DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 29-09-2020 19:15

ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1

TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK TEHLİKE

Üzerinde yaşadığımız anavatanımız Anadolu’nun toprakları,  büyük  dış ve iç tehdit ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Bunlar 4 madde  halinde şunlardır:

1-ÜZERİNDE HERKESİN GÖZÜ OLAN ANADOLU TOPRAKLARI

Anavatan Anadolu topraklarımızın  dış tehdit ve tehlikelerden olarak bunları elimizden almak isteyen dış düşmanlarımızın kimler olduğunu herkes tarih bilgisini yoklarsa  az –çok  ve ana hatlarıyla hatırlayabilir. Türk milletinin tarihi boyunca dış mücadelede ana eksenini Batı –Doğu kavgası teşkil etmiştir. İlk mücadeleyi,  Avrupa merkezli “Katolik Emperyalizmi” ile verdik. Bu emperyalizm Selçukluları Anadolu’dan atmak için 12 Haçlı seferi, Osmanlıları Balkanlardan ve giderek Anadolu’dan atmak için 6 Haçlı seferi düzenledi. Bu seferlerde Haçlılar her defasında mağlup oldukları  için Türkler Anadolu ve Balkanlarda yaşama hakkına sahip oldular.

Avrupa merkezli olarak Osmanlı devletini asıl yıkan 19. asrın başlarında ortaya çıkan “Kapitalist Emperyalizmi” ve bunun büyük devletleri oldu. Hedeflerine, Osmanlı’nın I. Dünya harbinde yenilmesi sonucu  ulaştılar.

   İstiklal Harbimiz yıllarında ise (1918 – 1922) bizim son tutunacağımız anavatan Anadolu topraklarını bile çok gördüler. Bunları da 1920 Sevr Antlaşması ile kendi aralarında paylaştılar. Adı geçen antlaşmayı milletimize silahlı mücadele ile kabul ettirmek için “Batının şımarık çocuğu” denilen Yunanistan’ı üzerimize saldırttılar. Yunan ordusunu 30 Ağustos 1922’de “Başkomutanlık Meydan Muharebesi” ile mağlup etmemiz sonucu, milletimizi Anadolu’dan atmaya  yönelik  12 Haçlı seferinden sonra “son Haçlı Seferi” de böylece başarısızlığa uğramış oldu.

        Kapitalist Emperyalizminin büyük devletleri bizi,  Lozan antlaşmasıyla 780 bin  kilometrekarelik toprakta yaşamaya mecbur bıraktılar. Osmanlı devletinin 5 milyon kilometrekarelik  diğer topraklarını kendi aralarında  paylaştılar.

      Dünya coğrafyasında Anadolu’nun üç büyük kıtanın  (Asya, Avrupa ve Afrika) üzerinde düğümlenmesinden ileri gelen büyük jeopolitik ve büyük  jeostratejik  önemi sebebiyle, dünyada süper güç olmak isteyen bütün büyük devletlerin dikkatlerini devamlı  üzerine çekmiş, Osmanlı da zaten “sömürge imparatorluklarını onun üzerinden tamamlamak  için” zamanın süper güçleri İngiltere ve  Çarlık Rusyası tarafından yıkılmıştı. Büyüklerden Almanya, Fransa ve İtalya da buna çanak tutmuştular ve yıkımdan hisselerini almaya çalışmışlardır. 

       Günümüz Türkiye’sine gelindiğinde, sahip olduğumuz  780 bin  kilometre karelik toprak da bize çok görülmekte, coğrafyamızın büyük jeopolitik ve jeostaratejik önememi yanında, milletimizin ‘tarihi misyonu”nu da süper güçlerin düşmanca dikkatlerini üzerimize çekmeye davam etmektedir. Türk Milletinin ideolojisinden gelen onun süper güç olmak  isteği, kendisini ve dünyayı “adaletle yönetmek” gibi tarihi misyonu, buna karşı olan süperlerin korkulu rüyası haline gelmekte, Anadolu’da yeni bir Selçuklu ve Osmanlı örneğinin ortaya çıkmaması için ülkemiz devamlı güdük ve kendilerine muhtaç bir statüde tutulmak istenmektedirler. Zaten günümüzde yapılan  bütün darbeler de bunun için yapılmış, bu sebepten Türküye Cumhuriyetin ilanının 97 ‘ıncı yılında bile süper güç haline gelememiştir.

       Uzatmayalım, 2019 yılı itibariyle geldiğimiz nokta fecilerin fecisidir.  Bugün , dünyanın tek süper güçlülüğünü elinden bırakmak istemeyen  Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve onun müttefikleri İsrail ve Batı’nın hedefindeyiz. ABD’nin “Yeni Dünya Düzeni” nin Ortadoğu’ya hakimiyetinin versiyonu olarak ortaya çıkan Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) tehdidi altındayız.  ABD tarafından bu projenin hedefi, Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırlarının  (ABD, İsrail ve Batı’nın güvenliğini amaç edindiği halde) değiştirilmesi şeklinde açıklanmıştır.  Bu değişiklikle ilgili haritanın nasıl olacağı, ABD’nin  Silahlı Kuvvetleri Dergisi’nin  (ArmedForcesJournal)   Haziran –Eylül  2006 tarihli sayısında yayınlanmıştır. Bu haritada Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve  Kuzey Doğu Karadeniz kısmı kurulmasına çalışılan “Birleşik Büyük Kürdistan” ın sınırları içinde gösterilmektedir. Diğer ülkelerin de  3-4 ve 5’e bölündüğü görülmektedir.  ABD bu haritayı gerçekleştirmek için bölge ülkelerinden buna direneceklerini hesapladığı Afganistan, Irak, Suriye’ye karşı kendisi ve  “vesayet savaşçıları” tarafından savaş açmış ve bunları dize getirmiştir. Bugünlerde ise “sıra İran” da denilerek ABD  onu da dize getirmek için savaş hazırlıklarını hızlandırmıştır. İran da düşünce  “sıra son olarak  Türkiye’ye geldi” denilip bize karşı da savaş açılıp BOP’un haritası gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 

BOP’un  ana amacı, Ortadoğu Müslüman ülkelerini mümkün olduğu kadar bölerek, bölgede  ABD, Batı ve İsrail’in güvenliğini sağlamak yanında zengin enerji kaynaklarına (doğalgaz  –petrol) sahip olmaktır. 

      Görülüyor ki, topraklarımıza yönelik “dış tehditler” açısından tehlike çok büyüktür. Milletimiz yeni bir İstiklal Harbi ruhuyla bu tehlikeyi atlatmak uğrunda birlik ve beraberlik içinde “Büyük Mücadele” ye hazırlanmak zorundadır. Ülkemizi, bölünmekten ve giderek  “İkinci Endülüs” olmaktan bu mücadele kurtaracaktır.

        Filistin’de Arap topraklarını büyük paralar verip satın alarak ve gasp ederek kurulan Kapitalist emperyalizminin büyük devletlerinin Ortadoğu’daki jandarması sun ‘i ve yapmacık,  minyatür İsrail devletçiğinde  4 buçuk milyon Yahudi “rahat etsin” diye  1  buçuk milyar Müslüman dünyası  (ve hatta 6 buçuk milyar dünya nüfusu bile)  ateşe atılıp yakılmak istenmektedir. Adalet, hak, hukuk, eşitlik,  demokrasi  bunun neresindedir? Bu büyük adaletsizliğin dünya tarihinde  bir eşi, benzeri  görülmüş müdür? (DEVAM EDECEK) 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş614
 • 2Hatayspor613
 • 3Trabzonspor513
 • 4Altay612
 • 5Fatih Karagümrük611
 • 6Konyaspor511
 • 7Fenerbahçe510
 • 8Kayserispor610
 • 9Alanyaspor59
 • 10Gaziantep FK68
 • 11Galatasaray68
 • 12Sivasspor66
 • 13Adana Demirspor66
 • 14Yeni Malatyaspor66
 • 15Kasımpaşa55
 • 16Göztepe65
 • 17Antalyaspor65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA