SON DAKİKA
Giriş Tarihi : 01-02-2021 15:22   Güncelleme : 01-02-2021 15:22

VALİLİKTEN YALANLAMA

VALİLİKTEN YALANLAMA

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Kayserili Çiftçiye Japonya mı sahip çıkacak?” haberinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu bölgede bulunan içme suyu hattı, 1997 yılında Sakarçiftliği Köyünün içme suyu ihtiyacı için Orman Bölge Müdürlüğünden alınan izin doğrultusunda Kayseri Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce yapılmış ve Büyükşehir Yasasından sonra Kayseri Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresine devredilmiştir. Sakarçiftliği Mahallesi’ne ayrı bir isale hattı ile su götürülmüş olup, 1997 yılında yapılan içme suyu hattı şu an için kullanılmamaktadır.

Ömer DEDE isimli vatandaşımızın, orman sınırları içerisinde su hattı çekilmesi için Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünden almış olduğu bir izin bulunmamaktadır.

Vatandaşımızın tarım ve hayvancılık yaptığı yerin 2015 yılında yapılan ve 03.12.2015 tarihinde askıya çıkan orman kadastro çalışmalarına göre kesinleşmemiş orman sınırları dâhilinde kaldığı ve şahsın işgalci durumunda olduğu, faaliyet alanında kendisi adına bir tapunun bulunmadığı, orman sınırları dâhilinde işgal edilen yerlerle ilgili olarak şikâyetçinin babası Yusuf DEDE’ye 11.03.2019 tarihinde 0031/15 numaralı suç zaptı tanzim edilerek 522 m2’lik alanda açma, işgal ve faydalanma suçlarından kamu davası açılmış, Ömer DEDE’ye 16.06.2020 tarihinde 0015/12 numaralı açma suç zaptı tanzim edilerek 5.792 m2’lik alanla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur.

Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığından alınan 17/06/2015 tarihli yazıya istinaden Hacılar İlçesi, Sakarçiftliği ve Beğendik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki alanda Milli Emlak Müdürlüğü personelince 18/06/2015 tarihinde yapılan mahalli tespitte; tarımsal amaçlı kısım kısım 9-10 parça olmak üzere toplam 194.912,743 m2’lik alanda tarımsal işgal olduğu, 814,179 m2’lik alanda taşlarla çevrili açık ağıl bulunduğu ve 32 m2’lik yığma mesken olarak işgal edildiği ve meskenin 2014 yılı Ekim ayında yapıldığı belirlenmiş olup, işgalci olarak belirlenen Yusuf DEDE isimli şahıs adına ecrimisil tahakkuk ettirildiği (tarımsal faaliyet için 21.838,00 TL, ağıl ve ev için 2.105,00 TL) ve adı geçen tarafından Ecrimisil tahakkuk ettirilmesine ilişkin Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2015/1146 Esas No.lu dosyasında “iptal davası” açıldığı, anılan Mahkemenin E: 2015/1146, K: 2016/642 sayılı Kararı ile davanın reddine karar verilmiş ve işbu karar, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin E:2016/251, K:2016/228 sayılı Kararı ile kesinleşmiştir.

Ömer DEDE isimli vatandaşımızın hayvanları için su talebinde bulunduğu bölge orman alanı olup, bu yerlerle ilgili dava süreçleri devam ettiğinden buralarda herhangi bir yapının yapılması, faaliyette bulunulması, ilgili kurumlarca şu aşamada herhangi bir işlem yapılması kanunen mümkün değildir.

Kayseri Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İşletmesi, söz konusu alana devam eden davalar nedeniyle içme suyu temin edilmesinin kanunen mümkün olmadığını Ömer DEDE adlı vatandaşımıza bildirmiştir.