DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
AHMET KARASLAN
AHMET KARASLAN
Giriş Tarihi : 08-03-2021 09:53

BEYDEBÂ MASALLARINDAN BASILMAYAN ŞİİRLERİM

 

 

Liste:

 1. Güvercin Tilki Ve Leylek
 2. Karga İle Yılan
 3. Hurmayı Fare Yemiş
 4. Fil İle Çalıkuşu

 

GÜVERCİN TİLKİ VE LEYLEK

Güvercin bir ağacın dalına yuva kurarmış

O yavrularını çıkarır, besler bakarmış

Bir tilki gelirmiş uçmaya yakın zamanda

Güvercini korkutur şöyle dermiş o anda:

— Hey güvercin! Yavrularını at aşağıya

Hepinizi de yerim gelirsem yukarıya…

 

Korkan güvercin yavruları feda edermiş,

Cehennemî yıllar böylece geçip gidermiş.

O yıl yavrularının uçma vaktine yakın

Durumu öğrenen leylek ona der ki: — Sakın!

İnanma kurnaz tilkinin o yalan sözlerine

Haydi, çık bakalım güvenirsen dizlerine

Nasıl çıkar ki bir tilki bu ağaca ayol!

Sözümü dinle sen, hiç yok ki başka çıkar yol…

 

Az sonra gelmiş tilki aynı numara ile

Aldırmamış güvercin, hiç de korkmamış bile.

Anlamış kurnaz, akıl almış birinden bu kuş.

Hemen tavır değiştirip, görünerek hoş

Sormuş ona. — Kimden aldın ki sen bu aklı?

 

Leyleğin yerini öğrenmiş bin bir tuzaklı…

— Ey Hacı, fikir danışmaya geldim sana,

Kuşların bilgini ne olur yardım et bana.

Bir rüzgâr, fırtına olursa delirtir beni

Böyle hâllerde nasıl koruyorsun kendini?

Sağından, solundan, önünden, arkandan esse

Dahası her yönden gelerek soluğun kesse…

Nasıl koruyacaksın kendini tehlikeden

Ben de öğrenmek istiyorum bunları senden.

 

Leylek iltifatları işitince tilkiden

Mahmur[1] olup gafil, çaylak geçmiş kendinden

Bilgiçlik edasıyla demiş ki: — Bana bak tilki,

Nerden eserse, ters yöne dönersin de belki

Eğer ki her yönden gelirse bora, fırtına

Kafamı koyarak kanatlarımın altına

Bütün tehlikelerden koruyorum canımı

Dur dinle de anlatayım sana bir anımı…

 

Ebleh[2] leylek sözünü daha tam bitirmeden

Kurnaz tilki yakalamış yere oturmadan.

Öldürmeden önce demiş ki ona: — Hey sersem!

Sen çok daha akılsız, aptalmışsın meğersem

Başkalarına fikir verip tembihliyorsun

Pekâlâ, bunları neden kendin bilmiyorsun?

 

İltifatın ardında gizlenmiştir oyunlar

Asla kavrayamaz bunları gafil koyunlar…

10/12/2012 TALAS/KAYSERİ

 

KARGA İLE YILAN

(Beydebâ masallarından şiirlerimden)

 

Karakarga ormanda,

Yumurtayı yuvada,

Kuluçkada beklerken

Yavru çıkamadan erken,

Gelirmiş komşu yılan,

Zavallının altından

Yumurtaları yermiş,

Kargayı çok üzermiş.

Karga çakala gitmiş,

Yalvarıp rica etmiş:

— Bu konuda n’olur sen,

Bana bir fikir versen.

Diyorum ki o yılan,

Uykudan uyanmadan,

Gagam ile vurayım,

Gözünü çıkarayım!

 

Çakal demiş: — Çare mi?

Tehlikeli değil mi?

Öyle bir yol bulmalı,

Zararsız kurtulmalı...

Anlatayım bir masal,

Sen de ondan ibret al.

Bundan çok eski bir yıl,

Yaşarmış bir balıkçıl.

Artık ihtiyarlamış,

Oldukça güçsüz kalmış.

Dinlenirken kıyıda,

Bakmış yengeç yanında,

Balıkçıla ünlemiş,

Ona şöyle söylemiş:

— Üzgün ve tasalısın,

Neyin var, hasta mısın?

 

Balıkçıl demiş: — Yengeç,

Sorma kardeş sorma geç…

Az önce insanlardan,

Geçen balıkçılardan,

İşittim, diyorlar ki:

“Balık kum gibi sanki!

Yarın ağ getirelim,

Hepsini bitirelim.”

Yarın gelirse onlar,

Biterse bu balıklar

Açlıktan ölürüm ben,

Ne yapayım söyle sen…

 

Bunu duyunca yengeç,

Demiş ki:“Er veya geç

Balıkçılar gelirse,

Beni suda görürse...

Gidip haber vereyim,

Balıklara diyeyim.

Çaresini bulalım,

Belâdan kurtulalım…”

 

Yengeç haber verince

Onlar çok korkmuş önce.

Sonra bir balık demiş:

— Arkadaşlar, çetin iş!

Balıkçıla gidelim,

Bir akıl isteyelim.

Bizden istemez kira

Akıllı kimse zira

Düşmana fikir sorar.

Kurtuluş yolu arar.

 

Balıkçıla gitmişler,

Fikir rica etmişler.

— Dostlar, demiş balıkçıl,

Vereyim size akıl

Beni iyi dinleyin!

Görmüştüm sabahleyin.

Şurada, yakın yerde,

Tepeden az ilerde,

Vardır temiz bir ırmak,

Pırıl pırıldır, berrak.

Bol sazlı, bereketli

Kalkıp ora gitmeli...

 

Demişler ki: — Balıkçıl,

Gerçekten güzel akıl!

Gidemeyiz ama biz,

Yardım edin bize siz?

 

Balıkçıl demiş: — Tamam,

Çok fazla taşıyamam.

Siz razı olursanız,

Günde on tane yalnız…

 

Onlara nazlanarak,

Ağzına doldurarak,

On balığı götürmüş,

Yiyip geri dönermiş.

Birkaç gün geçmiş böyle,

Demiş: — Bilseniz öyle

Irmağın suyu boldur,

Gidenler pek mutludur.

Orayı bir görseniz,

Siz de çok seversiniz...

 

Yengeç demiş ki o gün:

—  Ne biçim yer övdüğün?

İyice yalnız kaldım,

Burada çok sıkıldım.

Senden rica edeyim,

Bugün de ben gideyim…

 

Balıkçıl memnun olmuş,

Onu ağzına almış.

Demiş: “Bu bir farklı tat

Oh ne güzelmiş hayat…”

Gelmiş tepebaşına

Yengeç bakmış taşına.

Orda çokmuş kılçıklar,

Anlamış ki balıklar,

Buraya getirilir,

Afiyetle yenilir!

Demiş: “Eyvah emri Hakk!

Beni de yer muhakkak…

Bir kimse düşman ile

Dövüşte yapar hile.

Onurumu korumak,

Hayatımı kurtarmak,

İçin savaşmalıyım.

Şu kuşu boğmalıyım.”

Onu boğup öldürmüş.

Irmağa geri dönmüş.

Kendine çok güvenme,

Balıkçıla benzeme!

Şimdi sen de bak bana,

Hile diyeyim sana.

Kenti bir gezmeye git,

Gözünü aç, dikkat et.

Gelinler bir de kızlar

Gümüş, altın takarlar.

Boynundan çıkarırlar,

Bir yükseğe asarlar.

Birini kap ve de kaç

Ama biraz yavaş uç.

Seni takip etsinler,

Peşin sıra gelsinler.

At yılanın yanına,

Bak sen işin sonuna!

Zarar vermeden sana,

Düşman getir yılana...

 

Karga uçarak gitmiş,

Kızları takip etmiş.

Gerdanlığı boynunda,

Bir kızı görmüş damda.

Takıyı çıkarınca,

Karga gitmiş ardınca,

Hemen uçmuş kaparak,

Peşinden bağırarak.

Kuşu takip etmişler,

Arkasından gitmişler.

Karga yuvaya gelmiş

Aşağıya eğilmiş.

Gerdanlığı bırakmış,

Yılan uykudan kalkmış.

Adamlar sopalarla,

Saldırarak taşlarla.

Yılanı öldürmüşler,

Altını götürmüşler.

 

Ahmet Karaaslan (Dedem Korkut)

07/02/2021 TALAS/KAYSERİ

 

HURMAYI FARE YEMİŞ

Yüz batman hurmasını

Dostunda durmasını

İster emanet eder,

Tüccar gurbete gider.

Dost hurmayı satar yer

Tacir dönünce ister.

 

Dostu ona der: — Dayı,

Ben mahzene hurmayı

Koymuştum anlamadım,

Aradım, bulamadım!

Fare musallat olmuş

Hurma uçup sır olmuş.

Yemiş, bitirmiş billâh

Şaşırdım Allah Allah…

 

Tüccar işi anlamış,

Yalana inanmamış.

Şöyle demiş içinden:

“Bu bir yalan, ben senden

Doğrusunu isterim

Gör nasıl söyletirim!..”

Ona demiş ki: — Dostum,

Sohbet etmektir kastım.

Bu akşam davete gel

Güneş batmadan evvel…

 

Tüccar eve giderken

Komşunun oğlu erken

Oynayıp durur yolda

Kimse yok sağda-solda.

Onu götürüp gizler

Misafirini gözler.

Adam gelir çok üzgün

Yok eski hâli düzgün.

 

Tüccar der ki:— Ne olmuş?

Benzin sararıp solmuş…

 

Demiş: — Sorma birader

İçimi yaktı keder.

Küçük oğlum sır oldu,

Ev önünde pır oldu…

 

Tüccar demiş ki: — Eyvah!

Nerden bilirdim vah vah…

Çaylak almıştı gider,

Çocuk da ağıt eder…

Bilsem kuşu vururdum

Oğlunu kurtarırdım!

 

Adam demiş ki : — Tacir!

Yanar ciğerim acır.

Alay etme sen aylak,

Nasıl götürsün çaylak?

 

Tacir demiş: — Bilemem

Akıl, sır erdiremem…

Fare kaç dirhem idi

Hurmayı nasıl yedi?

 

Adam itiraf eder,

Ona parayı öder.

Tacir çocuğu verir,

İşi böyle bitirir.

24/07/2014 TALAS / KAYSERİ

 

FİL İLE ÇALIKUŞU

Bir çalıkuşu varmış,

Küçük, yumruk kadarmış.

Bayırda bir yer kapmış

Çalıya yuva yapmış.

Burdan bir fil geçermiş,

Su içmeye gidermiş.

Basıp yuvayı bozmuş,

Tüm yavruları ezmiş.

Anne gelmiş yuvaya,

Başlamış ağlamaya.

Çok korkunçmuş manzara,

Düşünmüş kara kara

Yufka bağrı yaralı,

Uçmuş bahtı karalı…

Filin yanına gitmiş,

Ona çok sitem etmiş:

— Ey ulu fil, hükümdar

Yok büyük senin kadar.

Nedir garazın, kinin,

Vicdanın yok mu senin?

Ezdin yavrularımı,

Deldin kara bağrımı.

Biçare acizliğim,

Küçük ve sefilliğim,

Zarar mı verdi sana,

Ne kastın vardı bana?

 

Fil demiş: — Kuş beyinli!

Konuşma senli benli…

Kim oluyorsun ki sen,

Hesap sorarsın benden?

Benim canımı sıkma,

Defol karşıma çıkma.

 

Kuş oradan ayrılmış,

Orman içine dalmış.

Cinslerini bularak,

Anlatmış ağlayarak.

Ona demiş ki kuşlar:

— Bu bizi aşan işler…

Bir fil, binimiz kadar

Kuşlar file ne eder!

O çok büyüktür bizden.

Ne gelir elimizden?

 

Kargaya, saksağana

Demiş yakıla yana:

— Hep birlikte gidelim,

Gözünü kör edelim…

Karga ile saksağan,

Saldırıp iki yandan,

Gözlerini oymuşlar,

Fili naçar koymuşlar.

Dermanı bitmiş dizde

Çalıkuşu bu kez de,

Kurbağalara varmış

Ağlayarak yalvarmış:

— O devasa yaratık,

Gözleri görmez artık.

Uçuruma gitseniz,

Oralarda ötseniz…

Irmak orda sanacak,

Fil böyle yanılacak.

Su içmeye gelecek,

Uçuruma düşecek…

 

Kurbağalar gitmişler,

Uçurumda ötmüşler.

Fil güneşte kavrulmuş,

Hemen yerden doğrulmuş.

Sesten tarafa koşmuş

Kayalıklardan düşmüş.

Çalıkuşu sevinmiş,

Filin sırtına binmiş:

“Kendini büyük gören,

Gövdesiyle övünen!

Zayıfları horlardın,

Yıktın, ezdin ve kırdın;

Sen kendini ne sandın!

Aklın yoktu aldandın!

Sen büyüksün, ben küçük.

Akıldadır güçlülük.

Lâkin sen anlamadın,

Beynini kullanmadın.

Ahmet Karaaslan (Dedem Korkut)

08/02/2021 Talas/KAYSERİ

 

 

[1] Sarhoşluğun sebep olduğu sersemlik içinde olan

[2] Şaşkın, kafası karışmış, tutarlı davranmayan, ne yapacağı belirsiz, aklın beş karış havada olma durumu..

 

NELER SÖYLENDİ?
@
AHMET KARASLAN

AHMET KARASLAN

DİĞER YAZILARI MEVLANA MENKIBELERİNDEN BASILMAYAN YENİ ŞİİRLERİM LAFONTEİN MASALLARINDAN BASILMAYAN ŞİİRLERİM HALK KÜTÜRÜNDEN BASILMAYAN ŞİİRLERİM HALK KÜTÜRÜNDEN BASILMAYAN ŞİİRLERİM AİSOPOS (EZOP) MASALLARINDAN BASILMAYAN ŞİİRLERİM KÖYÜME (GÖMÜRGEN) İLKBAHARDA BAYRAMLAŞMA YENİ YOĞURT UTANIN!.. GARADAĞ’DAN GÖRÜNEN YERLE GÖMÜRGEN GÖMÜRGEN DEĞİL Mİ?.. KÖYÜME (GÖMÜRGEN) YAYLADA DEĞİL Mİ? GÖMÜRGEN VAR AHMET KARAARSLAN-ŞİİRLER ŞAH İSMAİL ÇOCUKLUĞUM GÖMÜRGEN YARALI MAHMUT GOÇ MUSTAFA KEDİNİN TEK OYUNU HİKAYELER... AH ADEM BABA AH!.. TOPRAK ANA VE MEVSİMLER CIRCIR BÖCEĞİ (Cırlayık) GÜVERCİN TİLKİ VE LEYLEK LANET OLSUN… DEVECİ İLE YILAN KÖSE DAĞI MASALI ÇİLKEKLİK VE DAĞ KUŞU TİLKİ İLE ÜZÜMLER KARGA İLE YILAN KAZAN ÖLDÜ!.. BİR KEMİK AT DA GÖR! GİDEYİM Mİ DAHA DA? VAAZ KONUŞAN KAVAL TARLA KUŞU AĞUSTOS BÖCEĞİ VE KARINCA KARGA İLE YILAN ANADOLU EFSANESİ KONUŞAN KAVAL KAZAN ÖLDÜ!.. AĞAM İSTANBUL’U MESKEN Mİ DUTTUN? GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-3 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-2 GÖMÜRGENDEN İNANIŞLAR-1 EZOP MASALLARINDAN BİR TÜRKMEN DÜĞÜNÜ... ÖKÜZÜ KESİN NASRETTİN HOCA FIKRALARINDAN ŞİİRLER ODUNCUNUN DİLEĞİ GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-12 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-11 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-10 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-9 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-8 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-7 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-6 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-5 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-4 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-3 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-2 GÖMÜRGEN’DE İZ BIRAKANLAR-1 HABİB KARAASLAN-10 İLK TEDRİSATA ARZUHAL HABİB KARAASLAN-8 HABİB KARAASLAN-7 HABİB KARAASLAN-6 HABİB KARAASLAN-5 HABİB KARAASLAN-4 ŞAİRLİK HABİB KARAASLAN-3 HABİB KARAASLAN-2 HABİB KARAASLAN-1 GÖMÜRGEN’DE SAYIŞMA VE TEKERLEMELERİMİZ KONUŞAN KAVAL
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
HAYVANLAR ALEMİ
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
HAYVANLAR ALEMİ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA