DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 22-01-2021 15:44

DİL SORUNLARIMIZ I

 


                  TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA  YÖNELİK 10 HATA

                                                                                                                  Süleyman KOCABAŞ

                                                                                                                          Tarihçi Yazar 

                                                                                                        kocabassuleyman@gmail. com

         Dünyada “saf dil” yoktur.  Saf dil, “kabile dili” olup dillerin en ilkelidir.  Her  dil, ihtiyacına göre başka dillerden kelimeler  ve terimler alarak kendisini zenginleştirebilir. Bu normaldir.  Normal olmayan,   milli dillerin kendilerine has ayrıcalıkları ve kimlik belirtileri olan  kaideleri (kaidenin sözlük anlamı: Usul, nizam, yol.  ‘Her şeyin bir kaidesi vardır, buna uymalıdır”)  vardır. Bütün dil uzmanlarımız ve edebiyatçı  yazarlarımıza göre, Türkçenin de kendisine  göre başka dillerden farklı kaideleri vardır ki, bu kaidelere uyulmadığı takdirde, bu giderek dilimizin kimlik   kaybına uğrayarak yok olmasına yol açar. 

       Günümüz itibariyle Türkçemiz,  yoğun olarak kendisini 1980’ li yılların başlarında göstermeye başladığı halde,  “Dillerin Katili” denilen İngilizcenin etkisi ve işgaline girdiği için, bu dilden Türkçe karşılıkları ola ola  İngilizce  kelimelerin alınması ana problemi ve hastalığı  yanında,  son çeyrek   asır  içinde ise,  bu  sefer de İngilizceden  dilimizin imlası ve gramerine (dil bilgisi) uymayan kaideler veya usullerin alınmaya  başlanması,  dilimizin geleceğini daha büyük bir tehlikenin  içine atmıştır.  

       

      “Dilimize  sahip çıkmalıyız, dilimizi zenginleştirmeliyiz. Dillerini  zenginleştiremeyen ve diline sahip çıkmayan milletler, köksüz bir ağaç gibi  en hafif bir rüzgarda devrilirler. Caddelerimizdeki dükkanlar ve marketlerde bizim dilimiz yok.  Tabelalarda başka bir şey var. Bizden öncekilerin hatalarından ve tecrübelerinden  dersler alarak dilimizi  zenginleştirmeliyiz.”  (20.1. 12021. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan)        

      

        Dilimizin milli kimliğini bozmaya yönelik bu uygulamalar, caddelerimizde işyerlerine İngilizce kelimelerden  işyerleri isimleri koymaya kadar kendisini  göstermiştir. Türkçe karşılıkları ola ola İngiliz dilinin kelimelerini  alıp kullanmak yanında,  yine Türkçe karşılıkları ola ola İngilizceden   kaidelerin de alınmasına yönelik  olarak dilimizde yaşanan 10 hata şunlardır:  

            1-“Dil Devrimi” nin başlangıcından günümüze  89 yıllık (1932- 2021) süreyle  dilimizde yaşanan    iki ana veya temel hata şunlardır: 

                  a-Kuru – sıkı ve hamasi bir ırkçılık – milliyetçilik  duygusu ile dilimizdeki bütün Arapça ve Farsça kelimelerin  “işgalci kelimeler” olarak görülmesi sonucu “Öztürkçeleştirmek, özleştirmek, arı dil haline getirmek” emeliyle bunların yerine Türkçe kelimelerin  okunulması, konulamaz ise masa başında  “uydurukça kelimeler” yapmak suretiyle “Dil Devrimi” nin başlaması. Dünyada “saf dil –arı dil” yoktur. Bu dil, “kabile dili” olup, dillerin en ilkelidir. Hele ki, Mustafa Kemal Atatürk, “uydurukça dil, saf dil” in tutmayacağını kendisi vefat etmeden önce görerek bundan, “Dilde ve Musikide İnkılap” (Ahmet Cevat Emre, İki Neslin Tarihi, İstanbul, 1960, s. 338-339), Falih Rıfkı Atay, Işık , Dünya Gazetesi, 17 Temmuz 1966, İsmail Habip Sevük, Dil Davası, İstanbul, 1949, s. 29)) diyerek vazgeçmiş, Arapça ve Farsça kelimelerin  kullanılmasına geri  dönülmüştür

                    b-Genelde “uydurukça  dil” den az –çok dönüldükten sonra, bu sefer de yoğun olarak  1950’li yılların başlarından itibaren , dilimizde yeni bir dil hastalığı olarak “yabancı diller ve kelimelerinin işgali" hastalığı kendisini göstermiş,  günümüz itibariyle İngilizce bu uğurda boş rollü oynayan dil olmuş, caddelerimiz, Türkçe karşılıkları ola ola İngilizce   kelimelerden işyerleri isimleri konulmak suretiyle birer “Türk caddeleri” olmaktan çıkmış,  “İngiliz caddeleri” görünümüne bürümüştür. Bu durum haklı olarak bize, “atalarımız bunun için mi şehit oldular, İstiklal  Harbimizi bunun için mi yaptık ve kazandık?”  sorularını sormaya götürmüştür.   

                    Dillerin gelişim ve zenginleşme kanunları gereği, her dil başka dillerden ihtiyacına göre elbette kelimeler alıp kullanacaktır. Bu normaldir. Normal olmayan, Türkçe  karşılıkları ola ola ve “zorunlu alımlar” dan da   olmadığı halde (telefon, telgraf, radyo vb. zorunlu alımlardır) özentili ve modalaşma alımlarından  olarak, İngilizce kelimeleri almak  büyük bir dil hastalığıdır. Bunu yapanlar için edebiyatçı yazarlarımızdan Peyami Safa “Tatlısu Frenkleri, dil donkişotları…”  nitelendirmesini yaparken, dil - edebiyat uzmanlarımızdan Prof. Dr. Mehmet Kaplan “dil güveleri” nitelendirilmesini, ünlü düşünürümüz Cemil Meriç “Kamusuma uzanan eller namusumuza uzanmıştır”  nitelendirmesini yaparlar. 

               Bu konuda isteğim ve çağrım, , dilimizi  “uydurukça dil salgını” ndan  büyük ölçüde kurtardığımız  gibi,  ikinci dil hastalığı  yabancı dillerin istilasından kurtarmak olacaktır.

              Adı geçen iki ana dil hastalığını kısaca anlattıktan  sonra, dilimizi istilaya yönelik İngilizce kaidelerin neler olduğundan bahsedebiliriz. Bunlar da maddeler halinde sıralamaya devam edersek  şöyledir:    

        2-Dilimizin bağlaçlarından   “ve” yerine “&” nin kullanılmaya başlanması:  Süt & Et Ürünleri gibi. Doğrusu, Süt ve Et Ürünleri.

       3-Dilimizde çoğul eklerimiz “-ler, - lar”  yerine İngilizce çoğul eki  “s” nin kullanıma girmesi:  Ali’s inşaat gibi. Doğrusu Aliler İnşaat. 

       4--Dilimizde “ -den beri”  nin   yerine İngilizcesi “since”  nin  kullanılması: Güneş  Kuruyemiş Since 1951 gibi. Doğrusu, 1951’den  Beri Güneş  Kuruyemiş. 

      5-Dilimize girmiş  İngilizce kelimeleri aslı gibi yazma hatası: Dünya’da yazıldığı gibi okunan tek dil Türkçedir.  Bu, dilimizin diller içinde en üstün özelliklerinden birisidir ve öğrenilmesini de kolaylaştırır.  Bu sebepten, dilimize yabancı dillerden giren kelimeler, kendi ses uyumumuza göre  kolaylaştırır.  Buna bir örnek, dilimize  İngilizce aslından  giren  “Group”, ses uyumumuza uygun olarak “Grup” yazılır ve okunur.  Söz gelimi bir işleri ismi olarak işyerinin alnına  “Güneş Group” yazmak yanlıştır. Doğrusu, Güneş Grup. 

      6-İngiliz dilinin kaidelerinden olarak,  pekiştirmeli belirtme sıfatı  “The” yı  Türkçe kelimelerin başında kullanılması hatası:    Bir çok işyerinin ve şirketin  ismi başında kullanıldığı halde, “The Akdeniz…..”, “The Kayseri…..”, “The Adana….” demek dil kaidelerimize aykırıdır olup, Türkçeyi “İngilizceye benzetmek” anlamına gelir. İçinde hiçbir İngilizin yaşamadığı ve ikamet eden yerli halktan da hiç kimsenin İngilizce bilmediği bir mahallede cadde üzerinde bir işyerine  The Akdeniz Agricultural Market ismini  koymak yanlıştır. Bu ancak sömürgelerde olur. Türkiye bir sömürge ülkesi değildir. Doğrusu  ve  milli, yerli, ilmi olması  için  Akdeniz Tarım  Pazarlama veya  Akdeniz Tarım Ticaret  isimleri  konulmalıdır.    

      7-Yine dilimiz kaidelerinden birer edat ekleri olan  “-nin, -li,- den” yerine geçirilmek için     İngilizce edat “of” un kullanılmaya başlanması: Nohut of Pilav işyeri ismi  gibi. Doğrusu, Pilavlı Nohut veya Nohutlu Pilav. 

      8-İngilizce ve Türkçe kelimeleri birleştirerek, dilimizin imlasına  aykırı  “melez” kelimeler üretmek özentisi:  Güzellife Perde  gibi. Doğrusu, Güzel Hayat Perde. 

      9-Türkçe kelimeleri İngilizce kelimelere benzetme  özentisinden kaynaklanan dil hastalığı:    Bir örnek, sözlükte “mahalleler, yerler” anlamına gelen “mahal” kelimesini  “shell’ benzeri İngilizceye  benzeterek “mahall” şeklinde yazmak.  Mahall Dönerci gibi. Doğrusu, Mahal Dönerci. “Kuzzu Kebap’s ”, “Lezzet Dönerci’mmm” gibiler de İngilizceye benzetmektir. 

            Yine dilimizi İngilizceye benzetmekten olarak, özellikle şahısların  kendi  kişisel zevklerine göre hareket ettikleri halde,  ne anlama geldikleri bilinmeyen bunları, İngilizcede  “s” benzeri kelimelerin sonuna eklemeye yönelik  “m”, “a” vb.  harflerini getirmeleri yapılanması:   Halime’m Butik. Doğrusu, Halime Butik. Kuaför Salon Saç’a. Doğrusu, Berber Saç Salonu.

        10-Türk alfabesinde olmayan harfleri kullanmak: Çoğunlukla kullanılan bu harfler W, X, Q, Ʌ, Я, Ǝ harfleridir. Birkaç örnekleme çeşidi:  Yıldız  Qent  Yapı. Doğrusu . Yıldız Kent Yapı.  HƎrif  Sarraf. Doğrusu,  Herif Sarraf,  KɅRɅKɅYɅ Yaprak Döner House. Doğrusu, Karakaya Yaprak Döner Evi.

         Dilimizi milli kimliğinden  sıyırarak yok etmeye ve onun yerine giderek  başka bir dili koymaya yönelik bütün bu uygulamalar, işin esasına bakılırsa nihai tahlilde   Anayasamızın “Türk milletinin dili Türkçedir” maddesine aykırıdır. Alfabemizin  29 harfi  dışında başka  harfleri kullanmak da  1 Kasım 1928 tarihli  Alfabe Kanunumuza   uymamaktadır.   

        Dilimizde bütün bu aykırı  uygulamaların  bir benzeri Fransa’da yaşansa  idi ne olurdu? 1664 yılından beri Fransız dilini geliştirmek ve korumak için kurulan  Fransa Dil Akademisi bunlara hemen ve acilen   müdahale eder, doğrularını  yazdırırdı.  

          Maalesef bizde ise,  ne vatandaşlarımızda  ne bürokraside ne yargıda ve üstelik de ana görevi   dil olan Türk Dil Kurumu’nda bu duyarlılık yoktur. Hele, “uluslararası bir proje” olarak vatanımızın  bölünmek istenilmesi  karşısında   “MİLLİ BEKA SORUNUMUZ” dan bahseden ve buna göre tedbirlerini alan hükümetlerimizin , “toprak, vatan  kaybetme” sorunu  kadar ve hatta ondan daha da  önemli yaşamaya devam ettiğimiz  “dilimizi kaybetme sorunumuz” dan  da bahsetmemeleri ve onu koruyacak tedbirleri almamaları  büyük hatadır.

        Bu hatadan dönüşün ve bunu dile  getirmenin bir nişanesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın  Recep Tayyip Erdoğan’ın, yazımızın spotu olarak aldığımız   sözleri, dil konusunda milletimizin yanan yüreğini su serpmiştir.  Bütün isteğimiz, bunun sözde kalmayıp, tatbikatının yapılarak içinin doldurulmasıdır. 

       Toprak kaybedilebilir, ama dil kaybedilmediği sürece  vatan tekrar kurtarılabilir, istiklal yeniden kazanılabilir. Ama, milleti millet yapan milli dil kaybedilirse, her şey kaybedileceğinden,  bir daha ne vatan kurtarılabilir ne de istiklal kazanılabilir. Bu haliyle, günümüze yalnızca isimleri ulaşabilmiş,   “tarihin milletler  mezarlığı” na gömülmüş millet pek çoktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş614
 • 2Hatayspor613
 • 3Trabzonspor513
 • 4Altay612
 • 5Fatih Karagümrük611
 • 6Konyaspor511
 • 7Fenerbahçe510
 • 8Kayserispor610
 • 9Alanyaspor59
 • 10Gaziantep FK68
 • 11Galatasaray68
 • 12Sivasspor66
 • 13Adana Demirspor66
 • 14Yeni Malatyaspor66
 • 15Kasımpaşa55
 • 16Göztepe65
 • 17Antalyaspor65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA