DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
AHMET KARASLAN
AHMET KARASLAN
Giriş Tarihi : 22-11-2019 10:59

GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-4

MÜTHİŞ BİR HAFIZASI VARDI:

(Abdullah Türköz)

Biz daha çocuhduh. Camiden çıhan cemaat, Abdullah Hoca’nın dükkânı önünde toplanarah sohbet ederlerdi. Zaman zaman Abdullah Hoca bir kâğıda Kur’ân-ı Kerim’den bir tahım ayetler yazarah dedeme ohur ve şöyle derdi:

— Hoca, bu ohuduğum ayetler hangi surenin, sure numarası gaç, Kur’ân-ı Kerim’in gaçıncı sayfasındadır?

Dedem:

— Ulan Abdullah, gene benim gafamı garıştırdın der, elini alnına dayayarah gözlerini yumar ve bir müddet sona cevaplardı. Cevabı alan Abdullah Hoca, hayretler içerisinde galarah şöyle derdi:

— Helal olsun sana Hoca! Çoh hocaya sordum da bana şöyle dediler: Surenin adını da söylesen, onu ohuyana gadar surenin numarasını bilmeyiz…

 

 

 

ÖYLE BİR HAFIZDI Kİ, KUR’ÂN-I KERİM’İ KİTAPTAN OKUYANIN BİLE YANLIŞINI BULURDU:

(Kaynak Kişi: Bekir Günay)

Dayım, yanında Kur’ân-ı Kerim’i yüzünden ohuyanların tümünün de yanlışlarını bulurdu. Hemen onlara müdahale eder ve: “Orayı yanlış ohuyorsun! Dikkat et şöyle ohunacah …. var, derdi.”

Bu uyarıyı alanlar, tekrar ohuduhlarında:

“— Hakikaten doğru hoca. Ben onu görmemişim,” derlerdi.

 

BİR-BİR BUÇUK SAATTE KUR’ÂN-I KERİM’İ EZBERE OKURDU

(Kaynak Kişi: Bekir Günay)

Rahmetli dayım, çoh ohumahdan gafayı biraz bozmuştu. Ya da onun bildiklerini biz bilemediğimiz için bize öyle geliyordu. Bizim gibi olmadığından, “veliye” deli diyoruz.

Dayımla birlikte ohuyan Mevlüt Hoca’dan şöyle işittim:“Rahmetlik dayımın çoh iyi bir hafız olduğunu arhadaşı Mevlüt Hoca şöyle anlattı: Ben Ali Hoca’nın bulunduğu bir cemaatte namaz gıldıramam. Yanlışımı bulur diye çoh gorharım, titrerim.  Ter içinde boğulurum. Ali Hoca, çoh iyi bir hafızdır.”

Hunat Cami’nde ohuduğunu iyi biliyorum. Ayrıca Keklikoğlu Köyü’nde bir de Hasan Hoca’dan ders almıştı.

Hasan Hoca’nın da ermiş biri olduğunu söylerler. Hasan Hoca hakkında duyduhlarım da şöyledir:

Hasan Hoca, köyün sığır çobanına bir çırahma gazyağı vermiş. Aradan üç ay geçince çobana sormuş:

— Gazyağıyla aran nasıl? Bitdiyse bir çırahma daha vereyim.

Çoban şöyle söylemiş:

— Allah (c.c.) senden razı olsun hocam. Ben unutmuşdum. Ne bereketliymiş! Üç aydır yahıyorum, çırahma daha ağzına gadar  dolu duruyo!

Hasan Hoca, ona şöyle demiş:

— Keşke “maaşallah” deseydin!

O gece nahırcının gaz yağı bitmiş.

İşte bu Hasan Hoca, bir gün Adana’ya gitmiş. Sırtında bir saho, başında sarığı, ayagında çarığı, bacağında dolağı. Omzunda bir heybe, elinde de bir sopası varmış. O gün de günlerden cuma imiş. Hasan Hoca’nın ününü duyanlar onu görmek için camiye gelmişler. Hakkında bir şey bilmeyenler ise, gıyafetine baharah; o hâliyle alay ederlermiş: “Gayseri’den Hasan Hoca adında bir Türkmen hocası gelik. Sırtında saho, başında iki metre sarıh, ayağında çarıh, bacağında dolah, omzunda bir heybe, elinde de iki metre sopası var!.. Bu gıyafette hoca mı olur! Hocalıh, sarıhla, cüppeyle olsaydı herkes olurdu...

Namaz için camiye girilmiş. İmam, hutbeyi ohumah için mimbere çıhmış. Hutbeyi irad edememiş. İmamın dili dutulmuş, vücudunu ter basmış. Ancah şunu diye bilmiş:

“— Ey muhterem camaat! Bana bir hâl oldu. Dilim dönmüyo, hutbeyi ohuyamıyom. Anlaşılan aranızda muhterem bir zat vardır. Allah (c.c.) rızası için bu zat kim ise, namazı gıldırmah için mihraba gelsin...”

Hasan Hoca, yerinden galharah mihraba gitmiş. İmamın dili çözülüp hutbeyi ohumuş. Hasan Hoca namazı gıldırdıhdan sonra, herkes sıraya geçerek ondan özür dilemişler. Yardım için de aralarında para toplayarah gendi sine vermişler. Hoca, sadece yol parasını alıp geri galanı camiye bağışlamış.

Rahmetli dayım, işte böyle bir hocaya talebelik yapmıştı.

Suriye’de Halep’te ohuduğunu söylüyorlar. Bu gonuda kesin bir bilgim yohdur.

Rahmetli dayım Ali Hoca, Kur’ân-ı Kerim’i çoh hızlı ve seri bir şekilde ohurdu. Bir gün goyunları Uzunyayla köylerinden Malak’a götürmek için benden yardım etmemi istedi. Birlikte köyden çıhdıh. O, goyunların önünden gidiyo; ben de arhadan sürüyordum. Büyük Harman’ın sonundan euzü besmele çekerek ohumaya başladı. Malak Köyü’nün üzerindeki çayırlığa geldiğimizde ellerine yüzüne sürerek “amin” dedikten sonra, çoh şükür Kur’ân-ı Kerim’i ohudum, dedi.

Köyün üstüne vardığımızda böyük bir köpek yolumuzda yatıyordu. Ben köpeği görünce çoh gorhdum. Dayım, köpekten gorhtuğumu anlamıştı. Bana dönerek şöyle dedi:

— Bekir, köpekten gorhma. O seni duyamaz bile. İstersen başına bas, haberi olmaz, dedi.

Köpeğin çoh yahınından geçtiğim hâlde gafasını galdırıp bahmadı.

 

GURT AĞZI BAĞLARDI

(Kaynak Kişi: Bekir Günay)

Bazen sığırımız ve diğer hayvanlarımız gaybolur, bulamazdıh. Gurt yememesi için dayıma köylü gurt ağzı bağlatırdı. Helal bir bıçağı eline alır, ağzını açık tutarak okur, üfleyerek bıçağı kapatırdı. Yiten mal bulununca bıçağın ağzını açardı. Gurt ağzı bağlattıranın hiç birinin hayvanını gurt yememiştir.

 

PİRENİN AĞZINI BAĞLARDI

(Kaynak Kişi: Bekir Günay)

Zamanında ilâç yohtu. Toprah evlerimizde pire gum gibi gaynardı. Pireden uyuyamazdıh. O zamanlarda dayıma pire ağzı bağlattığımız gece hiç pire görmezdik.

 

BEDDUÂSINI ALAN İFLAH OLMAZDI:

(Kaynak Kişi: Bekir Baykara)

Ben çobanlıh yapıyodum. Gadınlar, Topahdaş civarında goyunu sağmaya gelirlerdi. Ali Hoca emmimin goyunları da bendeydi.  Senin annen Senem, goyunları sağarken eşeği gayboldu. Aramalar sonunda eşek bulundu, sırtındaki kürtün yohdu. Emmim, kürtünün eşekten gıymatlı olduğunu söylerdi. Yani onun demesi şu manaya gelirdi ki: Eşek gaybolsa da bulunduğunda tanınır ve geri alınır. Ama kürtünü alan gişi, üzerine başga bir yüz geçirir tanınmaz olur.

Aradan bir ay gadar zaman geçmişti. Orta Köylü Amber’in Ali, goyun sürüsü ile meşeliğe doğru gidiyormuş. Bu adamın her yanı şer kohardı! Emmim de Aslan Bey ile Kavak’a giderken ona rastlar. Çobanın eşeğinin üzerindeki gendi kürtününü tanıyıp, Ali’den istemiş. Ali, emmime hakaret edip, küfretmiş. Bunun üzerine Aslan Bey, Ali’ye silah çekmeye kalhmış. Emmim, Aslan Bey’i engelleyerek gavga  çıhmasını önlemiş. Sona da şöyle bir bedduâ etmiş: “Ben köye dönmeye inşallah ala ganlı ölüm haberini alırım.”

Emmim Kavak’tayken Amber’in oğlu Ali, köylerinden Mustafa adlı bir çobanla köpek yüzünden bir gavga etmişler. Ali, babayiğitti. Mustafa’yı, altına almış. Mustafa, bıçağı alttan saplayarah Amber’in Ali’yi öldürmüş.

Emmim, ikindi namazına abdest almaya hazırlanırken Ali’nin ölüm haberi Gömürgen’e ulaşır. Bir gün sonra da ahrabalarından biri kürtünü getirip emmime teslim eder.

Emmimin ihtiyarlıh yıllarında en küçük oğlu Sadıh, ona biraz hakaretvari sözler söyledi. Emmim bu sözlere çoh üzüldü ve ona şöyle bedduâ etti: “Oğlum, Allah seni namusun ile terbiye etsin!”

Sadıh’ın başına gelenleri bütün köylü biliyo. Çocuhları bile bu bedduân  etkilendi.

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
AHMET KARASLAN

AHMET KARASLAN

DİĞER YAZILARI KÖYÜME (GÖMÜRGEN) 28-11-2020 15:57 İLKBAHARDA 21-11-2020 12:31 BAYRAMLAŞMA 14-11-2020 17:46 YENİ YOĞURT 07-11-2020 14:05 UTANIN!.. 31-10-2020 16:47 GARADAĞ’DAN GÖRÜNEN YERLE 24-10-2020 13:53 GÖMÜRGEN 17-10-2020 14:27 GÖMÜRGEN 03-10-2020 14:54 DEĞİL Mİ?.. 20-09-2020 18:29 KÖYÜME (GÖMÜRGEN) 14-09-2020 19:52 YAYLADA 05-09-2020 15:08 DEĞİL Mİ? 28-08-2020 11:27 GÖMÜRGEN 14-08-2020 11:19 VAR 07-08-2020 11:32 AHMET KARAARSLAN-ŞİİRLER 01-08-2020 10:55 ŞAH İSMAİL 29-07-2020 11:01 ÇOCUKLUĞUM 24-07-2020 11:44 GÖMÜRGEN 22-07-2020 12:03 YARALI MAHMUT 20-07-2020 12:51 GOÇ MUSTAFA 14-07-2020 12:15 KEDİNİN TEK OYUNU 01-07-2020 12:05 HİKAYELER... AH ADEM BABA AH!.. 29-06-2020 13:58 TOPRAK ANA VE MEVSİMLER 26-06-2020 12:02 CIRCIR BÖCEĞİ (Cırlayık) 22-06-2020 11:13 GÜVERCİN TİLKİ VE LEYLEK 13-06-2020 13:33 LANET OLSUN… 10-06-2020 13:35 DEVECİ İLE YILAN 08-06-2020 14:01 KÖSE DAĞI MASALI 01-06-2020 13:33 ÇİLKEKLİK VE DAĞ KUŞU 30-05-2020 12:15 TİLKİ İLE ÜZÜMLER 27-05-2020 14:24 KARGA İLE YILAN 26-05-2020 10:46 KAZAN ÖLDÜ!.. 25-05-2020 12:51 BİR KEMİK AT DA GÖR! 24-05-2020 07:01 GİDEYİM Mİ DAHA DA? 18-05-2020 13:15 VAAZ 16-05-2020 12:16 KONUŞAN KAVAL 07-05-2020 12:33 TARLA KUŞU 29-04-2020 16:33 AĞUSTOS BÖCEĞİ VE KARINCA 24-04-2020 12:25 KARGA İLE YILAN 21-04-2020 13:18 ANADOLU EFSANESİ 19-04-2020 11:20 KONUŞAN KAVAL 11-04-2020 14:16 KAZAN ÖLDÜ!.. 10-04-2020 15:37 AĞAM İSTANBUL’U MESKEN Mİ DUTTUN? 20-03-2020 11:18 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-3 13-03-2020 11:41 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-2 06-03-2020 13:45 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-1 28-02-2020 11:48 EZOP MASALLARINDAN 21-02-2020 11:01 BİR TÜRKMEN DÜĞÜNÜ... 14-02-2020 11:23 ÖKÜZÜ KESİN 07-02-2020 11:42 NASRETTİN HOCA FIKRALARINDAN ŞİİRLER 31-01-2020 10:53 ODUNCUNUN DİLEĞİ 24-01-2020 11:11 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-12 17-01-2020 11:53 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-11 10-01-2020 11:49 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-10 03-01-2020 11:18 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-9 27-12-2019 11:30 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-8 20-12-2019 11:15 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-7 13-12-2019 11:57 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-6 06-12-2019 11:41 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-5 29-11-2019 11:09 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-4 22-11-2019 10:59 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-3 15-11-2019 11:28 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-2 08-11-2019 12:06 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-1 01-11-2019 11:20 HABİB KARAASLAN-10 25-10-2019 11:34 İLK TEDRİSATA ARZUHAL 18-10-2019 11:26 HABİB KARAASLAN-8 11-10-2019 12:05 HABİB KARAASLAN-7 04-10-2019 10:57 HABİB KARAASLAN-6 27-09-2019 11:55 HABİB KARAASLAN-5 20-09-2019 11:02 HABİB KARAASLAN-4 ŞAİRLİK 13-09-2019 14:02 HABİB KARAASLAN-3 06-09-2019 11:34 HABİB KARAASLAN-2 30-08-2019 12:06 HABİB KARAASLAN-1 23-08-2019 11:45 GÖMÜRGEN’DE SAYIŞMA VE TEKERLEMELERİMİZ 16-08-2019 11:49 KONUŞAN KAVAL 09-08-2019 11:37
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş1838
 • 2Fenerbahçe1735
 • 3Gaziantep FK1834
 • 4Galatasaray1833
 • 5Hatayspor1831
 • 6Alanyaspor1830
 • 7Fatih Karagümrük1827
 • 8Trabzonspor1827
 • 9Antalyaspor1925
 • 10Yeni Malatyaspor1824
 • 11Sivasspor1823
 • 12Başakşehir FK1823
 • 13Konyaspor1822
 • 14Göztepe1822
 • 15Kasımpaşa1722
 • 16Çaykur Rizespor1821
 • 17Gençlerbirliği1819
 • 18Kayserispor1816
 • 19MKE Ankaragücü1715
 • 20Denizlispor1814
 • 21BB Erzurumspor1813
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA