DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 09-05-2022 11:54

HARBİYE NAZIRI - BAŞKUMANDAN VEKİLİ  VE “TAÇSIZ SULTAN” ENVER PAŞA’NIN İKİ BÜYÜK YIKIMI

 

 

YAKIN TARİHİMİZDEN İBRET LEVHALARI

HARBİYE NAZIRI - BAŞKUMANDAN VEKİLİ  VE “TAÇSIZ SULTAN”

ENVER PAŞA’NIN İKİ BÜYÜK YIKIMI

Süleyman KOCABAŞ

kocabassuleyman@gmail.com

BİRİNCİ BÖLÜM

Beş Bin Yıllık Türk Tarihine En Büyük Zararı Veren Devlet Adamı Kimdir?

     Ülkemizde yukarıdaki soruyla bir “Tarih anketi” yapılacak olunursa, herhalde devlet adamlarının en başında Enver Paşa gelir. Bu doğrudur. Çünkü, I. Dünya Harbi ertesi ve yıllarında vatan, millet ve devletimize “en büyük zarar” ı yanlış hesapları ve politikalarıyla  Enver Paşa ve etrafındaki avanesi vermiştir. Enver Paşa, hayatı boyunca “iki büyük yıkım” ın öncüsü ve başrollerinde oynayan olmuştur. Bu yıkımlar şunlardır:

         1-Sultan II. Abdülhamid’in tasfiyesi

        2-Osmanlı Devletinin tarihten silinmesi.

       Enver Paşa ve avanesinin bu iki büyük yıkımı ve  zararına en büyük sebebi,  1870’de birliğini geç  kurması sonucu, sömürgecilik ve yayılmacılıkta  geri kalan Başbakan Bismark’ın “Büyük Almanyası” nın bu emperyalist mücadeleye  “geç katılması” teşkil etmiş, bu uğurda gözüne kestirdiği devletlerin  en başta geleni Osmanlı Devleti  olmuştur. Bütün dünya Avrupa’nın “Altı Emperyalist Çetesi” denilen, İngiltere, Fransa, İspanya,  Portekiz, Hollanda ve Rusya tarafından iyice sömürgeleştirildikten  sonra, “Büyük Almanya” nın hissesine neredeyse kârlı hiçbir alan kalmamış, bu durumda, adı geçen devletin başta gelen ilgi  alanı, üzerinde sömürgecilik ve yayılmacılık mücadelelerinin halen  devam ettiği Osmanlı Devleti kalmıştı. Bu sebepten Almanya Pancermenistleri, Osmanlı’ yı “kendilerine ayrılmış bir pay” olarak görüyorlar ve onu “İngiliz Hindistanı” benzeri  kendilerinin “Osmanlı Hindistanı” yaparak bakir Osmanlı toprakları üzerinde “sömürgecilik eyaletleri” ni  oluşturmak  istiyorlardı. 

                                              

                                                 Sultan II. Abdülhamid’in Tasfiyesi

           II. Abdülhamid, tahta çıktığı 30 Ağustos 1876’dan tahtından indirildiği 27 Nisan 1909’a kadar, içten ve dıştan çatırdayan Osmanlı İmparatorluğunu, zamanının şartlarına uygun usta iç ve dış politikalarıyla  bin bir güçlükle yaşatmayı başarmış  bir padişahtı. Bu sebepten, dışta sömürgeci ve yayılmacı süper güçler ve içte ise vatan bölücülüğü sevdasına kapılmış ayrılıkçı unsurlar, Sultan II. Abdülhamid iş başında kaldıkça sömürgeci ve bölücü emellerini gerçekleştiremeyecekleri için onun mutlak surette devrilmesi kararı almışlar, bu uğurda kendi aralarında bir “İç ve Dış Muhalifler Koalisyonu” kurmuşlardı. Bu koalisyonun içte en büyük ortaklarından birisi  Sultan’ın “İstibdat rejimi” adını verdikleri rejimine karşı “Meşrutin ilanının mücadelesini veren” denilen Jön Türkler olmuşlardı.

       Adı geçen “Muhalifler Koalisyonu” ndan sömürgecilik ve yayılmacılık emelleri uğrunda Jön Türklerin kullanılmasını planlayanlardan birisi de  Kayzer II. Wilhelm  Almanyası olmuştu. II. Abdülhamid, tahta çıktığında, o güne kadar Rusya, İngiltere ve Rusya’dan “yediğimiz  dayaklar” sonucu, “Almanya’ya istinat politikası” takip etmesine rağmen, adı geçen devletin her istediğine “evet” diyecek  bir padişah olmadığından, bu sebepten giderek Almanya’nın da düşmanlığını kazanan bir padişah  olmuştu. Bu uğurda “kırılma noktası” nı, II. Wilhelm’in  1898’da İstanbul’u ikinci ziyareti (birincisi Bağdat Demiryolu imtiyazını almak için 1888’de olmuş ve bu imtiyazı almıştı) sırasında yaşanan bir teklife Sultan’ın olumlu cevap vermemesi doğurmuştu. II. Wilhelm, İstanbul’dan II. Abdülhamid’le vedalaşıp tam ayrılacağı sırada, iki kolu ile ona sarılıp sanki yalvarıncasına, “Ya Haşmetmeap!... Bir dünya harbi çıkarsa bizim yanımızda yer alırmısınız?” sorusuna Sultan’ın tam usta ve politik akıl cevabı şu olmuştu: “Ya Majesteleri!... Şimdiden size söz veremem. O zaman ahval neyi gerektirirse onu yaparım.” Kayzer, bu cevabı kendisi için “olumsuz”   değerlendirmesi sonucu, onu  “gözden çıkarmak kararı” almış, 1883’de Türkiye’ye çağrılan Alman Askeri Heyeti Başkanı  Von Der Goltz’dan “Türkiye’de bir dünya harbinde bizim yanımızda yer alacak kim olabilir?” sorusunu sorunca, ondan “Öğrencilerimden Enver Bey olabilir” den olarak, “Burada tabiatı itibariyle içlerinde en iyisi Enver Bey’dir. O bir tam Alman taraftarıdır” cevabını verince, II. Wilhelm, II. Abdülhamid’i devirip, yerine hem de “Taçsız Sultan” olarak geçirmek için Enver Bey’e oynamaya başlar. Şevket Süreyya Aydemir’in üç ciltlik “Enver Paşa” kitabında anlattıklarına  göre de zaten Sultan Reşat, Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa yanında “Gölge Sultan” olarak kalmıştı. Enver Paşa, kendi  istibdadını kurmak  için 1876 Kanun-u Esasi’ni (Anayasa) Meşrutiyet Türkiyesinde tam beş defa değiştirmiş, II. Abdülhamid’in “İstibdat” ının yerini bu sefer de iktidar Partisi İttihat ve Terakki Partisinin  Sadrazam Talat Paşa’nın tanımlamasıyla  “Zümre istibdadı” almış, “Gitti İstibdat, geldi İstibdat” denilmiş, Osmanlı İmparatorluğu, en başta, “Kayzer’in Adamı” denilen Enver Paşa’nın elinde   Alman emelleri uğrunda kullanılması  sonucu batmıştır.

       1905’e gelindiğinde, önümüzdeki yıllarda çıkacak olan I. Dünya Harbi’ nde Almanya’nın liderliğinde “Üçlü İttifak Bloğu” ve İngiltere’nin liderliğinde “Üçlü İtilaf Bloğu” iyice kendilerini göstermişlerdi. Adı geçen harp, tam bir “Emperyalist Harp” olup, büyük ölçüde, sömürgecilik ve yayılmacılık mücadelesine geç katılan Büyük Almanya’yı  “frenlemek” için çıkmış, bu haliyle harbin “baş sebebi” bu devlet olmuştu. Zaten II. Dünya Harbi de aynı sebeplerden bu sefer de “II. Wilhelm Almanyası” yenine “Adolf Hitler Almanyası” ndan kaynaklanacaktır.

        Büyük Almanya, çıkması artık kaçınılmaz hale gelen I. Dünya Harbi’nde, harp büyük ölçüde Avrupa’da cereyan edeceği için, bu sebepten “çembere alınıp mağlup olmamak” tan olarak Osmanlı Devleti’nin mutlak surette Üçlü İttifak’a dahil olup kendi safında savaşmasını istiyordu. Türkiye’de harp çıkmadan önce bunun ortamı hazırlanmalı idi. Bunun için II. Wilhelm, bütün gücüyle Sultan II. Abdülhamid’i tasfiye ile Enver Bey’i iş başına getirecek senaryolara oynamaya başladı. Sultan’ın  tasfiyesine giden yolda  ilk senaryo, Temmuz 1908 Jön Türk İhtilali ile oynandı. Bu ihtilalle, “Kurtuluş için Meşrutiyetin yeniden ilanı” emeliyle, merkezi Selanik’te bulunun III’üncü Osmanlı Ordusunun subaylarından Balkan  dağlarına  çıkararak Sultan’a isyan edenler ardasında Yüzbaşı Enver Bey de vardı. Enver Bey’in “Almancı” olması sebebiyle “Meşrutiyet İhtilali” sanki Almanlar hesabına yapılıyordu. İhtilal haberi II. Wilhelm’e ulaştırıldığında, kendisine verilen haber kağıdına derkenar olarak şunları yazması, her şeyi apaçık ortaya koyuyordu: “Endişe edilecek bir durum yok. Bu tam bir ihtilal olup, Almanlar gibi düşünen subaylar tarafından yapılmıştır.”

        “Alman emelleri” uğrunda da planlanan İhtilali  Sultan,  askeri tedbirlerle bastıramaması sonucu 24 Temmuz 1908’de Meşrutiyeti ilanı, onu etkisiz hale getirmenin “birinci merhalesi” olarak kendisini göstermişti.  Görüldüğü üzere, bunda “Almancı” Enver Bey’in de büyük rolü olmuştu.

    Meşrutiyet’in ilanına rağmen  II. Abdülhamid’in hâlâ iş başında kalması, onu devirmeye yönelik “İç ve Dış Muhalifler Koalisyonu” nun işine gelmemeye devam ediyordu. Yeni bir ihtilal senaryosu daha oynanarak kesin olarak  tahtından indirilmesi sonucu ondan kurtulmalı idi. Bu da 31  Mart 1909 İhtilali ile gerçekleştirildi.  Doğan Avcıoğlu, “31 Mart’ta Yabancı Parmağı” isimli kitabında bu ihtilalden bahsederken “Berlin Planı” üzerinde de durur.  Adı geçen ihtilali bahane ederek İstanbul’a Sultan’ı bu ihtilalle ilişkilendirip  devirmeye gelecek olan “Hareket Ordusu” hazırlıklarının Viyana basınında iki ay önceden haber verildiğini ve  ihtilal çıkınca Almanların bunu ülkeleri ve İstanbul’da “gizlenemeyecek derecede  sevinçle karşıladıkları” ndan bahseder. Çünkü, bununla artık Sultan II. Abdülhamid’den kesinlikle kurtulacaklar ve onun yerine Enver Beyi  koymanın yollarını açacaklardır.

      Temmuz Jön Türk İhtilalinin başında Enver Bey’in olduğu gibi, 31 İhtilalinin başında da yine, bu sefer de Sultan’ı haksız yere bu ihtilalle ilişkilendirip devirmek için kendisi vardır. Adı geçen ihtilalden iki ay önce Enver Bey, Berlin’e Askeri Ataşe olarak atanmıştı. 31 İhtilali çıkınca, “Ahvalim birden değişti.  İstanbul’a dönmeye karar verdim” der. Onun bu “kısa zamanda” ahvalini değiştiren ne idi? Alman İmparatoru II. Wilhelm’in kendisini telkinleri  idi. “Git, İstanbul’da her şeyi sana da bizi de faydalı olacak şekilde ayarla” telkininde bulunması sonucu İstanbul’a gelmiş, Sultan’ı tahtından indirecek olan Hareket Ordusunun kurmay başkanı olmuştu. Komutanı Mahmut Şevket Paşa da zaten “Almanya taraftarı” olarak biliniyordu. Adı geçen ordu, Sultan’ın tahtından indirilmesini Meclis-i Mebusan’la işbirliğiyle tamamlayınca Enver Bey,  görevini tamamlamak için Almanya’ya geri döner.     

        Sultan II. Abdülhamid  de bu “Düzmece ihtilal” ile de olup bitenlerin farkındaydı. “Beni istemezler, her isteklerine evet diyecek olan kardeşim Reşat’tı isterler. Ben son padişah olacağım” der. Dedikleri  çıkar. Sultan Reşat “Gölge Padişah”, Enver Paşa “Taçsız Sultan” dır. İmparatorluk, yanlış hesapları ve politikaları sonucu “Osmanlı’nın ölüm fermanı” denilen   30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesiyle    onun elinde batacak, yaptıkları yanlışlıklar ve hataların hesabını vermemek için bir kısım “suç ortağı İttihatçı”  ile birlikte 2 Kasım 1918 gecesi bir Alman denizaltısına binerek Almanya’ya Berlin’e emellerine hizmet ettikleri II. Wilhelm’in yanına kaçacaklardır.

       Görülüyor ki, Enver’in “Enver Bey” olarak, Alman emellerinin gerçekleştirilmesi uğrunda  Türk milleti ve tarihine verdiği en büyük birinci zarar, onu tasfiyeye yönelik iki ihtilalin baş rollerinde oynayarak onu devirerek yerine, ikinci büyük zarara daha sebep olmak için geçmesi olmuştur.   

    Sultan II. Abdülhamid iş başında kalmaya devam etse idi, Enver ve Almanlara yıkım için fırsatlar vermeyecek, bu uğurda Osmanlı’yı I. Dünya Harbi’ni sokmayacaktı. Zira, Sultan diyordu ki: “Devletimiz Dünya Harbinde tarafsız kalmalı ya da İngiltere’nin safında harbe girmelidir. Denizlere hâkim İngiltere’yi kara ordusu ile Almanya’nın yenmesi mümkün değildir.” 8 Mayıs 2022

                                                      Birinci Bölümün Sonu 

                                              

 

 

 

 

 

        

          

         

                          

                

           

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI “UKRAYNA SAVAŞI” NIN AMERİKA’NIN ÜÇÜNÇÜ YENİ DÜNYA DÜZENİNİN YENİ BİR “VEKALET SAVAŞI” OLUŞU DÖRT ŞAİR VE YAZARDAN SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAKKINDA TEESSÜRNAME VE İSTİMDATNAMELER “DİL EMPERYALİZMİ” EKONOMİK BUHRANLAR CANAVARI YAKIN TARİHİMİZDE NELER OLMUŞ NELER? DÖRDÜNCÜ BÖLÜM “DİL EMPERYALİZMİ” ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM “DİL EMPERYALİZMİ” “DİL EMPERYALİZMİ” “DİL EMPERYALİZMİ” “İKİNCİ JÖN TÜRKLER KUŞAĞI”  NA GİDEN YOL- BAZI ÖN TAHLİLLER  VE AYKUT EDİBALİ TARİHTEN GÜNÜMÜZE İKİ KİMLİKLİ VE ÇİFTE STARDARTLI  BİR MİLLET HALİNE GELİŞİMİZ                                  “İKİNCİ JÖN TÜRKLER KUŞAĞI”  NA GİDEN YOL- BAZI ÖN TAHLİLLER  VE AYKUT EDİBALİ TÜRKİYE’NİN BÜYÜK DAVA ADAMI SAYIN AYKUT EDİBALİ DE GÖÇTÜ DİLİMİZDE YAŞANAN İKİ BÜYÜK DİL YOL KAZASI ORTAÇAĞ KİMİN KARANLIK KİMİN AYDINLIK ÇAĞIDIR? TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE VIII OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE İNGİLTERE VE AMERİKA SÜPER GÜÇLERİ EKSENİNDE DÖRT DEFA BUNLARIN YENİ DÜNYA DÜZENLERİNE ADAPTASYONU- DİZAYNI SÜRECİ TARİH DÜN BİZİ NASIL ÇAĞIRMIŞTI?  IV                ​​​​​​​TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE  IV ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” TÜRKİYE ENGELLENEMEZ OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ “BÜYÜK FELAKET” TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I AK PARTİYE MANİFESTOM LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP DİL SORUNLARIMIZ I HAYRA ALȂMET DEĞİL!... DİL SORUNLARIMIZ I ANADOLU ELDEN GİDİYOR DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? BİR PROTESTOM TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper Lig Ahmet Çalık SezonuOP
 • 1Trabzonspor3781
 • 2Fenerbahçe3770
 • 3Konyaspor3767
 • 4Başakşehir FK3762
 • 5Alanyaspor3761
 • 6Beşiktaş3758
 • 7Antalyaspor3758
 • 8Fatih Karagümrük3757
 • 9Adana Demirspor3752
 • 10Sivasspor3751
 • 11Galatasaray3751
 • 12Kasımpaşa3750
 • 13Hatayspor3750
 • 14Kayserispor3747
 • 15Giresunspor3745
 • 16Gaziantep FK3743
 • 17Çaykur Rizespor3736
 • 18Altay3734
 • 19Göztepe3728
 • 20Yeni Malatyaspor3720
Advert
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
HAYVANLAR ALEMİ
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
HAYVANLAR ALEMİ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA