DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 10-01-2021 11:33

ANADOLU ELDEN GİDİYOR

 

            “Anadolu Elden Gidiyor” başlıklı yazımı, Anadolu için kuraklık ve çölleşme tehlikesinin iyice kendisini gösterdiği ve  gündeme geldiği 1992 yılında, bunu ve çözüm yollarını dile getirmek için o yıllarda köşe yazarı olduğum Tercüman gazetesinin 30 Ekim 1992 tarihli sayısında yayınlamıştım.  2021 yılı  itibariyle  de kuraklık ve çölleşme  tehlikesi  1990’lı yıllara göre  2- 3 kat artığı ve bir çözüm yolu bulunamadığı halde, bunun  izahı ve çözüm yolu için 30 Ekim 1992’de yayınlanan yazım sanki bugün  yazılmış gibidir.  Günümüz için de okumanız ve faydalanmanız için   aşağıda tam metin olarak aynen  veriyorum.      

        “Yazım ilkin başlığı okunduğunda, akla  hemen şu günlerde Türkiye’yi  ciddi şekilde tehdit eden bölücülük gelecektir.  Şüphesiz ki bu doğrudur.  Fakat yazımızda bunu ele alacak değiliz.  Toprak kayıpları açısında bir ülkenin içte ve dışta daima iki tehlike ile  karşı karşıya bulunduğundan bahsedilir.  Ülkenin topraklarını içte tehdit eden en büyük düşman erezyondur.  Erezyon,  vatanın topraklarının ağaçsız bırakılarak  toprağın, su ve rüzgarlarla  uzaklara ve denizlere taşınması demektir. Erezyonun sonucu, ülke çölleşerek elden çıkar.

       Kıbrıs’ı korumak söz konusu olduğunda, yaklaşık 1963’den beri  caddelerde ve basında  “Kıbrıs bizim canımız, feda olsun kanımız” diye bağırıyoruz ama,  o günden bugüne erezyonla  anavatanımız  Anadolu’dan 29 kere (1963 – 1992= 29)  Kıbrıs kaybettik hiç haberimiz yok. Üzerinde tarım yapılabilmesi için yeterli olan  20 cm.  kalınlığında  ve Kıbrıs adası alanında  bir toprak tabakası, her yıl denizlerimize akarak yok olmaktadır.  Toprak ilmine göre, 1 cm. kalınlığında bir toprağın meydana gelebilmesi için  1000 yıllık bir zaman ihtiyaç duyulduğu göz önüne  alınırsa , bu toprak kaybının ne derece  büyük bir kayıp olduğu ortaya çıkar.

      Tarih kaynaklarında Anadolu’nun bir zamanlar “yeşil denizi ormanlık alan” olduğundan bahsedilir.  Maalesef bu ormanlar, yıllar içinde kesilerek veya yakılarak  yok edilmiş, bunun sonucu özellikle İç Anadolu  günümüzde çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir.  Daha 100- 150 yıl öncesinde bile  İç Anadolu’nun dağları  dev ardıç ormanları ile kaplı idi.  Bu bölgenin çocukları, babalarından  ‘Oğlum,  deden ahırımızın örtüsünde bulunan şu   10 metre uzunluğundaki kalın  ardıç hezeni  şu dağdan keserek kağnı ile  getirdiğini söyler” sözlerini  çok işitmişlerdir. İtiraf edelim ki,  millet olarak ağacı sevmiyoruz.  Her milletin iyi karakterleri  olduğu gibi kötü karakterleri de vardır.  Genelde, “ağacı sevmemek”, yanında,  ikinci olarak  “cehalet, gurur ve inat”   Türk milletinin iki  olumsuz karakteridir.  Bazı okuyucularımız, milliyetçilik duygularının kabarması sonucu  bu tespitlerimize kızıp, köpüreceklerdir  ama,  ‘Dost acı söyler, ama gerçeği söyler” derler.  Her şeyi açıkça tartışarak, bizi daha iyi yarınlara götürecek olan  güvenilir yolumuzu çizmek zorundayız.

     Ağacı sevmememiz, tarihte ilkin “göçebe bir millet” oluşumuzdan kaynaklansa gerektir.   Göçebe milletler, genelde ağaç dikmezler.  Konar – göçer olduklarından  mevcut ağaçları harcayıp giderler. Bunlar, yerleşik düzene geçseler bile “sosyal genetik” in neticesi bu huylarını az –çok devam  ettirirler.  Herhalde, tarihin bir zamanlar ‘yeşil deniz” olarak kaydettiği Orta Asya da bu şekilde çölleşmiş, bunun sonucu Türkler burayı terkle dünyanın dört bir tarafına göç etmişlerdir.  Göç edilen alanlardan birisi de Anadolu olmuştur.  Aynı ağaç tahribi sonucu  bugün burası da çölleşme tehlikesiyle karşı karşıyadır.  Anadolu çölleşirse  buradan nereye gideceğiz? Gideceğimiz bir yer yoktur.  Ya bu topraklarda öleceğiz ya da Anadolu’yu tekrar “yeşil deniz” haline getirerek burada yaşamaya devam edeceğiz.

     Hele son yıllarda,  dünyamızı güneş ışınlarının zararlı etiklerinden koruyan ozon tabakasının delinmesi, atmosferde karbondioksit oranının artması (Avrupa’da her yıl atmosfere 35 bin ton atık atılmakta ve bu yere inmeyerek sürekli  semada asılı kalmakta ve her geçen yıl artmaktadır)  ve çevreyi hızla tahrip etmemiz ve kirletmemiz,  İç Anadolu’yu  çölleşme tehlikesiyle  daha da burun buruna getirmiştir. Bunun belirtileri olarak  adı geçen bölgenin göbeğinde yer alan Kayseri cıvarındaki  kaynak sularının yarısı kurumuş, iki metre kazılma ile yer altı suyuna ulaşılırken şimdi bu 40 metre derinliğe inmiştir.  En önemlisi, Erciyes dağının tarihinde ilk ez olarak bu yıl (1992) kışa karsız girilmesi olmuştur.  Bu dağın tarihi buzulu adı geçen yılın yazında çatlayarak daha aşağılara kayması sonucu eriyerek  yok olmuş, yaz ortasında Kayseri’yi yağışsız sel basmıştır.     Bütün bu  olup bitenler bize  İç Anadolu’nun ömrünün 15 – 20 yıl kaldığını göstermektedir.

      Türkiye, bu müddeti iyi değerlendiremezse Anadolu 50 yıl sonra iyice çölleşerek  yaşaramaz hale gelecektir.  Onu kurtarmak uğrunda acilen, Aydın –Balıkesir, Balıkesir –Ağrı, Ağrı-Van Van –Aydın İç Anadolu dikdörtgeni içerisinde,  Güneydoğu Anadolu da buna dahil edilerek  bir “Yeşil Anadolu Projesi”  yapılıp hemen yürürlüğe konulmalıdır.  Yapılacak iş basittir.  İzmir- Van hattında yer alan  Aydın, Uşak,  Afyonkarahisar,  Konya,  Aksaray, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ,  Bingöl, Muş ovalarında çiftçilerden  4-6 yıl gibi  bir süre ile  kiralanan topraklar üzerindeki alanlara  binlerce hektarla  ifade edilen “ dev orman fidanlıkları” kurulmalı  ve yine geçici bir süre için “Cebri Ağaçlandırma Kanunu” çıkarılarak,  dağdaki çobanından cumhurbaşkanına kadar her ferde, yılda belli sayıda ağaç dikme zorunluluğu getirilmelidir.  Yılın bir gününde, şov, gösteri olsun kabilinden  şehir mızıkasının eşliğinde, kokteylli,  kravatlı,  ütülü pantolonlu olarak  küçük bir parka veya  el kadar yamaca birkaç çam dikmekle  ağaçlandırma olmaz.  Köyler ve  şehirlerdeki bütün çoluk, çocuk, erkek, kadın iş elbiseleriyle  dağlara taşlara dökülmeli, buralara,  milyarlar, hata  trilyon sayıları ile  ifade edilen ağaçlar dikmelidir. Kısaca. “ağaçlandırma seferberliği” ilan edilmeli, resmi ve  özel her şahıs ve kuruluş buna katılmalıdır.  Bugün itibariyle bu zorluklara ve fedakarlıklara katlanamazsak, yarın için ölümü terk edilmiş nesiller bırakırız ki, bu nesiller bize “fatiha” değil “lanet” okuyacaklarından bunun altından kimse kalkamaz.

     Türkiye’yi ağaçlandırıp, çölleşmekten  kurtarmada  birinci derecede görevli kuruluş olan  Orman Bakanlığı maalesef görevini layıkıyla yapamamaktadır.  Şu arda, bu   bakanlığın Anadolu’yu kurtarmak uğrunda  yapacağı görevler,  Milli Savunma Bakanlığının yapacağı görevlerden daha önemli hale gelmiştir.  Durum bu derece hayati ve ciddidir. 

     Yukarıdaki düşünce ve önerilerimden sonra bütün korkum şudur:  Yine Türk milletinin kötü karakterlerinden üçüncüsü olarak  her ciddi ve hayati konuyu bildiği halde atalet, tembellik, kal’e   almamak, dudak büküp geçmek geleneğine bağlı olarak yukardaki fikir ve projelerimizin   gazetemizin bu sayfasında ölü kalmasıdır.  Sizden ricam,  bu yazımı okuduktan sonra, kanunlarımızın verdikleri hakları kullanarak,  başta Başbakanımız olmak üzere, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarımıza  “Yeşil Anadolu Projesi” nin yürürlüğe konulması  için telgraflar çekmek, mektuplar yazmak olacaktır. En azından bu yazımın  fotokopisi çekilerek, bir ön yazı ile  “ben de yazımın ekindeki  fikir  ve projelere katılıyor, bunların tatbik edilmesini istiyorum” denilebilir.

        Unutmayalım ki, hayat ve var olmak  yeşil yaprağın altındadır” (Tercüman , 30 Eylül 1992). 

       Bu yazım yayınlanınca, kamuoyunda büyük ilgi görmüş,  birçok kişi beni arayarak tebrik etmişti.  Resmiyette de yankılanan bu yazım sebebiyle, ellerinde hediyelik  çikolata kutularıyla beni ziyarete gelen “Başbakanlık Memurları”, bu yazımdan çok memnun kaldıklarını söyleyerek  bana teşekkür etmişler,  ülkemizin geleceğini ilgilendiren bu ve benzeri yazıları  daha çok yazmamı istemişlerdi. Ağaçlandırmada sivil bir toplum kuruluşu olan TEMA’nın (Türkiye Erezyonla  Mücadele Vakfı)  kuruluşu da bu yazımı yazdığım günlere denk gelmişti.

       1992’de bu yazıyı yazışımın ardından 29 yıl (2021 – 1992= 29) geçmiş.  Eğer ortaya koyduğum bu projem yazımın yayınlandığı yılda kabul görüp 2000 yılı başlarına kadar bütün Türkiye’nin dağı, taşı ağaçlandırılsa  idi, ortalama 20 – 22 yıllık bir süre  orman kurmaya, yetiştirmeye yeteceğinden  Anadolu’muz bütünüyle yeniden “yeşil deniz”  haline geleceğinden ve bu da yağmuru ülkemizin üzerine çekeceğinden  günümüzde  1992 yılına nazaran  2-3 kat artan  kuraklık ve çölleşme büyük tehlikesi  ile karşı karşıya gelmeyecektik.

        Hiç olmazsa bugün için, yazımı okuduğunuz bugünden itibaren yukarıdaki “ağaçlandırma seferberliği” proje teklifimi  yediden yetmişe  herkes yeni bir başlangıç kabul ederek  bir 29 yıl sonra, 2050 yılında artık hayatı tam anlamıyla yaşanılmaz hale getirecek olan devasa  boyutlardaki kuraklık ve çölleşmekten kendimizi kurtaralım…

       Buradan yeniden sesleniyorum:  Daha  elimizdeki  fırsatlar henüz tükenmemişken, varken,  yarınlar  için de  “ çok geç kalındı ve  eyvah!...” demeden  hemen harekete geçilmelidir.  8. 1. 2021

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI TARİH DÜN BİZİ NASIL ÇAĞIRMIŞTI?  IV                22-10-2021 10:12 ​​​​​​​TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE  IV 07-10-2021 11:17 ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ 21-09-2021 10:58 ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK   TEHDİT VE TEHLİKE 10-09-2021 11:52 AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN   TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ 06-09-2021 10:42 BALKAN MİLLETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNE NİÇİN VE NASIL GİRMİŞLERDİ? 22-08-2021 12:15 TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR I 14-08-2021 19:11 MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1024
 • 2Hatayspor1020
 • 3Beşiktaş1020
 • 4Alanyaspor1020
 • 5Fenerbahçe1019
 • 6Fatih Karagümrük1018
 • 7Konyaspor1017
 • 8Galatasaray1017
 • 9Altay1015
 • 10Adana Demirspor1013
 • 11Başakşehir FK1012
 • 12Gaziantep FK1012
 • 13Yeni Malatyaspor1012
 • 14Sivasspor1011
 • 15Kayserispor1011
 • 16Giresunspor109
 • 17Antalyaspor109
 • 18Göztepe108
 • 19Kasımpaşa106
 • 20Çaykur Rizespor104
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA