’ ten olarak “sendromlu yapılanmalar” doğurur ki, ailenin saadeti ve devamlılığı için bu kabul edilemez.  “Aile içi ve dışında Kadını Erkeğinin şiddetinden korumak  için Kadının Erkeğinden ekonomik ve parasal  yönden daha güçlü veya hiç olmazsa eşit hale getirmek gerekir” demenin bir diğer anlamı da,  belki de E2 K “ailesel formolü” nü bozmaya da yorumlanabileceğinden, bu bozulma, aile ve topluma huzur getirmekten ziyade huzursuzluk getirebilir. Zaten adı geçen formülde hem erkek hem de kadın fıtratlarından gelen “asil ve uyumlu unsurları” dırlar; bunlarda  yaşanacak bir “sapma” veya “isyan” hali   girişimleri hayra alâmet olarak görülmeyebilir.   

      Kadını çalışma hayatında erkeği ile gereksiz yere “rekabete sokmak” yerine, işin normali tercih edilmelidir. Zaten toplum istemese de, modernleşme yapılanmalarının  toplum hayatında,  kadının gerek resmi devlet daireleri ve gerekse özel sektörde kendi güçleri ve yeteneklerine göre çalışarak hem topluma faydalı olmak ve hem eşinin gelirinin  “yetersiz” kaldığı zamanlarda “ev bütçesi” ne katkıda bulunmak  aktivitesinden  “tali” aktivite sayılabilecek mesleklere yerleştirilmesi  revacı günümüzde kendisini iyice göstermeye başlamıştır.  Öğretmenlik, hemşirelik,  hasta bakıcılık, tekstil işçiliği vb. yanında  tercih ederlerse daha üst düzey mesleklerden doktorluk, ekonomistlik, kaldırabilecekleri  mühendislik dalları  vb. görevlere de talip olabilirler. Demiryolu ray döşemeciliği, yeraltında 10 bin metreden kömür çıkartmak, metalürji fabrikalarında  (demirin kömürle  eritilmesi) vb. çalışma durumları, erkeğe göre vücut yapılarının fıtraten  “narinliği, güzelliği ve zayıflığı” sebebiyle buralarda çalıştırılamazlar. Erkekler tarafından  çalıştırılmak  istenilirlerse   bile, “fıtratları ve doğal yapı ayrıcalıkları”  sebebiyle   onlar bunlara zaten talip olmazlar.    

         Kadının fıtrat  yapılanması ve doğasında zaten, “kendisini erkeğine beğendirmek” için denilerek  erkeğe nazaran “özel bir güzellik” hali vardır. Vücut yapısı çekicidir.  Saçları gür ve uzundur. Sakalı yoktur. Kolları, elleri daha narin yapılı, gözleri erkeklerin gözlerine göre daha güzeldir. Bu fıtri ve tabii yapılanmaları icabı, bu güzelliklerini “sun’i yapılanmalar” a  feda etmeleri toplumda  pek uygun karşılanmaz. Doğal güzellik esastır. Evli kadınlar, milletimizin  aile  ve kadın geleneğinde güzelliklerini  “daha da çekicilik ve sevgi kazanmak” alâmetlerinden olarak  evli oldukları erkeklerine evlerinde  sergilerler. Evli kadınlar, ev dışında toplum huzuruna “yapay, sun’i” değil, “tabii güzellikleri” ile çıkarlar.  Bu da aile geleneklerimizdendir.  Güzel vücutlarını toplumda, bazı iç ve dış “algı operasyonlu”  aykırı güçlere “cinsel meta” aracı ve “cinsel istismar” unsuru olarak kullandırtmazlar.   Bizde, Kadın – Erkek bileşkesi  “ARAÇ” değil, “AMAÇ” tır. Bu da kadınlık ve erkeklik fıtratlarının harfiyen yerine getirilmesi  demektir. Aksi takdirde  aile hayatı ve toplumda “buhran halleri ve huzursuzluklar” kendisini gösterir.   İşte konumuz olan “aile içi  ve dışı şiddet” in en önemli sebeplerinden birisi de, Allah’ın yaratırken  her iki çifte vermiş olduğu fıtrat ve doğallıkların  kaybedilmesinden veya “cinsel organlar” ın yanında, “vücudun artık bir işe yaramaz, pis ve kötü atıklarını boşaltım organı popo” nun   “müspet ve tabii”  olmayan işlevler dışında kullanılmasından ileri gelir.

         2-Erkeğin işlevleri: Evli erkeğin ana işlevi, evli olduğu kadının ve ondan olan çocukların  rızıklarını  temin ve her türlü ihtiyaçlarını görmektir.  Bu sebebiyle  erkek genelde hep ev dışındadır. “Dış işleri” sebebiyle evini,  benzetmede hata olmasın bir çeşit “otel” gibi kullanır. 

     Erkeğin vücudu, fıtratı ve doğası icabı rızık temininde kadının vücuduna göre daha güçlü, kemik ve kas yapıları daha sağlam ve dinamiktir, Soğuğa ve sıcağa daha  dayanıklıdır. Fıtraten ve doğal olarak böyle  yaratılmıştır.

     Kadın –Erkek çiftlerinde  fıtrat ve doğasına  en çok isyankar olanlar kadınlardan ziyade erkeklerdir.  Genelde Eşcinseller (LGBTİ + olanlar), yaratılmış fıtri ve doğal olan “ezelden iradeleri dışında takdir edilmiş” var olan cinsel kimliklerini  beğenmeyerek bunu değiştirmek cihetine  gidenler neredeyse hep erkeklerdir. Cinsel organlar yapılanmaları da buna az çok   uygundur.  

      Erkekte, “çocukların poposu” dediğimiz “vücudun istenilmeyen katı artıklarını boşaltım organı”, fıtraten ve doğal olarak  bu “AMAÇ” la yaratıldığı  için, bu amacın dışına çıkılarak normalde     bir “cinsel  meta” “ARAÇ” ı olarak kullanılamaz. Kullanılması  halinde, kişi, aile ve toplum yapılanmasında buhran ve huzursuzluk halleri doğurur ki, “aile içi ve dışı şiddet” in ana sebeplerinden birisi de işte budur. Bu normal olmayan  eyleme İstanbul Sözleşmesi ile, “toplumsal cinsiyet”, “cinsiyet tercihi” ve “cinsiyet kimliği” ifadeleriyle  “işlerlik ve genel kabul” oluşturmak doğru değildir. Sözleşmeler ve kanunlar, haksızlıklar ve hukuksuzlukların, fıtratlara isyanın aleti, aracı olarak kullanılamaz. “Sapma” göstermiş,   “üç –beş kişiyi tatmin edeceğim” diye milyonlarca, milyarlarca  insanın “his ve heyecanlar” ı  ve  “ortak kabulleri” ile oynanamaz. Sözleşmeler, yönetmelikler ve kanunlar “azınlıklar” ın değil, “çoğunluk” ların  “hak ve menfaatlerini  korumak” için yapılır. Boşaltım organı poposunu “cinsel zevki ve iştahı” için kullandırmak ve kendisi de başkalarının bu organlarını kullanmak istiyorsa,  gitsin “gizli” bir yerde kullandırsın veya kendisi de bir başkasını böyle kullansın.  Bunu, “ONURSAL BİR EYLEM” “saçmalığı” olarak   topluma açık açık taşımanın kimseye faydası yoktur. Kendisi bununla mutlu olabiliyorsa olsun (olmasa  iyi olur) ve  fıtrata isyan bunu, topluma yaygınlaştırmasın ve bütün toplumu kendisine benzetmeye çalışmasın.   Zaten bizde ve bütün dünyada “cinsel işlevler”, “aile mahremiyeti gelenekleri” den olarak  “gizli” yapılır. Toplum içinde aleniyet kazanmaz.   

     Tekrar edelim, “Eşcinsellik” in “ONURSALLIK” ı olmaz. Üstelik de “cinsellik aracı” olarak kullanılan popo için “vücudun en pis  ve pis kokulu organıdır” denilir. Normal bir insan, midesi alarak, kaldırarak buna “cinsel araç” olarak kendisini kaptırmaz; bu, ”toplumsal huzursuzluklar” ve “toplumsal helakler, yok oluşlar” ı da beraberinde getirir.   Buna tarihten bir örnek,   “Peygamber Hz. Lut Kavmi Sendromu” nu doğurur. Zaten adı geçen Peygamber, Allah tarafından “temel işlevi” olarak, kavminin  eşcinsellik sendromunu gidermek, ortadan kaldırmak  için gönderilmiştir  ama, Peygamber bile bir peygamber olarak bunu başaramadığı için, kendilerine yapmamaları tebliğinde  bulunduğu Somon ve Gomora şehirleri, “Allah’ın onlara  bir cezası” olarak yerin dibine batırılmışlardır. Bu batık şehirler, bugün itibariyle  İsrail’in sınırları içindedirler. Hatta, adı geçen iki şehrin “çok derince” denilerek” yere batırılması sonucu  “dünyanın en derin gölü” denilen yerden yaklaşık  200- 300 metre derinliğindeki  “Lut Gölü” nün olduğuna  yönelik spekülasyonlar  bile vardır. Her halde gölün “Lut” ismini alması tesadüfün bir eseri olmasa, bunun bir sonucu olsa gerektir. Somon ve Gomora şehirlerinin  “batık” oluşunu izafeten bu ismi almış olabilir.

     Adı geçen iki şehrin “yerin dibine batırılması” olayı, Tevrat ta ve Kur’an-ı Kerim’de açık açık ve teferruatlı olarak anlatılı.  Hz. Lut, kavmini “Escinsellik” ten vazgeçiremediği  için çok mahzun ve üzgündür. Allah tarafından bir melek ona elçi olarak gönderilir. Melek, Hz. Lut’un huzuruna gelerek, “Ya Lut!... Bu şehirleri  derhal ve hemen terk et” der ve ortadan kaybolur. Peygamber, kendisine inanan ve sözlerini tutan çok  küçük bir azınlığı  yanına alarak, herkesin derin bir uykuda olduğu geçe yasını geçkin bir sırada şehirleri sessizce terk eder.  Ardından, sabaha doğru yeri göğü inleten, büyük bir ses ve gülütü olarak zelzele (deprem) ortaya çıkar. Hz. Lut, çok uzaklaşmıştır ama, ardına bakar ve irkilir. Atom bombası gibi çok şiddetli bir sesin ardından göğe kilometrelerce  yüksek büyük bir toz bulutu yükselir. Sesler kesilip, toz bulutu dağıldıktan sonra,   geri döner ve olup bitenlere bakar: Çok büyük bir çukur açılmış, kavminin iki şehir halkı yerin dibine batmış, tarihten ve  Yerküremiz’den  silinmiştir. “Eşcinseller” üzerinden “Allah’ın azabı” böyle tecelli etmiş, açılan büyük ve devasa çukur, yer altı sularına kadar uzandığı için, “göl” halini almış, o günden bugüne  “Lut gölü” için toprak yüzeyinden itibaren “Dünyanın en derin gölü” denilmiştir.   Üstelik de ona bir ırmak veya dere akmadığı halde, yer altı suyu görünümü ile göl özelliği ortaya çıkmıştır. İşte tarihte, “Somoro ve Gomora İlahi Azabı” böyle yaşanmıştır.

        Erkekler erkeklik organlarını “popo cinselliği” olarak kullanamayacakları gibi, bunları “yontturarak” kadın olmak  kaderlerine de  sahip değildirler. Çünkü “tayin edilmiş” kader denilen buna da  isyan edilemez ve “ben tayin edilmiş kaderimi değiştireceğim” şansı  da yoktur. Atalarımız, “kaderle oynanmaz. Kadere küsülmez” demişlerdir. Bu aynı zamanda “külli irade” nin bir tezahürüdür. İnsana verilen “cüzi irade” kaderin şekillenmesinde  rol oynasa bile, bu tam anlamıyla bir rol sayılmaz. 

    Dinimiz İslamiyet’te, “İnsanın yaratılmış fıtratından ve kaderinden  bir sapma” olarak değerlendirildiği için “Eşcinsellik” yanında, “Cinsiyet Değiştirmek” e yönelik olarak erkeğin kadına, kadının ise erkeğe benzemesi yasaktır, yoktur. İslam tarihinden  olarak buna göze çarpan en dikkate  değer örnek, “Müslüman Erkek Muhannes Olayı” dır. Sürekli, kadınlara benzemeye ve onlar gibi yaşamaya çalışmıştır. Peygamberimiz, bunları yapmaması için onu devamlı uyardığı halde, bir türlü yola gelmediği için en sonunda O’nun tarafından  “darp” ve “şiddet” e başvurmaksızın “Buralardan git, gözüme görünme” cezası vermiştir,     O da o zamanda bulunduğu Medine’yi terk ederek bir daha gelmemiştir.   

       Gerek “Eşcinsellik” gerekse “Erkeğin Kadına Benzemesi Sendromu” na ne Müslümanlık’ ta ne Musevilik’ de ve ne de  Hristiyanlık’ ta cevaz vardır. Kur’an, Tevrat ve İncil’de bunlar yasaklanmıştır. Musevi İsrail’de aile veya kadın-erkek ilişkileri kanunlarında  da   bunlar yasaklanmış, günümüzün  Vatikan’ından oturan Papa da, İstanbul Sözleşmesi’ndeki  “Eşcinsellik” ve “Cinsiyet Kimlik Tercihi” ihsas ve imalarını gerekçe göstererek  “Vatikan Devleti” olarak adı geçen sözleşmeyi imzalamamıştır.  Aynı tavrı Rusya Ortodoks   Patrikhanesi  Patriği de  de göstererek, Devlet Başkanı  Vladimir Putin’e imzalanmaması  için telkinde bulunmuş, O da bunu imzalamaktan imtina etmiştir. 

                 İnsanın “Fıtrat” ı veya “Doğası” na İsyan Edilemez

      “İstanbul Sözleşmesi” nde “direkt olarak” değil de  “satır aralarında ima ve ihsas” lı olarak:

        1-İnsanın, “Eşcinsellik- Erkeğin Erkekle , Kadının Kadınla Cinsel İlişkilerinin Olması -LBGTI + tercihi ile yeni bir “Cinsiyet Kimliği” kazanılması,

       2-Erkeğin  erkeklik organları ve kadının kadınlık  organlarını “kendi  özgür iradi tercihi” isteğiyle denilerek    değiştirilmesi sonucu yeni bir “Cinsiyet Kimliği” kazanması.

       3-Herkese, bir diğer “Cinsel Yaşama  Tercihi Tekniği” nden  olarak  “hür ve serbest olma hakkının tanınması”  denilerek,  yasal olan “NİKAHLI YAŞAMAK” geleneğini terk ile “NİKAHSIZ YAŞAMAK” arzusundan olarak “BİRLİKTE YAŞAMAK” halinin getirilmek ve yaygınlaştırılmak istenilmesinin ima ve ihsası.  

     Adı geçen Sözleşme’nin, iptali veya iptal edilmemesi konularında, bunları savunanlar arasında asıl fırtınayı  koparak, işte bunlar cinsel kimlik tercihinin veya cinsiyet tercihinin, “TOPLUMSAL CİNSİYET”, “CİNSİYET TERCİHİ ”, “CİNSİYET KİMLİĞİ” ifadelerinin Sözleşme’ de geçen bu halleri ile, adı geçen üç  halin varlığına ihsas ve imada  bulunulmasından ileri gelmekte ve neredeyse olup biten bütün  kavgaların Sözleşme etrafında ana savaş unsurunu bu teşkil etmektedir. Bu yapılanma, Sözleşme konusunda toplumuzu   “çat, pat” diye ortasından tam ikiye bölmüştür. Bu alanda ülkemizde sanki “İKİ CEHPELİ BİR CİNSEL İÇ SAVAŞ” başlamıştır. Daha uzun yıllar devam edeceğe benzeyen bu savaşın iki cephesini  meydana getiren doktriner ve ideolojik argümanlar, biraz da içlerine kendi yorumlarımız ve değerlendirmelerimizi  kattığımız halde şöyledir:

     1-Kainat ve Hayatı genelde  maddeci-materyalist olarak izah eden, fikriyat ve yaşamına bu yönde yön veren kesim: Bunların alt versiyonları şunlardır:

          a- Atatürk’ü “haksız” olarak “Atatürkçülük” doktrin ve ideolojisi kalıbına sokarak,  “Atatürkçülük  şemsiyesi” altına sığınanlar. Yani anlayacağınız,  “ATATÜRKLE  ALDATMAK”  la geçinenler.

       Bunların görüşlerinden olarak basında yer alan  bir kısım köşe yazısı  ve haber örnekleri şöyledir: : “Artık kadın dövmek serbest” (21 Mart 2021) Kısa açıklama: Bu nasıl bir yazardır  ki, olup bitenlerin “zır cahili” olduğu anlaşılıyor. İstanbul Sözleşmesi  11 Mayıs 2011’de dünyada ilk defa Türkiye’de Dışişleri Bakanı  Ahmet Davutoğlu tarafından imzalanıyor, onaylanması isteğiyle  11 Kasım 2011’de Başbakan  Erdoğan tarafından TBMM’ne gönderiliyor, 24 Kısım 2011’de TBMM’de onaylanıyor ve ardından adı geçen sözleştirmeyi kanunlaştırmaktan olarak, onun hemen hemen aynısı olan 8 Mart 2012’de  6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” çıkarılıyor ve 2 Ağustos 2014 yürürlüğe giriyor. Adı geçen sözleşmenin iptal edilmesine  rağmen adı geçen kanun halen yürürlüktedir. Bu haliyle kadınları dövmek nasıl serbest olabiliyor? Anlaşılan “can” lı ve  “ataklı”  oluşu  ile tanınan  yazarımız, iktidara karşı muhalefet yapmak için muhalefet yapıyor. Buna “militan, jakoben muhalefet” denilir mi denilmez  mi sizlerin takdirine bırakıyorum. Bir başka gazeteden devamla: “Tek kadının canı yanarsa vebali sizin (AK Parti ve Erdoğan’ın) üzerinize!...” (24 Mart 2012) “Bir ayağı mezarda” (Allah uzun ömürler versin) denilen ahım –şahım bir profesörümüzün görüşleri: “Bir takım gerici (nasıl bir gericilikse?) çevrelerin baskısıyla Erdoğan’ın kendi Başbakanlığı zamanında imzaladığı  Sözleşmeyi feshetmesi  dramatik bir gelişmedir. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek, Türkiye’yi kadınlara karşı şiddeti, aile içi şiddeti, cinsel tacizleri onaylayan bir ülke durumuna düşürecek, Avrupa Konseyi üyeleri arasında yalnızlaşarak Avrupa Birliğinin kapılarının tamamıyla kapanmasına yol açacaktır.” (23 Mart 2021) Bir köşe yazarımızın “aslında Babasına çekmiştir” değerlendirmesinde bulunduğu, üstelik de “bir Anayasa  profesörü” denilen zatın, Sözleşme’nin iptalini dallandırıp budaklandırıp tâ I. Napolyon’a ve  İspanya Diktatörü Franko’ya kadar götürmesine yönelik görüşlerini anlı –şanlı gazetemiz, “Franco İspanyası Gibi” manşeti ile verdi. Yeni  anlı –şanlı olmaya başlamış ve soyunmuş  profesörümüzün görüşleri  haberinde şöyle yer alıyordu:  “Bonapartizm  özellikleri hayat bulmuştur… Ya da bir nevi Caudillo (Franko’nun faşist şeflik lakabı) ortaya çıkmıştır.  Franco İspanyası’ nı betinleyen bu düzenin sanki bugünden pek bir farkı yok!...” ( 22 Mart 2021). Aynı gazetenin  bir diğer manşeti ve  haberi “Tarikatlar Teşekkür Kuyruğunda”, “Tarikatlara Hediye” (23 Mart 2021). Yine aynı  gazetenin İstanbul Sözleşmesi’nin iptalini “Olmayan Gericilik veya İrtica öcüsü” ne indirgemesi haberi: “Gericiler İstanbul Sözleşmesi  Feshedildiği İçin Kurban Kesti”. Kurbanlar Sivas’ta kesilmiş, 8 tane imiş (28 Mart 2021). Ahım –şahım iki yazarın daha görüşleri: “Kadınlar karanlığa teslim olmayacaklar!...” (22 Mart 2021), “Biz kadınlar artık dövülebiliriz”(23 Mark 2021). “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarak yeniden köleleştirmeye çabalıyorlar.” (4 Nisan 2021). Her halde bütün bunlar canınızı sıkmıştır.  Bunları daha çok sıralayıp tatlı canınızı fazla sıkmak istiyoruz.

        “Atatürkçü geçinmek, “Atatürk’le Aldatmak” tan   mangalda kül bırakmayan” bunlar, Atatürk’ün hangi ifadesinde “Eşcinsellik ve  cinsiyet  değiştirmek öğüdü veya ve vecizesi” ne rastlamışlardır?” Kendi başlarına martavallar okuyup duruyorlar!...    

         b-“Siyasal bir versiyon ve argüman” olan Laiklik kavramını da İstanbul Sözleşmesi’ne  bulaştırarak  onu da bu uğurda bir  “İstismar” unsuru olarak kullanan zümre. Bu zümre nezdinde,  Laikliğin sanki, aslı,  astarı ve  esası “İnsanın Yaratılış  Fıtratı ve Doğası’ na külliyen aykırı” olan  “Eşcinsellik ve Cinsiyet Değiştirmeler” e “onay” veriyormuş gözüyle  bakılması doğru değildir.

       Laiklikle ilişkilendirmekle ilgili  yanlış, akıl dışı ve mantıksal olmayan  yazılarından  alıntı yapacağımız  iki yazara ait şu  görüşler gerçekleri yansıtmamaktadır. Yıllanmış, yaşını başını almış. ahım – şahım bir profesörümüzün yazdıkları:  “İstanbul Sözleşmesinin  ‘reddi’ ile çağdaş uygarlık değerlerine karşı çıkılmıştır. Siyasal İslamcı bir çizginin amaçlandığı görülüyor. Bu yolla demokratik sivil örgütlenmenin yerine tarikatların desteği öne çıkıyor. Laikliği ret eden uygulama ile  toplumsal yaşam çağdışı bir yere sürüklenmek isteniyor. Siyasal örgütlenmeler üzerine oturtulmuş bir anti demokratik iktidar düzeni rejimi söz konusu.” (30  Mart 2021)

        Bayan  bir  yazarın da “Siyasal İslam’ın Panzehiri  Laikliktir”. (Ara not: Bir kere “Siyasal İslam”, “Ilımlı İslam”  ve “İslamcılık”  olmaz. Bunlar, iç ve dış “algı operasyonlu ve etki ajanlığı” nın  İslamiyet’i, bir azınlık grubun “ideolojik yapılanması” içine hapsederek veya indirgemek suretiyle İslamiyet’ in   “protestanlaştırılması, gözden düşürmesi” algı operasyonlu, çoğu, dış istihbarat örgütleri ve özelikle de   CIA uydurmasıdır. İslam, İslam’dır. İslamcılığı, Siyasallığı ve Ilımlılığı olmaz)  başlıklı yazısında, üstelik de LGBTİ+’yi Laiklik  üzerinden savunması ibret ve dehşet vericidir:  “Laiklik olmasa bu ülkenin özellikle kadınlar ve LGBTİ + bireyleri için yaşanmaz olacağını anlatmak zorundayız. 

      Laiklik olmasa Türkiye’de  iç barışın yok olacağını hiç durmadan söylemek zorundayız.” (28 Mart 2021)

      Yine aynı yazarın, İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline tepki ve onun bağlamında  LGBTİ + yı açık açık savunmaya yönelik “ Faşizmin Daniskası  Şeriatın Ayak Sesi” başlıklı yazısından bir alıntı: “İstanbul Sözleşmesi, dinci faşist kesime yaranmak için feshedildi… Öncelikle  eşcinsellik, bozukluk ya da anomali  değildir, temel ana cinsel yönelimlerden biridir. Anomal (normal olmayan) olan, homofobi (bireysel yaşamak korkusu) ve transfobidir (değişime direnmek). Birileri yok dese de  LGBTİ + vatandaşlar vardır ve devlet bu çağda yetişkin insanların yatak odalarından çıkmayı öğrenmek zorundadır. Devlet adına yapılan açıklama, açıkça  LGBTİ + bireylere karşı  ayrımcılıktır ve kendini böyle tanımlayanlara yönelik kötü muameleyi ve şiddeti teşvik edebilecek bir yaklaşımdır… Anlaşılıyor ki, devlet, eşcinselleri ve evli olmadan ilişki yaşayanları  dışlama gayretinde. İnsan hakkı korumayı hedefliyen bir sözleşmenin bu grupları koruması sorun oluyorsa bunun adı nedir biliyor musunuz? Faşizmin daniskasıdır, şeriatın ayak sesidir.” ( 23 Mart 1021)

          Bu bayan yazar,  LGBTİ+ ‘yi savunmak için daha neler yazmadı ki, bu uğurda “Laikliğe sığınma saldırısı” yanında, yukarıda “Şeriat ’a saldırısı” ından sonra  topyekun “maneviyat” dünyamıza da saldırıdan olarak, adı geçen savurmasını daha geniş boyutlarda yapmak için  “Pimi Çekilmiş Bombaya  Dönüştü ‘Maneviyat’” başlıklı yazısında da “akla ziyan” şunlardan bahsetti: “ LGBTİ + bireylere karşı açık bir nefret suçudur. (Bir kuruluşun “fıtrata saldırı var” sözüne izafeten) İnsanların biyolojik ya da farklı nedenlere sahip olduğu cisay yönelimi ‘sapıklık’ olarak duyurmak suçtur.  Bunun sonucu,  ortaya çıkabilicek şiddeti tekiler.” (30 Mart 2021)

       Gazete köşelerine tüneyerek, buralardan Türk toplumunu “Somoro ve Gomora toplumları” (Peygamber HZ. Lut kavminin eşcinsellikten helak olması) haline dönüştürmeyi İslam’ın kendisi de  tarih de affetmez. Hatta, Hristiyanlık  ve Musevilik de affetmez. Çünkü bu iki büyük din ve inanları nezdinde de “Eşcinsellik” ve “Evlilik Dışı İlişkiler” gelenekleri yoktur ve insan fıtratı ve doğasının “ailevi tabii  kanunları” na”, “nesilleri bozmamaktan” gerekçesi olarak aykırıdır. Hz. Musa’nın “10 Emir” inden birisi  de “Zina etmeyeceksin” dir. İsrail’in “aile kanunları” nda “evlilik dışı ilişkiler” yasak ve  suçtur.   Bütün bu dinleri, bunlardan dolayı  “faşizm” le suçlamak ” kendi faşizmleri” nin  tâ kendisi olsa gerektir.  

        Bir üniversitenin öğrencilerinin derslerini boykotunun ve sokak gösterilerinin  İstanbul Sözleşmesi ve  LGBTİ + ile de ilişkilendirilerek basında yer alan bir haber: “Eylemciler alana tek tek aranarak alınırken LGBTİ + sembolü olan bayraklar ve üzerinde gökkuşağı (eşcinselliğin  tabiattan bir sembolü)  bulunan pankartlara polisin el koyduğu görüldü… Bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın LBGBTİ + lara ve diğer hedef  gösterilen bütün gruplara   itibarsızlaştırma kampanyaları  sona ersin! BÜLGBTİ + kulübü yeniden açılsın. Başta Bulu olmak üzere bütün kayyımlar istifa etsin!...” (28 Mart 2021). Anlaşılan, “Bilim Yuvaları” olması gereken üniversitelerimize kadar  LBGTİ + sirayet etmiş ve hatta buralarda kulüpleşerek  adlarına yönetim yeri için odalar bile verilmiş, tahsis edilmiş. Acaba bütün Avrupa, Amerika, dünya  üniversitelerinde böyle kulüpler var mıdır?

         c-“Çağdaş yaşam yutturmacası” ile, “çağdaşlık” olarak yalnızca yaklaşık  200 yıldan beri, Kıta Avrupası’ndan olup biten “yaşam modelleri” ni ölçü almak ve kendi  milli ve yerli  değerlerini “gericilik ve irtica” le suçlayıp  “toptan ret” e  yönelik,  “dışarıdan” esen rüzgarlara kendisini kaptırmış bir zümre. Bir gazete haberi: “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kadınlarından bir grup, Taksim’de İstanbul Sözleşmesi’nin iptalini protesto için gösteri yaptılar. Etrafları  polis araçları ile çevrili kadınlar, bir bildiri okuduktan sonra dağıldılar.” (23 Mart 2021)

        d-Çoğu gizli - açık, “Anglo-Sakson” veya Kıta Avrupası Frenklerinin “Avrupa eksenli Ajandaları”, “Tasmalı Çekirgeleri” veya nihai tahlilde “Celladına Ȃşıkları” olanlar. Bunlar, genelde “Etki Ajanları” oldukları için hemen hemen her gazetenin “köşe yazıları” ve kara ekranın dehlizlerinde  “yapımcı” olarak vardırlar. Yerine göre “suret-i haktan” göründükleri için bunları “deşifre” etmek pek zordur. Yukarıda  adı geçen eksenlerden yüklü paralar ve tahsisatlar alarak Türk Milletinin  yalnızca  “AİLE VARLIĞI” nı değil “BÜTÜN HAYAT ALANLARINI-DAMARLARINI ÇÖKERTMEK” için durmadan çalışırlar.  

        e-Siyasi partiler ve politikacılardan olarak, Sözleşme’ yi “Bilimsel” lik veya “Derinlemesi” ne analizden ziyade, olup bitenleri “oya tahvil” etmek için “siyasi istismar” konusu yapmaya çalışan siyasilerimiz ve politikacılarımız çoktur. Bunlarla uğraşmak  da ayrı bir konudur. 

        f-Marksist solun zaten, aile, kadın –erkek ilişkilerine “dejenerasyon” yapılanması  bakış açısından, her sistem anlayışından çok “cinsel serbesti” ye çok olumlu bakışı sonucu,  bu azınlık çevrenin de Sözleşme’ ye aktif destek vermesi.

             Buna bir haber örneği yapılanmasından olarak şu örneği verebiliriz: “Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) üyeleri,  İstanbul Sözleşmesi’nin  fesih kararına karşı  yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle,  Danıştan 10. Dairesi’nde dava açtı… Başvuru dilekçesinde, kararın ‘devletin amaç ve ilkeleri’ ne  aykırı olduğu üzerinde durularak, bu davranış, hem yasama fonksiyonunun gaspı  hem de Anayasa’nın açık ihlalidir. Tam kanunsuzluk niteliğindeki bu  idari işlem kabul edilemez’ denildi.” (Cumhuriyet, 23 Mart 2021)

         g-Yaptıkları  “Eşcinsellik” ve “Cinsiyet Değiştirme” fonksiyonel yapılanmalarından olarak, toplumda  “istenilmeyen”  bu halleri ile kendilerini “istenilenler, yaptıklarını topluma kabul ettirmek isteyenler”  statüsüne toplumu kazandırmak için İstanbul Sözlemesi’ne   “CANKURTARAN SİMİDİ” gibi sarılan ve onu kendilerine “BAYRAK” yapmak isteyen “cinsel serbesti”  grupları ve çevreleri.  

           h-DIŞARIDAN TEPKİ”  olarak Anglo –Sakson ve Frenk Ekseni’ nin Sözleşme’nin  iptaline itirazları. Bir örnek,  Amerika’nın  adı geçen sözleşmeyi, kendisinin  hem imzalamadığı ve hem de Kongre’den geçirip onaylatmadığı halde Başkan Joe  Biden’in (Ben ona, “bidon kafalı” olabilir mi? diyorum) Türkiye’nin Sözleşme’ yi iptaline yönelik olarak, “Küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi  amaçlayan uluslararası hareket içeren  cesaret kırıcı bir adımdır” (Takvim, 23 Mart 2021) sarf ettiği sözleri çok garip olmuştur.    Amerika’nın bu tarz davranışı altında bence “öküz altında buzağı” aranmalıdır. Acaba “Amerikan Haydut Devleti” bu Sözleşme ile diğer “dış ortakları” gibi , “gizli –açık” sağlam aile yapımızı çökertmeyi mi hedef almıştır? Sözleşmeyi, hem kendine “sakıncalı” bularak imza etmek istemeyecek hem de iptal eden Türkiye’yi “niye iptal ettin?” diye suçlamaya, sıkıştırmaya  kalkışacak. Amerika’nın bu “çifte standardı” nı dile getirmek için  AK Parti Milletvekili  TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı  Fatma Aksal da şu görüşlere yer vermişti: “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmamıza yönelik olarak yorum yapan ABD’nin öncelikle kendisinin sözleşmeyi imzalamaya yönelik  isteğini görmek isteriz.” (Sabah, 28 Mart 2021) Dıştan diğer başka  itirazlardan sonra bahsedeceğiz.

        2-Kainat ve hayatın yaratılışını maneviyatçı  – ilahi olarak izah eden, fikriyat  ve yönetim anlayışını bunun üzerine bina etmeye çalışan kesim:

       Bunları, “geleneksel refleks” ten olarak, İslami hassasiyetli, milli ve yerli olmak şuuruna vakıf  olan çevreler teşkil ederler. Bunlar,  iktidar partisi Ak Parti’nin başı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a  “Sözleşmenin iptali” konusunda devamlı telkinlerde bulunmuşlar, az çok “muhafazakâr” kimliği ile  tanınan Erdoğan ve Partisi de “kendi istekleri” yanında, bunların  bu istekleri ekişiyle  de  “evet” deyince Sözleşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Mart 2021 tarihli “gece yarısı” kararnamesi  ile iptal edilmiştir. 5 Mart 2021

                                                            Devamı var    

                                                      IV. BÖLÜMÜN SONU

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA