DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 07-01-2021 10:36

DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER

 

Yabancı ve Yerli Yazarlar - Devlet Adamlarının Dilin  Önemini  Vurgulayan  Özdeyişleri

Robert Dıxon: “Dil en değerli insan kaynağıdır.”

Heidegger: “Dil insanın evi, en kıymetli varlığıdır.”

 Humbult: “Bir milletin ancak kendi dilinin gelişmesi  gerekli bir dereceye ulaştığı zaman büyük ve dahiyane bir fikri ilerleme olur.”

Leibniz: “Bana mükemmel bir dil ver, sana büyük bir millet  teşkil edeyim.”

Albert Camus: “İnsanın iki yurdu vardır: Biri üzerinde doğduğu topraklar, diğeri de o topraklarda konuşulan dil. Benim anadilim Fransızcadır ve bir yazar olarak ilk görevim, onun hududunda nöbet tutmaktır.”

Wihston Churchill: “ Ben insanlara yalnız anadillerini bilmedikleri zaman  dayak atılmasına taraftarım.”

Bernard Shaw: “ Kendi dillerini tam olarak bilmeyen başka dilleri de bilmez.”

Ludwig Wittgenstein: “Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.”

Mustafa Kemal Atatürk: “ Türkiye cumhuriyetini kuran Türk halkı Türk milletidir.  Türk milleti demek, Türk  dili demektir. Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti  geçirdiği  nihayetsiz  felaketler içinde ahlakını, ananelerini, hatıralarını menfaatlerini, kısaca kendini millet yapan her şeyin dil sayesinde muhafaza olduğunu görülür. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”

Süleyman Nazif: “Dil milletimizin iskeletidir.”

Yahya Kemal: “Dil ağzımda ana sütümdür.”

Cemil Meriç: “Kamusumuzu uzanan el, namusumuza  uzanmış demektir.

Nevzat Köseoğlu: “Ana dili öğrenmek, milli kültürü,  onun bakış açılarını, kavrayış, görüş ve yorum biçimlerini, ilgi alanlarını öğrenmek demektir. Bunun için, bir dil bir dünyadır ve anadil milli kimliğin bayrağıdır.”

Fazıl Hüsnü Dağlarca: “Türkçe, benim ses bayrağımdır.”                        

Nihat Sami Banarlı: “Dilimiz kimliğimizdir.”

Nihal Atsız: “Dil bir milletin en değerli malıdır.

Türkçe’nin Büyük  ve Mükemmel Bir Dil Oluşunu  Dile Getiren Yabancı ve Yerli Bilim Adamı - Yazarların Görüşleri

Max Müller:  “Türkçe,  az söz ile  çok anlam ifade eden, hayran olunacak  mükemmel yapıya sahip bir dildir. Türkçe o kadar mantıkidir ki, sanki  dil ilminden mürekkep bir heyet, bir akademisyen tarafından  şuurla yapılmış bir dil olarak görmek mümkündür.”

Herbert W. Duda: “”Bütün düşünce ve hisleri  en mükemmel bir şekilde   ifade eden Türkçe, o kadar zengin bir kelime hazinesine sahiptir ki, herkes bu dile  hayranlıkla bakmakta ve onu en mükemmel bir bilim dili olarak kabul etmektedir.”

Herbert Jansky: “Türk dili, vokabüler, fonetik, imla, sentaks ve kelime hazinesi itibariyle son derece zengin  ve kolay anlaşılan, kolay öğrenilebilen bir bilim dilidir.”

 Paul Roux: “Türkçe, akıl ve düşünce dolu matematiksel bir dildir.”

Kataharine Barannıg : “ Beni Türk diline çeken pek çok şey var. Dilbilimsel açıdan cazip tarafı eklemeli bir dil olmasıdır. Uzunca bir kömür trenine eklenen yük vagonları gibi  bir sözcüğe (kelimeye)  pek çok sayıda son ek getirebiliyorsunuz… Bir cümle uzunluğunda tek sözcüğe dayanan cümleler kurmak da mümkün.”

Prof. Dr. Mustafa Argunşah: “ Türkçenin yapısı Avrupalı matematik bilginlerini bile  şaşırtmaktadır... Türk insanının ruhu var dilimizde; Türkün inceliği, zarafeti, hoşgörüsü, yumuşaklığı var Türkçemizde;  nefesimiz var, gönlümüz var onda. Binlerce Türkçe kelime köke,  onlara üç yüze yakın yapım ekimizi ekleyerek  bir sistem içerisinde bu güzel dili meydana getirmişiz. Daha yüz binlerce kelime  üretmek için artık birisinin  bilgisayarının tuşlarına basması yeterli.  Çünkü Türkçeyi sevenler  bu programları çoktan yaptılar bile… Yani Türkçe dünyanın en zengin dillerinden biridir…

      Türkçe ile bilim yapılmaz diyenler yanılgı içindedirler. Buna rağmen  Türkçe bilim yapılmayacağını ileri sürmek  eğer art niyet taşımıyorsa,  kendi dilini tanımamak demektir.”

3

Bir Milletin Yok Edilmesi İçin Dilinin Yok  Edilmesine Yönelik Özdeyişler

Konfüçyüs:    “Bir ülkeyi idare etmeye çalışanların  önce dilini düzeltirdim.  Dil düzgün olmazsa, kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünceler iyi anlatılamazsa, yapılması gereken şeyler iyi yapılamaz. Gereken yapılamazsa ahlâk ve kültür bozulur. Ahlâk ve kültür bozulursa, adalet yolunu şaşırır. Adalet yanlış yola saparsa, halk güçsüzlük ve şaşkınlık içine düşer. Ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. Bu sebeple  söylenenin sözü doğru söylenmeli. Hiçbir şey, bunlardan dolayı  dil kadar önemli değildir.” 

McArthur: “Doğacaklarıyla  ölecekleri arasında köprü kuramayan milletlerin yaşama hakkı yoktur.”

Nihal Atsız: Ordusunu kaybeden bir millet tehlikededir. İstiklalini kaybeden millet korkunç bir felakete düşmüştür. Dilini kaybeden millet yok olmuş demektir.

        İstiklalini kaybeden milletlerin dillerini kıskançlıkla saklamak sayesinde bir zaman sonra yine dirilebileceklerini tarih bize söylüyor (asırlardır vatansız ve istiklalsiz  yaşayan Yahudilerin dillerini, dinlerini, milli örf ve âdetlerini korumaları sonucu  en sonunda İsrail Devletini kurmaları örneği). Halbuki dilini kaybeden bir milletin (Anadolu’da yaşayan dört millet Sümerler, Hititler, Urartular ve Lidyalılar örnekleri)  yine dirildiğine dair bir misal göstermiyor.

 I.Napolyon: “Benim kelimelerim ve kültürümün girdiği bir ülkeye askerlerimi sokmaya lüzum yoktur.”

Aristo: “Bir milletin ruhunu ve değerlerini yok etmek istiyorsanız, diline, hukukuna ve musikisine dokununuz.”

          Clevalier: “Bir milletin dili o milletin ruhudur. Bir milleti yıkmak için öncelikle onun ruhunu, dilini yıkmak gerekir.”

                                                                  4

“ Dili Yaşat ki Millet Yaşasın!...”

      “Dili yaşat ki  millet yaşasın” ı en iyi ifade eden, dil uzamanı ve bilginlerimizden Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu’nun şu yazdıklarıdır:

 “ ‘Millet’ olabilmenin ilk şartı, milletlerin  ortak bir dile sahip olmalarıdır.  Nitekim, ‘millet’ mefhumu  tarif edilirken ortaya çıkan görüşlerin hepsinde, ‘dil birliği’ ilk temel unsur olarak daima başta gelmektedir.  ‘Millet’in nasıl teşekkül ettiğini araştıran  her filozof veya düşünür, vardığı neticeleri  formül halinde  ortaya koyarken, sözü mutlaka ‘aynı dili konuşan’ diye başlamaktadır.  Çünkü fertlerin ‘millet’ halinde bir araya gelmeleri için lüzumlu olan bütün unsurlar ‘milli dil’ in içindedir. ‘Tarih birliği’, ‘duygu birliği’, ‘gaye birliği”, ‘ruh birliği’. Bu sebepledir ki, bir milletin tarih içinde devam etmesi ve yaşayabilmesi, dilinin varlığını, bütünlüğü ve canlılığını korumasına bağlıdır. Zira, bütün milletlerin, milli töre, milli gelenekleri, ‘dil’ içindedir.  Milli kültür, milli felsefe ve milli edebiyat   dilin ‘kelime’, ‘mefhum’ ve ‘deyim’ lerinde ‘donmuş’, ‘billurlaşmış’ tır. Milletin hayat görüşü, milletin, tabiat ve hadiseleri tefsiri, ‘manâlandırılış’ ı dilin içinde saklıdır.  Zekanın keskinliği, ruhun derinliği ve duygusunun inceliği  dildeki   atasözlerinin, özdeyişlerin ve ifade nüanslarının varlığında görülür. Onun içindir ki,  ‘millet’ ancak ‘dil’ ile , ‘dil’ i sayesinde vardır; ‘dil’ olduğu için vardır.  ‘Dil’in çökmesi, milletin dağılması, kaybolması demektir. Milleti tek vücut olarak ayakta tutan işleten dildir.  Dil, nesilleri birbirine bağlayan ve devamlılığı sağlayan, ucu tarihin derinliklerinde bir zincirdir.  Ve dildeki her kelime bu zincirin bir halkasıdır.  Dilden atılan her kelime, zincirden kopan halka gibi, nesillerin milli tarihleri ile  irtibatın kopmasına  sebep olur.” 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA