DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 21-04-2021 10:34

 BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN?

 

Olmuyor beyler olmuyor!... Ülke böyle idare  edilemez, böyle süper güç olunamaz!...

  Kara kutular, kara canavarlara,   her gün çoğu  sanki“algı operasyonlarının içinde veya onlara  âlet olan”  genelde   aynı adamları çıkararak  “toplumu  manüple”  etmek, “çirkin ve ‘algı operasyonlu’siyasetçilerimizin hamasi nutukları”yla, gazete köşelerine  “entelektüel baykuşlar”  yapılanmasında tüneyip,  yazdıkları ve  görüşleri ile  bu ülke idare edilemez ve  milletimiz sitin sene  “süper güç” olamaz. 

Emsallerimiz  Almanya ve Japonya, son  98 yıl içinde “süper güçler” oldukları halde biz, hep “Laik değil laikçilerimiz ”,  “Atatürk değil Atatürkçülerimiz” sayesinde  Cumhuriyetimizin  ilanının  98’ inci (1923  -2021)  yıl dönümünde bile  ne bölgesinde ne de  dünyada süper güç olabildik.  Çünkü,  98 yıllık  yönetimimize  hep bunlar hakim oldular. “Üstelik de bizi İslam,  hocalar, hacılar vb.  geri bıraktı” edebiyatını  sürekli yaparak.  Şimdi soruyoruz onlara, 98 yıldır iktidardasınız hangi  samimibir Müslüman, hangi bir  Şeriatçı veya kendi tabirinizle hangi bir “İrticacı” size engel oldu da  süper güç olamadınız?  98 yıl içinde  olmayan  bir  “İrtica  Öcüsü “ yarattığınız   gibi birde onun paraleli ve benzeri, var olmayan  “komünizm öcüsü” yarattınız.  Hangi komünist de ne yaptı da  sizin süper güç  olmanızı  engelledi?  Hep  bu olmayan “gulyabanıler, frankensteinler, yedi başlı devler” i dillerinize dolayıp toplumu korkutarak    sürekli iktidarda kaldınız.

 Hiçbir zamanda, “Uğruna Demokrasi  bile feda edilir”  dediğiniz ve kendisine  “din” gibi  bağlanıp  emeliniz edindiğiniz  Laikliğiniz bile   ülkemiz ve milletimizi  süper güç yapamadı.  Çünkü,  Batı’dan taklitçilik eseri aldığınız  “Gerçek Laiklik” in   tambir sahibi ve temsilcisi  olamadınız.  “Laiklik”  adı altında “Laikçilik” yaptınız.

 “Laikçiliğiniz” i, ülkemizin “Tek Parti Dönemi” nde tam anlamıyla “Milletimizi  topyekun  dinsizleştirmek” için  kullandınız.

        Ord. Prof. Dr. Ali  FuatBaşgil’in “Din ve Laiklik”,  Prof. Dr. Osman Turan’ın “Türkiye’de Manevi  Buhran Din ve Laiklik”  isimli kitaplarını okuyunuz.  Bunlarda neler göreceksiniz neler?  Özet olarak şudur: Dünya’da laiklik,yalnızca iki ülke ve devlette, biri  Türkiye’debiri de  Komünist  Rusya’da  “dinsizlik, toplumları dinlerden topyekun koparmak” için uygulanmıştır. Nasıl uygulandığının canlı belgelerinden  olarak  Eşref Edip’in “Kara  Kitap” ve  benim  “Tarihimizde Yanlışlıklar Geçidi” kitabımı okuyunuz. Meslekleri,  “Laiklikle Aldatmak” tan olanların bu ülkeyi  dün ve bugün ne hallere getirdiklerini öğrenin ve görün.

     Bizde “Laiklik’le  Aldatmak” ile  “Atatürk’le  Aldatmak”, birbirinin  “eşdeğer” i  veya  “ikiz kardeşleri” dirler.  Bir zamanlar  merhum İlahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuru Öztürk “Allah’la Aldatmak” kitabı  yazmıştı.  Bence, bununyanında  işin daha da tehlikelisi olarak,   “Laiklik’le  Aldatmak” ve   “Atatürk’le  Aldatmak” kitapları daacilen yazılmalı, bu aldatıcıların   98 yıl süreyle bu milletin ensesinde  nasıl  boza pişirdikleri belgelerle ortaya çıkarılmalıdır. Bunlar yapılmaz, işlerini sırlarınavarılamazsa  ülkemiz ve milletimiz sittin sen  süper güç olamaz.

“Atatürkçülük”  le(Bir kere bu tabir kökten yanlıştır. Yapılanları, doktrinize  etmek ve ideoloji kalıbına dökerek  tabulaştırmak  demektir. Cılık, cülükle vb. iş olmaz. İslamcılık, Siyasal İslam, Ilımlı İslam vb. da olmaz. Bunlar yabancı istihbarat teşkilatlarının  “algı operasyonları” olarak bizlere yutturmacası, Dünya’nın en güzel dini İslam’ın  Protestanlaştırılarak  yok edilmesi demektir. İslam, İslam’dır  başkası olmaz)   geçinenlerimiz  gerçekten “Atatürk” ten değillerdir. Topyekun olarak zaten her alanda tam  bir “hiç”tirler. Laiklerimiz ve Atatürk’ten  geçinenlerimiz tam bunlar değildirler.  Komünistlerimiz tam komünist, Sosyal Demokratlarımız  tam Sosyal  Demokrat, klasik yapılanmadan  olarak Cumhuriyetçilerimiz  –Demokratlarımız,   Şeriatçılarımız  veya Müslümanlarımız tam bunlar değildirler. Ortalıkta görünen, dolaşanlar  “abuk - sabuk haller” dir.  Bunlar keşke “tam” olsalar, birbirlerini dışlamadan, öteleştirmedenkabullenerek  anlatsalar;   madem ki “Demokrasilerde  hakem, en iyi  seçici irade  millet, halk” dır, bunlardan birisini seçse biz de o sayede “süper güç”  olabilseydik. 

         “Cübbeli  Amiral Namaz kıldı” diye  “kıyamet” i kopardılar.Ülkenin  çözümlenmesi gereken bir sürü  devasa  problemleri varken, bir ay süreyle hep buna kilitlendik, hep bunu konuştuk. Halen de  konuşuyoruz, yazıyoruz.  Kara kutulardan, siyaset sahnelerinden, tünelinen gazete köşelerinden, manşetlerden hiç düşmedi. Ahım şahım profesörlerimiz bile “tehlikenin büyüklüğü” den olarak ahkamlar kestiler, gürleyip estiler!... Pireyi deve yaptılar!...Bir  Allah’ın kulu çıkıp da “Ne oluyor beyler?” demedi. Çünkü bütün zihinlerdumura uğratıldı. Bir köşe yazarımızın tepkisinden  olarak “Atatürkçülük bahanesiyle Batı putprestleri”  değerlendirmesi  cılız kaldı. (Takvim,  6  Nisan 2021)

“Cübbelimiz” in namaz kılması, “Darbe iması muhtıra” denilen, belki de ‘biz laikiz” diyerek hiç namaz kılmayan  “104 emekli cübbelerinden  olarak (giyebiliyorlarsa) ‘laikliğin ritüellerinden’ denilen  Fransız Fraglı- smokinli amiral” lerin 4 Nisan 2021 “gece yarısı” bildirisine  bile girdi. Bildiride,  ana konu olarak “Montrö Antlaşmasının değiştirilemeyeceği”(Sanki Allah yapısı, hiç değiştirilemez.  Yeri, zamanı, mekanı gelir taraflarıyla anlaşılır  değiştirilir. Tabu değildir)   bahanesiyle de  “Cübbeli amiral benzeri, Şeriatçılar, Tarikatçılar FETÖ’yütaklitle  ordumuza sızarak dinci   darbe yapmak istiyorlar” yollu yaygarası koparıldı.   Geçin efendin bunları,  benim külahıma  anlatın. Habbeyi kubbe yapmayın!...

        “Cübbeli  amiral” olayının bence içyüzü şudur:  Amaç  üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir.  Laikçilerimiz,   bunu zaten  98 yıldır yapıyorlar. Çeşitli bahaneler ihdası veya fırsatı ile, bunları “maske” olarak kullanıp bütün amaçları, milletimizi sanki   “topyekun dinden koparmak” tır. Buna ordumuz da dahildir.  Anlayacağınız, “Cübbeli namaz kılan amiral” fırsatı kullanılarak  sanki “dinsiz bir ordu” yapılanması kurgulanıyor.  Dünyanın hiçbir yerinde “dinsiz  ordu” olmaz. İstiklal Harbimiz komutanları, kahramanları  bile cephede namazlar kılıp zaferleri için çadırlarında dualar etmişler, duaları tutmuş,  zaferler kazanmışlardır.

      Tarihimizin en büyük amiralleri Barbaroslar, Oruç Reisler, Turgut Reisler vb.de  zaferlerini, cephelerde, camilerdi, evlerde namazlar kılarak kazanmışlar, kıtalar fethetmişlerdir.   Bu yüzden de namaz kılan  amirallerden korkulmaz. Korkmayınız, bunlar FETÖ’leri taklit ederek de darbe yapmazlar. Hükümet, devlet ve milletlerine bağlıdırlar.  Zaten olup bitenlerden derslerini de almışlardır. Aleyhlerine düşünmeniz,  sizin  zihinlerinizdeki kuruntularınızdır.  Namaz kılan amirale,  “Allah kabul etsin” denilir geçilir, ona saldırılmaz.  Tarihimizde bunların hikayeleri pek çoktur. Dinsiz bir  ordu layıkıyla savaşamaz, zafer kazanamaz.

      Bir yazarın da “AKP ve MHP’nin hedefi, TSK’nın içindeki  laiklik karşıtı hareketlerin yolunu açarak, TSK’yi  FETÖ tarzı yandaş odaklarla doldurmaktır” görüşleri (Cumhuriyet, 20 Nisan 2021)  külliyen yanlış olsa gerektir. FETÖyapılanmasından  zaten zarar gören, canı yanmış  bir iktidar neden  böyle yapılanmaya yeniden  izin versin ki. TSK içinde her namaz kılan, sırf namaz kıldığından “laiklik karşıtlığı” için “potansiyel  tehlike” olarak görülecekse, böyle bir laiklik anlayışı olmaz ki. Buna,  zaten sürekli anlattığımız üzere “Laikçilik” denilir. Bir kurum içinde ibadetlerin yaygın ve  serbestçe yapılmasından  korkulmak ve şikayet konusu yapmak,  gerçek laikliğe aykırıdır.

Yukarıdaki eksantrik görüşe benzer olarak, bir diğer yazarın da habbeyi kubbe  yapmaya  yorumlanabilecek  şu görüşleri daha da gariptir:  “Gizli din taşıyan Müslümanlar! Türkiye,  ekonomik sosyal, siyasi ve askeri açıdan  çok büyük bir dönüşüm yaşıyor.  Sarıklı Amiral Vakası, bunun işaretidir.” (Yeni Çağ, 20  Nisan 2021)  Akla  ve ülkeye ziyan değerlendirmelerin  bir faydası yoktur. 

      Bu arada, figüran “Cübbeli Amiralimiz” e de bir çift lafımız olacaktır: “Arkadaşım, komutanım, zaten İslam’a saldırmak için  fırsatbekleyen, arayan  bir sürü art niyetliler var. Onlara fırsat verme!...” Eğer bu fırsatı bilerek verdi ise onunda  başına taş düşmesini istemek hakkımızdır. Kılacaksan git namazını evinde  kıl. Allah kabul etsin!..

       “Atatürkçü” geçinenlerimizin  de Atatürk kadar namaz kılanlara saygıları yok sanki. Bir Atatürk Fırka:  Birisi, ürkek ve sakınarak  TBMM’de namaz kılan bir mebusu görmüş. Sanki bir suç işliyormuş gibi doğrudan  Atatürk’ün yanına koşmuş: “Paşam bir  mebus namaz kılıyor!...” demiş ve sanki  o zamanların dini atmosferine göre cezalandırılmasını  umuyormuş. Atatürk böyle yapmamış. Düşünmüş, düşünmüş şunları söylemiş:  “Eğer kendisinin  namaz kılmakla mutlu olacağını sanıyorsa  bırakınız kılsın, müdahale etmeyiniz.”

Üstelik de “Cübbeli” bahane edilerek hem de “irtica, gericilik” edebiyatı ile saldırıların içyüz nedir? Düpedüz İslam’dır, Müslümanlıktır. “İslam, Müslümanlık” diyemiyorlar da dolaylı olarak ona,  kendi akıllarından  makul  “irtica, gericilik” edebiyatı ile saldırarak genç nesillerimizi bununla   önce deist,ardında giderekateist yapmak istiyorlar ve bu arada şu- ur altlarında “dinsiz ordu” kurgulamaya çalışıyorlar sanki. 

      Yazımızı uzattık!... Neyse bitirelim. “Cübbeli Amiral Olayı” nı  başkabaşka yönlere çekenlerin, kendi “algı operasyonları” naâlet edenlerin başlarına “Cübbeli Amiral Mehmet Sarı” kadar taş düşsün mü?”  sorusunun  cevabını sizlerin aklı-ı selimine  havale ediyoruz. 20 Nisan 2021

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Altay715
 • 2Beşiktaş714
 • 3Trabzonspor614
 • 4Hatayspor613
 • 5Fenerbahçe613
 • 6Konyaspor612
 • 7Alanyaspor612
 • 8Fatih Karagümrük711
 • 9Kayserispor610
 • 10Sivasspor79
 • 11Adana Demirspor79
 • 12Galatasaray68
 • 13Antalyaspor78
 • 14Gaziantep FK78
 • 15Yeni Malatyaspor76
 • 16Göztepe65
 • 17Kasımpaşa65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor61
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA