DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 03-10-2020 14:52

ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2

HER YIL KIBRIS KADAR  TOPRAĞI NASIL KAYBEDİYORUZ?

Topraklarımızın korunmasını tehlikeye sokan son üç maddeyi iç tehlikeler meydana getirmektedir.   Ankara Ziraat Fakültesinde okurken Toprak Bölümünde bir hocamız vardı: Prof. Dr. İlhan Akalın.   “Toprak ve Su Muhafaza” dersini  ondan almıştık. Bu dersine  şöyle başlamıştı: “Bir ülkenin iki düşmanı vardır. Birisi dış düşman olup, bunun nasıl olduğunu zaten tarih derslerinizden biliyorsunuz. Bir de iç düşmanı vardır ki, o da ülke topraklarının rüzgar ve sel sularının bitki örtüsünden mahrum toprakları koparıp bulundukları yerlerden daha aşağılara, giderek denizlere taşımasıyla meydana gelen toprak kaybıdır.” İlim dilinde  o buna  “Toprak Erezyonu (aşındırma)” denilir. Bu erezyonun “büyük tehlikesi” ni dile getirmek için basınımızda,  “Toprak Erezyonuyla Her Yıl Kıbrıs Kadar Toprak Kaybediyoruz” başlıklı haberler yer almıştır.   Üzerinde tarımsal faaliyette bulunmak için toprak kalınlığı veya derinliğinin en az 20 santimetre olması gerekir. Bir yılda Türkiye’de erezyonla kaybolan toprakları 20 santimetre derinliğinde hesaplayarak yayarsanız alanı Kıbrıs adasının alanı kadar olmaktadır. Milli davamız Kıbrıs’a sahip çıkmak söz konusu olunca , “Kıbrıs bizim canımız, feda olsun kanız” diyerek ortaya atılıyoruz ama, her yıl gizli toprak kaybına yol açan erezyonla  ile Kıbrıs kadar toprak kaybettiğimiz halde, kimsenin sesi çıkmıyor, bu  büyük devasa problemde  çözümler üretilemiyor. Üretilse bile  çok cılız kalıyor.

      Topraklarımızı erezyon tehlikesinden koruyanlar ormanlarımız, yeşil kalabilen çayır ve mera alanlarımızdır.  Bir zamanlar Anadolu’muz, her tarafı ormanlarla kaplı olduğu için “Orman denizi” olarak adlandırılırdı. Maalesef bunlar, gerek yangınlar  ve gerekse bilinçsiz kesimler sebebiyle neredeyse tamamen yok oldu. Ağaçlar, sanki kökleriyle toprağı  kucaklar gibi kucaklayarak onu sele ve rüzgara yedirtmeyen askerlerdir. Ormandan bir ağaç kesmek erezyon düşmanına karşı bir askeri öldürmek gibidir. Ormanlar aynı zamanda ülkenin, tabiat güzelliği, bilinçli  kesimi ile kereste zenginliği, turizm cenneti,  yağmuru çektiği  için yağmur zenginliği, su zenginliği, ılıman iklim zenginliği,   çeşitli hayvanları içinde barındığı için hayvan zenginliği alanları, hayati  ihtiyacımız soluduğumuz oksijen zenginliğidir de. Faydaları saymakla bitmez.

     İşin özü ve çözümü: Ormanlarımız, çayır ve meralarımızın  bilinçsiz tüketilmesi sonucu ülkemiz erezyona açık neredeyse tamamen bir “çıplak yüzey” haline gelmiştir. Beklemeden  hemen yapılması gereken. iş,  herkesi bu işten sorumlu tutarak ve en kısa zamanda  ağaçlandırma seferberliği  ilan ederek yeşil alanları en kısa zamanda çoğaltmak olmalı, çıplak bir karış alan bırakılmamalıdır.  Hele küresel iklimin de dünyamızın aleyhine olarak  hızla değişmeye başladığı son yıllardaki durum  dikkate alınırsa “erezyonla mücadele” için beklemeye ve bunu savsaklamaya hiç tahammülümüz olmasa gerektir…

 

ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-3

3-OVALARIMIZA BİNALAR YAPMAK DÜŞMAN İŞGALİ BENZERİDİR

         Bu satırların yazarının kanaatine göre, topraklarımıza yönelik “iç düşman” olarak, birer tarım zenginliği göstergesi  ovalarımızı beton yığınlarıyla  (konutlar ve fabrikalar yaparak) donatmak bugün itibariyle toprak erezyonundan daha tehlikeli hale gelmiştir.

     Türkiye için “tarım ülkesiyiz” deriz ama, öyle sanmayız, ülkemiz ekilebilir toprak zenginliği bakımından çok yetersizdir. Avrupa kıtası ülkeleri gibi  büyük ve geniş ovalarımız yoktur.  Türkiye’nin yüzölçümünün ancak % 35’i tarım toprağı olmaya elverişlidir. Gerisi dağlık, taşlık ve engebeliktir. Bunu,  otobüsle özellikle uçakla seyahat edenler seyrederek daha rahatlıkla görebilirsiniz.  % 35’lik oranın  % 15’si  düz ovalardır. Kalanı, üzerinde kontrollü ve sınırlı tarım yapılması gereken  meyilli, engebeli  yamaç arazilerdir. Bunların çoğu sulanamaz durumdadır. 

         Eski insanlar bizden çok akıllı imişler. Ovaları, tarım arazilerini korumak için bunlar üzerine evler yapmamışlar. Evlerini hep  dağ yüzeyleri ve yamaçlarına yapmışlar. Bizde, ovalarımıza bina yaparak bir nevi düşman işgaline uğratmak, Cumhuriyet Türkiyesi idaresiyle  yaşıttır. 

         Yine bu  satırların yazarının kanaatine göre, en büyük tarım zenginliğimiz ovalarımız üzerine bine yapmak düşman işgaline benzer yapılanmadan başka bir şey değildir.  Bu yolla milletimizi gelecekte  giderek aç ve sefil bırakmaya, dışarıdan beslenme ürünleri ithal ettirmeye  hiç kimsenin hakkı yoktur. Ovalarda betonlaşma böyle devam edip buralar elden çıkarsa, bu büyük zenginliğimizi (beslenme zenginliğimizi) kaybettiğimiz  için  gelecek nesiller bizim neslimizi lanetle anacaklardır.   Bugün, Japonya ve Hollanda denizi doldurarak tarım arazisi kazanırken, bizim elimizdeki hazır toprak ovalarımızı betonlaştırarak elden çıkarmamız çok garip kaçmaktadır. 

     Dünyanın ve Türkiye’nin nüfusu gittikçe  artıyor. Bu sebepten  her geçen gün beslenme ürünlerine  daha çok ihtiyaç duyulmaya başlanıyor. Bunları bize sağlayan ovalarımızı   betonlaştırarak elden çıkardıktan sonra geriye tarım arazisi olarak ne kalacak? Her halde bu gidişle % 20’lik  dağ yamaçlarından, meyilli araziden ibaret (çoğu sulanamaz)   zayıf tarım alanları kalacaktır.

    Batıdan doğuyu bütün zengin tarım ovalarımız günümüz itibariyle neredeyse bütünüyle elden çıkmak üzeredir. En azından betonlaştırılarak neredeyse  yarısı  elimizden çıkmıştır. Bir seferimde İzmir’den Van’a kadar otobüsle seyahat ettim. Yol boyunca şu büyük tarımsal zenginlik kaynağı ovalarımızın mesken ve fabrika yapımlarıyla betonlaştıralarak tarım yapılamaz hale geldiğini gördüm: İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Afyon, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir,  Kayseri, Malatya, Elazığ ovaları. Nüfus yoğunluğu, meskenleşme ve sanayi zayıf olduğu için Bingöl, Muş ve Bitlis ovalarının ise daha henüz betonlaşmadığı için düşman işgaline uğramadığını gördüm.

       Betonlaşan ovalarda  betonlaşma son yarım asır içinde hızlanmış ve bu noktaya gelmiştir. Önleyici tedbirler alınmazsa herhalde bir yarım asır sonra  İzmir’den Van’a kadar elimizde hiçbir ova kalmayacaktır. Hatay, Adana, Harran, Gaziantep, Kahramanmaraş,  Mersin, Antalya, Isparta, Burdur, Sivas, Samsun, Erzurum,  Sakarya  Bursa vb. ovalarında  da “düşman işgali” benzeri  betonlaşma alabildiğine devam etmektedir. Bütün bunlar sonucu ülkemizde ekilecek tarım alanları iyice daralacağı için gelecek nesiller bizim nesillerimize  “fatiha” değil “lanet” okuyacaklar, mezarlıkları gezerken belki de mezar taşlarımıza  tekmeler atarak “Nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz bize ekilecek  alan bırakmamışsınız” diye içlerinden mırıldanacaklardır.

    İşin özü ve çözümü  şudur: Herkesi, toprak erezyonunu önleme seferberliği gibi ovalarımız üzerlerine bina yapmama seferberliğine  çağırıyoruz. Eski insanlar  gibi biz de akıllı olalım. Meskenler ve fabrikalarımızı dağ yamaçlarına, kayalık alanlara ve ürün getirmeyen topraklar üzerine yapalım.     Beklemeye tahammül yok, hemen şimdi harekete geçmeliyiz.   Hatta, “Kentsel Dönüşüm  Projesi” ne bir madde ekleyerek, tarım arazisini işgal eden bazı binaları yıkarak işgal ettikleri toprakları tarıma yeniden kazandırmalıyız. Şu yazdıklarım herkesin kulağına küpe olsun: Bu teklifim bugün yerine getirilmez ve ovalarımız betonlaşmaya devam ederse belki de  50 veya  100 yıl sonra  “Ovalardan tarım arazisi kazanmak için birçok binanın  yıkılması  seferberliği” başlatılacaktır. Kayseri’nin en zengin ovası  Ambar ovası üzerine, 300- 500 metre yakınında çok elverişli, sulanamayan, zayıf  ve geniş yamaç arazi varken “Kayseri Şehir Hastanesi”nin  “akılsızca” buraya yapılması,   yıllar sonra “tarım arazisi kazanmak için”  yıkıma konu olmasına şaşmayalım.  (DEVAM EDECEK) 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA