DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
AHMET KARASLAN
AHMET KARASLAN
Giriş Tarihi : 06-12-2019 11:41

GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-6

ABDULLAH DEMİRTAŞ

(Goca Kürt Abdullah)

Oğuz Oymak ve cemaatleri içinde çok sayıda “Kürd” oymak ve cemaatlerinin adı geçmektedir. Bu oymaklar da Oğuzlardandır. Bugün Gömürgen Türkmenleri’nin içinde de “Kürd Uşağı”, “Kürdoğlu”, “Avşar”, “Çerkez”... gibi isim ve lâkapların varlığı, Kuzugüden Âşîreti’nin onlarla akraba veya yakın ilişkilerde bulunduklarını anlatır. İnsanlar, sevdiklerinin isimlerini nesillerine vererek onları yaşatmaya çalışırlar.

Bununla yetindikten sonra Gömürgen’de iz bırakanlardan Goca Kürd Abdullah’ı anlatmaya devam edelim. Eskiler, kimden bahsettiğimizi bilirler. Yeni nesle şöyle tanıtmak daha uygun olur sanırım:

Goca Kürd Abdullah, Eğer Omar’ın babasıdır. Mihrali Atik, Şıh Emir Coşkun da Gardaşları olur.

 

HINZIRI DAĞI’NDA HIZIR (AS) İLE KARŞILAŞMIŞ

(Kaynak kişi: Mihrali Atik – Gardaşi)

Gardaşım Abdullah, Hınzırı Dağı’nda yoz yayıyormuş. Bir gayanın başına oturup, sürüyü önüne almış. Nereden geldiğini göremediği, ağsahallı, nur yüzlü bir ihtiyar çıhagelmiş. Selâm vererek yanına oturmuş. Bu ihtiyar, Abdullah’ı adıyla tanıyor, kimden ve hangi konudan bahsetse haberi varmış... Abdullah ise şahsın kimliği hakkında hiçbir şey bilmiyormuş. Utancından kimliğini de soramamış. Epeyi sohbetten sona ihtiyar, Abdullah ile tokalaşarak ayrılmış. Bir müddet arhasından baharah “Bu adam kimdi, beni nereden tanıyo?” diye gafa yormuş. Yüzünü sürüye dönüp, tekrar adama bahtığında ortada kimseyi görememiş!

Abdullah diyor ki:

— Adam görünmez olduhdan sona bana bir güç geldi! Gendimi öyle guvvetli hissettim ki, yerden gocaman bir daşı gucahladım. Aman Allah’ım! Sanki hiç ağırlığı yoh... Bir daha denedim, aynı. Yerdeki kevene yapışdım. O da ne! Bir çöp çeker gibi zorlanmadan çıharıyorum. Rüya mı yohsa diye dudahlarımı ısırdım. Rüyada olmadığımı annadım.

Aradan on beş gün kadar geçtikten sona Karadağ’da bu sefer genç biriyle karşılaşmış. Başında sarık, sırtında cüppe, siyah gür sakal ve saçları varmış. Önceki gelen yaşlı adam gibi, bu da Abdullah’ın her hâlinden haberdarmış.

Bu adam da ayrılıp gidince Abdullah’ın sürüsü çok uysallaşmış. Abdullah bir yere otursa, sürü ondan uzaklaşmadan çevresinde döne döne yayılıyormuş.

İşte “Hınzırı Dağı” diye adlandırdığımız dağımız, aslında “Hızır Dağı’dır.” Abdullah’a iki ayrı yerde ve değişik surette görünenlerin Hızır (as) olduğuna inanılıyor. Görünen şahısların ayrılmasından sonra gendisine güç ve guvvet gelişi, sürünün uysallığı ve ona bağlılığı bu düşünceyi guvvetlendiriyor.

 

SATMAK İÇİN HALEP’E GÖTÜRDÜĞÜ YOZ SÜRÜSÜNÜ, ONDAN AYIRAMAMIŞLAR

(Kaynak kişi: Mihrali Atik)

Abdullah, Hacı Müdür’ün Ahmet Ağa’nın yozunu yayıyodu. Satmak üzere Halep’e on sekiz sürü yoz götürmüşler. On iki habe (heybe) dolusu para almışlar. Bunların bir gısmı gümüş sikke, bir gısmı da gırmızı lira.

Herkes atına binerek ayrıldığında, Abdullah’ın sürüsü meleşerek ahasından goşmuş. Her ne yaptılarsa, sürüyü gardaşımdan ayıramamışlar. Sürüyü Abdullah’tan nasıl ayıracahlarına dair ondan fikir sormuşlar. O da şöyle söylemiş:

— Şuraya benim girebileceğim gadar bir çuhur eşin. Şuraya da sopamı dikip, kürkümü üzerine dahın. Ben çukurun içine girdikten sonra bir hava deliği bırahıp, üzerimi örtün. Sürü, önce gelip çuhurda beni arar. Sona kürkümün yanına giderek orada toplanır. İşte o zaman üzerimi yavaşça açacahsınız. Ben de görünmeden gaçacağım. Ancah böyle teslim alırsınız, demiş.

Söyledikleri gibi yapmışlar. Sürü önce çuhurun üzerine gelerek bir müddet meleşmiş. Sona kürkün çevresine giderek toplanmış. Abdullah’ın üzerini açmışlar, gizlice oradan uzahlaşmış.

Bu olayı bize onunla birlikte Halap’e gidenler anlattılar.

 

TEHLİKEDEN HOŞLANIRMIŞ

(Kaynak kişi: Mihrali Atik)

Bunu bana gardaşım Şıh Emir alttı:

— Adana’ya yoz götürüyorduh. Ekinler biçilmiş, yerde gazıh gibi firezler çarığımızı deliyor. Sürüleri tarlaya bırahdıh. Birgaç dene (tane) de yabancı sürü vardı. Onların çobanlarından iriyarı biri yanımıza geldi. Bizlere şöyle dedi: “İçinizde benimle değnek dövüşü yapacah biri var mı?

Hepimiz şaşgın şaşgın baharken Abdullah, “Ben varım” dedi. Çarığını çıharıp beline sohtu. İki deli, değnek ile birbirine vurmaya başladılar. Tarlada döne döne epeyi dövüştüler. Sona Abdullah’ın rakibi pes ederek Abdullah’a şöyle dedi: “Helâl olsun seni doğuran anaya! Bu zamana gadar daha bir kimseye pes etmemiştim!”

 

RAKİBİNİN ÇOKLUĞU ONU YILDIRMAZDI

(Kaynak kişi: Mihrali Atik)

Keklikoğlu Köyü sınırları içinde Abdullah’ın bir yoncalığı vardı. O köyün hayvanları, onun yoncalığını batırmışlar. Mal, canın yongasıdır. Abdullah, bu durumu görünce çevredekilere gızmış. Orada bulunan köylüler, hep birlikte ona saldırmışlar. Abdullah, vurduğunu yere yıhmış. Kiminin gafası gırılmış kiminin bacağı, golu gırılmış. Abdullah bu gavgada on sekiz gişiyi tek başına dövmüş.

Köylüler, öküze binerek Akkışla’ya şikâyete giderken, o da korhusundan Gömürgen’e gaçmış. O zaman muhtar, Hacı Gara idi. Durumu ona anlatmış. “Şimdi garakoldan gelip beni götürürler, hapse atarlar. Belki adamlardan birgaçı da ölür. Şu usturayı al da gafama bir yara aç. Ben de şikâyete gidip bu yarayı göstereyim, beni öldüreceklerdi diye şikâyet edeyim,” demiş.

Muhtar, onu başından govmuş. Abdullah, Mahmut Özer’e giderek aynı şeyleri anlatmış ve başına yara açmasını istemiş. Mahmut Özer de teklifini geri çevirince, bu sefer gendisi ustura ile başına yara açmış. Kesilen derisini iki eliyle çekerek ayırmış. Bu hâliyle o da Akkışla’ya şikâyete gitmiş.

Garakol gomutanı onu bu durumda görünce Keklikoğlu halhına gızarak: “Adamın şu hâline bahın!.. On sekiz gişi, bir gişiye saldırarah öldürmeye kastetmişsiniz. Defolun!” diye onları govmuş. Abdullah’ı pansuman yaparah göndermiş.

 

BEŞ-ALTI KİŞİNİN KALDIRAMADIĞINI TEK BAŞINA KALDIRIRMIŞ

(Kaynak kişi: Turan Atik)

Emmimin gendisinden işittim. Askerde dört er, bir garavanaya iki sopa daharah götürürken emmim de onlara gülmüş.

Erlerden biri şöyle söylemiş:

— Uzahta durup gülmek golaydır. Gel yükün altına gir de o zaman gülebilecek misin bahalım?

Emmim sopaları yere atarah, garavanayı gucahlayıp yemekhaneye götürmüş. Erler bu duruma çoh şaşırmışlar. Bu gadar ağırlığı nasıl galdırdığını ona sormuşlar.

Emmim: “Normal bir gazandır. Onun ağırlığında ne olacah ki!” demiş.

Bir gün de Gömürgen’de beş-altı kişi, bir hezene ip bağlamışlar. Sürükleyerek götürüyorlarmış. Emmim bunlara raslayınca, hemen hezeni gucahlayarah tek başına götürmüş. Damın üzerine atmış. Adamlar sormuşlar: “Yahu Abdullah, ağır değil miydi?”

Emmim şöyle cevap vermiş: “Bir değnek ağırlığındaydı!”

 

KULLANDIĞI DEYNEK YAYLA EVİNE DİREK OLURMUŞ

(Kaynak kişi: Turan Atik)

Iraz’ın Avşar’dan işittim: “Goca Kürd Abdullah’ın değneğini üç sene yayla evime direk olarah gullandım.”

 

NELER SÖYLENDİ?
@
AHMET KARASLAN

AHMET KARASLAN

DİĞER YAZILARI KÖYÜME (GÖMÜRGEN) 28-11-2020 15:57 İLKBAHARDA 21-11-2020 12:31 BAYRAMLAŞMA 14-11-2020 17:46 YENİ YOĞURT 07-11-2020 14:05 UTANIN!.. 31-10-2020 16:47 GARADAĞ’DAN GÖRÜNEN YERLE 24-10-2020 13:53 GÖMÜRGEN 17-10-2020 14:27 GÖMÜRGEN 03-10-2020 14:54 DEĞİL Mİ?.. 20-09-2020 18:29 KÖYÜME (GÖMÜRGEN) 14-09-2020 19:52 YAYLADA 05-09-2020 15:08 DEĞİL Mİ? 28-08-2020 11:27 GÖMÜRGEN 14-08-2020 11:19 VAR 07-08-2020 11:32 AHMET KARAARSLAN-ŞİİRLER 01-08-2020 10:55 ŞAH İSMAİL 29-07-2020 11:01 ÇOCUKLUĞUM 24-07-2020 11:44 GÖMÜRGEN 22-07-2020 12:03 YARALI MAHMUT 20-07-2020 12:51 GOÇ MUSTAFA 14-07-2020 12:15 KEDİNİN TEK OYUNU 01-07-2020 12:05 HİKAYELER... AH ADEM BABA AH!.. 29-06-2020 13:58 TOPRAK ANA VE MEVSİMLER 26-06-2020 12:02 CIRCIR BÖCEĞİ (Cırlayık) 22-06-2020 11:13 GÜVERCİN TİLKİ VE LEYLEK 13-06-2020 13:33 LANET OLSUN… 10-06-2020 13:35 DEVECİ İLE YILAN 08-06-2020 14:01 KÖSE DAĞI MASALI 01-06-2020 13:33 ÇİLKEKLİK VE DAĞ KUŞU 30-05-2020 12:15 TİLKİ İLE ÜZÜMLER 27-05-2020 14:24 KARGA İLE YILAN 26-05-2020 10:46 KAZAN ÖLDÜ!.. 25-05-2020 12:51 BİR KEMİK AT DA GÖR! 24-05-2020 07:01 GİDEYİM Mİ DAHA DA? 18-05-2020 13:15 VAAZ 16-05-2020 12:16 KONUŞAN KAVAL 07-05-2020 12:33 TARLA KUŞU 29-04-2020 16:33 AĞUSTOS BÖCEĞİ VE KARINCA 24-04-2020 12:25 KARGA İLE YILAN 21-04-2020 13:18 ANADOLU EFSANESİ 19-04-2020 11:20 KONUŞAN KAVAL 11-04-2020 14:16 KAZAN ÖLDÜ!.. 10-04-2020 15:37 AĞAM İSTANBUL’U MESKEN Mİ DUTTUN? 20-03-2020 11:18 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-3 13-03-2020 11:41 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-2 06-03-2020 13:45 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-1 28-02-2020 11:48 EZOP MASALLARINDAN 21-02-2020 11:01 BİR TÜRKMEN DÜĞÜNÜ... 14-02-2020 11:23 ÖKÜZÜ KESİN 07-02-2020 11:42 NASRETTİN HOCA FIKRALARINDAN ŞİİRLER 31-01-2020 10:53 ODUNCUNUN DİLEĞİ 24-01-2020 11:11 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-12 17-01-2020 11:53 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-11 10-01-2020 11:49 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-10 03-01-2020 11:18 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-9 27-12-2019 11:30 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-8 20-12-2019 11:15 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-7 13-12-2019 11:57 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-6 06-12-2019 11:41 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-5 29-11-2019 11:09 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-4 22-11-2019 10:59 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-3 15-11-2019 11:28 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-2 08-11-2019 12:06 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-1 01-11-2019 11:20 HABİB KARAASLAN-10 25-10-2019 11:34 İLK TEDRİSATA ARZUHAL 18-10-2019 11:26 HABİB KARAASLAN-8 11-10-2019 12:05 HABİB KARAASLAN-7 04-10-2019 10:57 HABİB KARAASLAN-6 27-09-2019 11:55 HABİB KARAASLAN-5 20-09-2019 11:02 HABİB KARAASLAN-4 ŞAİRLİK 13-09-2019 14:02 HABİB KARAASLAN-3 06-09-2019 11:34 HABİB KARAASLAN-2 30-08-2019 12:06 HABİB KARAASLAN-1 23-08-2019 11:45 GÖMÜRGEN’DE SAYIŞMA VE TEKERLEMELERİMİZ 16-08-2019 11:49 KONUŞAN KAVAL 09-08-2019 11:37
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş2044
 • 2Fenerbahçe2042
 • 3Galatasaray2039
 • 4Gaziantep FK2035
 • 5Alanyaspor2034
 • 6Trabzonspor2033
 • 7Hatayspor2032
 • 8Fatih Karagümrük2030
 • 9Yeni Malatyaspor2027
 • 10Antalyaspor2026
 • 11Göztepe2025
 • 12Kasımpaşa2025
 • 13Çaykur Rizespor2025
 • 14Sivasspor2024
 • 15Başakşehir FK2024
 • 16Konyaspor2023
 • 17Kayserispor2019
 • 18Gençlerbirliği2019
 • 19MKE Ankaragücü2018
 • 20BB Erzurumspor2017
 • 21Denizlispor2014
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA