YEREL
Giriş Tarihi : 16-06-2022 13:42

YENİ UFUKLAR DERNEĞİ GENEL KURULA GİDİYOR

YENİ UFUKLAR DERNEĞİ GENEL KURULA GİDİYOR

Yerinde bir girişimle uluslararası arenada Turkey adı yerine Türkiye
adının kullanıma sokulması kamuoyumuzda memnuniyet yaratmıştı. Ancak
Başta Türk Hava Yolları (Turkish Airlines) olmak üzere Türk (Turkish) adı
yerine Türkiye adının kullanılacağı açıklaması yakın geçmişte yaşanan Türklük
ve Türkiyelilik tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştır.
Kurum ve kuruluş adlarının önünden TC adının kaldırılması, Kızılay’ın
önündeki Türk adının silinmesi, Andımızın rafa kalkması gibi birçok uygulama
hatırlanınca endişelerin çok da yersiz olduğu söylenemez.
Herkesin bildiği gibi, Türk kimliğimiz, Türkiye yurdumuzdur. İkisinde de
biz varız, bu iki temel değerin birbirine alternatif gibi sunulmaya çalışılması
yanlıştır.
Kurum adları kurumsal kimliği ve geleneği yansıtır. Bunların yerli yersiz
değiştirilmesi toplumda sıkıntı yaratır. Bu sebeple Türk ve Türkiye adıyla
kurulan tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlarımızın kendi adlarıyla anılması en
doğru yoldur.

YENİ UFUKLAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

AdminAdmin