DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İHSAN GÖRÜCÜ
İHSAN GÖRÜCÜ
Giriş Tarihi : 30-07-2020 16:39

İSLAMDA İCMA, İTTİHADDIR VE EMİRDİR

Batı felsefesinde, özellikle eski Yunanda ve onların sofistler denilen ekölde şöyle bir saçmalık/ kadim yanlışlık vardı; "Hakikat yoktur, hakikat/ gerçek zannedilen şeyler/ vehimler vardır şeklindeydi bu düşünce. Din dilinde heva/ hevesini ilah edinip tapınak haline getirerek yüce Allahın yaratıcılığını ve mutlak yönetimini/ tasarrufuna red çeken,kendini düşünür sanan bu büyük!!! filozofların en zirve zırvalarıdır hakikat yok hakikat zannedilenler var .Vahyi ilahiye inanmayanlar için hakikat yoktur. Zıddına inan için, Müslüman; inanan ve "hakikat"e kalben/ amelen, teslim olan ömrünü o inandığı hakikatin gösterdiği istikamette yaşayandır. Dosdoğru yollarımızı öğrettikten ve inandıktan sonra, yani hakikat belli olduktan sonra hakikatimize ve Peygamberimize; onun getirip tebliğ ettiklerine muhalefet ederek müminlerin yolundan ayrılıp başka fikir, felsefe eğri büğrü yollara girerse ve onu o eğri yolda bırakarak kıyamette de cehenneme koyarız buyuruluyor Nisa Suresi 115.ayeti kerimesinde. O ne kötü yerdir diye devam ediyor ilahi uyarı ve ikazlar. Ayeti kerimenin açılımına gelelim ve hangi hükümleri içerdiğine muteber/ sahih dini kaynaklardan bakalım. Bu kaynakların başında gelen Tefsir i Hazin' den başlayalım. Şöyle deniyor Hazin Tefsirinde ayeti kerimenin açılımıyla ilgili olarak: "Hz. Peygambere S.A.V. muhalefet etmek -hadisin şurası şöyle vs.- ve onun yolundan ayrılmak haramdır. Başka bir kayanğımız olan Mecmaut Tefsir de konuyla ilgili yorum devam ediyor; "Durum böyle olunca müminlerin yoluna uymak vacip olur" hükmü vurgulanıyor. İmam Kurtubi hazretleri de meşhur tefsirinde "Müminlerin yolundan ayrılmaktan kastedilen, fakihlerin( Fetva makamı olan fukaha/ müctehidler) müctehid alimlerin fetvelarını/ ictihadlarını inkar etmektir. Bu ayeti kerimeyle çok çok hassas bir konuya işaret olunuyor ki o da İslamın dört temeli olan yani "EDİLLE İ ŞERİYYE" nin birisi olan "İCMA I ÜMMET" i inkar etmenin insanı dinden çıkara(bileceği)cağı ikazı vardır diye devam ederek İCMA meselesine açıklık getiriyor. Ulemadan Ebu Bekir el- Cessas hazretleri de "Bu ayeti ile icam ı ümmetin önemi ortaya konulmuş, ümmettin ortak ictihadından ayrılanlar cehennem ile tehdit edilmiştir, müminlerin -ortak- kanaat/ ictihad yolundan ayrılanlardan kasıt İCMA I ÜMMET i inkar edenlerdir buyurmaktadır Ahkam ül Kuran tefsirinde. İSLAM DÜNYASINDA MANEVİ KAOS HAKİM. DURUM VAHİM Ulemanın yolundan, İCMA yolundan çeşitli ve tamamı uydurma nefsani, heva/ heves içerikli bahanelerle ayrılanlar bu şekilde ikaz edilirken bu gün İslam ülkeleri topraklarında yaşayan müminlerin durumuna yakından bakarsak korkunç denilecek kadar vahim bir manzara ile yüzyüze geliriz. Müminlerin yoluna uymak vacip. Pekala günümüzde müminler hangi yol üzeredir? Bu suale herkes kafasına göre ve değişik cevaplar vermektedir/ vereceklerdir. Ancak gerçeği acı da olsa söylemek/ bilidirerek izah etmek zorundayız indi ilahide mesülüz. Helal ve Haram hudutlarının çiğnendiği, insanların din, can, malı, akıl ve nesil emniyetlerinin yok edildiği toplumlarda müminler, ruhsat ve azimet yolundan birisini tercih etmekte, amali salih kul olabilmek için gayret sarfetmektedir, çabalamaktadırlar.İslam fıkhının icaplarını yapmak için her türlü gayereti sarfeden müminler olduğu gibi , hakim/ batıl kültürlerin etkisi altında kalarak İslami hassasiyetini kaybeden fakat "Ben de Müslümanlardanım" diyen müminleri de hep birlikte görüyoruz. İşin üzücü/ acı tarafı kozmopolit ikinci zümrenin birinci sahih mümin zümreye göre korkunç bir potansiyele sahip olmasıdır. Binaenaleyh kitle iletişim araçları ve yayın organları, İslami olan bütün hudutları çiğneyerek insanların/ cahil cühelanın heva hevesine uygun basım ve yayın yapmaktadırlar. Çoğunlukla emperyalist eksenli, dış kaynaklı bu yayınlar müminlerin çoğunluğunu yanlış yönlendirerek sünnet ve kitap dışı bir din anlayışı endoktrine etmektedir. Kendi koruyabilen inanmış insan çok azdır bu doğal afet gibi esen kasırgadan. Bu gerçeği kabul eden ve ameli salih işleyen müminlerin, değindiğimiz ehli bidat/ dalalette olan müminlerin kardeşlerine merhamet ve sevgiyle yaklaşmaları ve bu kardeşlerine sürüklenmek istedikleri bu kötü, akibete cehenneme çıkan kötü akıbeti hatırlatıp ikaz etmeleri farz ı aynıdır. İşte emri bil maruf ve nehyi anil münker -İyiliği/ doğruyu emredip, gösterip kötülükten/ yanlışlık ve günahtan, eğrilikten sakındırıp din kardeşinin cehennemde yanmasına mani olmak- İslamın ve günümüz Müslümanının baş meselesi budur. Cenab ı Hak cümlemizi hakka hakikate, dalaletten hidayetin nurlu sıratı müstakimine çıkarsın. Bayramınız mübarek olsun efendim.

 

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
İHSAN GÖRÜCÜ

İHSAN GÖRÜCÜ

DİĞER YAZILARI IRAK FETÖSÜ KESNİZANİ 2 01-12-2020 21:44 FLU EŞKALLİ SENARİSTLER, ÜLKELER ÜSTÜ GLOBAL SENARİSTLER. 29-08-2020 17:08 İFRATSIZ, TEFRİTSİZ YAŞAMAMIZ İSTENİYOR 08-08-2020 17:08 İSLAMDA İCMA, İTTİHADDIR VE EMİRDİR 30-07-2020 16:39 HERKES RASPUTİNİNE DİKKAT ETSİN, AYAĞINI DENK ALSIN  08-07-2020 12:29 FOTERLİ TEVFİK AMCADAN AV. SAİD AZMİ BEY HİKAYESİ 27-05-2020 14:23  ZEKATINI VER İKİ DÜNYADA MESRUR OL 23-05-2020 12:22 KÜRESEL PROBLEM İSRAF 22-05-2020 15:59 İYİLİĞİNİ İSTEMEK YETMEZ, YARDIM FARZDIR 20-05-2020 12:34 ERDEM VE FAZİLETLER: ALÇAKGÖNÜLLÜLÜ-TEVAZU 4 18-05-2020 13:16 ERDEM VE FAZİLETLER 3 15-05-2020 12:42 ERDEM VE FAZİLETLER: SABIR 2 14-05-2020 12:15 ERDEM VEYA FAZİLETLER; İFFET 1 12-05-2020 14:51 ARSLANTÜRK'TEN NASİHATLAR 11-05-2020 15:57 FELAKETE SÜRÜKLEYEN HEVAMIZ 09-05-2020 13:27 VAZİFENİ YAP, KÖTÜLÜĞE GÖZLERİNİ YUMMA! 07-05-2020 12:32  EMANUEL KANT: DİNSİZ OLUR AMA AHLAKSIZ OLMAZ DEDİ Mİ? 06-05-2020 12:42 AHLAK KONUSUNA GİRİŞ 05-05-2020 12:48 MÜNEBBİHAT: İBN İ HACER EL ASKALANİ'DEN UYARILAR 2 04-05-2020 11:50 MÜNEBBİHAT: İBN İ HACER EL ASKALANİ'DEN UYARILAR 1 03-05-2020 12:05 KAZANMADA VE BÖLÜŞÜMDE KUL HAKKI 2 02-05-2020 13:58 KAZANMADA VE BÖLÜŞÜMDE KUL HAKKI 1 01-05-2020 13:50 TACİRLİKTEN ALİMLİĞE EBU HANİFE (RA) 30-04-2020 11:37 İLİM YOLUNDA ELZEM OLANLAR 2 29-04-2020 12:27 ŞEHİTLİK VE ŞEHADET 28-04-2020 12:08 İLİM YOLU ZAHMET VE RAHMET YOLU 1 27-04-2020 11:55 SELAM, SELAMET VE DUA İÇERMEYEN İLETİŞİM, BOŞ RİTÜELLER !   26-04-2020 13:57  İNDİ İLAHİDE MAKBUL OLAN İMAN 2 25-04-2020 11:31 1-İMAN-İSLAM 24-04-2020 12:46 ORUÇ, SAKINMAK YANİ KENDİNİ TUTMAKTIR 23-04-2020 11:11 NİYAZİ MISRİ:SONUNDA ZEHR OLAN BALI Nİ'DERSİN 16-04-2020 11:09 SAĞLIĞIMIZ BİZE BIRAKILMAYACAK KADAR ÖNEMLİDİR 08-04-2020 11:32 GAVUR ŞAKASIDIR 1 NİSAN 31-03-2020 12:49 TOPRAĞI MİSKTEN, SUYU SÜTTEN OLAN HAVUZA ERDİR YA RABBİ ! 19-03-2020 11:12 İLAH OLMAYANLARIN, İLAHLIĞIDIR YAŞADIĞIMIZ. 12-03-2020 11:13 VE HZ. ALİ –KERREMLLAHÜ VECHAHÜ-BUYURUYOR Kİ.. 05-03-2020 12:47 İLLAKİ DİSİPLİN, YATMAYA, TEMBELLİĞE DUA'YI ALET ETMEK YOK. 27-02-2020 12:28 İLBER HOCADAN "CAHİL ÜN CESURUN"ÜZERİNE 20-02-2020 11:48 BİLİNÇ YOKSA HASTALIK RUH'DAN BAŞLAR 2 13-02-2020 12:05 BİLİNÇ YOKSA HASTALIK RUH'DAN BAŞLAR 06-02-2020 11:34 VEKALETEN ACIMASIZLIĞIN ÇAĞ TAŞ VERSİYONU TERÖRİZM-2 30-01-2020 10:43 VEKALETEN ACIMASIZLIĞIN ÇAĞ-TAŞ VERSİYONU, TERÖRİZM 27-01-2020 12:24 ATEİZM, AKIL VE BİLİM PLANINDA ÇÖKMÜŞTÜR -2 24-01-2020 11:10 ATEİZM, AKIL VE BİLİM PLATFORMUNDA ÇÖKMÜŞTÜR 20-01-2020 11:36 ENDÜSTRİYEL TIBBINA EVRİLEN SAĞLIĞIMIZ. 2 16-01-2020 11:26 ENDÜSTRİYEL TIBBA EVRİLEN SAĞLIĞIMIZ 1 13-01-2020 12:14 YILLAR, ARKADAŞLAR, FANİ HAYATTAN KESİTLER 02-01-2020 11:08 SURİYE BİLMECESİNDEN BİLİNEN SONA ... İNŞAALLAH 15-10-2019 11:06 İSRAİL'İ KORKUTAN 2. SELAHADDİN KORKUSUDUR 08-10-2019 10:51 İSRAİLİ SALDIRGANLAŞTIRAN, 2. SELAHADDİN'İN ÇIKMASI SENDROMUDUR 18-09-2019 11:12
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA