DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
MEHMET HABİL TECİMEN
MEHMET HABİL TECİMEN
Giriş Tarihi : 12-12-2020 11:20

BİR METEL AKŞAMINDA KAYSERİYYE

 

 

Bir akşam bir de gündüzdü, hayat. Neydi o akşamın gündüzü der gibi dururdu şehrin gece hiç kimseyi taşımayan sokakları? Bir gündüz bir akşamdı oralar. Seher ise gecelerin ardından içimize koşardı. Kim koşardı! Görür müydük koşanı? Şehir ölmüştü. Satılmayan duvaklar gibi ölü tülbentlerinde. Koştuğu mu vardı öldürülmüş şehrin? Ve kimse onun tarafına bakamıyordu, bakamazdı da... Dağ, bir iklimdi. Korkardı ama o dağ bakılmalardan. Uçacak gibiydi üstümüze. Onun tarafı kalbimdi ama. Dağında mevt olan ve ovasında bulutların sis duvarları ördüğü sokakların içinden karanlığı kermeli bir acıyla yarmış insanların dükkân açma telaşları belirirdi ve talebenin okul sıralarına yetişme telaşı, sarardı etrafımızı. O geçmişin gölgeleri arasında değişmeyen olarak oradaydı. Onlar bizlerdik. Belki o gün dağına kimse bakmazdı şehrin, bakamazdı da hatta. O gün neredeydi o buz tutmuş tepecikler? Dağ görünmezdi ki, her daim. O kar yığınları orada olanca gümbürtüsüyle sakin beklerdi kalabalığı. Sanki onlar her şeyi unutmuştu; unutmuşluk olabilir mi idi, daha dün damlarda vakit doldururken ürpertiyle süzdüklerimizden? Biz o günlerde ne yapardık? Yapılırdı bir şeyler, okurduk, severdik, dövüşürdük, ninemize giderdik, babaannemizin kabristanına gönderirdi babamız bazen bizi. Dövüldüğümüz adamı bir köşede kıstırmadan, iki sumsuk vurmadan içimiz ağarmazdı. Hepsi sonra bitti. Bitti mi? Solgun otların diyarını o zamanlar görmüştüm. Mezarlık. Mezarlığın mezarları. Solarmış otlar ve biz sadece orada görürmüşüz onları. Şimdilerde düşünüyorum da, o şehir beni neden terk etmedi diye. Terk etmeliydi hâlbuki. Ondan yana bakmazdım da. O kadar kendince nedeni vardı ki o diyarın beni terk etmesi için. Bakamazdım da. Önce sevenler sürgün edilirmiş şehrin dünyasından. Öyle oldu. Farsça gramer kitapları, Arapçaya cür’etlenme ardından bir hayal gibi şehrin eski mahallelerinin birinde –neydi o sokak Şiremenli caddesi, karatahtada, öğretmenin elinde oynaşan Fransızca diyaloglar. Uff. Bitmeyecek olan bitti mi? Neydi bitecek olan! O zamanlar bizler, dünya nedir sorusuna karşı ciddi arayışlar içindeydik. Küçük ve buruşuk kitaplar satar, birbirimizden sayfaları yırtık hikâye kitapları almalar içindeydik. Kendimizi okurduk. İşte bizdik o. Bir devrin anlatılmaz rüzgârları içinde miydik? Öyleydi. Çocukluğun anlatılmaz sorunlarının benimle toprağa gitmesinden çok sonralı korkmama neden olan yazarlık başvurusunu kadere karşı yapmam böyle bir şeydi. O muhannet rüzgarı! Ekmek selelerinde ekmek biriktirme, yok hayır öyle değil, kete fırınlarına dev bir lengeri içinde giden hamurun eve sıcak sıcak gelişi ve herkesin nar gibi ateşe gömülüşü. Böyleydi. Ekmek veya para biriktirme meselesi. Sonuçta bu hepimizin hayatıydı. O günlerde niye böyleydik, biz masalına hiç çözülmedi aklımız. Sıcak bir soba mutlaka yanar, etrafında mutlaka insanlar olurdu, gündüzün şavkına karşı dudaklarını kımıldatan insanlardı bunlar. Bu işler öyle ya da böyleydi. Rüzgar eserdi, başka esmezdi, sonra esmeyi unutur bir daha esmezdi; ki bağlar gelirdi nefesimize. Başkalığıyla eserdi. Başkalardan eserdi. Uyurduk biz düğünlerde oynayan kadın rüyalarında. Uyanmazdık ta… Büyürdük de… Kafamız hemen karışır hemen de yerine gelirdi. Şimdi oralarda adımız kaldı kendiliğinden ama. Yıkılmışlık olsa da bigüzel şehirlerin ruhuna inen buldozer darbelerinden. Her şey öyle şimdi, bir yıkık mahalleler arasında rüyalar. Para çarpanları. On iki katlılar ve on altı. Ve NATO Atlantik’ini büyük bir cadde olarak içimize getirmeler. Setenönü burası mıydı demişim? Evet burasıydı? Ya Molla Mansur, ya Çiftönü, Zekai bey mahallesi, söylesem şimdi Emir Ağa’yı kimse bilmez… Satenler içinde dükkân vitrinleri. Gerçi o günlerde dükkânların derin reyonları yoktu. Sokağa bakarlardı ve kimse daralmadan sokağın içinde manifatura makasları fır fır çalışırdı. Öyleydi. Bizim dünyamızdı bu. Şehir bizimdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye tarihinde faizin üç evresine dair

_________________________________________________________

MEHMET HABİL TECİMEN

 

Türkiye Tarihi açısından faiz gelir-ler-inin bu denli büyüdüğü başka bir tarih gösterilemez. Bunun sebebi gayet açık. Faize yapılan itikadî itirazların zayıflaması ve faiz uygulamasının arka plandaki toplumsal temellerinin tarih önünde haklı çıktığına dair görüş… Ardından bu iddiasının haklı çıktığı konusundaki güven hissi…

****

Gayri safi milli hasılanın bu denli yüksek bir seviyede olduğu düşünülürse bunun akabinde söylenecek her sözün bir akreditesi olması gerekir. Mesele şudur: Türkiye iyi yoldadır ve bu yol kendi içinde tutarlı ekonomik verilere kavuşmuştur. Bu tutarlığın içinde faizin fetva tarihi açısından yaşadığı süreç ise bizim için önemlidir.

****

Binlerce yıllık bir faiz-riba (ribaat’ül iktisadiyye) sisteminin dinlere ve bölgesel faktörlere göre değişen yapısına modern ekonomik sistemde adapte olmak için girdiğimiz evrenin başlangıcında neler oldu? Bugünkü hafıza-ı beşer konuya çok tutarlı bakma taraftarı olmadığı için konunun uzağında kalır. Mithat Paşa’nın “Memleket Sandıkları’nın”, “Emniyet Sandığı’na’ dönüşmesi akabinde yaşananları ve malum Osmanlı Bankası sürecini konuya dahil etmeden, meseleyi faizin şimdiki ulusal gerekirliliğine veya uluslararası kimliğine dair sözümüzü –bizde- yenilemek ister miyiz?

Türkiye İktisat Tarihi (1) bazı akademisyenlerin konuyu kendi siyasi anlayışlarının içinde anlatma çabalarını dışında, faiz konusunda üç farklı zamansal niteliğe sahiptir. Bunların ilki, faizin Bizans-Roma sisteminin bir gerekliliği olarak ele alındığı Selçuklu-Beylikler dönemi ulema içtihatlarına dayanır;-ki, şöyledir: “Türkiyye’de sahip olunan her met’anın kendi içinde bir değer kesbettiği malumdur, bu malumun icabiyyetine uyarak deriz ki, Millet-i İslamî, faiz konusunda Selçukî idaresi içinde ki kullar arasında diyar-ı Rum ahaliye uygun olduğu için Millet-i İslamî onların faizle ilgili anlayışlarına müdahale etmeye…” bu ifadelerin anlamı şudur: Türkler, gayri Müslimlerin kendi içinde faiz içeren ticari kurallarına uygun davranmaya davet edilir. Yok, eğer ben bu çağrının mugayiri bir davranış sergileyeceğim diyen varsa o Millet-i İslamî içinde serbesttir. Bu içtihatın ardından devletin devletleşme sürecinin başladığı Fatih döneminde durum değişir ve Fatih’in ünlü kanunnamelerinde denilir, -ki (özetle) Rum ahalinin,(2) faizle ilgili ticari faaliyetleri serbesttir, ama Müslümanlarla ilişkilerinde faizli alış veriş yapmaları halinde Müslüman faiz adını kullanarak gelir elde edemez ama kar payı alır. Bu içtihat Tanzimat dönemine (1839) kadar devam etmiştir. Tanzimat’ın konuya bakışı ise şudur; (3) Batı sistemine doğrudan faiz üzerinden bağlanma adına Kırım savaşı cevazını verenlerin hayatta olduğu dönemde -ki, bir idari sistem olarak İslami hiçbir kuralı tanımadan doğrudan Osmanlı topraklarını Batı iktisadi sistemine açmıştır ve bugünkü dönemin de baş sorumlusudur.- Batı kimliği adına bize ne demiştir? Modern ekonomi sistemine adapte olmadan talancı ve ganimetci Osmanlı ticari sistemi ayağa kalkamaz, bu cümleyi söylediler ve söylemeye ısrarla devam ediyorlar. Ganimetci Doğu’nun yerini talancı Batı’nın aldığını bile bile hatta kapitalist ekonomi sistemi diye ağız dolusu laf etmelerine rağmen yine talancıları sözüm ona ganimetçilere karşı –psikolojik olarak- destekliyorlar.

****

Modernizmin egemen olduğu bugünkü hayatımızda artık siyasi ekollerin tamamının faiz konusunda söyledikleri pragmatizm ağırlıklıdır. Ciddiyetten uzaktır. Yine de söyleyelim ki, Batı sisteminin dışına çıkıldığı takdirde Türkiye iktisadi hayatının felç olacağına dair görüşler (hadi yapında görelim misullû çıkışlar...) kendi içinde mantıklı bir çıkarımda bulunmuyorlar. Bir şimdi masalına fersâ da takısı

 

Şimdi. Böyle değil miydi? O fersâ, senden önce her şey ve kopmalar, böyleydi! Kurşun değmiş bir göğün içinden sana doğru saklanırken gökler yine öyle bir sabah-akşam derekesinde sensiz ve benimle değil miydi-n? Bu kadar mıydı akşamın alacası sen olmadan ey fersa? Ve da-hi, şimdi durduğun yerde ve duracağını söylediğin yerde kim olursa olsun yani öyle bir yerde, dediğin yerde, öyle ya kim olursa olsun mu diyorsun, böyle bir akşam da öldüğünde, öldürüldüğünde kim seni karşılayacak ahretinde... Kim sana sevgilim diyecek, bildiklerini anlat bakalım dediğinde feleğin ipindeki sazende… Şimdi dur bekle bakalım sen gece gündüz benimle ilgili bir şeyler hayal ederken dediğin gibi, ‘sevgilim gelse ve benimle bir masada…’ öyleyse sen neden böylesine ağır bir zaman dilimini kendine hem de zalimce davranmakla geçiriyorsun fersâ-da… Çok mu güçlüsün? Güçsün olduğunu anladığın an ne yapacaksın? Sevgilim de-n-diğinde gözlerimin içinde ki sana bakabilecek misin? Bakmalarda kalacak mısın? Şimdi Sevgili bunca kelamı neden yaptım?… Gece gündüz okuyordun, okuyordum. Okuduğunu söylüyordun. Beni okuyarak yaşamakla da anlamıyordun. Okuyordun ama. Şimdi bunca kelamı sana ederken söylediğim gibi uzaktaki şehrin de, kaşanende yani, lisseden uzak hatta, kale duvarlı evinin gölgeli mutfağından uzakta-sın… Meydandan geçerdin şimdi meydan okuyorsun. Kimlerin vardı seni koruyacak ki sadece gönderdiğin kağıt ederlerle mutlandırdığın, seni sever mi, imdiler de bu çocukken etrafında sofranın birleştiğin alanlarda ki insanlar, beklentiler içinde, koruyacaklardın sen onları, onlar da seni, neredeler, yanına beline yaklaşabiliyorlar mı? Yani malûmlardan maluûûm zebani, neden araban da bir fren oldu. Sebebini bana mı dersin? Dersin ve bu deli oğlan çözer alay-ını. Şimdi sevgili sen benden uzakta derin bir efe kabilinden o diyarında giydiğin tahtına niye güvenirsin ki, doktorlar, hastaneler kuyruğunda. Ya uğru-lu alçak derse ki şırıngalı gözlüğe bu işi artık çok uzadı… Emin misin? Sevgilim diyenim… Çok gönüllüsün. Sorduğunda cidden kalbin keçi kapı lise yolunda ve hatta bir cami yolunda kadar ardında-yım. Gönüllü ama nazlı olanım. Yetişir ırak. Takıları seversin, elemleri değil. Buradalık, oradalık, nedir Fersû-de?

 

-----------------

 

  1. Her ne kadar dokuz dense de… K. Boratav, Türkiye İktisadi Tarihi, 1908-2002- imge yy.

2) -ki Diyar-ı Rum kimliği küçültülerek ‘ahali’ haline gelmiştir.)

3) Ahmet Cevdet paşanın daha sonraları şerh koyacağı üzere ki, dediği şudur: Müslümanlar kendi içinde faiz alış verişi yapamazlar. (el münkir’ül adaleti minel adalet’ül münkiratû/yani kafirin adaletine sığınan kafirin adaletince yönetilmiş olur.)

 

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
MEHMET HABİL TECİMEN

MEHMET HABİL TECİMEN

DİĞER YAZILARI Günahın metodik anlamsalı üzerine sözce 09-04-2021 15:24 Asyalı antikite kabiliyeti nedir duruşuna giriş 06-04-2021 14:04 Türk hâkimiyet yöntemi 30-03-2021 18:27 Aldanma üzerinden büyür aldatma 27-03-2021 19:39 Üç Tarz-ı Siyaset eksenli politik duruşun 20. yy eksenli eksantrik kabiliyetine cevabî giriş 15-03-2021 13:01 Marksizm’in uygulanabilir kavramları bağlamında kapitalist değerler 09-03-2021 11:14 Türkiye üzerinden aşklar koalisyonuna tazim 03-03-2021 12:52 İkircikli tekel kimliğine konuşma yazıtı 01-03-2021 14:04 Osmanlı toplumundan liberal Türk tabakalaşması düzenine giriş 27-02-2021 22:49 Laikçileşme üzerinden başlangıç 17-02-2021 12:46 Türk Edebiyatı’nda kadim-modern statükosu 16-02-2021 11:53 Bir gelişmecilik hikâyesi olarak modernité 09-02-2021 19:07 Üçlü politikaya karşı ‘Tek Tarz-ı Vahiy’ 07-02-2021 18:12 Türkiye siyasi kültüründe Fransa ihtilâl tarihi muhibliği  04-02-2021 13:03 Fikirdaşlara aşikâre ötelenmiş fikrî arkaplan 02-02-2021 17:28 Türk Edebiyatı’nda zamanın taharrûatına tavzih 31-01-2021 19:29 Medeniyetin öldürücü kültür kapsülü 28-01-2021 13:25 Üç kültür tekâmülü 27-01-2021 12:48 Hz. Muhyiddin’i anlama meselesine giriş 26-01-2021 14:46 Marksist felasifeye Türk dokunuşu 24-01-2021 17:45 Türk Medeniyeti Tarihi’ne Başlangıç Cümlesi 23-01-2021 18:20 Cemil Meriç meselesine giriş 22-01-2021 19:08 ‘Nurettin Topçu’ Meselesine Giriş 20-01-2021 09:23 Türk Edebiyatı’nı eleştirme kabiliyetine ilişkin… 19-01-2021 09:09 İsmet Özel eleştirisine ruk’a 17-01-2021 09:55 Metafiziği tanımlama kabiliyetine dair 16-01-2021 18:27 Marksizm’in beş eksiği beş fazlası 14-01-2021 17:42 Marksizm’in üretim kimliği, tüketim anlatımı 13-01-2021 13:19 İnanılmazlık üzerine metot teatisi 10-01-2021 15:04 Gidiş ve bir daha hiç gitmeyiş… 09-01-2021 17:17 Nice zaman ilinde bir şehir tesellisi… 05-01-2021 15:59 ‘Pazarın Sistematik Babaları’ (1) 03-01-2021 15:29 Marksizm neden küçümsenmemelidir zihniyetinin dikkatine… 02-01-2021 19:07 Market hükümleri üzerine kadim söz iklimi 23-12-2020 10:19 Kahvesiz kalmanın tatsızlığı… 22-12-2020 09:35 Dudak mimikleriyle gelişen tebessüm kimliğine dair… 19-12-2020 12:07 Are you love me neden demez İngilizce? 17-12-2020 09:34 BİR TEK METİNLE İNSANA NİZAM VERMENİN HİKÂYESİ 15-12-2020 13:41 BİR METEL AKŞAMINDA KAYSERİYYE 12-12-2020 11:20 TÜRKLÜĞÜNÜN DAS’ÜL EVRESI DAD-EL HÜKMÜ MEVT DEVRESI 10-12-2020 11:24 TÜRKİYE’NİN ZAFERLERİNE NASIL BIR GÖLGE TASAVVURU? SAĞ VE SOL TÜRKİYE İÇİN NASIL BİR KAVRAM OLMALIDIR? 09-12-2020 10:48 TÜRKIYE TARİHİNDE FAİZİN ÜÇ EVRESİNE DAİR 08-12-2020 14:38
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA