DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
AHMET KARASLAN
AHMET KARASLAN
Giriş Tarihi : 14-02-2020 11:23

BİR TÜRKMEN DÜĞÜNÜ...

BİR TÜRKMEN DÜĞÜNÜNDE SEYMEN ALAYINI

KARŞILAMA VE OĞLAN TARAFINA YAPILAN OYUNA ÖRNEK.

(Kaynak kişi: Abdullah YÜRÜK 25 Temmuz 1995 Kayseri Beşparmak Mahallesi)

Rahmetlik babam, çevremizde yapılan her düğünde bulunurdu. Kırkgeçit’in  mezrası Kevenni’den  Memeli adında birisinin oğlu doğduhtan sonr hep ölürmüş. Memeli, bir adah adamış. “Eğer Allah (CC), bana bir oğlan verir de yaşar, askere gidip-gelirse ona çift davul ve zurna ile bir düğün yapacağım. Mevlüt ohuturum,” demiş.

Aradan zaman geçmiş. Allah (CC), ona bir oğlan vermiş. Oğlan evlenme çağına gelmiş. Oğlanı nişanlamış. Düğün günü yahın köyleri davet etmiş. Gız tarafına, yüz seksen dohuz gişi ile seymen olarah geleceklerini, Bayrahdarlarının da Halil İbrahim Yürük olduğunu  bildirmişler.

Seymenbaşının Halil İbrahim Yürük olduğunu duyan gız tarafı, “Hafız” isminde âlim bildikleri bir gişiyi seymen alayını  garşılamah için görevlendirmişler. Hafız,  babama sorular soracahtır. Babam cevap veremezse; babamın bayrağını elinden alacahlar. Bayrağın elden alınması büyük bir ardır.

Gız tarafı seymen alayını köyün ortasında garşılıyorlar. Selâm alıp-verdikten sonra gız tarafının adamı sorulara başlıyor:

— Halil İbrahim nerden gelip, nereye gidiyosun?

— Hızır’dan gelip, hazıra gidiyom Hafız Efendi.

— Hızır kimdir, hazır kimdir?

— Hızır biziz, hazır da sizsiniz.

— Elindeki nedir?

— Bayrahtır.

— Ağacı nedir?

— Çavdar çöpünden.

— Bayrağın ağacı nerede bitti?

— Cenneti âlâda bitti.

— Bayrağın ipliği nedir, iğnesi nedir?

— İpliği nurdur, iğnesi sırdır.

— Bayrağı kimler işledi?

— Hûri gızları işledi.

— Gaç iğne ile işlendi?

— Bin bir iğne ile işlendi.

— İğnelerin gaçı içinde, gaçı dışındadır?

— Bini içinde, biri dışındadır.

— Bayrağın pîrî kimdir?

— Abdurrahman Gazi (RA)’ hazretleridir.

— Halil İbrahim, sana üç soru soracahdım. Birine doğru cevap verdin. İki sorum daha vardır. Şimdi şu soruma cevap ver bahalım:

“Girdi, çhdı, girecek. Girmedi amma, girecek.  Girdi amma girmeyecek. Ya girecek, ya girmeyecek?”

— Hafız Efendi, sen öteki soruyu hazırla. Bunların cevabı şöyledir:

“Girdi, çıhdı, girecek: Hz. Adem (AS)’dır. Daha önce cennetteydi. Cennet’den çıhdı ama yine girecektir.

Girmedi amma, girecek: İsa (AS)’dır. Gökyüzündedir. Cennete girecektir.

Girdi amma girmeyecek: Bu da Şeytanı alayin lânetdir. Önce cennetteydi. Bir daha hiç giremiyecek.

Ya girecek, ya girmeyecek: Bu da insanoğludur. Ameline göre ya girecek, ya da giremeyecektir.”

— Halil İbrahim buna da doğru cevap verdin. Şu soruyu cevapla bahalım:

“Mevlâ bir ağaç yaratdı dalsız, budahsız. Üstüne bir guş gondu tüysüz, tozahsız. Onu bir kimse kesti elsiz, ayahsız. Onu bir kimse yedi dilsiz, damahsız?”

— Mevlâ bir ağaç yarattı dalsız, budahsız: İnsanoğludur. Üstüne bir guş gondu tüysüz, tozahsız: İnsanoğluna verilen ruh’tur. Onu bir kimse kesti elsiz, ayahsız: Azrail (AS)’dır. Onu bir kimse yedi dilsiz, damahsız: Garatoprahdır.

— Buna da doğru caevap verildiğini söylüyorlar.

Sarılıp öpüşüyorlar. Herkes birgaç misafir alarah evine götürüyorlar.

Babamı tanıyamayanlardan bazıları, bir tahım oyun hazırlığına girişiyorlar. Halh köyün ortasında toplanıyorlar. Mal Müdürü, iki nahiye müdürü, çevre köylerin öğretmenleri, yahın köylerin ileri gelenleri düğünün davetlileri arasındadırlar. Oyunu tezgahlayanların elebşısı babamı tanımamazlıhdan gelerek şöyle diyor:

— On sekiz köyün ahıldanesi olan Halil İbrahim kim ise meydana çıhsın! diyor.

Babam, ortaya çıharah:

— Buyurun beyler. Emrinize âmâdeyim. Emriniz nedir?

— Biz, sana bir oyun yapacağız. Burası neresidir?

— Şarlak.

— Nereye Bağlı?

— Sarız’a bağlıdır.

— Düğüne gelen ne yapar?

— Düğüne gelen oynar. Cirit oynar, güreş dutar, halay çeker...

— Biz sana bir oyun yapacağız. Buna gatlanabilecek misin? Oyunun sonunda nizah olmayacah!

— Ben her şeye gatlanırım.

— Öyleyse anlaştık. Şimdi söylediklerimizi bir bir yapacahsın. Paltonu, ceketini, gazağını, gömleğini, atletini, pantolonunu çıhar.

Babam, söylenenleri yapıyor. O gadar insanın arasında bir tek kilotla galıyor. Bu sefer de kilotunu çıharmasını istiyorlar. Babam:

— Bir dakka beyler! Hâyâsı olmayan bir gişinin, imânı da olmaz. Şurada bayanlar, çocuhlar, yaşlılar, gençler vardır. Her şeyin bir ismi vardır. Bana yapacağınız oyunun adı nedir?

— Halil İbrahim efendi, işittik ki, sen sünnetsizmişsin. Herkesin gözü önünde sünnet edip, seni bu ayıpdan gurtaracağız...

— Arhadaşlar, beni daha bebek yaşta sünnet etmişler. Yalnız biz pazarlık yapdıh. Her oyununuza razı olacağıma söz verdim. Burada bir hayatı tehlike olduğunda müdahale edecek sağlık ekibi de yohdur. Sünnet sonunda ölebilirim de... Bana müsaade edin de ölmeden önce son arzum olarah giyineyim, bir ağıt söyleyeyim. Eşim, çocuhlarım bu ağıtla arhamdan ağlasınlar. Hiç olmazsa tarihe böyle geçsin...

Babam, üstünü giydikten sonra galabalığa bir göz atıyo. Böylece kimden başlayacağını belirliyor. Damadın babası Memeli  ile târikat ehli Bedir Bey yan yana duruyolarmış. Avşar ağzı ile şöyle başlıyor:

Şarlak’tan alırıh gelin,

Gayet sarpa sardı yolum.

Memeli gibi boynu galın,

S..im seni kesiciler.

Gönüllerden yüce misin,

Başın kalhmaz goca mısın?

Bedir gibi hoca mısın?

S..im seni kesiciler.

Bu arada sıranın gendisine geleceğini sezen, yörenin ileri gelenlerinden Tekir Ahmet ile Corcü Halil, galabalığın arasına garışıp gaçmah isterlerken onları, babama ihbar ediyorlar. Babam ikisinin yahasından dutuyo ve şöyle söylüyor:

Yağmur yağar gırcı gibi,

Güzelleri Gürcü gibi.

Tohlu toplar Corcü  gibi,

S..im seni kesiciler.

Gahraman’ın Yusuf adında ki bu adam kösedir. Galabalığın arasına yatarah gizlenmeye çalışırken, babam yahasından dutarah sürükleyip ortaya çıharmış ve şöyle söylemiş:

Ele gelmez asa mısın,

Santime gelmez gısa mısın?

Gahraman’ın Köse misin?

S..im seni kesiciler.

Gız babası Öğsüz Memet, yüzünün büyük siyah benleri vardı. Başında tiftik şapga ile gezerdi. Goşarak babamın yanına gelip, yahasından topluyor ve ona şöyle diyor:

— Ulan Türkmen oğlu, nedir senin elinden çektiğimiz! Yeter ulan!..

Babam ona şöyle cevap veriyor:

— Memet emmi, ben seni dışarda bırahacahdım. Maden sen sürünerek geldin, seni de boş göndermek ayıp olur.

Sürüsü yayılır çanlı,

Suratları çifte benli.

Öğsüz Memet gibi başı yünlü,

S..im seni kesiciler.

İki köy muhdarı, çevrenin öğretmehnleri, mal müdürü “Bizler devletin memurlarıyız. Halil İbrahim bize söylemez” gibi bir havanın içine giriyolar. Bunu da gendi aralarında gonuşuyolar. Birileri gelip olanaları babama ihbar ediyo. Babam da onlara da şöyle söylüyo:

Öğretmene galem misin,

Müdür beye defter misin?

İki köye muhtar mısın?

S..im seni kesiciler.

Çerkezlerin ileri gelenlerinde Aslan Bey, kürkünün yahasını boynuna gapatarah gizlenmeye çalışıyo. Onu da gösterip, babama “Aslan Bey’i de boş bırahma” diyolar. Babam ona da şöyle diyor:

Sabahınan erken kahar,

Ağalara yan yan bahar.

Çerkez gibi selin ahar,

S..im seni kesiciler.

Artıh bağlamah gerektiğine inanarak babam şöyle bitiriyor:

Gerdeğin  boyun asgısıydın,

Çavdarın demir küsküsüydün.

Şarlak’ın çökelik baskısıydın

S..im seni kesiciler.

Topluluğa dönüyor ve şöyle diyor:

— Yeter mi, devam edeyim mi? Sünnet etmekte ısrarlı mısınız?

— Aman Türkmen oğlu! Yetti de, arttı bile. Sünnetli olduğunu anladıh. Sünnet etmekten vaz geçiyoruz, diyolar.

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
AHMET KARASLAN

AHMET KARASLAN

DİĞER YAZILARI MEVLANA MENKIBELERİNDEN BASILMAYAN YENİ ŞİİRLERİM LAFONTEİN MASALLARINDAN BASILMAYAN ŞİİRLERİM HALK KÜTÜRÜNDEN BASILMAYAN ŞİİRLERİM HALK KÜTÜRÜNDEN BASILMAYAN ŞİİRLERİM BEYDEBÂ MASALLARINDAN BASILMAYAN ŞİİRLERİM AİSOPOS (EZOP) MASALLARINDAN BASILMAYAN ŞİİRLERİM KÖYÜME (GÖMÜRGEN) İLKBAHARDA BAYRAMLAŞMA YENİ YOĞURT UTANIN!.. GARADAĞ’DAN GÖRÜNEN YERLE GÖMÜRGEN GÖMÜRGEN DEĞİL Mİ?.. KÖYÜME (GÖMÜRGEN) YAYLADA DEĞİL Mİ? GÖMÜRGEN VAR AHMET KARAARSLAN-ŞİİRLER ŞAH İSMAİL ÇOCUKLUĞUM GÖMÜRGEN YARALI MAHMUT GOÇ MUSTAFA KEDİNİN TEK OYUNU HİKAYELER... AH ADEM BABA AH!.. TOPRAK ANA VE MEVSİMLER CIRCIR BÖCEĞİ (Cırlayık) GÜVERCİN TİLKİ VE LEYLEK LANET OLSUN… DEVECİ İLE YILAN KÖSE DAĞI MASALI ÇİLKEKLİK VE DAĞ KUŞU TİLKİ İLE ÜZÜMLER KARGA İLE YILAN KAZAN ÖLDÜ!.. BİR KEMİK AT DA GÖR! GİDEYİM Mİ DAHA DA? VAAZ KONUŞAN KAVAL TARLA KUŞU AĞUSTOS BÖCEĞİ VE KARINCA KARGA İLE YILAN ANADOLU EFSANESİ KONUŞAN KAVAL KAZAN ÖLDÜ!.. AĞAM İSTANBUL’U MESKEN Mİ DUTTUN? GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-3 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-2 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-1 EZOP MASALLARINDAN ÖKÜZÜ KESİN NASRETTİN HOCA FIKRALARINDAN ŞİİRLER ODUNCUNUN DİLEĞİ GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-12 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-11 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-10 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-9 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-8 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-7 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-6 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-5 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-4 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-3 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-2 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-1 HABİB KARAASLAN-10 İLK TEDRİSATA ARZUHAL HABİB KARAASLAN-8 HABİB KARAASLAN-7 HABİB KARAASLAN-6 HABİB KARAASLAN-5 HABİB KARAASLAN-4 ŞAİRLİK HABİB KARAASLAN-3 HABİB KARAASLAN-2 HABİB KARAASLAN-1 GÖMÜRGEN’DE SAYIŞMA VE TEKERLEMELERİMİZ KONUŞAN KAVAL
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
HAYVANLAR ALEMİ
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
HAYVANLAR ALEMİ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA