DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
OSMAN EFKERE
OSMAN EFKERE
Giriş Tarihi : 24-09-2020 18:54

ALLAH DOSTU (EVLİYASI) İLE BERABER

Günlerden bir gün Allah dostlarından biri olan Beyazıdı Bestami (Allah ondan razı olsun) bir gün yatağına kendini uykunun kollarına atmış uyurken gaipten bir ses gelir, “Ey Beyazıdı Bestami, bu gece Hıristiyanların kutsal gecesi, kalk onların kiliselerine git, Peygamber Efendimizin (SAV) meselesini onlara ilan et” denildi.

Allah dostu Ebu yezidi Elbastami uykusundan uyanmış ve kendi kendine bu duymuş olduğum ses gerçektir. Der ve hemen Hıristiyanların bulunduğu kiliseye gider ve içeri girer. Onların yanlarına oturur. Kendi fikrince Hıristiyanlar beni tanımadılar zanneder.

Ancak Hıristiyanların papazı onu tanır. Konuşmak için papaz kürsüye gelipte konuşmaya başladığında konuşamaz ve oradaki bulunanlara “Ben konuşmam, çünkü aranızda yabancı var oda Muhammedi” der. “O aranızdan çıkmadan da konuşmam” kilisede bulunanlar hep birlikte kimdir aramızda bulunan biz tanımıyoruz dediklerinde konuşmak için kürsüde bulunan papaz ise ben tanıyorum diyerek Beyazıdı Bestami’yi işaret eder. Çünkü onların anlındaki secde mahallinden bellidir deyince, oradaki bulunan Hıristiyanlar Beyazıdı Bestamiye kilisemizden çık derler.

Velâkin Beyazıdı Bestami onlara Allah aramızda hükmünü icra edinceye kadar ısrar eder. Daha sonra hitabet kürsüsünde bulunan papaz söze şöyle başlar: “Ey Beyazıt saba birkaç sual soracağım. Eğer gerçek cevap verirsen ben ve bütün Hıristiyanlar İslamı kabul edeceğiz, değilse yani soracağım sorulardan birine dahi cevap veremeyecek olursam burada senin boynunu vurum” diye tehdit etti.

Bunun üzerine Allah dostu Beyazıdı Bestami Allah’a güvenerek papaza dilediğini sor sorabilirsin der ve şu mealdeki ayeti “Allah’tan korkun, Allah size öğretiyor, Allah her şeyi bilir (Bakara 282)” okudu.

Ve nihayet papaz, Allah dostu Beyazıd’a sorusunu sormaya başladı.

-Bir olupta ikincisi olmayan nedir?

-İki olupta üçüncüsü olmayan nedir?

-Üç olupta dördüncüsü olmayan nedir?

-Beş olupta altıncısı olmayan nedir?

-Altı olupta yedincisi olmayan nedir?

-Yedi olupta sekizincisi olmayan nedir?

-Sekiz olupta dokuzuncusu olmayan nedir?

-Dokuz mucize nedir?

-On olupta daha fazlalığı kabul eden nedir?

-Onbir olanlar nelerdir?

-Oniki şeyden meydana gelen mucize nedir?

-Sahibini gezdiren kabir nedir?

-Nefsi olupta ruhu olmayan nedir?

-Allah’ın yarattığı halde onu inkar eden nedir?

-Kabul ettikleri halde cehenneme girenler kimlerdir?

-Yalanladıkları halde cehenneme girenler kimlerdir?

-Babası, anası olmadığı halde Allah’ın yarattığı şey nedir?

-Otuz yaprağı olan, yaprağının üçü güneşte, üçü ise karanlıkta beş meyvesi olan ağaç nedir?

Bu sorulara haydi cevap ver ey Beyazıdı Bestami?

Beyazıdı Bestami Yüce Allah’a güvenerek papazın sormuş olduğu sorulara cevap vermeye başlar.

-Bir olupta ikincisi olmayan hiç şüphesiz Allah’tır.

-İki olupta üçüncüsü olmayan gece ile gündüzdür.

-Üç olupta dördüncüsü olmayan ise Hz. Musa ile Hızır Aleyhisselam’ın arasındaki Hızır’ın gemiyi delmesi, çocuğu öldürmesi, yıkılmaya yüz tutan duvarı eli ile düzeltmesi ve ondan sonra Hızır’ın Musa’dan ayrılmasıdır.

-Dört olupta beşincisi olmayan ise büyük semavi kitaplardan Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim’dir.

-Beş olupta altıncısı olmayan ise biz Müslümanların günde eda edeceğimiz beş vakit namazdır.

-Altı olupta yedincisi olmayan ise Yüce Allah’ın yeri ve göğü altı günde yaratmasıdır ve şu mealdeki ayeti kerimeyi “Yemin olsun ki, gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattık biz yorgunlukta duymadık” okudu. (Kaf 387) Bunun üzerine papaz söz alrak şöyle söyledi, “Niçin Allah yorgunluk kelimesi ile sonuçlandırdı” deyince, Ebu yezidi Bestami, “Yahudiler altı gün içinde Allah yeri göğü yaratınca yoruldu zan ettiler, onun için cumartesi günü bundan dolayı kutsal diye” ifade ettiler. Beyazıdı Bestami şöyle devam etti “Allah ol der ve anında oluverir, ancak Yahudilerin anlayışları yanlış bir kuruntudan ibaret olduğunu göstermektedir.”

-Yedi olupta sekizincisi olmayan husus ise, yedi kat semadır der ve şu mealdeki ayeti kerimeyi “gökleri yedi kat üzere yaratan odur. Rahmanın bu yaratmasına da bir düzensizlik bulamasın. Gök üzerinde bir çatlak görebilir misin” (Mülk 3) okudu.

-Sekiz olupta dokuz olmayan ise, kıyamet gününde arşı rahmanı yüklenen melekler der şu mealdeki ayeti kerimeyi“O gün Rabbı’nin arşını onlardan başka sekiz tanesi yüklenirler” (Elhakkat 17) okudu.

-Dokuz mucize ise Hz Musa’nın kavmine göstermiş olduğu mucizelerdir.

a)Hz. Musa’nın elinin beyaz oluşu.

b)Hz. Musa’nın asasının halden hale dönmesi (ejderha oluşu gibi).

c)Sağanak şeklinde yağan sürekli yağmur.

d)Hz. Musa’nın kavminin üzerine çekirgelerin yağmur gibi yağması.

e)Bit denilen kurdun ekinleri heder edişi.

f)Gökten üzerlerine kurbağa yağması.

g)İçecekleri suyun bir anda kana çevrilemesi.

h)Timem mallarının helak oluşu.

I)Denizde 12 yolun açılışı.

Beyazıdı Bestami Hz. Musa’nın bu mucizelerini saydıktan sonra Kur’an-ı Kerim’den şu ayeti “Bunun üzerine su baskını, çekirgeyi, haşeratı, kurbayı, kanı bir birinden ayrı olarak onlara musallat kıldık. Yinede Büyüklük taslayıp suçlu bir millet oldular” okudu (Araf 133).

-On olupta fazlalılığı kabul eden ise yapılan iyiliğe karşı Allah en katını yahut daha fazla mükafat veriri der ve şu mealdeki ayeti “Kim ortaya bir iyilik getirirse, ona on katı verilir. Allah dilediğine daha fazla katlar” okur. (Enam 160)

-Onbir olanlar ise Hz. Yusuf’un kardeşleri der ve yine şu mealdeki ayeti “Yusuf babasına: ‘Babacığım rüyamda onbir yıldız, güneş ve ay bana secde ettiğini gördüm’ dedi.” (Yusuf 4)

-Oniki emirden teşekkül eden emir. Yine Hz. Musa’nın kavminin su talebi üzerine asasını yere vurupta on iki pınarın meydana gelişi dedi ve yine şu mealdeki ayeti okudu “Musa milleti için su aramıştı. Asanla taşa vur dedik ondan on iki pınar meydana gelir” (Bakara 60)

-Onüçüncü soru olan o yine Yusuf’un anne, baba ve onbir kardeşleri dedi ve şu mealdeki ayeti okudu “Yusuf babasına babacığım rüyamda ay, güneş ve on bir yıldız bana secde eder halde gördüm” (Yusuf 4)

-Ondört soluk olupta ruhu olmayan ise sabahın aydınlığı der ve yine şu mealdeki ayeti okur “Ağarmağa başlayan sabaha yemin ederim” (Tekvin 18)

-Onbeş sahibini yürüten kabir ise Hz. Yunus’u yutan balık dedi ve şu mealdeki ayeti okudu “Kendini kınarken onu bir balık yutmuştu. Eğer Allah’ı tesbih edenlerden olmasa idi tekrar dirilecek (kıyamete) kadar balığın karnında kalırdı” (Saffat 142-143-144)

-Onbeş tasdik (kabul ettikleri) cehenneme girenler ise Hıristiyanlar ve Yahudilerdir. Papaz ise Beyazıdı Bestamiy’e şöyle bir sual yöneltti:”Hangi hususu kabul ettiler” Beyazıdı Bestami. Papaza şu mealdeki ayeti okudu “Yahudiler, Hıristiyanlığın kökü yoktur dediler. Hıristiyanlarda, Yahudiliğin kökü yoktur dediler. O ise onların kitaplarında okuyorlar.” (Bakara 113)

-Onaltı “Yalanladıkları halde cennetlik olanlar ise Hz. Yusuf ‘un kardeşleridir.” dedi ve şu mealdeki ayeti okudu “Akşam vakti ağlayarak geldiklerinde ey babamız inan olsun biz yarış yapıyorduk, Yusuf’u eşyamızın başına bıraktık, bir kurt onu yedi, her ne kadar doğru söylüyorsak ta sen bize inanmazsın dediler.” (Yusuf 16-17). Haddi zatında kurt Yusuf’u yemediği halde yalan söylediler. Ve nihayet anne babaları ile bir araya toplandıklarında, Hz Yusuf kardeşlerine yönelerek şu mealdeki ayeti okudu: “Bu gün azarlanacak değilsiniz. Allah sizi bağışlar. O Merhametlilerin en merhametlisidir” (Yusuf 92).

Ve yine aynı sözü tasdikleyen Yakup peygamberden hikâye edilen şu mealdeki ayeti okudu: “Oğulları Ey babamız: suçlarımızın bağışlanması için Allah’tan af dile. Çünkü biz gerçekten suçluyuz Yakup ise Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o Allah bağışlar ve merhamet eder” dedi (Yusuf 97-98)

-Onyedi Hz. Allah’ın annesiz babasız halk ettiği ise a)Nurani cisim sahipleri, yemezler içmezler yatıp uyumaz ve evlenmezleri, çoğalmaları söz konusu olmayan meleklerdir. b)Yaratıldığı halde babası, annesi olmayanda Hz. Adem S.A. Efendimizdir. Ve şu mealdeki ayeti okur: “Allah katında İsa’nın durumu, kendisini topraktan yaratıp sonra ol demesi ile Hz. Adem’in durumu gibi (Ali İmran 59). Nihayet aynı soruya cevap olarak şunları: Beyazıdı Bestami ekledi, Hz. İsmail ile indirilen koç, Hz. Salih’in devesi diye söyledi.

-Onsekiz, On iki dalı, her dalında otuz yaprağı, her yaprağında ikisi güneşte üçü ise karanlıkta meyvesi olan ağaç ise a)sene, b)onda on iki ay vardır, c)Her ayda otuz gün, d)her günde beş meyve, e)ikisi güneşte (öğle ikindi) f)Üçü karanlıktaki lan meyvede, sabah akşam ve yatsı namazlarıdır.

Sonra Ebu Yezidi Bestami papaza yönelerek bende sana bir soru soracağım, onun için bana cevap ver dedi. Papaz, Ebu Yezid Bestamiye soru nedir sor dedi. Ebu Yezid Bestami, Papaza “Cennetin anahtarı nedir?” diye sordu. Papaz bir anda yerinde taş gibi dona kaldı. Mecliste bulunan diğer Hıristiyanlar, “Ey pedersen ona bir çok soru sordun o cevap verdi, o Muhammedi ise sana bir soru sordu onu cevaplandırmadan aciz misin yoksa, niçin cevap vermiyorsun?  Papazlara (Ey evlatlarım, ben biliyorum fakat sizden korkuyorum, dediğimde bütün Hıristiyanlar hiç korkma ey peder biz arkandayız dediler. Hemen ayağı kalkan Papaz şu sözü söyleyerek cennetin anahtarı “Lailahe İlallah Muhammedün Rasulullah” dedi ve orada ki bütün Hıristiyanlar hep birden kelime-i tevhidi getirerek Müslüman olup kiliselerini camiye çevirerek gerçek yolu buldular.

 

 

 

 

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
OSMAN EFKERE

OSMAN EFKERE

DİĞER YAZILARI İMAM’I AZAM’IN İNKARCIYA VERDİĞİ CEVAP KABRİN İÇİ ON VASİYETİ                          KALBİN ÖLMESİ EVLİYANIN İŞİ… İSTİĞFAR SAVAŞTA İNANCIN KUVVETİ BU 10 ŞEYE DİKKAT EDİN... GÜZEL BİR AİLE ÖRNEĞİ İNKARCIYA CEVAP ALLAH’IN HİKMETİ MUTLULUĞUN SIRRI OLAN "40 AYET" ÖMERİN KERAMETİ NEFSİ MUHASEBE (KONTROL) ETME PEYGAMBER KABRİNİ ZİYARET EDEN EMEVİ HALİFESİ KUDÜS’ÜN ANAHTARINI TESLİM ALAN ÖMER BEYAZID-I BESTAMİ İMAM’I AZAM EBU HANEFİ’NİN İNKARCIYA VERDİĞİ CEVAP EMANET VE ALAMETİ ÖMERİN KERAMETİ YABANCI KİŞİLER ALLAH DOSTU (EVLİYASI) İLE BERABER MUTLULUĞUN SIRRI OLAN "40 AYET" GÜZELLİK VE AKILLILIK GERÇEK İSLAM’IN MUTLU ERLERİ ALLAHIN BÜYÜKLÜĞÜ ARİFLERİN BUYRUKLARI İDARECİLİKTE TİTİZLİK GÜZEL AHLAK VE AFFEDİCİ OLMAK SAVAŞTA İNANCIN KUVVETİ MÜCADELE VE FIKIH İMAMI İSLAM HALİFELİĞİ EL HAK VE BATIL GÜLE GÜLE EY İBNİ MESUT NEFSİ MUHASEBE (KONTROL) ETME HZ. MUHAMMED’E OLAN SEVGİ ÖMERİN KERAMETİ SAHABE ARASINDAKİ SEVGİ YOLCULUK KAPISININ ÖNÜ SALAT-I SELAM ŞİFADIR ÂLİMLERİN İKAZI (UYARICI)      AHLAKIN ÜSTÜNLÜĞÜ GÜZEL BİR AİLE ÖRNEĞİ İSLAM HALİFELİĞİ İHLÂSLI ÂLİMLER HARAMDAN ÇEKİNMEK! HZ. ALİ İLE BERABER İLİMDE KİBİRLENME KÖPEKLERİNDEN BİRİNİ MUSALLAT ET KURTULAN VE KURTULUŞ KULAĞA KÜPE 10 NASİHAT DAVET ÂLİMLERİN İKAZI                       HZ. ALİ İLE BERABER EVLİYANIN İŞİ…
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper Lig Ahmet Çalık SezonuOP
 • 1Trabzonspor3781
 • 2Fenerbahçe3873
 • 3Konyaspor3868
 • 4Başakşehir FK3762
 • 5Alanyaspor3761
 • 6Beşiktaş3859
 • 7Antalyaspor3859
 • 8Fatih Karagümrük3757
 • 9Sivasspor3854
 • 10Kasımpaşa3853
 • 11Adana Demirspor3752
 • 12Galatasaray3852
 • 13Hatayspor3750
 • 14Kayserispor3847
 • 15Gaziantep FK3846
 • 16Giresunspor3745
 • 17Çaykur Rizespor3836
 • 18Altay3834
 • 19Göztepe3728
 • 20Yeni Malatyaspor3820
Advert
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
HAYVANLAR ALEMİ
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
HAYVANLAR ALEMİ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA