DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
AHMET KARASLAN
AHMET KARASLAN
Giriş Tarihi : 06-09-2019 11:34

HABİB KARAASLAN-3

Tekrar Yurt İçi Muhabirlik görevine dönen şair, 27 Mayıs 1960 İhtilâli ile işinden olur. 23/06/1960 tarih ve 296 sayılı Milli Birlik Komitesi Kararı gereğince ajanstaki işine son verilir. Yedi yıl çalıştığı işinden çıkışta tazminatı bile ödenmeyen şair, yeniden ekmek peşine düşer. 1967 yılına kadar çeşitli kurumlara iş başvurusu ile ilgili yüze yakın dilekçesi vardır. Başvurulara verilen cevapta “Milli Birlik Komitesi Kararı” engel olarak önüne konur.

01/17/1967 tarihinde mahkeme kararıyla Ankara Çocuk Islahevi Başgardiyanlığı’na başlar. Bir yıl kadar bu görevde kalan şair, işsizler ordusunun ekmek kovalayan bir neferi olur.

Konya Turizm Derneği tarafından 30/10/1967 tarihinde düzenlenen “Türkiye Geleneksel Âşıklar Bayramı’nda”  Babacığım adlı şiiri ile Şemsi Tebriz-i şiir ödülünü kazanır. 1969 yılında “Yurt Destanı” adını verdiği üçüncü şiir kitabını çıkarır. Bu kitabın ikinci baskısını Celal Bayar’ın verdiği iki bin lira yardımla yeniden yayınlar.

Hayatı büyük maddi sıkıntılar içinde geçen şair, Ankara’da bulunan Gömürgenlilerin Ankara’ya yerleşmesini sağlamıştır. 18/03/1973 yılında Ankara’da vefat etmiştir. Cenazesi çok sevdiği Gömürgen’dedir.

Şiirlerinde doğup, büyüdüğü yörenin ve Anadolu’nun doğal güzelliklerini anlatır. Ayrılık, hasret, gurbet, sıla özlemi, aşk, kahramanlık temalarına yer verir. 

ÖNSÖZ

Bu kitabı hazırlamama sevk eden en önemli sebep, rahmetli amcam hakkındaki çeşitli eserlerde tespit ettiğim yanlış  ve yüzeysel bilgilerdir. Gördüm ki: Eserlerinde Habib KARAASLAN’a yer verenlerin çoğu, kulaktan dolma bilgilerle onu anlatmaya çalışmışlardır. Onu eserlerine konu edenlerin hiç birisi de Habib KARAASLAN’ı benim kadar iyi tanıyamazlar.

Habib KARAASLAN’dan bahsedenlerin, ellerinde kendilerinin yayınlamış oldukları eserlerinden başka hiçbir belgeleri de mevcut değildir.

Her şeyden önce Habib KARAASLAN, bir halk şairi idi. Bazı eserlerde anlatıldığı gibi, bir enstrüman çalma becerisi hiç yoktu. Katıldığı topluluklarda sadece şiir söylerdi.

Önceleri şiirlerinde ana  tema olarak gurbet, aşk, hasret, sıla özlemi, kahramanlık, yurt ve doğal güzellikleri işlerken son zamanlarda siyasi içerikli şiirler de yazmıştır.

Halk kültürü sevdalısı Ahmet Kutsi Tecer, Behçet Kemal Çağlar, Hasan Ali Yücel ve Vehbi Cem Aşkun gibi edebiyatçılardan çok büyük destekler görmüştür.

Ahmet Kutsi Tecer’in maddi ve manevi yardımlarıyla 1940 yılında ilk kitabı olan “Destanlarım” adını verdiği şiir kitabını çıkardı. Kısa sürede tükenen kitabın, ardından 1941 yılında  ikinci kitabı olan “Kavalımın Sesi” yayımlandı. 1945 yılında “Der KARAASLAN”, 1969 yılında “Yurt Destanı”, 1970 yılında da Yurt Destanı’nın ilaveli ikinci baskısını yapmıştır. Anılarında  son kitabın parasını Celal Bayar’dan sağladığı yazılıdır.

Son zamanlarda yazmış olduğu siyasî şiirler, edebiyat çevresinden olan arkadaşları tarafından hiç ilgi görmemiştir. Siyasetin hoş görünüşlü elbisesi altındaki çirkin yüzünü göremeyen şair, zaman geçtikçe politikanın içine çekilmiştir. Politikaya girmesi tek kendi kusuru değildir. İktidar icraatlarını yeren şiirlerinin muhalefet yanlısı gazetelerde telif ücretleri ödenerek yayınlanmasıyla cebi para görürken, “iktidara gelince sana daha iyi bir iş veririz” vaatleri de çok etkili olmuştur. Celal Bayar ile sıkı bir arkadaşlık kuran şair, onun isteğiyle iki kere devlet memurluğu görevinden ayrılarak köylerde DP’nin propagandasını yapmıştır. Siyasetten beklediği yardımla bir kariyer edinme arzusu, sanatından uzaklaşmasına sebep olmuştur. 1942-1950 yılları arasında yazdığı siyasi şiirlerini  Celal Bayar’ın “Habib, bu şiirleri sende görürlerse başın belâdan kurtulmaz. Bu tür şiirler benim yanında kalsın,” diyerek aldığı anılarında yazılıdır. Dosyasında muhataplarını pek incitmeyecek derecede çok az sayıda siyasî şiir vardır.

Behçet Kemal Çağlar, “Der KARAASLAN” adlı şiir kitabının önsözünde şöyle yazıyor: “Onun mısralarında halkın kafası konuşuyor ve kalbi çarpıyor.” İşte halk şairinin halkın duygularını yansıtması gerektiğini anlatan bu mesaj, şair tarafından göz ardı edilmiştir.

Şairin ölümünden sonra hakkında kitap yazmak için, ailesinden dosyasını isteyen birkaç  kişi, kitap yazmadıkları gibi aldıkları belgeleri de geri vermedikleri oğlu tarafından ifade edilmektedir. Bu nedenle, bu kitap bile şairi her yönüyle anlatmaya yetmeyecektir...

Umarım bu çalışma, birazcık olsun onu tanıtmayı, hatırlatmayı, yaşatmayı başarır...

Ahmet KARAASLAN-Mayıs 1997-KAYSERİ

 

KAVALIMIN SESİ

T.C. Maarif V. Derleme Müdürlüğü 

Kayıt no:(602) 48 sayfalık

Söyleyen: Bünyanlı Habib KARAASLAN

Cüz 2 Ankara Uzluk Basımevi 1941

ÖNSÖZ

 

HALKTAN   BİR SES DAHA

Türk edebiyatı = Halk edebiyatıdır.

Halk şiiri, geçmiş asırların mahsulü olmakla kalmıyor; yeni halk şairleri de bize halktan ses veriyorlar.

İşte Bünyanlı Habib KARAASLAN, bunlardan biridir. Bir yıl içinde ikinci kitabını bastırıyor.

Onun mısralarında halkın kalbi çarpıyor ve kafası konuşuyor.

Henüz eski ustaları kadar olgun, sade ve pürüzsüz değildir. Mısralarında şehirde çok dolaşmanın çarpık izleri ve ağızdan dolma intibaları var; onlardan silkindiği ve şehri şiirinde eritebildiği gün tam muvaffak olacak.

Biz şiir diye frenk tesirindeki hezeyan mahsullerini değil; halkın bağrından kopmuş nağmeleri dinlemeye hazırız. Ankara, Behçet Kemal Çağlar

 “KAVALIMIN SESİ” İÇİNDEKİ ŞİİRLER

İlkbaharda,Vatanımız İçin, Erciyes Dağı, Hınzırı Dağı, Şairlik, Gizli Sevda, Dağdan Aşarken, Bir Topluluğa, Yolda Bir Kuşa, Bünyan’da Bir Kız, Bir Topluluğa, Karagözlüm, Hamdi ’un Öğüdü, Yola Çıktım, Hastalık (1), Kız Pencerede , Bir Topluluğa, Çift Sürülmedi, Ankara’da Hasta Yattım, Hastalık (2), Muallim Üçok’a, Kağnı Devrildi, Elif Ve Zekiye, Öküz Ekmeği Yedi, Sevgilisi Elden Gitti, Bir Kıza, Bu Bir İnkisar, Köyümüze Geldim, Köyde Sayıl Çıktı, Ay, Köy Kahvesinde, Anadolu (1), Köyden Çıktım , Ankara’da Gezerken, Bülbül, Kızın Evinde, Dayısına, Kız Pencerede, Ağırnas Köyü, Çift Sürerken, Bir Ölüye, İlk Tedrisata Arzuhâl, Ekin Biçerken, Türkiye

DER KARAASLAN

Basım tarihi 1945, sayfa sayısı: 39

T.C. Maarif Vekâleti Derleme  Müdürlüğü  Kayıt No: 1475  (Devam Edecek)

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
AHMET KARASLAN

AHMET KARASLAN

DİĞER YAZILARI MEVLANA MENKIBELERİNDEN BASILMAYAN YENİ ŞİİRLERİM LAFONTEİN MASALLARINDAN BASILMAYAN ŞİİRLERİM HALK KÜTÜRÜNDEN BASILMAYAN ŞİİRLERİM HALK KÜTÜRÜNDEN BASILMAYAN ŞİİRLERİM BEYDEBÂ MASALLARINDAN BASILMAYAN ŞİİRLERİM AİSOPOS (EZOP) MASALLARINDAN BASILMAYAN ŞİİRLERİM KÖYÜME (GÖMÜRGEN) İLKBAHARDA BAYRAMLAŞMA YENİ YOĞURT UTANIN!.. GARADAĞ’DAN GÖRÜNEN YERLE GÖMÜRGEN GÖMÜRGEN DEĞİL Mİ?.. KÖYÜME (GÖMÜRGEN) YAYLADA DEĞİL Mİ? GÖMÜRGEN VAR AHMET KARAARSLAN-ŞİİRLER ŞAH İSMAİL ÇOCUKLUĞUM GÖMÜRGEN YARALI MAHMUT GOÇ MUSTAFA KEDİNİN TEK OYUNU HİKAYELER... AH ADEM BABA AH!.. TOPRAK ANA VE MEVSİMLER CIRCIR BÖCEĞİ (Cırlayık) GÜVERCİN TİLKİ VE LEYLEK LANET OLSUN… DEVECİ İLE YILAN KÖSE DAĞI MASALI ÇİLKEKLİK VE DAĞ KUŞU TİLKİ İLE ÜZÜMLER KARGA İLE YILAN KAZAN ÖLDÜ!.. BİR KEMİK AT DA GÖR! GİDEYİM Mİ DAHA DA? VAAZ KONUŞAN KAVAL TARLA KUŞU AĞUSTOS BÖCEĞİ VE KARINCA KARGA İLE YILAN ANADOLU EFSANESİ KONUŞAN KAVAL KAZAN ÖLDÜ!.. AĞAM İSTANBUL’U MESKEN Mİ DUTTUN? GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-3 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-2 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-1 EZOP MASALLARINDAN BİR TÜRKMEN DÜĞÜNÜ... ÖKÜZÜ KESİN NASRETTİN HOCA FIKRALARINDAN ŞİİRLER ODUNCUNUN DİLEĞİ GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-12 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-11 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-10 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-9 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-8 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-7 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-6 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-5 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-4 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-3 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-2 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-1 HABİB KARAASLAN-10 İLK TEDRİSATA ARZUHAL HABİB KARAASLAN-8 HABİB KARAASLAN-7 HABİB KARAASLAN-6 HABİB KARAASLAN-5 HABİB KARAASLAN-4 ŞAİRLİK HABİB KARAASLAN-2 HABİB KARAASLAN-1 GÖMÜRGEN’DE SAYIŞMA VE TEKERLEMELERİMİZ KONUŞAN KAVAL
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
HAYVANLAR ALEMİ
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
HAYVANLAR ALEMİ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA