DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
AHMET KARASLAN
AHMET KARASLAN
Giriş Tarihi : 14-02-2020 11:23

BİR TÜRKMEN DÜĞÜNÜ...

BİR TÜRKMEN DÜĞÜNÜNDE SEYMEN ALAYINI

KARŞILAMA VE OĞLAN TARAFINA YAPILAN OYUNA ÖRNEK.

(Kaynak kişi: Abdullah YÜRÜK 25 Temmuz 1995 Kayseri Beşparmak Mahallesi)

Rahmetlik babam, çevremizde yapılan her düğünde bulunurdu. Kırkgeçit’in  mezrası Kevenni’den  Memeli adında birisinin oğlu doğduhtan sonr hep ölürmüş. Memeli, bir adah adamış. “Eğer Allah (CC), bana bir oğlan verir de yaşar, askere gidip-gelirse ona çift davul ve zurna ile bir düğün yapacağım. Mevlüt ohuturum,” demiş.

Aradan zaman geçmiş. Allah (CC), ona bir oğlan vermiş. Oğlan evlenme çağına gelmiş. Oğlanı nişanlamış. Düğün günü yahın köyleri davet etmiş. Gız tarafına, yüz seksen dohuz gişi ile seymen olarah geleceklerini, Bayrahdarlarının da Halil İbrahim Yürük olduğunu  bildirmişler.

Seymenbaşının Halil İbrahim Yürük olduğunu duyan gız tarafı, “Hafız” isminde âlim bildikleri bir gişiyi seymen alayını  garşılamah için görevlendirmişler. Hafız,  babama sorular soracahtır. Babam cevap veremezse; babamın bayrağını elinden alacahlar. Bayrağın elden alınması büyük bir ardır.

Gız tarafı seymen alayını köyün ortasında garşılıyorlar. Selâm alıp-verdikten sonra gız tarafının adamı sorulara başlıyor:

— Halil İbrahim nerden gelip, nereye gidiyosun?

— Hızır’dan gelip, hazıra gidiyom Hafız Efendi.

— Hızır kimdir, hazır kimdir?

— Hızır biziz, hazır da sizsiniz.

— Elindeki nedir?

— Bayrahtır.

— Ağacı nedir?

— Çavdar çöpünden.

— Bayrağın ağacı nerede bitti?

— Cenneti âlâda bitti.

— Bayrağın ipliği nedir, iğnesi nedir?

— İpliği nurdur, iğnesi sırdır.

— Bayrağı kimler işledi?

— Hûri gızları işledi.

— Gaç iğne ile işlendi?

— Bin bir iğne ile işlendi.

— İğnelerin gaçı içinde, gaçı dışındadır?

— Bini içinde, biri dışındadır.

— Bayrağın pîrî kimdir?

— Abdurrahman Gazi (RA)’ hazretleridir.

— Halil İbrahim, sana üç soru soracahdım. Birine doğru cevap verdin. İki sorum daha vardır. Şimdi şu soruma cevap ver bahalım:

“Girdi, çhdı, girecek. Girmedi amma, girecek.  Girdi amma girmeyecek. Ya girecek, ya girmeyecek?”

— Hafız Efendi, sen öteki soruyu hazırla. Bunların cevabı şöyledir:

“Girdi, çıhdı, girecek: Hz. Adem (AS)’dır. Daha önce cennetteydi. Cennet’den çıhdı ama yine girecektir.

Girmedi amma, girecek: İsa (AS)’dır. Gökyüzündedir. Cennete girecektir.

Girdi amma girmeyecek: Bu da Şeytanı alayin lânetdir. Önce cennetteydi. Bir daha hiç giremiyecek.

Ya girecek, ya girmeyecek: Bu da insanoğludur. Ameline göre ya girecek, ya da giremeyecektir.”

— Halil İbrahim buna da doğru cevap verdin. Şu soruyu cevapla bahalım:

“Mevlâ bir ağaç yaratdı dalsız, budahsız. Üstüne bir guş gondu tüysüz, tozahsız. Onu bir kimse kesti elsiz, ayahsız. Onu bir kimse yedi dilsiz, damahsız?”

— Mevlâ bir ağaç yarattı dalsız, budahsız: İnsanoğludur. Üstüne bir guş gondu tüysüz, tozahsız: İnsanoğluna verilen ruh’tur. Onu bir kimse kesti elsiz, ayahsız: Azrail (AS)’dır. Onu bir kimse yedi dilsiz, damahsız: Garatoprahdır.

— Buna da doğru caevap verildiğini söylüyorlar.

Sarılıp öpüşüyorlar. Herkes birgaç misafir alarah evine götürüyorlar.

Babamı tanıyamayanlardan bazıları, bir tahım oyun hazırlığına girişiyorlar. Halh köyün ortasında toplanıyorlar. Mal Müdürü, iki nahiye müdürü, çevre köylerin öğretmenleri, yahın köylerin ileri gelenleri düğünün davetlileri arasındadırlar. Oyunu tezgahlayanların elebşısı babamı tanımamazlıhdan gelerek şöyle diyor:

— On sekiz köyün ahıldanesi olan Halil İbrahim kim ise meydana çıhsın! diyor.

Babam, ortaya çıharah:

— Buyurun beyler. Emrinize âmâdeyim. Emriniz nedir?

— Biz, sana bir oyun yapacağız. Burası neresidir?

— Şarlak.

— Nereye Bağlı?

— Sarız’a bağlıdır.

— Düğüne gelen ne yapar?

— Düğüne gelen oynar. Cirit oynar, güreş dutar, halay çeker...

— Biz sana bir oyun yapacağız. Buna gatlanabilecek misin? Oyunun sonunda nizah olmayacah!

— Ben her şeye gatlanırım.

— Öyleyse anlaştık. Şimdi söylediklerimizi bir bir yapacahsın. Paltonu, ceketini, gazağını, gömleğini, atletini, pantolonunu çıhar.

Babam, söylenenleri yapıyor. O gadar insanın arasında bir tek kilotla galıyor. Bu sefer de kilotunu çıharmasını istiyorlar. Babam:

— Bir dakka beyler! Hâyâsı olmayan bir gişinin, imânı da olmaz. Şurada bayanlar, çocuhlar, yaşlılar, gençler vardır. Her şeyin bir ismi vardır. Bana yapacağınız oyunun adı nedir?

— Halil İbrahim efendi, işittik ki, sen sünnetsizmişsin. Herkesin gözü önünde sünnet edip, seni bu ayıpdan gurtaracağız...

— Arhadaşlar, beni daha bebek yaşta sünnet etmişler. Yalnız biz pazarlık yapdıh. Her oyununuza razı olacağıma söz verdim. Burada bir hayatı tehlike olduğunda müdahale edecek sağlık ekibi de yohdur. Sünnet sonunda ölebilirim de... Bana müsaade edin de ölmeden önce son arzum olarah giyineyim, bir ağıt söyleyeyim. Eşim, çocuhlarım bu ağıtla arhamdan ağlasınlar. Hiç olmazsa tarihe böyle geçsin...

Babam, üstünü giydikten sonra galabalığa bir göz atıyo. Böylece kimden başlayacağını belirliyor. Damadın babası Memeli  ile târikat ehli Bedir Bey yan yana duruyolarmış. Avşar ağzı ile şöyle başlıyor:

Şarlak’tan alırıh gelin,

Gayet sarpa sardı yolum.

Memeli gibi boynu galın,

S..im seni kesiciler.

Gönüllerden yüce misin,

Başın kalhmaz goca mısın?

Bedir gibi hoca mısın?

S..im seni kesiciler.

Bu arada sıranın gendisine geleceğini sezen, yörenin ileri gelenlerinden Tekir Ahmet ile Corcü Halil, galabalığın arasına garışıp gaçmah isterlerken onları, babama ihbar ediyorlar. Babam ikisinin yahasından dutuyo ve şöyle söylüyor:

Yağmur yağar gırcı gibi,

Güzelleri Gürcü gibi.

Tohlu toplar Corcü  gibi,

S..im seni kesiciler.

Gahraman’ın Yusuf adında ki bu adam kösedir. Galabalığın arasına yatarah gizlenmeye çalışırken, babam yahasından dutarah sürükleyip ortaya çıharmış ve şöyle söylemiş:

Ele gelmez asa mısın,

Santime gelmez gısa mısın?

Gahraman’ın Köse misin?

S..im seni kesiciler.

Gız babası Öğsüz Memet, yüzünün büyük siyah benleri vardı. Başında tiftik şapga ile gezerdi. Goşarak babamın yanına gelip, yahasından topluyor ve ona şöyle diyor:

— Ulan Türkmen oğlu, nedir senin elinden çektiğimiz! Yeter ulan!..

Babam ona şöyle cevap veriyor:

— Memet emmi, ben seni dışarda bırahacahdım. Maden sen sürünerek geldin, seni de boş göndermek ayıp olur.

Sürüsü yayılır çanlı,

Suratları çifte benli.

Öğsüz Memet gibi başı yünlü,

S..im seni kesiciler.

İki köy muhdarı, çevrenin öğretmehnleri, mal müdürü “Bizler devletin memurlarıyız. Halil İbrahim bize söylemez” gibi bir havanın içine giriyolar. Bunu da gendi aralarında gonuşuyolar. Birileri gelip olanaları babama ihbar ediyo. Babam da onlara da şöyle söylüyo:

Öğretmene galem misin,

Müdür beye defter misin?

İki köye muhtar mısın?

S..im seni kesiciler.

Çerkezlerin ileri gelenlerinde Aslan Bey, kürkünün yahasını boynuna gapatarah gizlenmeye çalışıyo. Onu da gösterip, babama “Aslan Bey’i de boş bırahma” diyolar. Babam ona da şöyle diyor:

Sabahınan erken kahar,

Ağalara yan yan bahar.

Çerkez gibi selin ahar,

S..im seni kesiciler.

Artıh bağlamah gerektiğine inanarak babam şöyle bitiriyor:

Gerdeğin  boyun asgısıydın,

Çavdarın demir küsküsüydün.

Şarlak’ın çökelik baskısıydın

S..im seni kesiciler.

Topluluğa dönüyor ve şöyle diyor:

— Yeter mi, devam edeyim mi? Sünnet etmekte ısrarlı mısınız?

— Aman Türkmen oğlu! Yetti de, arttı bile. Sünnetli olduğunu anladıh. Sünnet etmekten vaz geçiyoruz, diyolar.

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
AHMET KARASLAN

AHMET KARASLAN

DİĞER YAZILARI KÖYÜME (GÖMÜRGEN) 28-11-2020 15:57 İLKBAHARDA 21-11-2020 12:31 BAYRAMLAŞMA 14-11-2020 17:46 YENİ YOĞURT 07-11-2020 14:05 UTANIN!.. 31-10-2020 16:47 GARADAĞ’DAN GÖRÜNEN YERLE 24-10-2020 13:53 GÖMÜRGEN 17-10-2020 14:27 GÖMÜRGEN 03-10-2020 14:54 DEĞİL Mİ?.. 20-09-2020 18:29 KÖYÜME (GÖMÜRGEN) 14-09-2020 19:52 YAYLADA 05-09-2020 15:08 DEĞİL Mİ? 28-08-2020 11:27 GÖMÜRGEN 14-08-2020 11:19 VAR 07-08-2020 11:32 AHMET KARAARSLAN-ŞİİRLER 01-08-2020 10:55 ŞAH İSMAİL 29-07-2020 11:01 ÇOCUKLUĞUM 24-07-2020 11:44 GÖMÜRGEN 22-07-2020 12:03 YARALI MAHMUT 20-07-2020 12:51 GOÇ MUSTAFA 14-07-2020 12:15 KEDİNİN TEK OYUNU 01-07-2020 12:05 HİKAYELER... AH ADEM BABA AH!.. 29-06-2020 13:58 TOPRAK ANA VE MEVSİMLER 26-06-2020 12:02 CIRCIR BÖCEĞİ (Cırlayık) 22-06-2020 11:13 GÜVERCİN TİLKİ VE LEYLEK 13-06-2020 13:33 LANET OLSUN… 10-06-2020 13:35 DEVECİ İLE YILAN 08-06-2020 14:01 KÖSE DAĞI MASALI 01-06-2020 13:33 ÇİLKEKLİK VE DAĞ KUŞU 30-05-2020 12:15 TİLKİ İLE ÜZÜMLER 27-05-2020 14:24 KARGA İLE YILAN 26-05-2020 10:46 KAZAN ÖLDÜ!.. 25-05-2020 12:51 BİR KEMİK AT DA GÖR! 24-05-2020 07:01 GİDEYİM Mİ DAHA DA? 18-05-2020 13:15 VAAZ 16-05-2020 12:16 KONUŞAN KAVAL 07-05-2020 12:33 TARLA KUŞU 29-04-2020 16:33 AĞUSTOS BÖCEĞİ VE KARINCA 24-04-2020 12:25 KARGA İLE YILAN 21-04-2020 13:18 ANADOLU EFSANESİ 19-04-2020 11:20 KONUŞAN KAVAL 11-04-2020 14:16 KAZAN ÖLDÜ!.. 10-04-2020 15:37 AĞAM İSTANBUL’U MESKEN Mİ DUTTUN? 20-03-2020 11:18 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-3 13-03-2020 11:41 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-2 06-03-2020 13:45 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-1 28-02-2020 11:48 EZOP MASALLARINDAN 21-02-2020 11:01 BİR TÜRKMEN DÜĞÜNÜ... 14-02-2020 11:23 ÖKÜZÜ KESİN 07-02-2020 11:42 NASRETTİN HOCA FIKRALARINDAN ŞİİRLER 31-01-2020 10:53 ODUNCUNUN DİLEĞİ 24-01-2020 11:11 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-12 17-01-2020 11:53 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-11 10-01-2020 11:49 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-10 03-01-2020 11:18 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-9 27-12-2019 11:30 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-8 20-12-2019 11:15 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-7 13-12-2019 11:57 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-6 06-12-2019 11:41 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-5 29-11-2019 11:09 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-4 22-11-2019 10:59 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-3 15-11-2019 11:28 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-2 08-11-2019 12:06 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-1 01-11-2019 11:20 HABİB KARAASLAN-10 25-10-2019 11:34 İLK TEDRİSATA ARZUHAL 18-10-2019 11:26 HABİB KARAASLAN-8 11-10-2019 12:05 HABİB KARAASLAN-7 04-10-2019 10:57 HABİB KARAASLAN-6 27-09-2019 11:55 HABİB KARAASLAN-5 20-09-2019 11:02 HABİB KARAASLAN-4 ŞAİRLİK 13-09-2019 14:02 HABİB KARAASLAN-3 06-09-2019 11:34 HABİB KARAASLAN-2 30-08-2019 12:06 HABİB KARAASLAN-1 23-08-2019 11:45 GÖMÜRGEN’DE SAYIŞMA VE TEKERLEMELERİMİZ 16-08-2019 11:49 KONUŞAN KAVAL 09-08-2019 11:37
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş2044
 • 2Galatasaray2039
 • 3Fenerbahçe1939
 • 4Gaziantep FK2035
 • 5Trabzonspor2033
 • 6Hatayspor2032
 • 7Alanyaspor1931
 • 8Fatih Karagümrük2030
 • 9Yeni Malatyaspor2027
 • 10Antalyaspor2026
 • 11Göztepe2025
 • 12Çaykur Rizespor2025
 • 13Sivasspor1924
 • 14Başakşehir FK2024
 • 15Konyaspor2023
 • 16Kasımpaşa1922
 • 17Kayserispor1919
 • 18Gençlerbirliği2019
 • 19MKE Ankaragücü1918
 • 20BB Erzurumspor2017
 • 21Denizlispor2014
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA