DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
AHMET KARASLAN
AHMET KARASLAN
Giriş Tarihi : 08-11-2019 12:06

GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-2

EVİMİZ HASTANE GİBİYDİ.

DEDEM, ZAMANIN RUH DOKTORU SAYILIRDI.

(Kaynak kişi: Yunus Karaaslan)

Dedemin çoh galın bir kitabı vardı. Horasan’dan geldiğini söylerdi. Tüm hastalarına o kitaptan ohurdu. Gendisi ölünce o kitabı köyümüzden İzmirli’ye verdiler. 

Yüzlerce hasta geldi, şifa bulmadan gideni görmedim. Hatırımda olanlardan bazılarını sayayım: Şimdi hayatta olan Ortaköylü Çerkez Ahmet adında biri geldi. Adama “İnme inmiş” diyorlardı. Şimdi daha iyi anlıyorum ki, adamcağıza felç gelmişti. Dedemin ona okhumasından sonra adam yürüyerek Ortaköy’e gitti.

Hacı Eyüp Özer’in hanımı Safiye Özer’e “cin uğramış” diyorlardı. Dedemin ohumasından sonra iyileşti.

Akkışla’dan bir genç gız getirdiler. Gız anlamsız hareketler yapıyo, bir türkünün belli yerini tekrarlayıp duruyodu. “Allım guguk dunnalar/Tellim guguk dunnalar.” diyordu. Dedem ona bir müddet ohuduhdan sonra hasta sahiplerine şöyle demişti:

— Gızınız garasevdaya dutulmuş. Ancah o gençle evlendirirseniz düzelir.”

Sonradan işittim ki gızcağız, Akkışla jandarma Garagolu’nda Garadenizli bir jandarmaya âşıh olmuşdu. Gızı, ona verip vermediklerini bilemiyorum.

 Başga bir gün de otuz-otuz beş yaşlarında erkek bir hasta getirilmişti. Hasta sahipleri, Ortaköy üstündeki tarlamızda mercimek yolmah için erkenden tarlaya gittiler. Dedem, hastaya bir müddet ohudu. Sonra o hastayla ırgatın yemeğini ve ineklerle öküzlerimizi tarlaya götürüyorduh. Gölyeri’nde Ayrancılar’ın guyusu ayağına gelmiştik. Ayrancılar’ın guyusundan ahan su, yolu çamur hâline getirmişti. Onların bir ot gağnısı da yüklü olarah bu çamura saplanmıştı. Öküzün birini çıharıp diğerini goşuyorlar, gağnıyı bir türlü saplandığı çamurdan gurtaramıyorlardı. O sırada çardahdan Ayrancıların köpekleri havladı. Yanımdaki adam, gorharah arhama sahlandı. Bana köpeğin kimin olduğunu, gağnın sahibini sordu. Yavaşça “Ayrancılar’ın” dedim. Adam, sanki şâirdi. Her olaya şiirle bir şeyler söylüyordu. Hemen orada şöyle dedi:

 

“Öküz de çekmiyo otu

Hepsi birbirinden kötü.

Bizi yaralıyayazdı

Ayrancı’nın gabaş iti!”

 

Ayrancı’nın çocuhları bize ters ters bahdılar.

Dedem, bu adamı da birgaç gün ohumayla sağlığına gavuşturup gönderdi.

Hastalar gelir, günlerce hatta haftalarca evimizde galırdı. Dedem o galın kitabından onlara duâlar ohurdu. Hasta sahipleri de dedemin tarla ve bahçe işlerini yaparlardı. Dedem hastalardan hiç para almazdı. Onların yörelerinde ne meşhur ise getirdikleri hediyeleri kabul ederdi.

Rahmetli dedem, Allah (c.c.) rızasının olmadığı hiçbir şeye evet demezdi. Gaderleri şer yönünden etkileyecek bir şey yapmaya cesaret edemezdi. İki tarafında rızasını almah şartıyla, arası bozulmuş garı-gocaya ohur ve onların arasını hoş etmeye çalışırdı.

 

 

YİTİKLERİ BULURDU

(Kaynak kişi: Yunus Karaaslan)

Kâtip (Hacı Ömer) Caner, yoncalığa giderken yüz lira para gaybetmişti. O zaman bu miktar çoh böyük paraydı. Kâtip Hacı Ömer, parayı bulması için Ali Hoca’ya gitmiş. Ali Hoca, paranın Topal Hasan’da olduğunu, gidip ondan istemesini söylemiş.

Kâtip, Topal Hasan’a gidip parayı istemişse de Topal Hasan inkar edince, tekrar Ali Hoca’ya giderek durumu anlatmış. Ali Hoca, Kâtip’e şöyle söylemiş:

— Ben bir yumurtaya yazacağım. Bu sefer istediğinde vermezse şişmeye başlayacah. Hocaya yumurta yazdırdım, imansız gideceksin. Paramı ver de gurtul, de. Paranı verdiği zaman şişi inecek.

Kâtip söylendiği şekilde tekrar giderek parayı istemiş. Topal Hasan, yine inkâr edince şişmeye başlamış. Kâtip, “Hocaya yumurta yazdırdığını, parayı vermediği takdirde imansız gideceğini” söyleyince Topal Hasan, hanımından yatağın arasındaki yüz lirayı getirip vermesini söylemiş.

 

SANCIYI KESMEK İÇİN BANA ELVERDİ

(Kaynak kişi: Yunus Karaaslan)

Dedemle gezerken şöyle bir olaya şahit olmuştum:

Yolumuz üzerinde bir köpek, başka bir köpeğin leşini yiyordu. Bunu gören dedem, bana şöyle dedi:

— Bak yavrum Yunus. Köpek, bir köpeğin leşini yiyor. Elimi sana veriyom. Bundan sona hayvanların sancılarını kesmek için, üç İhlâs ile bir Fatiha ohu, dedi. Elini, elime değdirdi.

Onun ölümümden sona sancılandığını sandığım birçoh hayvana ohuyarah rahatladığını gördüm.

 

BİR DÜĞÜNDE ÜÇ GÜREŞÇİYİ BAĞLADI

(Kaynak kişi: Yunus Karaaslan)

Yılını kesin hatırlayamıyorum. 1950’li yılların başı olsa gerektir. Güz aylarından birinde köyde bir düğün vardı. Eskiden düğünlerimiz üç gün sürerdi. Davul, zurna ile iki gün oynanırdı üçüncü gün güreşler yapılırdı. Güreşlerde “Yol” denilen ödüller vardı. Başpehlivanların güreşine yol olarah bir düve ya da tosun gonurdu. İkinci yol goç, en son da tohlu olurdu.

Bu güreş, Hacı Müdürler’in Köy içindeki şimdiki bahçelerinde yapılıyordu. Fatma’nın Hafız’ın damında ben de dedemin gucağında güreşi seyretmek için oturmuşdum. Köyden birisi gelip:

— Aman Hocam, gurban olayım Çorum’dan üç güreşçi gelmiş. Bizim güreşçiler onların yanında çoh zayıf galıyorlar. Yolun üçünü de alıp gidecekler. Bize yardım et. Çorumluların elini, golunu bağla.

Dedem, adamın teklifini reddetti:

— Yahu Memet, beni bu işlere garışdırmayın… Gidin, güreşinizi yapın!

Adam yeniden yalvarmaya başladı:

— Hocam, elini, ayağını öpeyim! Güreşçilerimiz çoh fahır insanlardır. Yolu yabancılar alıp gitmesinler. N’olur bir ohu… deyince dedem, adama şöyle dedi:

— Sen git güreşçilere söyle. Allah (c.c.)  Kerim’dir.

Sonra yanında oturan Gız gardaşı Meryem’e dönerek:

— Bacı, şalvarının uçgurunu gevşet de bir düğüm at… Dedi.

Meryem anam şalvarının uçguruna bir düğüm attı, dedem ohumaya başladı.

Keklikoğlu Köyü’nden Ahmet Pehlivan, Kel Hasan ile Kululu’dan Sağır Pehlivan adlarında üç güreşçimizin adını hatırlıyorum.

 Güreşin sonunda üç güreşçimiz de galip gelmişti. Çorumlu güreşçilerin biri şöyle diyordu:

— Arhadaşlar, bizi siz yenmediniz! Şimdiye gadar görmediğimiz bir olayla garşılaşdıh. Elimiz, golumuz bağlandı. Bize bir hâl oldu. Bizi bir başgası yendi!.. (Devam Edecek)

 

NELER SÖYLENDİ?
@
AHMET KARASLAN

AHMET KARASLAN

DİĞER YAZILARI MEVLANA MENKIBELERİNDEN BASILMAYAN YENİ ŞİİRLERİM LAFONTEİN MASALLARINDAN BASILMAYAN ŞİİRLERİM HALK KÜTÜRÜNDEN BASILMAYAN ŞİİRLERİM HALK KÜTÜRÜNDEN BASILMAYAN ŞİİRLERİM BEYDEBÂ MASALLARINDAN BASILMAYAN ŞİİRLERİM AİSOPOS (EZOP) MASALLARINDAN BASILMAYAN ŞİİRLERİM KÖYÜME (GÖMÜRGEN) İLKBAHARDA BAYRAMLAŞMA YENİ YOĞURT UTANIN!.. GARADAĞ’DAN GÖRÜNEN YERLE GÖMÜRGEN GÖMÜRGEN DEĞİL Mİ?.. KÖYÜME (GÖMÜRGEN) YAYLADA DEĞİL Mİ? GÖMÜRGEN VAR AHMET KARAARSLAN-ŞİİRLER ŞAH İSMAİL ÇOCUKLUĞUM GÖMÜRGEN YARALI MAHMUT GOÇ MUSTAFA KEDİNİN TEK OYUNU HİKAYELER... AH ADEM BABA AH!.. TOPRAK ANA VE MEVSİMLER CIRCIR BÖCEĞİ (Cırlayık) GÜVERCİN TİLKİ VE LEYLEK LANET OLSUN… DEVECİ İLE YILAN KÖSE DAĞI MASALI ÇİLKEKLİK VE DAĞ KUŞU TİLKİ İLE ÜZÜMLER KARGA İLE YILAN KAZAN ÖLDÜ!.. BİR KEMİK AT DA GÖR! GİDEYİM Mİ DAHA DA? VAAZ KONUŞAN KAVAL TARLA KUŞU AĞUSTOS BÖCEĞİ VE KARINCA KARGA İLE YILAN ANADOLU EFSANESİ KONUŞAN KAVAL KAZAN ÖLDÜ!.. AĞAM İSTANBUL’U MESKEN Mİ DUTTUN? GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-3 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-2 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-1 EZOP MASALLARINDAN BİR TÜRKMEN DÜĞÜNÜ... ÖKÜZÜ KESİN NASRETTİN HOCA FIKRALARINDAN ŞİİRLER ODUNCUNUN DİLEĞİ GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-12 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-11 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-10 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-9 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-8 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-7 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-6 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-5 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-4 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-3 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-1 HABİB KARAASLAN-10 İLK TEDRİSATA ARZUHAL HABİB KARAASLAN-8 HABİB KARAASLAN-7 HABİB KARAASLAN-6 HABİB KARAASLAN-5 HABİB KARAASLAN-4 ŞAİRLİK HABİB KARAASLAN-3 HABİB KARAASLAN-2 HABİB KARAASLAN-1 GÖMÜRGEN’DE SAYIŞMA VE TEKERLEMELERİMİZ KONUŞAN KAVAL
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
HAYVANLAR ALEMİ
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
HAYVANLAR ALEMİ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA