DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
SÜLEYMAN KOCABAŞ
SÜLEYMAN KOCABAŞ
Giriş Tarihi : 06-03-2021 12:07

AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR.

      

                        TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI  SAYIN  MUSTAFA ŞENTOP’A

                                                                    AÇIK MEKTUBUM

                                                                                                                       ANKARA

         Konu: “Uluslararası Düzey” ve “Milli Düzey” de Amerika  Birleşik Devletleri’nin dize getirilmesi.  

Sayın Meclis Başkanım,

                                                                                                                 Süleyman KOCABAŞ

                                                                                                                         Tarihçi Yazar                                                       

                                                                                                    kocabassuleyman@gmail.com

 

        GİRİŞ: 4 Şubat 2021 tarihli  Tv. lerin akşam ana haber bültenleri ve 5 Şubat’ta ise gazete manşetlerinde yer aldığı üzere, başta Türkiye’miz olmak üzere, bütün dünyanın,  Amerika Birleşik Devletlerinin yürürlükte olmaya devam eden dünyayı sömürü düzeni  “YENİ DÜNYA DÜZENİ” ne “ek” kabilinden yapılan yeni bir ilaveyle yeni Amerikan yönetiminin yeni Dışişleri Bakanı Blinken tarafından, sanki dünyamıza “yeni  bir harp ilanı çeşidi veya şartları” gibi  açıklanmıştır. Bu açıklamanın esasları özetle şöyledir:

     A-AMERİKA’NIN “YENİ DÜNYA DÜZENİ” ne yeni ilave:

         1-Amerika, şimdiye kadar dünyanın birçok ülkesinde, muhaliflerini tasfiye ve ülke yönetimlerini kendi emellerine göre adaptasyon - dizayn için birçok askeri darbeler yaptırmıştır.

        2-Geçmişte yapılan bu darbeler, bir işe yaramamış ve üstelik de büyük masraflara sebep olmuştur. (İşin esasına bakıldığında birçokları yaradığı halde “yaramamış” gibi gösterilmesi  yanlıştır)  

       3-Bu sebepten Amerika, artık bundan böyle, kendisiyle çatışan iktidar ve yönetimleri,  askeri darbelerle yıkmaktan vazgeçerek, ülke içindeki muhaliflerle işbirliği yapmak suretiyle bunları tasfiye ile Amerikan emelleri  ve çıkarlarına  hizmet edecek siyasi partileri  iktidara getirecektir.

     B-BÜTÜN BUNLAR GÖSTERİYOR Kİ:

             1-Şimdiye kadar  kendisini bütün dünyaya “EN  DEMOKRAT ÜLKE”   ve “İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİNE  EN ÇOK DEĞER VEREN ÜLKE”  olarak  gösterilen  Amerika’nın bu şampiyonlukları artık bitmiş, takke düşmüş kel görünmüştür. Zaten takke  çok önceleri  düşüktü ama,  bu son olup bitenler, Amerika’nın ipliğini pazara iyice çıkarmıştır. Artık, Blinken’in ağzından çıkan resmen açıklamalarla  ABD’nin  “DEMOKRAT BİR ÜLKE OLMADIĞI”  kendi ifadeleriyle  tescillenmiştir.

            2- Artık “Demokrat Değiliz” ihsası ve tescilinde bulunan Amerika’nın bu tescilinin   Uluslararası kuruluşlar nezdinde de bir “DÜNYA RESMİ  BELGESİ ” olarak:

                     a-Türkiye veya başka bir devlet tarafından,  Blinken’in söyledikleri bütün dünyayı hedef aldığından,  Birleşmiş Milletler Genel  Kurulu’na getirilerek:

               I-Amerika’nın bu yeni söylemleri sebebiyle  özür dilemesi ve bu isteklerinden  vazgeçtiği ilanı istenmelidir.

             II-Amerika bunu ret ederse, BM tarafından bir “ULUSLARARASI   DEMOKRASİ MANİFESTOSU” yayınlanarak , bunda , Amerika’nın artık Demokratik bir ülke olmadığı vurgulanarak, bütün devletlerin Amerika ile olan ilişkilerinde bunu esas almaları dünyaya duyurulmalıdır.

            III-Bununla da kalınmamalı, uluslararası diğer sivil veya resmi  “Demokrasi-İnsan Hakları Kuruluşları” nezdinde de harekete geçilerek, Amerika’nın zaten eskiden beri  demokratik bir ülke olmadığının bir beyannamesi  dünya kamuoyuna bu kuruluşlar tarafından da yayınlanmalıdır.

           IV- Amerika Dışişleri Bakanı, şimdiye kadar yapılan bütün darbelerde Amerika’nın parmağının bulunduğunu açık açık,  topyekun ve lebalep olarak itiraf etmiştir. Bu darbelerin yapıldıkları ülkelerde büyük zararları görüldüğünden olarak:

                      İ-“DARBELERİ YAPTIRAN  AMERİKA’YI YARGILAMAK İÇİN ULUSLARARASI ÖZEL MAHKEME” kurularak,  Amerika,  bu darbelerin suçlusu olarak yargılanarak  tarih ve uluslararası kamuoyu önünde “manen mahkum” edilmek yanında,

                  İİ-Bu darbelerden zarar gören ülkelere  “PARA MAHKUMİYETİ” ne yönelik  tazminat ödemesi de istenmelidir.

                 İİİ-Amerika’nın yaptırdığı darbelerden en çok zarar gören ülke  Türkiye olmuştur.  Amerika, Türkiye’de yaptırdığı askeri darbe sayısı kadar hiçbir ülkede darbe sayısı gerçekleştirmemiş, en çok darbeyi Türkiye’de yaptırmış  olup, bunların 5 adedinin isimleri şunlardır:  27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 15 Temmuz 2016  büyük darbeleri. Ufaklarını  saymadık.

              Bu yoğunluk bakımından, “Uluslararası Mahkeme” ye başvuracak devletlerin en başında Türkiye gelmeli ve  en çok tazminat da hesaplanarak ona ödenmelidir.  Bir örnek,  28 Şubat Darbesinde devrilen Başbakan Necmettin  Erbakan’ın Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, bu darbenin zararını 28 Şubat 2021’ de yaptığı açıklamada 295 milyar dolar olduğunu söylemiştir. “Uluslararası Mahkeme” kurulursa,   Amerika’dan  bu zararın Türkiye ‘ye ödenmesi, diğerleri yanında   istemelidir.  

              İİİİ-Amerika’ya  “ULUSLARARASI  KAYYUM HEYETİ” atanarak, Amerikan yönetiminin  yaptığı bütün iç ve dış işleri bunun tarafından denetleme ve murakabeye  tabi tutularak, bütün zararlı  yönlerinin önüne geçilmesine çalışılmalıdır.                    

         C- TÜRKİYE DAHİLİNDE YAPILMASI GEREKENLER:

 1. Blinken’in açıklamaları Türkiye’yi de içine aldığı halde ve hatta “Birinci dereceden” olarak  Joe Biden’in daha başkan seçilmeden önce, Aralık 2019’da bir medya organında açık açık, “Recep Tayyip Erdoğan’ı darbelerle  değil,  muhalefetle  yapacağımız işbirliğiyle devireceğiz” açıklaması,  Blinken’in  açıklamalarında “birinci hedef” in Türkiye olduğunu göstermektedir.
 2. Dünyada birinci ve listenin en başında yer alan Türkiye, bu olup bitenler karşısında eli böğrüne dayalı, şakın şaşkın  bekleyemez. Öncelikle,  devletler içinde  kendisi atak yaparak:

               a-TBMM derhal ve hemen  olağanüstü toplantıya çağrılarak  Joe   Biden’in  Aralık 2019’da söyledikleri ile Blinken’in  Mart 2021’de söyledikleri  Meclis görüşmelerinde enine  boyuna tartışılmalı ve ardından da:

                      İ-Türkiye’nin 100 yıl  önce büyük bir tehlikenin  içinde olduğu gibi,  Amerika’dan gelen bu yeni açıklamalarla da “aynı tehlike” nin  100 yıl  sonra tekerrür  ettiği dikkate alınarak,  1920’lerin  9 maddelik “TOPRAK MİSAK –I MİLİSİ” ne nazire,   günümüz için de yeni  bir  “Amerikan tehlikesi” ni açık açık vurgulayarak   yeni 9 maddelik  bir “DEMOKRASİ MİSAK-I  MİLLİSİ ”  metni hazırlanmalı ve Meclis’te grubu bulunun  bütün  partilere imzalattırılarak  kamu oyuna açıklanmalıdır.

                   İİ-Bununla  kalınmayarak, Meclis’teki 600 milletvekili  yanında,  Türkiye’de  Meclis dışında ne kadar siyasi parti varsa, onların genel başkanları  da  TBMM  toplantı salonuna  çağrılarak, bütün bunlara, içinde “Amerikan  Tehlikesi” ni özellikle  vurgulayarak  “DEMOKRASİ  YEMİNİ”,  Topkapı sarayından  el yazması  Hz. Osman Kur’an’ı Kerimi ve Anıtkabir  Atatürk müzesinden getirilecek  Atatürk‘ün tabancası da yanına konulduğu halde, bunlara el basılarak yeminler ettirilmeli  ve TRT I televizyonundan da canlı  yayınlanarak bütün Türkiye ve Dünya’ya duyurulmalıdır.

         İİİ-TBMM’de  “Demokrasi  Misak –ı Millisi” ni imzalamak  istemeyen ve “Demokrasi Yemini” ni yapmaktan kaçınanlar,  bir daha  TBMM’ne giremeyecek şekilde buradan uzaklaştırılmalı ve hatta gerekirse  haklarında  yasal işlemler yapılmalıdır.

D-EVRENSEL MESAJ:  YERKÜREMİZE  UZAYDAN BAKILDIĞINDA BAŞLICA İKİ DÜNYA GÖRÜNMEKTEDİR:

              1-Kuzey Amerika’nın  yarısını içine alan 300 milyona yakın   nüfuslu Amerika Birleşik  Devletleri,

              2- Dünyanın  nüfusunu 6. 5 milyar kabul eder ve bundan Amerika’nın  300 milyon nüfusunu çıkarırsak,  6. 2 milyarlık bir dünya ve coğrafyası.

              3-Görülülyor ki Yerküremiz, “Küçük  Amerika  Dünyası” dan çok çok büyüktür.

              4-Eğer bu çok çok büyük dünyamız kendi arasında  birleşip, kendisini  yıllardır soyup soğana çeviren, kan ve ateş deryaları içinde yüzdüren   “Küçük Amerikan Dünyası” nı  dize getiremezse  daha çok çok   zulüm, ıstırab ve sömürüler yaşayacak demektir.

             5- Dünya’nın sorunu,  Amerikan  halkı ile değil, bir avuç “HAYDUT” Amerikan yöneticileriyledir.

            6-Kendisi de aslında,  “içsel sömürü” ye tabi tutulan ve   rahat yüzü görmeyen  ABD halkı  da zaten bizden yana ve bizim  “kardeşlerimiz” dir.

            7-Çok Çok büyük dünyamız, Amerika’yı dize getirmek veya “GERÇEKTEN DEMOKRATİK BİR ÜLKE”  haline dönüştürmek  için çok çok bir “ALTIN FIRSAT” yakalanmıştır. Bu fırsat kaçırılırsa, adı geçen devletin elinden daha  uzun yıllar sürecek  birçok ve büyük   sömürü, işgal ve zilletler yaşayacaktır. 

           Sayın Başkanım,

           Bütün bunları bilgilerinize sunar ve gereklerinin acilen yerine getirilmesini T.C. Cumhuriyeti  Devletinin   bir vatandaşı ve  Tarihçi Yazar olarak bütün milletim adına arz  ederim. 5 Mart 2021 

                                      

 

NELER SÖYLENDİ?
@
SÜLEYMAN KOCABAŞ

SÜLEYMAN KOCABAŞ

DİĞER YAZILARI MUSTAFA KEMȂL PAŞA’DAN KAMȂL ATATÜRK’E 21-07-2021 11:48 TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I 11-07-2021 11:26 I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ  MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA  ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I  PAYLAŞIM PAZARLIĞI 06-07-2021 11:25 SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI 18-05-2021 23:59 TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR AMA!.... 13-05-2021 12:29 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 12-05-2021 13:32 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 11-05-2021 19:29 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 10-05-2021 16:17 TARİHTE YAHUDİLERİ KURTARAN MÜSLÜMANLAR ONLAR TARAFINDA BUGÜN NASIL YOKEDİLİYORLAR 09-05-2021 14:38 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BIRAK GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİNE BAK!... 08-05-2021 17:44 FETÖ İLE MÜCADELE McCARTHYCILIK’A MI DÖNÜŞMÜŞTÜR? 07-05-2021 22:42 “ŞÜYUU HAKİKATİNDEN BETERDİR” 06-05-2021 20:12 TÜRKİYE ENGELLENEMEZ 05-05-2021 01:27 OĞUZ ÇETİNOĞLU’ NUN SÜLEYMAN KOCABAŞ’LA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RÖPORTAJI 30-04-2021 19:59 YUNANİSTAN’IN KURULUŞU VE TÜRKİYE ALEYHİNE 9 KERE BÜYÜMESİ 28-04-2021 09:53 TÜRKÇENİN İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE  GRAMER  KAİDELERİ  İLE  İŞGALİ 27-04-2021 10:54 OSMANLI DEVLETİ MONDRÖSÜNDEN T.C. DEVLETİ MONDRÖSÜNE KISA TARİH 26-04-2021 10:16 AMERİKAN BAŞKANI JEO BİDEN’İN SATIR ARALARINDAN ÇIKARTILABİLECEK TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YENİ EMELLERİ 25-04-2021 12:46 İNGİLTERE – AMERİKA’NIN İSTEDİĞİ KADAR ZENGİNLİK –MÜSLÜMANLIK VE COĞRAFYAYA SAHİP OLABİLDİK 24-04-2021 15:23  BAŞINIZA “CÜBBELİ  AMİRAL” KADAR  TAŞ MI DÜŞSÜN? 21-04-2021 10:34 OSMANLI DEVLETİNİN MONDRÖSÜ 17-04-2021 21:14 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI? 15-04-2021 20:57 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ I 06-04-2021 10:54 İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GİDEN YOL 02-04-2021 11:17 TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI 23-03-2021 21:39 CUMHURİYETİMİZİN  100’ ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ANMA VEYA HATIRA KİTABI  HAZIRLAMA PROJE TEKLİFİ 14-03-2021 12:46 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR!... 1 10-03-2021 10:33 AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR. 06-03-2021 12:07 TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE 03-03-2021 23:04 YENİ DÜNYA DÜZENİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ 24-02-2021 21:28 “BÜYÜK FELAKET” 21-02-2021 17:59 TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN ALINTILI YORUMSUZ TARİH BELGELERİ YAZI DİZİSİ I 20-02-2021 15:19 AK PARTİYE MANİFESTOM 16-02-2021 22:15 LAF EBESİ DEĞİL İŞ EBESİ İSTİYORUZ!... 14-02-2021 23:05 DİLİMİZİN YILLARDIR SAHİPSİZLİĞİ ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BÜYÜK HATA 12-02-2021 21:20 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER 12-02-2021 09:43 OLMUYOR BEYLER OLMUYOR YAPAMIYORSUNUZ!... 10-02-2021 18:29 MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP 03-02-2021 22:41 DİL SORUNLARIMIZ I 30-01-2021 12:13 HAYRA ALȂMET DEĞİL!... 29-01-2021 09:48 DİL SORUNLARIMIZ I 22-01-2021 15:44 ANADOLU ELDEN GİDİYOR 10-01-2021 11:33 DİL BUHRANI VARLIĞIMIZIN  İZAHI 08-01-2021 13:06 DİLİN ÖNEMİ, TÜRKÇENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK   ÖZDEYİŞLER VE GÖRÜŞLER 07-01-2021 10:36 ÜSTADIMIZ  MUHİTTİN NALBANTOĞLU’NU EBEDİYETE UĞURLADIK  06-01-2021 10:54 BİRAZ DA DİLİMİZİN TARİHİNİ  ÖĞRENELİM  31-12-2020 10:40 TALAS İLÇESİ NASIL BİR “İNGİLİZ İLÇESİ” HALİNE GETİRİLDİ ? 24-12-2020 09:40 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’YE AÇIK MEKTUBUM 06-12-2020 13:05 TÜRKÇEYİ BOZMAK, YOZLAŞTIRMAK VE KİMLİK KAYBINA YÖNELİK 9 HATA 26-11-2020 21:17 KIBRIS MESELESİNDE AKLIN YOLU BİRDİR 20-11-2020 10:50 TÜRK HAVA YOLLAR MI İNGİLİZ HAVA YOLLARI MI? 08-11-2020 17:53 BİR PROTESTOM 24-10-2020 17:18 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE “TÜRKÇE MİSAK - I MİLLİSİ”-3 10-10-2020 13:46 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-2 08-10-2020 19:11 TÜRKÇENİN İŞGALİ VE   “TÜRKÇE MİSAK  - I MİLLİSİ”-1 07-10-2020 19:28 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? 05-10-2020 19:08 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU?-2 03-10-2020 14:52 ANADOLU ELDEN GİDİYOR MU? -1 29-09-2020 19:15 TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU 27-09-2020 16:02 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-5 14-08-2020 11:20 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 13-08-2020 13:18 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-4 12-08-2020 13:42 SENARYO-KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-3 12-08-2020 13:40 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-2 10-08-2020 16:27 KORONA ONDOKUZ (VİRÜS)’ LE SÖYLEŞİ-1 09-08-2020 16:13 KORONAONDOKUZ  (COVID -19) Lakabı Namı VİRÜS İLE SÖYLEŞİ 25-07-2020 14:45 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-29 22-07-2020 12:04 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-28 21-07-2020 13:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-27 19-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-26 13-07-2020 13:56 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-25 12-07-2020 12:05 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-24 11-07-2020 12:10 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-23 06-07-2020 10:54 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-22 05-07-2020 14:58 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-21 04-07-2020 11:37 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-21 28-06-2020 11:33 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI-20 20-06-2020 11:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-19 14-06-2020 13:24 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-18 09-06-2020 12:10 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-17 02-06-2020 12:09 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-16 31-05-2020 12:00 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-15 30-05-2020 12:13 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-14 26-05-2020 10:49 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-13 25-05-2020 12:46 KAYSERİ’DE YABANCILAŞMA VE KİMLİK KAYBI -12 24-05-2020 07:02 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-11 17-05-2020 12:32 KAPKARA VE KASVETLİ BİR GÜN 12-05-2020 12:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-10 11-05-2020 11:58 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-9 01-05-2020 13:49 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-8 24-04-2020 12:27 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-7 15-04-2020 15:53 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-6 06-04-2020 13:38 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-5 27-03-2020 11:41 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-4 23-03-2020 11:15 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-3 22-03-2020 13:56 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI “KASSERİA…” –“THE KAYSERİ…”-2 20-03-2020 11:18 KAYSERİ’DE  YABANCILAŞMA  VE KİMLİK KAYBI-1 19-03-2020 11:14 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-8 07-02-2020 11:43 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-7 06-02-2020 11:35 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-6 05-02-2020 11:09 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-5 04-02-2020 11:03 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-4 03-02-2020 11:36 “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-3 02-02-2020 14:26 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-2 31-01-2020 10:54 YENİ BİR BİLGE KAĞAN MESAJI VE ÇAĞRISI “EY TÜRK KENDİNE DÖN!...”-1 30-01-2020 10:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA